ING Groep « Terug naar discussie overzicht

ING straks opnieuw door de plee

3.062 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 150 151 152 153 154 » | Laatste
andre68
0
quote:

paulta schreef:

Voor postspleet:
www.fd.nl/artikel/20692309/wantrouwen...

Het verlies nemen op staatsleningen komt snel dichterbij.
Duidelijke materie: €1000 wordt €700 bij 30% knip(eenmalig doorslikken)

De kopers van ING-aandelen van gisteren hebben een beperking: het niet willen erkennen van de enorme risicos die aanwezig zijn.
Pensioenfondsen die "all-in" gaan! ze doen hun best maar, het is tenslotte toch geen eigen geld .....
"Pensioenfondsen die "all-in" gaan! ze doen hun best maar, het is tenslotte toch geen eigen geld ....."

Ze kunnen altijd de vergrijzing en de lage rente nog de schuld geven. Het suffe onwetende premie-vee lapt toch wel maandelijks.

Zouden woekeraars als ING, Aegon en c.s. ook lobbyen bij pensioenfondsen?
(De meesten van ons wéten niet eens wat zij allemaal wel of niet willen weten.....)
andre68
0
ING schijnt het ook aardig te doen in het (verre) oosten (landen als Zuid Korea, India e.d.). Met produkten als levensverzekeringen timmeren ze daar aardig aan de weg. Een enorme groeimarkt natuurlijk.

Hiér valt natuurlijk geen enkele nieuwe polis te slijten nadat het criminele gewoeker met beleggings-en pensioenverzekeringen aan het licht is gekomen. En de deksel in nog steeds niet helemaal van de beerput af. Het wordt een langlopend slepend conflict met waarschijnlijk alléén maar verliezers. Enorme imagoschade en verlies aan vertrouwen.

Zou ING en c.s. in "verre buitenlanden" dezelfde rattenstreken uithalen die ze bij haar eigen klanten in Nederland hebben geflikt met de woekerpolissen? En die ze nog steeds uithalen met de pensioen-verzekeringen?

Zouden de Zuid-Koreanen beseffen dat ze wellicht leeggewoekerd worden op een manier waar de honden geen brood van lusten?

Wij (Nederlanders) dachten destijds: "ING, Nationale Nederlanden, Aegon etc.etc., dat zit wel goed, betrouwbare degelijke bedrijven". Nationale Nederlanden was zelfs sponsor van Oranje (geef het volk brood en spelen....). Je ging er gewoonweg niet van uit dat je zo bestolen zou kúnnen worden met hoge "kosten"ontrekkingen voordat er met je premie belegd ging worden. Je hield er niet eens rekening mee. Inmiddels zijn wij goedgelovige, naïeve Nederlanders wreed uit deze roes wakker geschud (denk ik althans.....)en is een groot schandaal aan het licht gekomen.

Aziaten (verre oosten)-en nu al generaliseer ik- zijn meestal beleefde, introverte mensen. Plichtsgetrouw, zeker niet al te assertief en geen haar op de tanden. Ik denk dat zij nog minder dan wij destijds ook maar vermoeden dat ze mogelijk financieel uitgekleed kúnnen worden. Dat er heimelijke kostenontrekkingen zijn, die op een geraffineerde manier zo goed als onzichtbaar zijn gemaakt. Ze gaan er gewoon niet vanuit dat ze na het sluiten van een zakelijke deal (een levensverzekering) oneerlijk behandeld kunnen worden. In het verre oosten kost het veel langer tijd om het vertrouwen te winnen van een klant dan in het westen. Het vergt veel meer investering om iemand klant te maken. Is hij éénmaal klant, maar beschaam je het vertrouwen alnog, dan zijn de rapen pas echt gaar. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar afloopt, met de levensverzekeringen van ING in het verre oosten.

Ondertussen moet ik denken aan dat verhaal van die rondreizende marskramer die in de middeleeuwen van dorp naar dorp en van stad naar stad trok om zijn haargroeimiddel-schreeuwend vanaf een houten kist-op de markt te verkopen. Toen het spul puur bedrog bleek, was de vogel gevlogen. Op weg naar de volgende slachtoffers in het dorp verderop. Elke keer ontsprong hij de dans. Tot hij op een ongelukkige dag een eerder slachtoffer tegen het lijf liep en hij alnog door een woedende menigte werd gelynched.

[verwijderd]
0
Openen op €7,500
Een haircut van 30% in de Beethovenstraat(alleen op afspraak).
In Ierland zijn de lokale 2 probleembanken groter dan de nationale begroting!!!
In Nederland hebben we 1 bank die 3x BNP doet!!!
SAHR-0310
0
[verwijderd]
0
quote:

paulta schreef:

Openen op €7,500
Een haircut van 30% in de Beethovenstraat(alleen op afspraak).
In Ierland zijn de lokale 2 probleembanken groter dan de nationale begroting!!!
In Nederland hebben we 1 bank die 3x BNP doet!!!
Paulta,
ING moet wel in 4 splitsen, omdat er veel kapitaal opgehaald moet worden. ING heeft met een enorme hefboom gewerkt. In goede tijden pronkte ze met de winst, maar nu is het heel risicovol. Ik vind dat ING zichzelf goed verkoopt. SNS wordt veel zwaarder afgestraft.

Zie onderstaande lijst van Corné van Zeijl. Is even schrikken.
fonds net schuld per aandeel in % van koers
ASML Holding (1,75) -7%
Philips (0,94) -4%
DSM 3,16 8%
Ahold 0,87 9%
Akzo Nobel 5,08 12%
Randstad 4,70 13%
Fugro 7,25 14%
Boskalis Westminster 4,36 14%
Unilever 3,53 16%
TNT 2,98 16%
Tom Tom 1,46 24%
Wolters Kluwer 6,08 37%
Royal Dutch Shell 9,10 38%
Heineken 16,56 45%
Arcelor Mittal 13,19 52%
Reed Elsevier 5,39 58%
KPN 7,04 59%
SBM Offshore 9,90 65%
Unibail-Rodamco 98,04 65%
Wereldhave 49,17 68%
Corio 37,34 74%
Aegon 3,51 76%
Air France-KLM 21,30 156%
BAM 7,39 166%
ING 24,12 305%

[verwijderd]
0
Met dit lijstje maak je de ING-lovers niet echt blij.
Bungee jumpen met een verdroogd elasstiek, niet echt prettig dus.
Ook al het onroerend goed spul staat er beroerd op...
Ik wil het niet hebben....
De Porscheknakker
0
quote:

paulta schreef:

Met dit lijstje maak je de ING-lovers niet echt blij.
Bungee jumpen met een verdroogd elasstiek, niet echt prettig dus.
Ook al het onroerend goed spul staat er beroerd op...
Ik wil het niet hebben....
Ik ook niet. Banken belazeren nu nog tijdens de crisis de hele boel. Bouw en banken niet nemen!

Groet
andre68
0
Bijna 1.5 miljard winst voor ING in q3 2010
Waarvan 964 miljoen renteresultaat
2/3 hypotheken en 1/3 leningen aan particulieren en ondernemers

Banken rekenen na 1 juli 2009 extra renteopslag van 0.3-1.0% vergeleken met periode voor kredietcrisis, concludeert de NMA.

Een klant met een hypotheek van 250K betaalt 825-2400 Euro per jaar teveel aan rente.

Banken krijgen van de toezichthouder de kans om uit te leggen waarom zij hoge marges rekenen.

Verder gaat de NMA onderzoeken of er nog voldoende marktwerking in de sector is (banken die overheidsstuen hebben gekregen mogen niet de goedkoopste zijn met hun hypotheektarieven......gut wat erg voor de winst van de banken......)

De NMA wil "in het voorjaar van 2011" een vervolgonderzoek publiceren.

De bekende tactiek van vertragen, traineren en op de lange baan schuiven. Ik dacht dat het voorbehouden was aan banken en verzekeraars.

Maar blijkbaar heeft de woeker-sector zich zodanig verstrengeld via haar gladde lobbyclub met haar eigen toezichthouders bij de overheid dat ook in deze kwestie geprobeerd wordt door uitstel afstel te verkrijgen. De NMA houdt het vooralsnog bij een "oproep" aan beleidsmakers om "een gezonde marktwerking niet uit het oog te verliezen". Zie verder het artikel.
********************************************************************************************************************************************************
NMa benadrukt het belang van concurrentie bij hervormingen financiële sector
12-11-2010

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept beleidsmakers op het belang van gezonde marktwerking niet uit het oog te verliezen wanneer zij hervormingen in de financiële sector doorvoeren. Regulering en toezicht moeten geen onnodige drempels opwerpen voor toetreding en uitbreiding op financiële markten. Bovendien waarschuwt de NMa ervoor dat overheidssteun de markt verstoort. De NMa krijgt daar ook signalen van. Steunmaatregelen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgebouwd. Ook onderschrijft de NMa het pleidooi om de belangen van de Nederlandse Staat in de instellingen die steun ontvangen op grotere afstand van de politiek te zetten. Dit staat in Visiedocument Toekomst Financiële Landschap van de NMa dat vandaag is verschenen.
Stabiliteit en concurrentie gaan samen
Naast stabiliteit blijft ook gezonde concurrentie in de financiële sector van cruciaal belang. Dit komt de kwaliteit en de prijs voor de consument ten goede. Bij hervormingen van de financiële markt moet er ruimte blijven voor nieuwe initiatieven en moeten geen onnodige drempels worden opgeworpen voor nieuwe toetreders. In een goedfunctionerende markt is het van belang dat ondernemingen die goed presteren kunnen groeien en ondernemingen die ondermaats presteren (bijvoorbeeld door te veel risico’s te nemen of onhoudbare bedrijfsmodellen te hanteren) marktaandeel verliezen en kunnen verdwijnen. De NMa vindt dat de pijn van een eventueel faillissement van een financiële instelling terecht moet komen bij kapitaalverschaffers en management en zo min mogelijk bij klanten.

Steunmaatregelen verstoren de markt
De steunmaatregelen aan de financiële instellingen waren een noodzakelijk kwaad gegeven de omstandigheden. Als deze instellingen waren omgevallen zou dat de economie grote schade hebben toegebracht met alle gevolgen van dien. De NMa benadrukt dat steunmaatregelen de markt verstoren en leiden tot een ongelijk speelveld. Steunmaatregelen moeten daarom zo tijdelijk mogelijk zijn en zo snel mogelijk worden afgebouwd. De NMa en de Europese Commissie krijgen nog steeds signalen dat de steunmaatregelen de markt verstoren. Het is in de praktijk zeer moeilijk aan te tonen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het geeft wel aan dat steun zoveel mogelijk moet worden voorkomen en beperkt. De Europese Commissie speelt een belangrijke rol om de overheidssteun zo beperkt mogelijk te houden. De NMa bepleit dat de nationale mededingingsautoriteiten actief worden betrokken bij de procedures om staatssteun te krijgen. Hierdoor wordt zo veel mogelijk relevante informatie over de markt meegewogen bij het verlenen van staatssteun.

De gesteunde financiële instellingen moeten zo min mogelijk gestuurd worden door de overheid. Daarom raadt de NMa aan de belangen van de Nederlandse Staat onder te brengen in een speciale instantie die op grotere afstand van de politiek staat. Hiermee wordt voorkomen dat het Ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor de regulering van de financiële sector, tevens directe financiële belangen heeft in diverse spelers in de markt.

Tips melden
De NMa roept marktpartijen op zich bij de NMa te melden wanneer zij hinder ondervinden van onduidelijke regels en procedures bij het betreden van de markt of het uitvoeren van hun activiteiten. Dit ondersteunt de NMa om haar missie ‘markten laten werken’ ook in de financiële sector te kunnen blijven uitvoeren.

********************************************************************************************************************************************************
Zolang de woeker-sector haar gang kan blijven gaan met haar welgezinde beleidsmakers, loopt de schade voor overheid (teveel teruggegeven hypotheekrente aftrek)en individuele hypotheekhouders steeds verder op. Zolang deze situatie voortduurt zullen de banken hoge kwartaalwinsten blijven rapporteren. WOEKER-winsten, de hand door de overheid boven het hoofd gehouden.

Feitelijk betaalt "de samenleving" miljarden te veel aan rente en kosten voor leningen en verzekeringen. De "winst" van deze financiële lintwormen. Veel te makkelijk verkregen door prijsafspraken en slinks leegwoekeren van haar eigen klanten.

En aan de andere kant gierende tekorten waardoor er fors bezuinigd moet worden.

3000 agenten erbij kan niet. Geen geld voor. FF rekenen: 3000 x 50 K per jaar. Dit is 150 miljoen per jaar. Ongeveer het teveel aan rente dat ING per KWARTAAL onterecht-maar met medeweten van de overheid (vrindjes?)-steelt van haar hypotheekhouders??????...........

[verwijderd]
0
"ING Bank sluit overeenkomst met Nationale-Nederlanden - media"

Ik moest wel een paar keer mijn ogen knipperen toen ik het pb las...daaronder stond echter ook het Antonov bericht(stom toeval)over een nieuwe succesvolle JV met een of ander bedrijf(de een maakt de 20k versnellingsbakken, de ander gaat de ruimte bieden om ze op te slaan)

ING gaat samenwerken met een vaste "huisdealer" om de markt niet te verstoren!
Ik zou wensen dat die junks hier om de hoek ook een vaste huisdealer aanhielden om de financiele overlast hier in het dorp te beperken....
[verwijderd]
0
quote:

paulta schreef:

"ING Bank sluit overeenkomst met Nationale-Nederlanden - media"

Ik moest wel een paar keer mijn ogen knipperen toen ik het pb las...daaronder stond echter ook het Antonov bericht(stom toeval)over een nieuwe succesvolle JV met een of ander bedrijf(de een maakt de 20k versnellingsbakken, de ander gaat de ruimte bieden om ze op te slaan)

ING gaat samenwerken met een vaste "huisdealer" om de markt niet te verstoren!
Ik zou wensen dat die junks hier om de hoek ook een vaste huisdealer aanhielden om de financiele overlast hier in het dorp te beperken....
Ach, er verandert niets.
ING-bankers hebben nu al een target van 95% NN-labels.
[verwijderd]
1
nn zal verdwijnen, alleen al onder de nieuwe wetgeving die gaat komen, er gaat enorm veel veranderen.
Het is een soort van "Buckler bier" geworden waar het volk niets meer van wil hebben.
Misschien gaan ze dat nn wel onderbrengen bij de NL-fiscus om synergie voordelen te behalen ....!!!
[verwijderd]
0
Ierland heeft 2 soortgelijke banken als ING in Nederland, veel te groot, enorme balans, vol met schulden, waanzinnige leverage....de bekende problemen.
Het land Nederland moet zich NU ontdoen van ING om een drama als in Ierland voor te blijven.
€60/70/80 miljard alleen al om de balans te stutten...het laten afzinken van het probleem BANK.

De leningen die Nederlandse banken per eind juni dit jaar in Ierland uit hadden staan, vormen een veel groter bedrag dan de vijf miljard euro aan leningen die in Griekenland was uitgezet, of de zes miljard euro voor Portugal.

Uit het BIS-verslag blijkt dat Nederland veel geld heeft zitten in het eveneens geplaagde Spanje. Nederlandse banken hebben ruim 72 miljard euro in Spanje zitten.

[verwijderd]
0
Als begin 2011 de verplichte overzichten op de deurmat vallen bij de lucratief zeer gewaardeerde nn-klanten ....."wake-up call"

De PVV is bezig met een wetswijziging: het ondanks het doorlopende contract kunnen opnemen van de tot op heden opgebouwde tegoeden, het kosteloos weghalen van de huidige waarde dus en afscheid kunnen nemen van je verzekeraar.
Zeker in huidig sentiment zal de animo daarvoor zeer groot zijn.

NL-verzekeraars zijn toekomstige lege hulzen, het worden verliesbedrijven.

Bij de telecommers en kabelaars werd toenertijd de marktwerking uiteindelijk ook steeds beter ...
[verwijderd]
0
De Jager eist uitleg banken over dure hypotheken
16 november 2010, 18:20 uur | FD.nl
Minister Jan Kees de Jager van Financiën wil op korte termijn overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de hypotheekrentes in Nederland, die volgens de NMa relatief hoog zijn.

[verwijderd]
0
Eind deze week €6,xxx proberen, de late instappers(pensioenfondsen) uitroken en daar het geld van wegtrekken.
Eten of gegeten worden ....
andre68
0
quote:

paulta schreef:

Als begin 2011 de verplichte overzichten op de deurmat vallen bij de lucratief zeer gewaardeerde nn-klanten ....."wake-up call"

De PVV is bezig met een wetswijziging: het ondanks het doorlopende contract kunnen opnemen van de tot op heden opgebouwde tegoeden, het kosteloos weghalen van de huidige waarde dus en afscheid kunnen nemen van je verzekeraar.
Zeker in huidig sentiment zal de animo daarvoor zeer groot zijn.

NL-verzekeraars zijn toekomstige lege hulzen, het worden verliesbedrijven.

Bij de telecommers en kabelaars werd toenertijd de marktwerking uiteindelijk ook steeds beter ...
"De PVV is bezig met een wetswijziging: het ondanks het doorlopende contract kunnen opnemen van de tot op heden opgebouwde tegoeden, het kosteloos weghalen van de huidige waarde dus en afscheid kunnen nemen van je verzekeraar.
Zeker in huidig sentiment zal de animo daarvoor zeer groot zijn"

Dat zullen Henk en Ingrid zeker prettig vinden. Goed om te horen dat ze bij de PVV zich niet alléén druk maken om niet geheel in het gareel lopende nare mannetjes van Noordafrikaanse afkomst. Nationale Nederlanden alléén al berokkent de samenleving meer financiële schade dan 40 jaar mislukte integratie.
Als ze voor het wetsvoorstel is aangenomen maar niet ten onder gaan aan proletarische door de brievenbus zeikende pitbull types met laag voorhoofd*

*De verzekeringslobby is ondertussen aan het wroeten in het verleden van meer PVV-politici als ultieme poging om deze wetswijziging te doen stranden.......(oeps, mijn fantasie slaat weer eens op hol)

andre68
0
quote:

paulta schreef:

De Jager eist uitleg banken over dure hypotheken
16 november 2010, 18:20 uur | FD.nl
Minister Jan Kees de Jager van Financiën wil op korte termijn overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de hypotheekrentes in Nederland, die volgens de NMa relatief hoog zijn.

Niet alléén uitleg eisen. Hij moet schijt hebben aan de corrupte, nepotistische bank-en verzekeringslobby en faciliteren dat buitenlandse partijen ongehinderd de Nederlandse hypotheekmarkt op kunnen. In China hebben ze nog wel een paar centen die ze liever niet meer beleggen in (Amerikaanse) obligaties.
[verwijderd]
0
De big chief van Schroders heeft gesproken, we gaan afscheid nemen van wat euro-landen, de banken zullen megaverliezen aankondigen.
Kan Nederland dit probleem absorberen? .....
voda
1
quote:

paulta schreef:

De big chief van Schroders heeft gesproken, we gaan afscheid nemen van wat euro-landen, de banken zullen megaverliezen aankondigen.
Kan Nederland dit probleem absorberen? .....
Geen enkel probleem! (als jij dat maar kan!)

Prettig weekend verder.

PS:

Niets voor jou?

Depressie bij jongeren online te lijf
19 november 2010, 16:42 | ANP
NIJMEGEN (ANP) - Het Trimbos-instituut heeft drie onlineprogramma's opgezet waarmee jongeren een depressie of ernstige angstgevoelens te lijf kunnen gaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Dat is vrijdag bekendgemaakt op een symposium aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het instituut hoopt via internet meer jongeren met een dreigende depressie te bereiken, aangezien deze groep niet vaak uit zichzelf hulp zoekt bij een arts of psycholoog. Volgens het instituut lijdt een op de 22 jongeren aan een depressie, terwijl een op de vijf jongeren depressieve klachten heeft. Van de adolescenten met een depressie loopt 20 procent rond met zelfmoordgedachten. Jongeren hebben echter geen vertrouwen in een hulpverlener en willen hun problemen liever zelf oplossen.

[verwijderd]
0
quote:

paulta schreef:

De big chief van Schroders heeft gesproken, we gaan afscheid nemen van wat euro-landen, de banken zullen megaverliezen aankondigen.
Kan Nederland dit probleem absorberen? .....
Welke eurolanden?
3.062 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 150 151 152 153 154 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 8 aug 2022 12:31
Koers 9,393
Verschil -0,068 (-0,72%)
Hoog 9,396
Laag 9,305
Volume 3.901.320
Volume gemiddeld 17.086.109
Volume gisteren 14.815.469

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront