SNS Reaal « Terug naar discussie overzicht

SNS Januari 2013

2.831 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 138 139 140 141 142 » | Laatste
[verwijderd]
0
De gedachtenwisseling gaat inmiddels vooral over allerlei oorzaken van wat er nu bij SNS aan de hand is doch dat haalt geen meter meer uit.

Dat belastingbetalers mede-verantwoordelijk zijn voor fouten die gemaakt zijn waar dan ook(en dan met name bij de van enige kenis van wat dan ook gespeende overheidsdienaren-met de nadruk op ´dienaren´) is een regelrechte onjuistheid hoewel de ´kiezer´ zich nauwelijks meer van enige verantwoordelijkheid bewust is maar ook dat is logisch als je alle blunderende politici stelselmatig domheden ziet begaan.

De vraag waar het nu om gaat is hoe de kool en de geit gespaard kunnen worden en welke belangen nu gediend gaan worden en dan is er hoezeer de geldminister ook zijn best doet te verbloemen dat de belastingbetaler uiteindelijk de dupe zal worden weinig hoop.

Dezer dagen blijkt dat al aan de stiekeme heffingen en belastingen of verhoogde premies en dan komt de Kamer met een nieuw rookverbod als een item dat de eerste prioriteit zou zijn.

SNS heeft geblunderd.

De Nederlandsche Bank had het toezicht.

Dan heeft De Nederlandsche Bank ook geblunderd.

Maar die joker die aan het hoofd stond zoekt een veilig heenkomen en gaat het nu elders eens even regelen.

Afgezien van de nu bekende waarde van SNS(maar daar is geen enkele waarde aan te hechten aangezien vastgoed in welke vorm ook voorlopig behoorlijk in de verdomhoek blijft) zullen de nu met elkaar overleggende partijen wie dat dan ook mogen zijn slechts hun beste beentje voorzetten om zoveel mogelijk voordeel uit een eventuele deal te halen(lees dat elkaar niet te gunnen) en de risio´s zoveel mogelijk te vermijden of gewoon niet aangaan.

En in het laatste geval blijft de Staat met het probleem achter omdat de burger enerzijds verlangt er niet mee geconfronteerd te worden althans niet in materiële zin en anderzijds de Staat alsdan weinig anders rest dan de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

SNS heeft in feite geen functie waar drie grote en nog wat kleinere banken voldoende in staat zijn ´het systeem´ staande te houden.

Ook uit dien hoofde is niet te verwachten dat een oplossing voor de hand ligt.

Het wordt krenten pikken door de lijkenpikkers.

Wat dat de komende weken met de koers zal doen is onzeker want ook daar is enige manipulatie door middel van subjectief geformuleerde berichtgeving geen nieuws meer en blijvend lijken die nog succes te hebben ook.

Voor een belangstellend buitenstaander is dit alles natuurlijk wel interessant; voor een achtergestelde obligatiehouder wat minder maar hun gebrek aan kennis van zaken(alleen het woord ´achtergesteld´ moet toch al een minuten durende alarmsirene laten afgaan die tutert in je oren)vroeg toch om ellende ?

En voor wat betreft de depositogarantiestelling; afgezien van de domme regeling die plotseling te verhogen naar het huidige niveau hetgeen de Staat in één klap behoorlijk wat meer risico opbracht is het de vraag of het een goed of een slecht idee zou zijn van spaarders hun tegoeden uit de risicozone te halen en elders onder te brengen.

Het is tenslotte hun eigen geld en mijn buurman betaalt ook mijn eventuele(niet bestaande trouwens) schulden niet.
rationeel
1
quote:

elf schreef:

[...]

Trots op zijn of haar herkomst kan eigenlijk niemand zijn aangezien je daar part noch deel aan had bij het begin en bovendien is het de vraag waarom trots daar een rol zou moeten spelen.

En schamen is al helemaal niet aan de orde natuurlijk want dat interesseert ook niemand; in het buitenland proberen ze net als hier wat aan je te verdienen en meer niet.

Dat Nederland al geruime tijd te maken heeft met jongelui die denken het wel even te kunnen regelen en zich voordoen als volksvertegenwoordigers maar in feite volksverlakkers zijn is vanmiddag nog eens bevestigd maar ook dat is al geruime tijd aan de gang en zal helaas nog jaren niet veranderen.

(´Billboardclown´ is trouwens wel een aardige........)

Trots zijn op je eigen cultuur, en wat onze voorvaderen tot stand hebben gebracht is net zo natuurlijk als trots zijn op je ouders of je kind.

Dat linkse partijen ons hebben proberen aan te praten dat alle culturen en iedereen gelijk is doet alleen maar meer verlangen naar tijden toen iedereen nog gewoon trots mocht zijn op wat wij Nederlanders tot stand hebben gebracht.

Inmiddels is ons onderwijs los gezongen van onze geschiedenis en weten we niet beter dan dat de wereld begon toen wij geboren werden.

Ja! We hebben een glorieus verleden! Toen ondernemen gewaardeerd werd, en belasting betalen niet alle ontwikkeling smoorde.

Als je nog alleen maar het materiele kunt zien. Mensen die elkaar alleen maar zien als geld gever of geld nemer, dan is er toch echt iets geheel mis gegaan!

Er is een groot verlangen in de maatschappij om terug te gaan naar een zinvol en eervol leven.

Daarom hebben we genoeg van de politiek die ons van alles meent te moeten opdringen, ipv ons te vragen of we die kant wel op willen.
DTJ
0
Vijf vragen over toekomst SNS reaal,

www.rtl.nl/components/financien/rtlz/...

VANDAAG 10:11( LAATSTE UPDATE: VANDAAG 10:17 )

Bank en verzekeraar SNS Reaal verkeert in grote problemen. Een consortium van meerdere private investeerders is in onderhandeling om de gezonde delen over te nemen. Maar wat betekent dit voor de klanten van de bank? Economieverslaggever Marc de Jong geeft antwoord op vijf vragen over SNS.
Gaat SNS failliet?

Nee, dat is zeer onwaarschijnlijk. SNS verkeert in grote problemen, maar een faillissement is om twee redenen niet aan de orde. Allereerst vindt De Nederlandsche Bank,€“ de toezichthouder op de banken,€“ SNS een systeembank. Dat betekent dat SNS zo belangrijk is voor het land, dat DNB zal zorgen dat de bank niet failliet gaat. Een faillissement is om een tweede reden onwaarschijnlijk: een verkoop van (onderdelen van) een failliete bank levert veel minder op dan de verkoop van een bank die nog functioneert. Onder SNS vallen ASN-, Regio- en SNS-bank en de verzekeraars Reaal en ZwitserLeven.
Is mijn spaargeld veilig?

Daar is maar een antwoord op mogelijk: Ja. Allereerst omdat SNS een systeembank is- zie boven- en dus zeer waarschijnlijk niet failliet zal gaan. Maar ook omdat ons spaargeld gegarandeerd veilig is. Dat heet het depositogarantiestelsel. In de praktijk betekent dit dat als een bank hun spaarders zelf hun geld niet terug kan geven, de staat en andere banken bijspringen. Spaarders kunnen dus nooit de dupe worden. Er zit wel een maximum aan van 100.000 euro spaargeld. Dat bedrag geldt per persoon per bank. Wie meer dan een ton aan spaargeld heeft, kan dat dus het beste over rekeningen bij verschillende banken verspreiden.
Wat gebeurt er met mijn hypotheek of verzekering?

Daar gebeurt helemaal niets mee. Als SNS onderdelen van het bedrijf moet verkopen, kan het zijn dat hypotheken en verzekeringen bij een ander bedrijf terecht komen. Hypotheken en verzekeringen zijn voor een financiële instelling in principe winstgevend. Dus zal een eventuele nieuwe eigenaar verzekeringen of hypotheken gewoon door laten lopen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u uw premies en rente gewoon blijft betalen.
Wat gebeurt er als ik een achtergesteld deposito heb?

