Qrf » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Qrf

BRU:QRF, BE0974272040
16,100 17:35
-0,150 ( -0,92% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 9,3913,6314,9015,33
Operationele kosten 0,831,021,181,24
Afschrijvingen 0,020,020,020,02
BedrijfsResultaat 6,4410,788,073,64
Resultaat voor belastingen 4,648,185,170,78
Belastingen 0,070,410,410,14
CashFlow 0,773,40-4,42-0,40
Nettowinst 4,587,784,770,61

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 218,88250,75287,45271,82
Immateriële activa 0,000,000,000,00
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 218,88250,75287,45271,82
Voorraden
Debiteuren 0,580,660,630,37
Overige vorderingen
Liquide middelen 3,607,002,582,18
Vlottende activa 4,527,943,873,87
Totaal activa 223,40258,69291,32275,70
Gewoon kapitaal 104,54122,78134,71129,27
Preferent kapitaal -0,572,061,49-3,95
Aandeel van derden 0,290,280,270,30
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 113,00126,61126,46130,78
Kortlopende schulden 5,579,0329,8915,34
Totaal passiva 223,40258,69291,32275,70

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 5556
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.4805.1305.6705.670
Winst per aandeel 1,021,520,840,11
Dividend per aandeel 1,321,341,350,80
Cashflow per aandeel 0,561,010,201,31
Intrinsieke waarde per aandeel 22,0122,5922,4122,00
Koers-winstverhouding 26,4017,6929,02125,45
Dividend rendement (%) 4,904,985,545,80
Rendement eigen vermogen (%) 4,386,343,540,47
Koers einde boekjaar 26,9326,9024,3813,80