Almunda Professionals (vh Novisource) « Terug naar discussie overzicht

EGO-Lifestyle: de wedergeboorte en de omgekeerde overname/beursintroductie

38 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
[verwijderd]
0

Value8 neemt belang van 60 procent in EGO

19-05-2011

Value8 NV (hierna Value8) heeft een belang genomen van 60,06 procent in de beursgenoteerde vennootschap EGO-Lifestyle Holding NV (hierna: EGO). EGO verkreeg op 15 december 2009 surseance van betaling en ging op 24 december 2009 failliet.

Value8 is in overleg met het bestuur van EGO en de curator om te komen tot een voorstel aan crediteuren. Dat voorstel biedt concurrente crediteuren uitzicht op een uitkering, daar waar zij op basis van de huidige stand van de boedel waarschijnlijk geen uitkering zouden ontvangen.

Doel is om de beursnotering van EGO te behouden. In dat kader is Value8 tevens in gesprek met NYSE Euronext Amsterdam.
[verwijderd]
0
Ik heb het vermoeden dat Value8 op een slimme manier wat aandeeltjes probeert te verkopen, om zodoende hun risico wat te beperken.
[verwijderd]
0
‘s-Hertogenbosch, 24-12-2009
Faillissement Ego-Lifestyle Holding N.V. uitgesproken
De heer R.A.F. Bullens, als bestuurder van EGO-Lifestyle Holding N.V. en mr. M.J.W. Van Ingen in diens hoedanigheid van bewindvoerder in de voorlopige surséance van betaling van voornoemde vennootschap maken het volgende bekend.

Door de directie is een voorlopige surséance van betaling gevraagd nu met het wegvallen van de gefailleerde dochter EGO Lifestyle B.V. de onderneming geen feitelijke activiteiten meer ontplooide en sinds die tijd is gezocht naar financiers ter dekking van de (beperkte) kosten. Nadat met verschillende financiers en mogelijke
financiers gesprekken zijn gevoerd hebben directie en bewindvoerder moeten constateren dat niet op korte termijn de noodzakelijke financiering kan worden verkregen.
Daar waar de surséance van betaling op grond van de Faillissementswet geen werking heeft ten aanzien van preferente crediteuren, zoals verplichtingen ten opzichte van personeel hebben directie en bewindvoerder gezamenlijk moeten constateren dat waar de vennootschap niet in staat is zelfstandig haar verplichtingen aan het einde van de maand te voldoen op grond van art. 242 Fw omzetting van de surséance in een faillissement geïndiceerd is.
Dit verzoekschrift is op donderdagochtend 24 december 2009 bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch door de bewindvoerder ingediend. Op diezelfde datum is het faillissement uitgesproken van EGO Lifestyle Holding N.V. met benoeming van mr. M.G.A. Poelman tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J.W. van Ingen als curator.

Over Ego Lifestyle
Ego Lifestyle, opgericht in 2003, ontwerpt, vermarkt, produceert en distribueert hoogwaardige exclusieve consumenten elektronica. Deze activiteiten worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met bekende internationale ict bedrijven en bedrijven die zich bewegen in de fashion, luxe en lifestyle sectoren. ‘Ego’, is de
wereldwijde merknaam voor de eerste product range van luxe notebooks en gerelateerde accessoires. Allen in huis samengesteld en gepersonaliseerd middels traditioneel vakmanschap. De Ego wordt wereldwijd gedistribueerd vanuit het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch.
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie: Ego Lifestyle Holding NV, 31 6 2632 6245, info@ego-lifestyle.com
Pitmans
0
Ook leuk hoe ze het brengen, nu lijkt het net alsof de aandeelhouders ook nog iets van waarde in handen hebben.

Weten zij veel dat ze geen concurrente crediteur zijn....

Ik heb overigens wel een ideetje hoe PPdV aan die 60% komt. Was dat niet ongeveer het belang dat Nedfield in EGO hield ?
[verwijderd]
0
quote:

Pitmans schreef op 25 mei 2011 17:10:

Ook leuk hoe ze het brengen, nu lijkt het net alsof de aandeelhouders ook nog iets van waarde in handen hebben.
Weten zij veel dat ze geen concurrente crediteur zijn....
Ik heb overigens wel een ideetje hoe PPdV aan die 60% komt. Was dat niet ongeveer het belang dat Nedfield in EGO hield ?
Pitmans,
de aandeelhouders hebben inderdaad iets in handen: nl de beursnotering.
Bij Dico hebben we al gezien hoe het werkt bij een failliet bedrijf.

