Vijftig tinten groen

Door Martine Hafkamp op 12 augustus 2019 08:30 | Views: 3.934

Vijftig tinten groen

Men verwacht dat de wereldbevolking de komende vijf jaar zal groeien naar 8 miljard mensen. Wanneer de wereld steeds dichter bevolkt raakt en de welvaart toeneemt door de economische groei, neemt daarmee ook de vraag naar energie, voedsel en water toe. De natuurlijke hulpbronnen van de aarde zijn echter niet onuitputtelijk.

Als de verwachting over de groei van de wereldbevolking uitkomt dan hebben wij over tien jaar 50% meer energie, 40% meer water en 35% meer voedsel nodig dan nu. Nu al gebruiken we twee keer zoveel hulpbronnen dan onze planeet weer kan aanmaken.

Willen wij onze toekomstige welvaart veiligstellen, dan is het van belang dat wij de consumptie van natuurlijke hulpbronnen verminderen. De wereldeconomie moet een switch maken naar een duurzame en circulaire samenleving. 

Environmental, Social and Governance (ESG)

Meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarom hebben zij ESG-criteria opgenomen in hun beleggingsstrategie.

Het voornaamste doel van het integreren van ESG-criteria in het investeringsproces is risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappelijk belang en ondernemingsbestuur in kaart te brengen. Zo kan men komen tot een betere afweging tussen risico en rendement. ESG-elementen kunnen namelijk een aanzienlijk impact hebben op de marktwaarde van een bedrijf. 

Investeringsproces

Traditioneel worden investeringsbeslissingen uitsluitend gebaseerd op financiële criteria. Om de financiële gezondheid van een onderneming te kunnen volgen wordt niet alleen naar de balans en resultatenrekening gekeken maar ook naar de ontwikkelingen van de financiële ratio’s. De belangrijkste zijn kasstromen, solvabiliteit en rentabiliteit.

Bij kasstromen wordt gekeken naar de mate waarin een onderneming in staat is om aan direct opeisbare verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de mate waarin aan de (lange termijn) verplichtingen kan worden voldaan. De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat en het geïnvesteerde vermogen. 

Bij duurzaam beleggen worden ESG-criteria uitdrukkelijk meegenomen in het investeringsproces omdat ESG-criteria van invloed kunnen zijn op het financiële rendement van een belegging. Wanneer er positieve meetbare ESG-effecten behaald worden naast het financiële rendement is er sprake van impactbeleggen. Ligt de focus bij duurzaam beleggen primair op het financieel rendement, bij impactbeleggen is dat de ESG-impact. 

Impactbeleggen

Een voorbeeld van impactbeleggen is het meenemen van de mate van CO2-uitstoot in de investeringsbeslissing. Er is inmiddels wetgeving die beleggers handvatten geeft wat betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is een uitvloeisel van de klimaatovereenkomst van Parijs uit 2015.

Een aantal landen gaat met individuele wetgeving nog een stap verder. Zo zijn in Frankrijk fondsbeheerders met meer dan 500 miljoen euro aan vermogen onder beheer verplicht om in hun jaarverslag de CO2-impact van hun portefeuilles te verantwoorden. Aandeelhouders zijn immers gedeeltelijk eigenaar van een bedrijf en daarmee medeverantwoordelijk. Met name grote institutionele beleggers kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven waarin zij beleggen. 

Outperformance ESG-beleggen

Er zijn veel nuances binnen ESG. Het is veelal lastig om de juiste data beschikbaar te krijgen door de relatieve beginfase waarin ESG-beleggen zich bevindt. Vijftig tinten groen zogezegd.

Los van de milieuaspecten is het zinvol om de CO2-impact van de beleggingsportefeuille te verminderen omdat op langere termijn een lagere CO2-uitstoot een positief effect heeft op de prestaties van bedrijven en daarmee ook op de rendementen van de beleggingen. Zo is energiezuinig produceren niet alleen beter voor het milieu maar ook goed voor de portemonnee.

Het is dan ook rendabel om ESG-criteria te integreren in de investeringsbeslissingen. Meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers verwacht dat ESG-portefeuilles de komende vijf jaar de indices zullen verslaan. 

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group