Curetis

AEX:CURE, NL0011509294
0,670 17:35
-0,033 ( -4,69% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 2,211,511,502,14
Operationele kosten 11,0410,8413,1415,20
Afschrijvingen 1,711,741,331,26
BedrijfsResultaat 13,84-15,16-18,93-22,54
Resultaat voor belastingen 13,84-15,16-19,55-23,71
Belastingen 0,000,01-0,050,04
CashFlow 43,05-23,25-6,15-6,41
Nettowinst 13,84-15,17-19,50-23,74

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 5,614,473,573,20
Immateriële activa 0,657,527,527,42
Financiële activa 0,350,320,160,16
Vaste activa 6,8212,5111,5111,01
Voorraden 2,795,876,956,73
Debiteuren 1,070,100,200,32
Overige vorderingen
Liquide middelen 46,0622,8316,3110,28
Vlottende activa 50,5730,2724,0118,08
Totaal activa 57,4042,7935,5229,11
Gewoon kapitaal 54,7940,3622,209,05
Preferent kapitaal 6,597,338,679,03
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,160,0410,3813,99
Kortlopende schulden 2,452,382,936,06
Totaal passiva 57,4042,7935,5229,11

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 526989110
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 15.54015.54015.54020.910
Winst per aandeel 0,89-0,98-1,25-1,14
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,55-1,01-1,01-1,05
Intrinsieke waarde per aandeel 3,532,601,430,43
Koers-winstverhouding 11,21-6,63-3,16-1,32
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 25,26-37,59-87,81-262,38
Koers einde boekjaar 9,986,503,951,50