Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Small caps uit de gratie

Small caps uit de gratie

De koersen en dus de waarderingen van small caps blijven achter. Sterker nog, small caps (bijvoorbeeld in de Russell 2000) hebben het lang niet meer zo slecht gedaan als nu.

Dat was enige tijd geleden wel anders, want toen waren het juist de kleinere beursgenoteerde bedrijven die de (beurs)kar trokken. Inmiddels is de discount aardig opgelopen. Dat is niet zo zeer omdat large caps duurder zijn geworden, maar vooral omdat de gemiddelde waardering van small caps is gedaald.

Risicoprofiel

Small caps zijn nu eenmaal gevoeliger voor het beleggerssentiment en dat is momenteel net weer aan het opkrabbelen. Bovendien hebben ze eerder te maken met bedrijfsspecifieke problemen en zijn ze gevoeliger voor hogere rente.

Want het risicoprofiel van small caps is nu eenmaal hoger dan van large caps. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de minder goede verhandelbaarheid en het feit dat veel kleinere bedrijven zwaarder gefinancierd zijn.

Die geringere liquiditeit is een van de redenen dat grotere beleggers dit soort aandelen liever mijden. Je hebt nu eenmaal een minimale liquiditeit nodig om zowel in- als uit te kunnen stappen. Is die er niet, dan heb je een aanzienlijk hoger risico waardoor de belegging doorgaans uit risico-rendementsoverwegingen niet langer interessant is.

Bovendien worden in tijden van onzekerheid beleggers meer risico-avers. Dat betekent dat de voorkeur dan meer dan anders uit gaat naar large caps.

Daarnaast leveren veel small caps vaak ook (te) weinig ESG-informatie aan. Dat houdt vandaag de dag in dat er druk op het handelsvolume ontstaat omdat veel beleggers daardoor de desbetreffende onderneming links laten liggen.

Zal die discount ten opzichte van de large caps weer worden ingelopen? Zeg nooit nooit in de beleggingsindustrie. Dat kan altijd gaan gebeuren, zeker als er weer een periode aanbreekt van risk-on.

Voorraadreductie

Small cappers zijn namelijk meestal toeleveranciers voor de hoofdfondsen. Daardoor hebben ze nu te kampen met hoge voorraden bij de grote bedrijven en dus weinig vraag naar hun producten. Zodra het voorraadprobleem, waarschijnlijk ergens medio 2024, is opgelost, kan de vraag naar hun producten en diensten toenemen en kunnen small- en mid cappers weer aan de slag.

Dan zal de discount ten opzichte van de large caps ingelopen kunnen worden en zelfs weer positief kunnen worden. Op de lange termijn moet het grotere risico van small caps immers beloond worden in de vorm van een hoger rendement.

Maar vooralsnog lijken beleggers te kiezen voor veiligheid en zekerheid. En die krijgen ze door vooral in grote namen te beleggen. De sterk geglobaliseerde wereld werkt heel erg in het voordeel van multinationals. Maar vergeet niet, kleine bedrijven zijn ook belangrijk voor de economie. Is het niet als startup, dan is het wel als toeleverancier of anderszins.

Beursnotering

Het is echter wel de vraag of het voor kleinere bedrijven, gezien de toenemende regeldruk en de uitgebreide rapportageverplichtingen, nog langer loont om beursgenoteerd te zijn. In Nederland heeft in relatief korte tijd een aantal kleine ondernemingen om diverse redenen het Damrak verlaten. Wellicht zullen steeds meer small caps van de beurs verdwijnen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn, en tweevoudig winnaar van de Gouden Stier. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan. Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 07 december

  1. Duitsland industriële productie okt
  2. VS steunaanvragen wekelijks
  3. Broadcom jaarcijfers
 2. 08 december

  1. Duitsland inflatie nov def
  2. Laatste handelsdag Majorel
  3. Elia beleggersdag
  4. VS Payroll report volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht