Het zijn niet zo zeer de bedrijfscijfers, maar de politiek welke de koersen gaat bepalen. De problemen in het Midden-Oosten van met name Iran-Irak-Turkije-Syrië-Libië zijn feitelijk pas begonnen. De spanningen binnen de bevolkingen gaat een uitweg zoeken, veelal ook door de handelsoorlogen en de hogere levensmiddelen kosten ontstaan door erosie van landbouwgrond en milieu restricties. Dat beïnvloedt de olie en goud/zilver prijs. Dat bevorderd de inflatie nog extra, immers deze is stijgende.Het inflatiecijfer is door de politiek gemanipuleerd. De grote massa (Jan Modaal-Piet Minima) binnen de bevolking heeft een veel groter aandeel in het consumeren van wonen,energie,zorg en levensmiddelen, dan de rijke klasse. En juist daar is de weging ter bepaling van het inflatiecijfer opzettelijk veel te laag of niet opgenomen, terwijl deze componenten relatief fors gestegen zijn en verder zullen stijgen. Afgezien daarvan was de inflatie in ons land in 2019, 2,6%! Het opzettelijk gemanipuleerde E.U./E.C.B. beleid om reeds jaren Monopoly geld te drukken en schulden tittels op te kopen, heeft als fundament de inflatie. Het drukpersen en opkopen van schulden door de E.C.B. heeft als bijwerking: in meer dan 10 jaar opgebouwde opgeblazen aandelen en obligatiekoersen, lage langlopende hypotheek renten welke de banken in gevaar kunnen brengen bij stijging rente,.pensioenfondsen welke gedwongen worden pensioenen af te stempelen en spaarders welke geen rente, maar wel fiscaal vermogens rendement heffing moeten betalen, boven hun door de inflatie interende koopkracht, welke berekend kan worden op ongeveer 3,5%! Voorts worden notoire schuldenlanden met hoge onbetaalbare schulden opgescheept, welke eens doorgestreept moeten worden. De tol die door het vooruitschuiven van dit vunzige beleid betaald moet worden is sociale onrust en dat is thans duidelijk zichtbaar en gaat zich verder uitbreiden! Frappant is dat de huidige toestand gelijkenissen met de start van de eerste wereldoorlog vertoont.