Kendrion

AEX:KENDR, NL0000852531
19,260 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 442,20443,50461,80448,70
Operationele kosten 420,40421,30434,90424,60
Afschrijvingen 23,2024,0023,5025,40
BedrijfsResultaat 22,0021,7028,7024,20
Resultaat voor belastingen 18,7018,6025,8021,10
Belastingen 1,903,706,307,30
CashFlow -2,908,60-13,405,20
Nettowinst 16,8014,9019,5013,80

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 82,7085,5090,40113,60
Immateriële activa 127,60124,50117,90116,10
Financiële activa 0,600,400,203,10
Vaste activa 226,80226,40220,80246,40
Voorraden 52,5052,6057,3063,50
Debiteuren 43,8045,6050,2048,00
Overige vorderingen 2,701,201,001,00
Liquide middelen 10,2012,407,6010,20
Vlottende activa 114,10120,70124,00128,90
Totaal activa 340,90347,10344,80375,30
Gewoon kapitaal 169,90178,10180,30182,10
Preferent kapitaal 64,0280,0184,16101,35
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 100,8095,3077,60107,90
Kortlopende schulden 70,2073,7086,9085,30
Totaal passiva 340,90347,10344,80375,30

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.6582.5782.6452.465
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.19013.40013.52013.570
Winst per aandeel 1,271,111,461,03
Dividend per aandeel 0,780,780,870,87
Cashflow per aandeel 3,103,302,912,70
Intrinsieke waarde per aandeel 12,1012,5112,4712,56
Koers-winstverhouding 19,0824,1027,5120,29
Dividend rendement (%) 3,222,922,174,16
Rendement eigen vermogen (%) 9,898,3710,827,58
Koers einde boekjaar 24,2426,7540,1620,90