Hunter Douglas

AEX:HDG, ANN4327C1220
58,200 17:35
+0,200 ( +0,34% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 2.563,002.836,003.246,003.738,90
Operationele kosten 1.577,001.778,001.976,002.315,60
Afschrijvingen 81,0086,00102,00109,60
BedrijfsResultaat 223,00263,00279,20389,90
Resultaat voor belastingen 206,00255,00260,00370,30
Belastingen 51,00-17,0038,00102,00
CashFlow 3,0012,00-239,00185,60
Nettowinst 156,00268,00219,00268,90

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Materiële activa 435,00459,00522,00491,60
Immateriële activa 302,00580,001.062,001.079,70
Financiële activa 60,0065,0073,0081,00
Vaste activa 910,001.283,001.821,001.783,70
Voorraden 592,00631,00727,00771,40
Debiteuren 348,00406,00505,00513,70
Overige vorderingen 31,0042,0059,0035,00
Liquide middelen 232,00247,0066,0031,60
Vlottende activa 1.289,001.438,001.553,001.522,00
Totaal activa 2.199,002.721,003.374,003.305,70
Gewoon kapitaal 1.065,001.244,001.384,001.515,50
Preferent kapitaal -238,50-253,5039,50-274,90
Aandeel van derden 10,0022,0024,009,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 491,00799,001.055,00811,00
Kortlopende schulden 633,00656,00911,00971,00
Totaal passiva 2.199,002.721,003.374,003.305,70

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 15.82920.87522.74423.618
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 35.43035.43035.43035.430
Winst per aandeel 4,487,706,297,73
Dividend per aandeel 1,501,751,852,00
Cashflow per aandeel 4,433,893,199,31
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 8,807,3213,807,53
Dividend rendement (%) 3,813,112,133,44
Rendement eigen vermogen (%) 14,6521,5415,8217,74
Koers einde boekjaar 39,4156,3486,8358,20