Dat ligt wat ingewikkelder. Een achtergesteld deposito is spaargeld met een hoger risico. En tegenover een hoger risico staat een hogere rente. Concreet betekent ditt dat iemand met een achtergesteld deposito een hogere rente krijgt, maar het geld kwijt is als de bank failliet gaat. Nu gaat SNS zeer waarschijnlijk niet failliet, maar stel dat dit wel gebeurt. Neem de DSB bank van Dirk Scheringa. Toen leken klanten met een achtergesteld deposito hun geld echt kwijt te zijn. Maar uiteindelijk hebben ook zij alles teruggekregen –inclusief die hogere rente- Toch zou er wel een probleem kunnen zijn: SNS heeft zogeheten participatiecertificaten uitgegeven. Daar schreef de Volkskrant vrijdag over.
Dus dit gaat mij geen geld kosten

Niet direct nee. Maar bij iedere mogelijke oplossing voor SNS is de Nederlandse Staat betrokken. Dat betekent vrijwel zeker dat er nieuw geld naar SNS moet. Dat geld moet de staat lenen, en daar moet rente over betaald worden. In die zin betalen we allemaal mee aan de redding van SNS.
Chiddix
0
quote:

rationeel schreef op 26 januari 2013 10:34:

Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Gisteren hebben we de discussie gehad over PF.
De partijen die daarbij een rol hebben gespeeld, en de "truuk" om deze hete aardappel door te rollen naar SNS.

Nu zou deze hete aardappel terug genomen moeten worden, en terug gerold naar de rollende partijen.

Moet er eerst een debat komen over datgene waar wij het gisteren over gehad hebben. Of weten onderhandelende partijen dit wel en zijn zij, zonder dat het "domme volk" ingelicht hoeft te worden al aan het knutselen aan een dergeijke oplossing?

Alle schuldige partijen een bijdrage, en de belasting betaler de rest?

PF apart gezet tot betere tijden? Een soort Griekenland, Spanje, Italie, Frankrijk enz oplossing?
Dat PF is in 2006 overgenomen voor 800 miljoen euro van ABN/AMRO. Een beheerd geval van 14 miljard, wat met beleggen ook te maken heeft, als ik het goed heb(begrijp).
Men saneert er op los maar het water blijft blijkbaar het schip in stromen.
Heb geen idee wat de waarde is van het ingestorte bouwwerk ,dat men beheert in 2013. Zal zeker geen 14 miljard meer zijn.
[verwijderd]
0
quote:

Chiddix schreef op 26 januari 2013 11:11:

[...]

Dat PF is in 2006 overgenomen voor 800 miljoen euro van ABN/AMRO. Een beheerd geval van 14 miljard, wat met beleggen ook te maken heeft, als ik het goed heb(begrijp).
Men saneert er op los maar het water blijft blijkbaar het schip in stromen.
Heb geen idee wat de waarde is van het ingestorte bouwwerk ,dat men beheert in 2013. Zal zeker geen 14 miljard meer zijn.
De hoofdverantwoordelijke Sjoerd van Keulen is al met de loftrompet vertrokken. Hij werd nog man van het jaar in de financiele wereld, omdat hij zoveel overnames had gedaan. Hij werd toen nog door iedereen toegejuchd als de grote man van SNS. Toen de eerste tekenen kwamen van de aftakeling van het vastgoed,werd hij nog commisaris bij ING. De huidige aandeelhouders zitten met de shit te kijken. Ook de belastingbetalers moeten nog betalen aan deze toko. Hoe is het zover kunnen komen.
[verwijderd]
0
De voorbije dagen draaide de beurs maar om één fonds: SNS Reaal. Terwijl de bank-verzekeraar vecht voor zijn voortbestaan, is de koers verschrompeld.
Meer over dit onderwerp
Zoektocht van SNS naar reddende engel
Alle obligatiehouders SNS moeten meebetalen
Beveiliging van SNS-top recent opgeschroefd

Wat is de relevantie van een beurskoers? De evergreen van iedere financieel topman is dat een lage koers nog niet betekent dat het slecht gaat met een bedrijf. Ad Scheepbouwer klaagde in zijn jaren als bestuursvoorzitter van KPN vaak over de onderwaardering van het telecombedrijf. En een voormalig bankier bij een grootbank noemt de koers ‘het fallussymbool van de directeur’.

