Telenet Group Holding » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Telenet Group Holding

BRU:TNET1, BE0003826436
40,980 17:35
-0,300 ( -0,73% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 1.808,392.429,122.528,012.534,84
Operationele kosten 1.533,042.224,302.561,442.310,83
Afschrijvingen 392,76515,96714,00658,00
BedrijfsResultaat 491,79312,95374,71604,14
Resultaat voor belastingen 275,3184,58155,47370,80
Belastingen 99,6543,0141,69118,60
CashFlow 88,19-178,07-60,1049,10
Nettowinst 175,6441,82112,22253,38

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 1.411,932.046,822.146,332.237,50
Immateriële activa 1.482,872.250,102.560,612.560,10
Financiële activa 57,6529,1335,1072,30
Vaste activa 3.086,484.532,545.000,085.137,40
Voorraden 19,2621,7021,5228,00
Debiteuren 150,65210,77217,75201,90
Overige vorderingen 0,000,000,000,00
Liquide middelen 277,2799,2039,0588,20
Vlottende activa 512,00474,92453,59519,10
Totaal activa 3.598,485.007,465.453,675.656,48
Gewoon kapitaal -1.220,11-1.226,02-1.113,32-1.648,40
Preferent kapitaal 29,2070,9795,16295,99
Aandeel van derden 16,6518,3721,8622,90
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.925,334.998,515.030,905.605,81
Kortlopende schulden 876,621.216,591.514,231.676,18
Totaal passiva 3.598,485.007,465.453,675.656,48

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.3183.3873.3533.310
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 117.280117.340117.720117.720
Winst per aandeel 1,510,360,972,28
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 5,676,387,069,14
Intrinsieke waarde per aandeel -10,40-10,45-9,46-14,00
Koers-winstverhouding 32,96146,4459,8917,81
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -14,40-3,41-10,08-15,37
Koers einde boekjaar 49,7752,7258,0940,60