Elia » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Elia

BRU:ELI8, BE0003822393
99,500 17:39
-0,200 ( -0,20% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 851,40868,10887,501.931,80
Operationele kosten 646,00646,20652,001.499,20
Afschrijvingen 114,20124,80131,20252,30
BedrijfsResultaat 350,70296,20342,00502,40
Resultaat voor belastingen 243,50212,20268,20409,30
Belastingen 32,9032,0039,10102,20
CashFlow 455,30-449,8018,601.594,10
Nettowinst 210,60179,90229,10275,20

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 2.687,202.956,503.202,408.456,20
Immateriële activa 1.734,601.735,801.738,602.502,30
Financiële activa 866,70897,801.003,50222,30
Vaste activa 5.306,605.653,906.093,3011.362,80
Voorraden 24,2022,6013,6019,20
Debiteuren 205,60221,70227,20417,90
Overige vorderingen 148,002,803,803,60
Liquide middelen 626,40176,60195,201.789,30
Vlottende activa 1.128,90587,70503,202.391,50
Totaal activa 6.435,506.241,606.596,5013.754,30
Gewoon kapitaal 2.413,602.511,402.640,703.447,50
Preferent kapitaal 126,80166,80173,00873,00
Aandeel van derden 0,801,201,10301,40
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.730,302.728,002.984,506.289,00
Kortlopende schulden 1.290,801.001,00970,203.716,40
Totaal passiva 6.435,506.241,606.596,5013.754,30

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.1842.1002.3432.300
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 60.75060.89060.90061.020
Winst per aandeel 3,472,953,764,51
Dividend per aandeel 1,551,581,621,66
Cashflow per aandeel 5,508,017,078,47
Intrinsieke waarde per aandeel 38,1839,6641,7454,84
Koers-winstverhouding 12,3416,8412,7412,93
Dividend rendement (%) 3,623,183,382,85
Rendement eigen vermogen (%) 8,737,168,687,98
Koers einde boekjaar 42,8349,6947,9058,30