SIGNIFY NV » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

SIGNIFY NV

AEX:LIGHT, NL0011821392
24,760 17:35
+0,740 ( +3,08% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Omzet 7129 6981 7465 7115
Operationele kosten 6916 6940 7134 6746
Afschrijvingen 390 381 317 293
BedrijfsResultaat 213 41 331 369
Resultaat voor belastingen 213 37 323 304
Belastingen 45 66 83 119
CashFlow -11 28 14 949
Nettowinst 168 -29 226 189

Balans (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Materiële activa 830 722 634 566
Immateriële activa 2230 2582 2700 2667
Financiële activa 273 302 325 562
Vaste activa 3333 3606 3659 3795
Voorraden 983 996 988 886
Debiteuren 1289 1455 1436 1600
Overige vorderingen 176 200 277 134
Liquide middelen 49 75 83 1040
Vlottende activa 2497 2726 2784 3660
Totaal activa 5830 6332 6443 7455
Gewoon kapitaal 3297 3495 3513 2704
Preferent kapitaal 0 0 0 0
Aandeel van derden 2 88 103 104
Groepsvermogen 3299 3583 3616 2808
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 575 701 613 1125
Langlopende schulden 283 349 287 1409
Kortlopende schulden 1673 1699 1927 2113
Totaal passiva 5830 6332 6443 7455

Overige Data

  2013 2014 2015 2016
Aantal werknemers 42393 41634 37399 34256
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 0 0 0 150000
Winst per aandeel 0 0 0 1,26
Dividend per aandeel 0 0 0 1,1
Cashflow per aandeel 0 0 0 3,21333
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 18,02667
Koers-winstverhouding 0 0 0 18,57
Dividend rendement (%) 0 0 0 4,7
Rendement eigen vermogen (%) 5,1 0 6,4 7
Koers einde boekjaar 0 0 0 23,4

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding