Vastned Retail Belgium » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Vastned Retail Belgium

BRU:VASTB, BE0003754687
45,400 9:55
-0,500 ( -1,09% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 21,7825,5239,3526,34
Operationele kosten 1,841,781,751,84
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 19,0623,5337,519,01
Resultaat voor belastingen 15,5220,5934,927,26
Belastingen 0,220,050,250,02
CashFlow -0,060,050,050,15
Nettowinst 15,3020,5334,677,24

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 351,32378,74372,77
Immateriële activa 0,000,000,01
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 351,33378,76372,78
Voorraden
Debiteuren 0,380,370,33
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,320,370,51
Vlottende activa 1,581,911,66
Totaal activa 352,91380,67374,44
Gewoon kapitaal 252,28274,51268,44
Preferent kapitaal 20,5334,677,24
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 63,3098,1597,58
Kortlopende schulden 37,338,018,41
Totaal passiva 352,91380,67374,44

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 10999
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 5.0805.0805.0805.080
Winst per aandeel 3,014,046,831,43
Dividend per aandeel 2,512,452,622,85
Cashflow per aandeel 2,292,502,543,03
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,5913,336,5928,60
Dividend rendement (%) 4,484,555,826,97
Rendement eigen vermogen (%) 6,268,1412,632,70
Koers einde boekjaar 55,9753,8545,0040,90