Forum: Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) » Alweer een historisch mooi in/uitstapmoment » Pagina: 102 | Beursduivel.be

Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

Alweer een historisch mooi in/uitstapmoment

5.956 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 294 295 296 297 298 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
ramptoerist
1
ach...daar is de kast in het lijk al..
Geen nood , beter nu in het rood, anders mis je straks mooi de boot.

15 % was het toch ? Oh nee, ik lees 6 % ?...toch effe nakijken.
Nou, dat wordt weer een nieuwe conv obli denk ik ?

Een stukje pure proza !

Door Andre Sterk

Van DOW JONES NIEUWSDIENST


AMSTERDAM (Dow Jones)--Terwijl Vivenda Media Groep nv (VIVE.AE) gesprekken met potentiele investeerders weer heeft opgestart, hebben houders van EUR650.000 aan converteerbare obligaties Vivenda nog geen tussentijdse rentebetaling van Vivenda ontvangen, waardoor de leningen mogelijk direct opeisbaar worden.

Tot op heden heeft Vivenda een rentebetaling van in totaal EUR19.500 op EUR650.000 aan converteerbare obligaties met een looptijd tot 30 november 2015 niet voldaan. De houders van deze obligaties worden vertegenwoordigd door Keijser Capital. De betalingsverplichting ontstond op 30 juni 2012, maar het geld is tot op heden nog steeds niet door Vivenda overgemaakt, aldus een bedrijfsjurist van Keijser Capital tegen Dow Jones.

In totaal heeft Vivenda voor EUR1,5 miljoen van deze obligaties uitstaan, waarvan EUR700.000 miljoen in handen is van Vero Holding (Vero), een vennootschap van Vivenda-chief executive officer (CEO) Ron van Veldhoven. Daarnaast houdt Vero nog voor EUR900.000 aan andere converteerbare obligaties.

Tegenover Dow Jones stelt Van Veldhoven dat de couponbetaling aan Vero in aandelen Vivenda is voldaan, zodat hier geen contant geld mee was gemoeid. Van Veldhoven geeft tegenover Dow Jones aan dat de krappe liquiditeitspositie van Vivenda actueel blijft. "Om hier op de juiste manier mee te werken proberen wij creatief om te gaan met de openstaande renteverplichtingen voortvloeiend uit de uitstaande obligaties", aldus de CEO.

Keijser geeft donderdag niet aan of Vivenda heeft aangeboden de couponrente in aandelen Vivenda te voldoen. Een mogelijk probleem voor Keijser hierbij is dat het aandeel Vivenda momenteel op EUR0,10 noteert, en dat nieuwe aandelen niet onder de nominale waarde van EUR0,20 mogen worden uitgegeven.

Over de genoemde EUR19.500 wordt nu onderhandeld. "Daar waar uitstel van een betaling in deze fase van de onderneming mogelijk is, zal ik niet nalaten gebruik te maken van uitstel. Een boekenonderzoek, zoals bij A1 nu loopt, of financieel advies zijn voor Vivenda kostbare diensten", aldus Van Veldhoven. Vivenda heeft een intentieverklaring getekend voor de overname van A1.

In het informatiememorandum bij deze obligaties staat dat de obligaties direct opeisbaar zijn, 'als de vennootschap aangegane verbintenissen niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en de vennootschap, na daartoe door de houder te zijn gemaand, haar verzuim niet heeft gezuiverd uiterlijk dertig werkdagen na de datum van de aanmaning'. Volgens het jaarverslag van Vivenda over 2011 zijn de obligaties 'slechts onmiddellijk opeisbaar indien sprake is van buitengewoon zwaarwegende omstandigheden'.

Keijser heeft begin juli een aanmaning gestuurd voor de verschuldigde rente. De betalingstermijn loopt af op 13 augustus.

Van Veldhoven betoogt dat er zijns inziens in dit verband geen sprake is van wanbetaling, "omdat Vivenda juist in constructief overleg is met Keijser. 20 Augustus worden de gesprekken voorgezet", aldus Van Veldhoven. Keijser wacht deze gesprekken eerst af en heeft vooralsnog geen voorstel ontvangen de verschuldigde rente te voldoen in aandelen Vivenda.

Ondertussen probeert Vivenda de houders van de converteerbare obligaties te verleiden om deze voortijdig te converteren in aandelen Vivenda, om zo toekomstige couponverplichtingen te vermijden. Vivenda wil dit eind 2012 rond hebben. Vero is al akkoord met conversie. Keijser heeft tot op heden nog geen voorstel ontvangen.

De converteerbare obligaties van Keijser hebben een conversiekoers van EUR0,2459 per aandeel en kunnen volgens het informatiememorandum alleen verplicht geconverteerd worden als het aandeel Vivenda gedurende een bepaalde periode minstens 50% boven de deze conversiekoers noteert. Het aandeel Vivenda noteert donderdag omstreeks 13.10 uur 8,9% hoger op EUR0,10.

Terwijl Vivenda probeert zijn huidige schuld in aandelen om te zetten, wordt ook onderhandelt over mogelijke nieuwe leningen met een lagere rente. Nu de recente overname van softwarebedrijf Q4 Group bv door Vivenda is afgerond zegt Van Veldhoven de handen weer vrij te hebben om gesprekken met meerdere potentiele investeerders voort te zetten. In totaal gaat het om een investering van circa EUR2,5 miljoen.

"We kunnen de gesprekken met deze mogelijke investeerders nu weer voortzetten, omdat zij na de goedkeuring van de acquisitie van Q4 meer continuiteitspotentieel zien in Vivenda," aldus de CEO. "Ik verwacht in de loop van dit jaar hierover mededelingen te kunnen doen", voegt hij toe. Hij geeft verder aan dat met meer dan twee partijen gesprekken worden gevoerd en dat deze al bekend zijn met de onderneming.

Van Veldhoven heeft een voorkeur voor investeringen tegen een marktconforme rentevergoeding in plaats van een converteerbare obligatielening met een coupon van 6%, zoals op de uitstaande obligaties wordt betaald. "Dat tarief zal eerder in de buurt van de 3% liggen. We willen verder de kans op een verdere verwatering van het aandeel Vivenda limiteren", aldus de CEO.

Vivenda heeft het geld nodig ter verbetering van de financieringspositie en de oorlogskas. Het bedrijf is momenteel in gesprek met A1 Internet bv over een overname om verder invulling te geven aan zijn strategie.

ramptoerist
1
uit het jaarverslag :

Aan het einde van de looptijden worden de obligaties verplicht geconverteerd in aandelen. Alle
obligaties zijn van gelijke rang, en constitueren gewone, achtergestelde, schulden van Vivenda. De
obligaties zijn slechts onmiddellijk opeisbaar indien sprake is van buitengewoon zwaarwegende
omstandigheden.
De obligaties geven een rente van 6% per jaar. De opgelopen rente wordt bijgeschreven bij het
nominale bedrag van de obligatie en als zodanig meegerekend bij conversie, tenzij een obligatie
houder expliciet aangeeft aan Vivenda dat uitbetaling van rente in contanten moet plaats vinden. De
rente wordt tweemaal per jaar berekend te weten op 30 juni en 30 december.
Omdat sprake is van een verplichte conversie in aandelen en het financieringsinstrument rente
dragend is, is het eigen vermogen component van de lening verantwoord in het eigen vermogen en
het rentedragende component tegen de reële waarde verantwoord als verplichting. Deze rente
verplichting is onder langlopende schulden opgenomen in de balans tegen de reële waarde met
gebruikmaking van een marktrente van 16,8 % (2010: 15%).
guusje
1
quote:

Deodorant schreef op 9 aug 2012 om 14:27:


ach...daar is de kast in het lijk al..
Geen nood , beter nu in het rood, anders mis je straks mooi de boot.

15 % was het toch ? Oh nee, ik lees 6 % ?...toch effe nakijken.
Nou, dat wordt weer een nieuwe conv obli denk ik ?

Een stukje pure proza !

Door Andre Sterk

Van DOW JONES NIEUWSDIENST


AMSTERDAM (Dow Jones)--Terwijl Vivenda Media Groep nv (VIVE.AE) gesprekken met potentiele investeerders weer heeft opgestart, hebben houders van EUR650.000 aan converteerbare obligaties Vivenda nog geen tussentijdse rentebetaling van Vivenda ontvangen, waardoor de leningen mogelijk direct opeisbaar worden.

Tot op heden heeft Vivenda een rentebetaling van in totaal EUR19.500 op EUR650.000 aan converteerbare obligaties met een looptijd tot 30 november 2015 niet voldaan. De houders van deze obligaties worden vertegenwoordigd door Keijser Capital. De betalingsverplichting ontstond op 30 juni 2012, maar het geld is tot op heden nog steeds niet door Vivenda overgemaakt, aldus een bedrijfsjurist van Keijser Capital tegen Dow Jones.

In totaal heeft Vivenda voor EUR1,5 miljoen van deze obligaties uitstaan, waarvan EUR700.000 miljoen in handen is van Vero Holding (Vero), een vennootschap van Vivenda-chief executive officer (CEO) Ron van Veldhoven. Daarnaast houdt Vero nog voor EUR900.000 aan andere converteerbare obligaties.

Tegenover Dow Jones stelt Van Veldhoven dat de couponbetaling aan Vero in aandelen Vivenda is voldaan, zodat hier geen contant geld mee was gemoeid. Van Veldhoven geeft tegenover Dow Jones aan dat de krappe liquiditeitspositie van Vivenda actueel blijft. "Om hier op de juiste manier mee te werken proberen wij creatief om te gaan met de openstaande renteverplichtingen voortvloeiend uit de uitstaande obligaties", aldus de CEO.

Keijser geeft donderdag niet aan of Vivenda heeft aangeboden de couponrente in aandelen Vivenda te voldoen. Een mogelijk probleem voor Keijser hierbij is dat het aandeel Vivenda momenteel op EUR0,10 noteert, en dat nieuwe aandelen niet onder de nominale waarde van EUR0,20 mogen worden uitgegeven.

Over de genoemde EUR19.500 wordt nu onderhandeld. "Daar waar uitstel van een betaling in deze fase van de onderneming mogelijk is, zal ik niet nalaten gebruik te maken van uitstel. Een boekenonderzoek, zoals bij A1 nu loopt, of financieel advies zijn voor Vivenda kostbare diensten", aldus Van Veldhoven. Vivenda heeft een intentieverklaring getekend voor de overname van A1.

In het informatiememorandum bij deze obligaties staat dat de obligaties direct opeisbaar zijn, 'als de vennootschap aangegane verbintenissen niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en de vennootschap, na daartoe door de houder te zijn gemaand, haar verzuim niet heeft gezuiverd uiterlijk dertig werkdagen na de datum van de aanmaning'. Volgens het jaarverslag van Vivenda over 2011 zijn de obligaties 'slechts onmiddellijk opeisbaar indien sprake is van buitengewoon zwaarwegende omstandigheden'.

Keijser heeft begin juli een aanmaning gestuurd voor de verschuldigde rente. De betalingstermijn loopt af op 13 augustus.

Van Veldhoven betoogt dat er zijns inziens in dit verband geen sprake is van wanbetaling, "omdat Vivenda juist in constructief overleg is met Keijser. 20 Augustus worden de gesprekken voorgezet", aldus Van Veldhoven. Keijser wacht deze gesprekken eerst af en heeft vooralsnog geen voorstel ontvangen de verschuldigde rente te voldoen in aandelen Vivenda.

Ondertussen probeert Vivenda de houders van de converteerbare obligaties te verleiden om deze voortijdig te converteren in aandelen Vivenda, om zo toekomstige couponverplichtingen te vermijden. Vivenda wil dit eind 2012 rond hebben. Vero is al akkoord met conversie. Keijser heeft tot op heden nog geen voorstel ontvangen.

De converteerbare obligaties van Keijser hebben een conversiekoers van EUR0,2459 per aandeel en kunnen volgens het informatiememorandum alleen verplicht geconverteerd worden als het aandeel Vivenda gedurende een bepaalde periode minstens 50% boven de deze conversiekoers noteert. Het aandeel Vivenda noteert donderdag omstreeks 13.10 uur 8,9% hoger op EUR0,10.

Terwijl Vivenda probeert zijn huidige schuld in aandelen om te zetten, wordt ook onderhandelt over mogelijke nieuwe leningen met een lagere rente. Nu de recente overname van softwarebedrijf Q4 Group bv door Vivenda is afgerond zegt Van Veldhoven de handen weer vrij te hebben om gesprekken met meerdere potentiele investeerders voort te zetten. In totaal gaat het om een investering van circa EUR2,5 miljoen.

"We kunnen de gesprekken met deze mogelijke investeerders nu weer voortzetten, omdat zij na de goedkeuring van de acquisitie van Q4 meer continuiteitspotentieel zien in Vivenda," aldus de CEO. "Ik verwacht in de loop van dit jaar hierover mededelingen te kunnen doen", voegt hij toe. Hij geeft verder aan dat met meer dan twee partijen gesprekken worden gevoerd en dat deze al bekend zijn met de onderneming.

Van Veldhoven heeft een voorkeur voor investeringen tegen een marktconforme rentevergoeding in plaats van een converteerbare obligatielening met een coupon van 6%, zoals op de uitstaande obligaties wordt betaald. "Dat tarief zal eerder in de buurt van de 3% liggen. We willen verder de kans op een verdere verwatering van het aandeel Vivenda limiteren", aldus de CEO.

Vivenda heeft het geld nodig ter verbetering van de financieringspositie en de oorlogskas. Het bedrijf is momenteel in gesprek met A1 Internet bv over een overname om verder invulling te geven aan zijn strategie.


ramptoerist
1
quote:

guusje schreef op 9 aug 2012 om 14:45:


Deodorant is het niet andersom lijk in de kast.


abtje.

Vivenda, omdat je het waard bent.
ramptoerist
1
Welnu, gezien de recente perikelen die, aldus de FAQ, op zich niks bijzonders zijn, althans niets waarover u zich zorgen over hoeft te maken, blijft het toch een beetje kwakkelen zo rond de 0,08.
Want stel..er worden ( aldus het PB ) wederom nieuwe financiers gezocht die theoretisch dan de erfenis van oa zukeau mogen gaan financieren, waaronder die 4 ton van de afkoop sponsor overeenkomst Vitesse.
En dan quote ik dit maar even van het RTC/VMC forum :

van 15-10-2010
"'Immers, je dekt morgen af wat je gisteren verloren hebt, en neemt gister maatregelen, voor het verlies van morgen. Vandaag gebeurt er dus per saldo niets bijzonders = een dalende grafiek = niet verkopen = geen verlies = winst ""

RT 0,081
ramptoerist
1
Overigens, een stukje proza van nog geen 3 jaar terug.

www.afm.nl/registers/kgi_documents/20...

in totaal zijn er 48 K stukjes teruggekocht, maar dat zijn details.
Pitmans
1
quote:

Deodorant schreef op 9 aug 2012 om 16:22:


oeps...ATL op 0,078.

Boekietechnies gesproken morgen weer zoiets gaan zien ?
ramptoerist
1
boekietechnisch gesproken lijkt het me al jaren een bewijs dat TA hier geen zin heeft, en FA technisch gezien lijkt mij een casino lucratiever. Daar bestaat tenminste nog een 50 % kans op winst.

ik wacht nog even op ''wegens de aanhoudende malaise in de ( vul hier de variabele & snel wisselende strategie/richting van het succes in ) markt etc etc""
ramptoerist
1
hatsee, ATL op 0,073, volgende keer toch even naar trivano kijken voor de cijfers komen, dat geeft toch altijd weer mooi aan wat er komen gaat.

"'seizoensinvloeden"' las ik al, mooi woord.

T'Kokertje blijft warm, op naar de 0,001
Pitmans
1
Weet je wat ? We moeten gewoon een bedrijf in ICT-opleidingen beginnen, want dat is booming, zegt de NOS.
Of overnemen. Eens kijken of er eentje te vinden is die bereid is zichzelf aan te geven in ruil voor 20 miljoen stukken van het conglomeraat. Dat zijn meestal hele goeie, die dat wel willen.
ramptoerist
1
kwam deze ook nog tegen, moest gelijk aan het succes denken..


""Succes realiseren
Veel ondernemers maken plannen, nemen zich van alles voor en spreken veel met zichzelf of hun mensen af. De uitdaging is altijd: hoe zorg je dat al die intenties ook daadwerkelijk leiden tot actie en, nog beter, tot resultaat? De belangrijkste succesfactor om ambities te realiseren is volgens Mario Bierkens gedrag. Tijdens deze lezing worden praktische handvatten aangereikt om snel van een plan naar realisatie te komen door het gedrag beter te regisseren. ""
ramptoerist
1
quote:

Deodorant schreef op 3 sep 2012 om 10:12:


hatsee, ATL op 0,073ding dong, ATl op 0,071
ramptoerist
1
En weer een ATL op 0,070 wellicht moeten we weer met de perronnetjes gaan werken. tsjoeketsjoeketuuttuut, perron 0,06 is next.
Pitmans
1
Zou nou de die nieuwe toffe peer guusje van laatst nog ingestapt zijn, bijv. 100k op 0,08 en binnen 2 dagen al op 12,5% positief verlies staan ?
ramptoerist
1
ik moet steeds denken, september, september...was er niet iets met x en een tafel ?
Denk je nog steeds dat dit persert en consorten zijn ? Tziet er toch elke keer hetzelfde uit namelijk...af en toe met 100 K up, en dan toch met wat meer down. en elke keer een perronnetje lager.
Pitmans
1
Nee, weet het niet zekert, maar ik zag al een bart en die van 'zie je wel' voorbij komen, dus het snuffelt hier wel.
En zelf mag die persert hier z'n leven lang niet meer komen dacht ik toch ?

Maar t kan net zo goed zijn dat er boven aan de kokert een beetje de vulling wordt opgeschud om daarna wat soepeler door te kunnen storten.

Q4 gaat bijna beginnen, tis alleen de vraag hoe dat hier uitgelegd moet worden.
ramptoerist
1
Plof ! En daar istie dan, het nieuwe uitermate handige in, danwel uitstapmomentje..

0,067 , wat een koersje.
5.956 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 294 295 296 297 298 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 13-dec-19 17:29
Koers 0,588
Verschil -0,012 (-2,00%)
Hoog 0,600
Laag 0,580
Volume 20.955
Volume gemiddeld 17.433
Volume gisteren 6.523

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
# calculated realtime by Commerzbank & '^' by BNP Paribas, streaming powered by VWD Group