Strijd

Vaak is er wel degelijk een correlatie tussen koers en bedrijf. SNS voert een amechtige strijd die oneerlijk lijkt. De bank uit Utrecht kampt met miljoenenverliezen bij Property Finance, de zieltogende vastgoedtak. SNS heeft heel snel geld nodig, en zou praten met investeerders over een injectie van €1 mrd tot €1,5 mrd. Ondertussen moet het nog €850 mln aan staatssteun terugbetalen, iets waarvoor de bank nu geen geld heeft. SNS wil zelf voor de publicatie van de jaarcijfers op 14 februari met een oplossing komen.

De voorbije dagen domineerde de bank het nieuws. Toekomstvisies waren noodscenario's en Fitch schreef dreigende woorden over obligatiehouders die moeten meebetalen bij een eventueel omvallen van de bank. Normaal steunt de overheid altijd gewone obligatiehouders’, aldus de kredietbeoordelaar. Maar volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem moeten ook gewone obligatiehouders verlies nemen als de bank-verzekeraar wordt genationaliseerd.

Turbulentie

Turbulentie alom dus bij de bank. Een gelukkige belegging is SNS nimmer geweest. Het bedrijf ging pal voor de kredietcrisis naar de beurs, waarmee €?1,35 mrd werd opgehaald. Op de piek werd SNS Reaal gewaardeerd op €?4 mrd.

Daar is nauwelijks meer iets van over. In augustus 2006 kwam SNS naar de beurs voor €?17,30 per aandeel. Afgelopen jaar dook de koers al onder de €?1. En donderdag werd een nieuw dieptepunt aangetikt. Het aandeel dook onder de zeventig cent en sloot op € 0,694.

Centenfonds

De bank is een centenfonds en dat is zelden een goed teken. Centenfondsen zijn veelal nooit ingeloste beloftes, bijna faillissementen en bedrijven die in alles nogal vaag zijn. SNS bevindt zich nu in gezelschap van houtverduurzamer Accsys, versnellingsbakkenproducent Antonov en biotechbedrijf Pharming, dat gebruikmaakt van genetisch gemodificeerde konijnenmelk. Niet bepaald namen waarmee je geassocieerd wilt worden.

De beurswaarde van SNS is weggevaagd. Donderdag was de systeembank op de beurs nog €?199 mln waard. Nedap, het technologiebedrijf uit Groenlo dat bekend werd met stemcomputers en onder meer een ingenieus systeem heeft bedacht voor de varkenshouderij, was die dag €?207 mln waard op de beurs. Dat de koers van SNS vrijdag nog behoorlijk opveerde (naar €?0,76) is vrijwel irrelevant: dit jaar is het aandeel met meer dan 26% gedaald.
Beter

Het voorsoorteren op het mogelijke einde van een systeembank leidt echter niet tot paniek op het Damrak. SNS is daarvoor te klein, de notie dat banken kunnen omvallen is na DSB, Icesave en de kredietcrisis niet nieuw meer en het is een proces. Dus waren het macrocijfers die de beurs stuurden.

‘De berichtenstroom dat het geleidelijk iets beter gaat met de wereldeconomie hield ook deze week aan’, aldus ING econoom Maarten Leen. ‘Het IMF ziet minder risico’s voor de wereldeconomie, de ontwikkeling van het producentenvertrouwen in het eurogebied lijkt aan te geven dat de recessie tegen haar einde begint aan te lopen en Europese banken betaalden hun schuld bij de ECB af met een hoger dan verwacht bedrag.’
Verdeeld

Op fondsniveau was het beeld verdeeld. Enerzijds was er Unilever, dat voor het eerst een jaaromzet meldde van meer dan €?50 mrd. Ook positief was de introductie van de Egyptische bouwer OCI op het Damrak, waardoor er weer ‘nieuw bloed’ op de beurs kwam.

