Amsterdam Commodities » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Amsterdam Commodities

AEX:ACOMO, NL0000313286
20,500 17:08
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 681,58682,32709,68700,17
Operationele kosten 614,55611,79640,70631,85
Afschrijvingen 4,304,755,645,33
BedrijfsResultaat 46,8550,4946,3845,18
Resultaat voor belastingen 44,0347,3443,3441,01
Belastingen 11,7812,9710,869,90
CashFlow -11,350,440,77-1,65
Nettowinst 32,2534,3832,4731,11

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 41,1436,5738,06
Immateriële activa 62,9266,2468,10
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 106,59105,92108,90
Voorraden 158,40149,57142,51
Debiteuren 81,4083,4995,24
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 1,802,590,96
Vlottende activa 246,99240,04248,26
Totaal activa 353,57345,96357,16
Gewoon kapitaal 182,91185,05193,52
Preferent kapitaal 15,506,317,91
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 17,7521,0217,87
Kortlopende schulden 152,91139,89145,76
Totaal passiva 353,57345,96357,16

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 586592612650
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 23.99024.22024.60024.650
Winst per aandeel 1,341,421,321,26
Dividend per aandeel 1,001,151,101,00
Cashflow per aandeel 0,861,942,040,78
Intrinsieke waarde per aandeel 6,026,406,426,85
Koers-winstverhouding 17,3114,7218,2613,84
Dividend rendement (%) 4,315,504,565,73
Rendement eigen vermogen (%) 19,1618,7917,5516,07
Koers einde boekjaar 23,2020,9024,1117,44