Aalberts Industries realiseert een goed derde kwartaal 2011

Langbroek, 27 oktober 2011

In het derde kwartaal van 2011 hebben de activiteiten van Aalberts Industries zich goed ontwikkeld dankzij de solide orderpositie, de actieve marktbenadering gepaard gaande met product­introducties en de start van diverse investeringsprojecten. Er werd tevens veel aandacht besteed aan het continu verbeteren van de efficiency.Industrial Services

De markttrend van het eerste halfjaar werd in bijna alle markten voortgezet met uitzon­dering van de halfgeleidermarkt, die vertraagde in het derde kwartaal. Mede door uitbreidingsinvesteringen van verschillende klanten continueerde de auto­mo­bielmarkt de goede trend. Ook de precisiemachinebouw en de turbine-industrie bleven gunstig, terwijl de metalektro-, energie- en defensiemarkten een vergelijkbaar beeld met het eerste halfjaar lieten zien.

De investeringsprojecten in de Verenigde Staten, Polen, India en China zijn verder ontwik­keld en geïmplementeerd. Industrial Services was in staat haar marktpositie in opper­vlaktebehandeling­technolo­gieën te versterken in Frankrijk, Duitsland en Oost-Europa door de acquisitie van DEC en Galvanotechnik Baum met een gezamenlijke jaaromzet van EUR 30 miljoen en ongeveer 345 werknemers.Flow Control

De markten voor Flow Control toonden een aanhoudend gemengd beeld. Gunstige ontwik­kelingen waren er op het gebied van stadsverwarming, gas, bier & fris­dranken, brandbe­veiliging, energie-efficiënte systemen en in diverse industriële markten. Ook de activiteiten met betrekking tot renovatie, onderhoud en commerciële ge­bouwen waren in lijn met het eerste halfjaar; in de nieuwbouw bleef het uitdagend.

Het activiteitenniveau in Duitsland en Frankrijk ontwikkelde zich goed. In Oost-Europa werd de gunstige trend voortgezet, met name op het gebied van stadsverwarming, gas en kunst­stof leidingsystemen. Ook de Scandinavische markt bleef in lijn met de eerste zes maan­den. In de Benelux en het Verenigd Koninkrijk waren de omstandigheden uitdagend. De verschillende industriële markten in de Verenigde Staten waren goed. Spanje, Portugal en Italië bleven moeilijk.

Flow Control continueerde de intensivering van cross-selling, innovatie van bestaande en nieuwe producten en het key-accountmanagement.Vooruitzichten

De combinatie van goede ontwikkelingen in de eerste negen maanden, de solide order­positie, een actieve marktbenadering en het continu streven naar efficiencyverbetering leiden naar verwachting tot een stijging van de omzet en winst per aandeel over geheel 2011 - onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Solide balansverhoudingen blijven gehandhaafd door de voortdurend grote aandacht voor de winstgevendheid en beheersing van werkkapitaal en kosten