Novisource » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Novisource

AEX:NOVI, NL0010696704
1,070 9:00
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 55,7063,2420,9417,89
Operationele kosten 56,0764,6622,1020,54
Afschrijvingen 0,110,110,160,14
BedrijfsResultaat 0,41-0,481,530,78
Resultaat voor belastingen 0,39-0,481,130,60
Belastingen 0,11-0,080,300,14
CashFlow 0,871,043,24-5,18
Nettowinst 0,28-0,391,200,62

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 0,160,120,10
Immateriële activa 0,222,622,53
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 0,382,742,63
Voorraden
Debiteuren 10,413,542,60
Overige vorderingen
Liquide middelen 5,789,023,85
Vlottende activa 16,2012,566,45
Totaal activa 16,5815,309,08
Gewoon kapitaal 3,014,204,81
Preferent kapitaal 1,712,893,51
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,051,610,06
Kortlopende schulden 13,519,494,20
Totaal passiva 16,5815,309,08

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 371403419117
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.70011.74011.75011.750
Winst per aandeel 0,02-0,030,100,05
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,070,090,31-0,37
Intrinsieke waarde per aandeel 0,290,260,360,41
Koers-winstverhouding 139,95-68,6715,4018,10
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 8,32-13,0428,6912,78
Koers einde boekjaar 2,802,061,540,91