Vrijwel zeker heeft V8 heel weinig betaald voor de in principe waardeloze aandelen.

Ego had meerdere grootaandeelhouders, Nedfield had geloof ik een klein belang.

Omzet ca 40.000 stuks vandaag.

V8 heeft ca 3,4 miljoen stukken van de in totaal ca 5,6 miljoen (volgens IEX)

Pitmans
0
Tja, mogelijk heb je gelijk.

Ik heb me al tijden niet meer verdiept in de Nedfield-EGO connectie, maar het zat ongeveer zo, dat Nedfield 45% van de aandelen Begemann bezat (geen idee meer hoe ze daar ook weer aan gekomen waren) en deze verkocht moesten worden aan Bolife, om EGO aan de beursnotering van Begemann te kunnen helpen.
Bolife heeft voor dit belang betaald in promissory notes, een soort convertible die bij conversie omgezet zouden worden in 57mio stukken EGO.

Ik ging er van uit dat dat idd ooit een keer gebeurd was en de boedel van Nedfield dus dit aandelenpakket bevatte, maar door het faillissement van EGO BV blijkt die conversie juist niet doorgegaan te zijn.
De onderliggende aandelen zijn destijds wel al geplaatst, dus ik neem aan dat onder andere dit pakket nu door V8 is overgenomen, onduidelijk is alleen van wie dan (Bolife zelf ? Een partij die ze uit de boedel gekocht heeft ?)

Het geheel was in ieder geval één warboel, en gezien het laatste verslag van de curator in het Nedfield faillissement is er nog steeds geen duidelijkheid over de status van de promissory notes.
(Wel interessant overigens voor de voormalige Nedfield-aandeelhouders, dat in de Bangladesh-claim inmiddels wel overeenstemming is bereikt en Bangladesh deze vordering grotendeels gaat betalen. Niet dat die aandeelhouders daar iets aan gaan hebben overigens)

Paar achtergrondlinks :
www.tulip.com/Default.aspx?cms=6&...
www.tulip.com/Default.aspx?cms=6&...
www.tulip.com/Default.aspx?cms=6&...
www.cms-dsb.com/Nedfield-NV-10-16-2009
www.cms-dsb.com/Hubbard.FileSystem/fi...

Ook wat betreft Dico heb je in principe wel gelijk, maar ik geloof niet dat de oude aandeelhouders na de emissie aan V8 en de daaropvolgende RSS nog erg veel euro's in hun portfolio zien voor het belang dat ze hebben.
[verwijderd]
0
Bolife pays Nedfield in promissory notes RBG

Doorn, 09 December 2008
Nedfield NV receives from Bolife Beheer BV (Bolife) negotiable debt certificates, so-called promissory notes, in Koninklijke Begemann Groep NV (RBG) for a total amount of € 21 miljoen. Nedfield held accounts receivable from Bolife for the same amount. Nedfield will use the promissory notes to procure financing and for transactions with third parties.
About the transaction
The transaction between Nedfield and Bolife is the result of the settlement of the total of accounts receivable that Nedfield held on Bolife and its subsidiary Ego Lifestyle BV. It concerns an account receivable for the transfer of the 45 % stake held by Nedfield in Ego Lifestyle BV, outstanding loans and the remuneration for Nedfield through the capital gain that was realised after the acquisition of Ego Lifestyle by RBG.

Within the framework of the acquisition of Ego Lifestyle by RBG, part of the acquisition price was converted into a subordinated convertible loan. Until the moment of conversion into shares RBG, promissory notes have been issued. These promissory notes have a maximum life of 24 months and will be redeemed through the issuance of shares RBG for a price of € 1,-. The promissory notes Nedfield receives are divided into a number of independently tradable notes, each for a specific amount. Nedfield has no intention to keep the promissory notes and therefore has no intention to build up a shareholding in RBG, but will use the promissory notes to procure financing and for transactions with third parties.

For the transaction between Nedfield and Bolife various terms and conditions apply. The conversion will only take place when the RBG share price at the moment of conversion is at least € 1,-. Furthermore, if the conversion does not occur within 24 months after the issuance of the promissory notes, the original account receivable will revive, under conditions that were originally agreed upon, including interest remuneration. In addition, among other things, an agreement has been made on the terms for private placement of shares.
[verwijderd]
0
Tulip sells remaining share in EGO Lifestyle

27 December 2007
Tulip Computers N.V. (Tulip) sells its remaining 25% share in Ego Lifestyle Ltd. by private contract for € 8.5 million. The sale is expected to net more than € 4 million transaction profit for Tulip and also provides a possible maximum of € 2.7 million marginal return in the event of a stock market listing.
In November of 2007, Tulip announced that, as part of the realisation of its strategy, it would be concentrating on the Lifestyle & Connectivity Solutions activities and those of Procurement & Logistical Solutions. These “core business” activities are characterised by a (relatively) short payback period and lower investment risk. Consequently the remaining fields of interest will be specified as “non-core”. Although confidence in these activities remains unimpaired, Tulip has chosen a different direction regarding the application of its available salient capital. Disposal of the remaining 25% interest in Ego fits into this adapted strategy.
Pitmans
0
Ook toevallig, de curator heeft net op 24 mei een nieuw verslag gemaakt van de faillissementsafhandeling.

Belangrijkste passage daarin voor wat betreft de interesse van V8 :

6: Doorstart/voortzetten
(Eerste verslag) Zoals omschreven is de vennootschap te duiden als houdstermaatschappij. Het bijzondere daaraan is in dit geval, dat de vennootschap nog steeds beschikt over een beursnotering en dat maakt de vennootschap om voor de hand liggende redenen aantrekkelijk voor andere partijen. In dit kader is thans in onderzoek of in het faillissement een akkoord aan de schuldeisers kan worden aangeboden, teneinde de beursnotering te behouden. Per de verslagdatum (**van het 1e verslag van de curator**Pm) is dit traject nog onvoldoende concreet om daarop uitgebreid in te gaan.

(Tweede veslag) Per verslagdatum zijn de ontwikkelingen verband houdende met de aanbieding van een crediteurenakkoord veel concreter, er is aan de curator een concreet akkoord ter beoordeling voorgelegd. Dat heeft er echter nog niet toe geleid dat er een verificatievergadering is bepaald en dat houdt weer verband met de omstandigheid dat aan het aan te bieden akkoord voorwaarden zijn verbonden die per verslagdatum nog niet (geheel) zijn ingevuld.
Complicerende factor in het kader van het akkoord is de omstandigheid dat NYSE Euronext Amsterdam aanstuurt op een zogenaamde delisting van de failliete vennootschap. Eerder werd in december 2010 uitstel verkregen op besluit tot delisting tot 18 juni 2011. In beginsel zal geen verder uitstel tot het besluit van delisting worden gegeven, tenzij er vóór 18 juni 2011 vergaande duiddelijkheid kan worden verkregen omtrent het aan te bieden akkoord. Het is aannemelijk dat het uitsel slechts dan kan worden verkregen indien het akkoord tenminste ter gelegenheid van de verificatievergadering door de crediteuren is aanvaard. Of het nog vóór 18 juni 2011 zal komen tot een verificatievergadering is per verslagdatum onduidelijk
www.insolvensys.nl/Failliet/Ego-lifes...
www.insolvensys.nl/Handlers/PdfHandle...
---------------------------------------

18 juni, ik denk dat in huize PPdV hard gewerkt wordt om dat nog voor elkaar te krijgen.

Bulletje80
0
Bij Fornix hadden ze het probleem dat ze met een verplicht overname bod moesten komen,omdat ze meer dan 30% van de aandelen in bezit hadden. Is dat hier nu ook niet het geval? Of gelden hier andere regels?
Pitmans
0
quote:

Pitmans schreef op 25 mei 2011 17:10:

Ik heb overigens wel een ideetje hoe PPdV aan die 60% komt. Was dat niet ongeveer het belang dat Nedfield in EGO hield ?
Blijkt bij naslag van de AFM niet te kloppen. Het 60%-belang is overgenomen van Sivex-Agro, het speeltje van de club v Waeyenberge/Deleye

18 mei 2011 Ego-Lifestyle Holding NV P.P.F. de Vries
18 mei 2011 Ego-Lifestyle Holding NV Sivex Agro N.V.

Melding van Sivex :

Datum meldingsplicht: 18 mei 2011
Meldingsplichtige: Sivex Agro N.V.
Uitgevende instelling: Ego-Lifestyle Holding NV
Inschrijving handelsregister: 20060872
Plaats: 's-Hertogenbosch

VolgendeVorigeVerdeling in aantallen
Soort aandeel Aantal aandelen Aantal stemmen Kapitaalbelang Stemrecht Wijze van beschikken Toelichting
Aandelen A 0,00 0,00 Reëel Reëel Rechtstreeks
Aandelen A 0,00 0,00 Reëel Reëel Rechtstreeks
Procentuele verdeling
Soort aandeel Totale deelneming Rechtstreeks reeel Rechtstreeks potentieel Middellijk reeel Middellijk potentieel
Kapitaalbelang 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stemrecht 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Pitmans
0
Tijd begint ernstig te dringen, 18 juni is nog 2 handelsdagen en ik neem aan dat AFM op zaterdag niet al te hard genegen is om de telefoon op te pakken dat ze er uit zijn.

Ik vrees met grote vreze.....
Pitmans
0
Zonder verder nieuws is de tijd tot D-day gehalveerd.

Gaan we dan écht de definitieve exit beleven van de Nieuwenhuizen/Deleye historie op de beurs ?
[verwijderd]
0
quote:

Pitmans schreef op 16 juni 2011 19:46:

Zonder verder nieuws is de tijd tot D-day gehalveerd.
Gaan we dan écht de definitieve exit beleven van de Nieuwenhuizen/Deleye historie op de beurs ?
Pitmans,

bedankt voor je goeie research, hou ons svp op de hoogte..!!
Pitmans
0
Ze zullen wel wachten tot na de veiling, als je dan stukken hebt, kun je er niks meer mee beginnen (of ben je happy, al betwijfel ik dat er ooit een deal uitrolt waarbij de huidige koers van €0,80 ook maar een beetje in beeld komt.

Er zal nog wel iets komen, anders heeft PP voor niks die 60% overgenomen.
[verwijderd]
0
quote:

Pitmans schreef op 17 juni 2011 14:13:

Ze zullen wel wachten tot na de veiling, als je dan stukken hebt, kun je er niks meer mee beginnen (of ben je happy, al betwijfel ik dat er ooit een deal uitrolt waarbij de huidige koers van €0,80 ook maar een beetje in beeld komt.Er zal nog wel iets komen, anders heeft PP voor niks die 60% overgenomen.
Ik neem 2 dingen aan:
1) Dat Euronext niet zonder officiële aankondiging de notering zal stopzetten
2) En dat PPdV echt wel weet hoe hij de notering kan behouden.
[verwijderd]
0
Ego Lifestyle vraagt om uitstel van delisting
Gepubliceerd op 17 jun 2011 om 15:53 | Views: 46

AMSTERDAM (AFN) - Het failliete bedrijf Ego Lifestyle heeft bij beursbedrijf NYSE Euronext andermaal gevraagd om een uitstel van delisting. Dat meldde de curator van de voormalige producent van luxe laptops vrijdag.
De curator onderzoekt nog altijd de mogelijkheden om te komen tot een crediteurenakkoord. In dat verband wordt nu gevraagd om de notering aan de Amsterdmase beurs in ieder geval nog zes maanden te behouden. Ego Lifestyle kreeg van NYSE Euronext eerder al uitstel tot 18 juni 2011.
Ego ging eind december 2009 failliet. Eerder dit jaar nam investeringsmaatschappij Value8 een belang van 60 procent in het bedrijf, met het oog op het behoud van de beursnotering.
Pitmans
0
LOL, wat een kinderregeltjesbeurs hebben we toch !

Gewoon de stekker uit die louche tent en PP zoekt maar een ander speeltje waar wat minder vies verleden aan kleeft.

Opruimen die zooi en neem dan gelijk Vivenda, Pharming en Antonov mee. Daarmee zou heel wat toekomstige ellende voorkomen worden !
[verwijderd]
0
quote:

Pitmans schreef op 17 juni 2011 16:41:

LOL, wat een kinderregeltjesbeurs hebben we toch !
Gewoon de stekker uit die louche tent en PP zoekt maar een ander speeltje waar wat minder vies verleden aan kleeft.Opruimen die zooi en neem dan gelijk Vivenda, Pharming en Antonov mee. Daarmee zou heel wat toekomstige ellende voorkomen worden !
Pitmans,

ik vind jou nogal gemeen: de mensen die net aandelen Ego voor veel geld gekocht hebben, zijn in jouw scenario direct hun geld kwijt.

En hoe het verleden was is niet belangrijk: het gaat om de toekomst en om de mensen die er NU bij betrokken zijn.
Pitmans
0
Gemeen of realist : wie in een failliet bedrijf stapt, weet dat dat met een enorm risico is.

Als je er dus met veel geld in stapt ben je dus óf echt niet goed bij je hoofd óf wil je met opzet veel risico lopen.

Voor beide categorieen is de beurs volgens mij niet bedoeld en heb ik er daarom ook niet zo'n probleem mee om ze snel kwijt te zijn.
38 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 mei 2023 09:00
Koers 1,340
Verschil +0,010 (+0,75%)
Hoog 1,340
Laag 1,340
Volume 37
Volume gemiddeld 7.203
Volume gisteren 705

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront