Vooral Europa heeft laksheid getoond .
Gratis geld en nog maar meer en meer subsidies .
Er heeft niemand geluisterd naar Draghi.
Leman ,het geld gratis ter beschikking stellen breekt nu zuur op