Daarentegen meldde Macintosh, het retailconcern achter onder meer Scapino en Halfords, de sluiting van 110 winkels en een afschrijving van € 96 mln als gevolg van lagere groeiverwachtingen. Ook de groei van kabelmaatschappij Ziggo bleef achter bij de taxaties van analisten.

Maar dat alles viel in het niet bij de week van SNS Reaal.
[verwijderd]
0
03 januari reeds gezegd, (nu met 14 febr in gedachten te hebben is de kans groot).

iedere cent down is een unieke kans om in te stappen. Een spikedown in januari naar 0,80-0,75 zou geweldig zijn. Indien deze regionen gehaald worden dan binnen 2 weken een verdubbeling. Naar € 1,50 en verder rustig uitlopen naar € 1,75
[verwijderd]
0
Ben al tijden volger en geen poster, maar aangezien het nu spannend wordt rondom SNS kan ik het niet laten..
Ik denk net als wat Basher hiervoor al zegt, dat overname BNP eraan zit te komen.
Deze zit al flink in SNS, dus als PF in een badbank gaat, het aandeel op termijn flink stijgt, dan zijn ze volgens mij niet slecht af.
We moeten niet vergeten dat -zonder PF- SNSReaal gewoon gezond is en honderderden miljoenen winst maakt.
En zijn trouwens signalen dat SNS eerder dan 14-feb naar buiten komt met cyfers+oplossing. Als dat is om de onrust weg te nemen kan ik me niet anders voorstellen dan dat het goed nieuws is.

Offtopic, het valt me erg op dat er een aantal forumleden structureel negatieve reactie posten in de hoop het sentiment te beinvloeden. Deze doen zogenaamd opjectief, maar zijn niet consequent in uitlatingen en zitten waarschijnlijk zwaar in de Snesjes.. Kunnen die noiet beter gaan zitten mokken op een nujij.nl forum ofzo??
IMILLIONAIR
0
En de schuldenlast neemt maar toe door enkele bank criminelen die met het bonus geld veilig wegkomen op kosten van de burger !
www.destaatsschuldmeter.nl/
[verwijderd]
0
quote:

Blutter schreef op 26 januari 2013 11:28:

[...]
De hoofdverantwoordelijke Sjoerd van Keulen is al met de loftrompet vertrokken. Hij werd nog man van het jaar in de financiele wereld, omdat hij zoveel overnames had gedaan. Hij werd toen nog door iedereen toegejuchd als de grote man van SNS. Toen de eerste tekenen kwamen van de aftakeling van het vastgoed,werd hij nog comisaris bij ING. De huidige aandeelhouders zitten met de shit te kijken. Ook de belastingbetalers moeten nog betalen aan deze toko. Hoe is het zover kunnen komen.
Dat is het grote probleem met modern kapitalisme, de echte kosten worden nooit toegerekend naar het management, wat de verkeerde beslissingen heeft genomen.
Verder is er een inteeltprobleem in het bedrijfsleven. Dezelfde namen keren steeds terug in het management en in de raad van commisarissen van verschillende bedrijven (ons kent ons). (ongeacht de ellende die zij in het verleden bij andere bedrijven hebben achtergelaten). Ze zijn haast onaantastbaar.
New dawn
0
quote:

beursgorilla schreef op 26 januari 2013 13:35:

[...]

Dat is het grote probleem met modern kapitalisme, de echte kosten worden nooit toegerekend naar het management, wat de verkeerde beslissingen heeft genomen.

Je hebt te maken meestal met een zg publiekrechterlijk lichaam zoals een N.V. of een B.V.

Het management staat wat beslissingen betreft gelijk aan alle andere werknemers. Zou je ze hoofdelijk ook willen laten meebetalen, krijg je te maken met dat werknemers voor foute beslissingen moeten gaan (mee)betalen.

Dat zou een grote stap zijn, ook juridisch gezien. Moeten dan lager geplaatste werknemers ook gestraft worden als zij bv aan de verkeerde handel komen waardoor een machine uitvalt en de dagproductie wegvalt ?

Daar moeten dan echt speciale wetten voor worden gemaakt, want juridisch heb je te maken met de wet van "gelijke behandeling". Maar ik begrijp wat je bedoelt en denk ook in de richting van straffen bij roekeloos gedrag.
finance2u
3
Wat een gedoe eigenlijk allemaal, sns maakt zonder pf dikke winst..en die winst is voldoende om de afschrijvingen mee te bekostigen in enkele jaren..staatssteun wat verlengen als bij ING en mocht het nodig zijn een bedrijfsonderdelen verkopen om de core capitol ratio omhoog te brengen...het draait alleen maar om TIJD, waarom zo moeilijk hierover doen in deze tijd? alle banken hebben het moeilijk en hebben slechte leningen..alleen maar om boekhoudkundig aan de strenge Europese regels te voldoen, zet de zooi gewoon een tijd in de ijskast, hethoeft echt niet dat de staat of obligatiehouder of aandeelhouder verlies moet lijden, inderdaad behalve als er NU afgelost en afgeschreven dient te worden dan is dat geld er nog niet...waarom al het gezeik en risico willen lopen. Zelfs een Peter Paul de vries vindt het onnodig, niet dat ik daar fan van ben overigens.
finance2u
0
Het grote probleem van sns is dat ze niet in staat zijn om snel genoeg te kunnen afschrijven omdat het de core capitol ratio dan te ver onder water zet, kan niet..waarom niet net als bij bv startende ondernemingen en in cristijd een willekeurige afschrijvingtraject laten bewandelen? Staat heeft zo geen risico, immers er komt wel geld binnen bij de bank, het gaat alleen net niet snel genoeg...het is alleen niet eerlijk ten opzichte van andere bedrijven/instellingen, maar sns moet ook wel belachelijk veel premie betalen op de staatssteun...desnoods geven ze een aandelenpakket of betalen nog wat extra voor een verlenging er is toch genoeg te bedenken?
finance2u
0
Normaal gesproken is het vaak beter voor de staat als er minder wordt afgeschreven...afschrijvingen gaan ten koste van de winst waardoor minder belasting moet worden betaald
[verwijderd]
0
Verkoop van zwitserlevengevoel zou 1,535 miljard euro kunnen opbrengen. Dan de AXA tak en de analisten van SNS verkopen en met dit deel de vastgoedtak apart zetten en over blijft een gezonde bank. Dit is ook nog een goede mogelijkheid lijkt mij.

SNS Reaal koopt Zwitserleven

UTRECHT (ANP) - Bank-verzekeraar SNS Reaal koopt de Nederlandse en Belgische onderdelen van de Zwitserse levensverzekeraar Swiss Life voor 1,535 miljard euro.

Dat hebben beide bedrijven vandaag bekendgemaakt.

Pensioenverzekeraar Zwitserleven is het belangrijkste Nederlandse onderdeel van Swiss Life.

SNS Reaal handhaaft Zwitserleven als merk. Bovendien is de onderneming uit Utrecht van plan de pensioenproducten van SNS Reaal, AXA NL en Winterthur bij Zwitserleven onder te brengen.

SNS Reaal wordt met de overname na ING de grootste aanbieder van levensverzekeringen in Nederland met een marktaandeel van 16 procent. Behalve particulieren heeft Zwitserleven ook bedrijven als klant. Zwitserleven heeft een jaarlijkse premieomzet van 1,2 miljard euro en er werken 713 mensen. SNS Reaal neemt ook de Nederlandse vermogensbeheeractiviteiten van Swiss Life.

Volgens Sjoerd van Keulen, bestuursvoorzitter van SNS Reaal, past Zwitserleven strategisch gezien perfect bij zijn bedrijf. "Het is een unieke manier voor SNS Reaal om in Nederland marktleider te worden op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen", zei Van Keulen.

De Belgische tak van Swiss Life richt zich vooral op pensioenproducten en is goed voor een premieomzet van 475 miljoen euro. Bij het Belgische onderdeel zijn 360 mensen in dienst.

Om de overname te financieren gaat SNS Reaal voor 600 miljoen euro aan aandelen uitgeven. De aandelen worden geplaatst bij de Stichting Beheer SNS Reaal. De rest wordt betaald via leningen en uit eigen middelen. De afronding van de overname wordt halverwege volgend jaar verwacht.

Swiss Life besloot na een uitgebreid onderzoek om de Nederlandse en Belgische onderdelen af te stoten omdat ze onvoldoende groeimogelijkheden zagen. De Zwitserse verzekeraar maakte in oktober bekend een koper te zoeken voor zijn Nederlandse en Belgische activiteiten.
[verwijderd]
0
Eerst het laatst hier verschenen bericht aanziende ontstond wat verrassing(maar het is een oud bericht).

Het enige dat wel duidelijk zal worden is dat de naam Zwitserleven wel gehandhaafd zal blijven maar inmiddels brengt het hoogsten 600/800 mln op.

En daaover wordt nu waarschijnlijk druk onderhandeld en niet met partijen die álles willen overnemen.

Het zelfde zou kunnen gelden voor de winstgevende bank als die niet in de nabije toekomst door de Staat gaat worden gecontroleerd.

Dan blijft de rommel achter en wellicht apart naar de gossiemijne en curatoren kunnen dan zien hoeveel ze voor al die laten we zeggen wat minder waard geworden projecten op korte of lange termijn nog kunnen incasseren.

En dan maakt Dijsselbloem daarna de balans op(en komt dan schamel voor de dag hoe hij het ook zal wenden of keren).

Het zou overigens wel interessant zijn te weten wie die buitenlandse partijen eigenlijk zijn.

Zouden Nederlandse banken het toelaten indien het Chinese banken zouden zijn ?

Het geheel begint meer en meer op een soort Spijkerdrama te lijken.

[verwijderd]
0
quote:

Hmm schreef op 26 januari 2013 13:50:

[...]

Je hebt te maken meestal met een zg publiekrechterlijk lichaam zoals een N.V. of een B.V.

Het management staat wat beslissingen betreft gelijk aan alle andere werknemers. Zou je ze hoofdelijk ook willen laten meebetalen, krijg je te maken met dat werknemers voor foute beslissingen moeten gaan (mee)betalen.

Dat zou een grote stap zijn, ook juridisch gezien. Moeten dan lager geplaatste werknemers ook gestraft worden als zij bv aan de verkeerde handel komen waardoor een machine uitvalt en de dagproductie wegvalt ?

Daar moeten dan echt speciale wetten voor worden gemaakt, want juridisch heb je te maken met de wet van "gelijke behandeling". Maar ik begrijp wat je bedoelt en denk ook in de richting van straffen bij roekeloos gedrag.
Hoofdelijk aansprakelijk stellen gaat inderdaad moeilijk, maar wat mij stoort is, dat deze managers, ongeacht de verkeerde beslissingen die zij hebben genomen, toch steeds (afscheid)bonussen krijgen , bij andere bedrijven worden aangenomen voor een veels te hoog salaris en worden verkozen in diverse RvC's. Laat hun salarissen ook maar eens een demotie doormaken.

En als gewone werknemers verwijtbaar kapitale fouten maken, worden zij volgens mij gewoon ontslagen.
finance2u
0
Het is heel goed mogelijk dat als de staat 1,5 tot 2 miljard steekt in sns reaal, dit prima terugkomt in het verdienmodel van de gezonde onderdelen van sns reaal....was getekend, Peter Paul de vries.
mickey1399
0
quote:

elf schreef:

Het zou overigens wel interessant zijn te weten wie die buitenlandse partijen eigenlijk zijn.
ageas had bij de laatste cijfers 1400 miljoen cash.
Ben benieuwd als ageas+sns aandeelhouder of zij interesse hebben als pure verzekeraar.
2.831 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 138 139 140 141 142 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront