Philips Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Philips Koninklijke

AEX:PHIA, NL0000009538
36,320 17:29
+0,395 ( +1,10% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Omzet 23329 21391 24244 24516
Operationele kosten 21338 20905 23252 22634
Afschrijvingen 1215 1208 1329 1296
BedrijfsResultaat 1991 486 992 1882
Resultaat voor belastingen 1638 437 898 1818
Belastingen 466 26 239 327
CashFlow -1100 -870 -187 317
Nettowinst 1169 415 645 1448

Balans (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Materiële activa 2780 2095 2322 2155
Immateriële activa 9766 10526 12216 12450
Financiële activa 2539 3325 3745 3623
Vaste activa 15085 15946 18283 18228
Voorraden 3240 3314 3463 3392
Debiteuren 4678 4723 4982 5327
Overige vorderingen 1091 2496 2482 3022
Liquide middelen 2465 1873 1766 2334
Vlottende activa 11474 12406 12693 14075
Totaal activa 26559 28352 30976 32303
Gewoon kapitaal 11214 10867 11662 12601
Preferent kapitaal 0 0 0 0
Aandeel van derden 13 101 118 907
Groepsvermogen 11227 10968 11780 13508
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 2554 3445 3225 3606
Langlopende schulden 4953 5657 6041 5396
Kortlopende schulden 7825 8282 9930 9793
Totaal passiva 26559 28352 30976 32303

Overige Data

  2013 2014 2015 2016
Aantal werknemers 114689 105365 104204 114731
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 922072 922714 923625 928789
Winst per aandeel 1,27 0,45 0,7 1,56
Dividend per aandeel 0,8 0,8 0,8 0,8
Cashflow per aandeel 2,58548 1,75894 2,13723 2,95438
Intrinsieke waarde per aandeel 12,16174 11,77721 12,62634 13,56713
Koers-winstverhouding 20,98 53,67 33,66 18,59
Dividend rendement (%) 3 3,31 3,4 2,76
Rendement eigen vermogen (%) 10,4 3,8 5,5 11,5
Koers einde boekjaar 26,65 24,15 23,56 29

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding