Nieuw leven in Bever?

29 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
shaai
0
www.beverholding.nl/
Persbericht 13 augustus:
PERSBERICHT
Na hervatte onderhandelingen door partijen kunnen N.V. Bever Holding en Nieuwe Borg Real Estate Group BV thans mededelen dat op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een strategische samenwerking tussen partijen.
Beide ondernemingen zullen op nog nader uit te werken voorwaarden worden geïntegreerd waarbij door middel van een aandelentransactie de bestaande aandeelhouders van Nieuwe Borg Real Estate Group BV mede aandeelhouder worden van het beursgenoteerde
N.V. Bever Holding. Tezelfdertijd zullen de thans bestaande kredietposities van
N.V. Bever Holding bij haar huidige bankiers worden ingelost. Voorts zullen daarna op zo kort mogelijke termijn nieuwe aandeelhouders / kapitaalverschaffers worden geworven.
In de komende periode zullen partijen na een in dit kader over en weer uit te voeren due diligence onderzoek de details van de transactie nader uitwerken teneinde de aandeelhouders van beide ondernemingen de transactie ter besluitvorming en definitieve goedkeuring voor te leggen.
Wassenaar / Roosteren, 13 augustus 2013
N.V. Bever Holding
Nieuwe Borg Real Estate Group BV
shaai
0
Met hoog eigen vermogen, lage schulden en weinig activiteiten was Bever imo een zak 'geld' (EV in onroerend goed) waar weinig mee gebeurde, maar waarvan de koers (ook erg illiquide)enorm was gedaald/laag was tov die intrinsieke waarde die de afgelopen jaren licht opliep en >5 euro staat.

Kerngegevens 2011 2010 2009
Resultaten (EUR x 1.000)
Bruto bedrijfsresultaat (1.938) 3.862 (5.329)
Netto resultaat 1.539 3.157 (3.663)

Loan-to-value* 17,4 16,5 22,8

Gegevens per aandeel (EUR)
Winst per aandeel (€) 0,09 0,19 -0,21
Intrinsieke waarde per aandeel (€) 5,16 5,07 4,88

Dus toen ze op 5 april aankondigden dat ze zoekende waren naar een partner leek me dat een mooi moment om deze value te kopen, omdat er kennelijk een trigger aan zat te komen die de value gaat ontlokken. In ieder geval gaan ze met de nieuwe partner volgens het persbericht de uitstaande kredieten bij huidige bankiers inlossen, en worden de bestaande aandeelhouders van Nieuwe Borg mede aandeelhouder van Bever, wat voor een goede alignment moet zorgen.

disclaimer:
Ik had dus in afwachting van de goede berichten al stukkies gekocht
shaai
0
Hopelijk komen ze binnenkort eens met goed nieuws. Intrinsieke waarde 4,75. Schulden beperkt tov EV
Uit pb:

www.beverholding.nl/site/index.cfm?ac...

Gang van zaken
Bever Holding heeft nog immer de intentie om de gewenste samenwerking met een (ontwikkelend) bouwer of projectontwikkelaar te verwezenlijken. Er worden door de grootaandeelhouder in overleg met de directie besprekingen gevoerd met meerdere partijen. Deze besprekingen hebben een oriënterend karakter en er zullen, indien opportuun, door Bever Holding nadere mededelingen worden gedaan.

De halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

In dit verband kan worden vermeld dat Bever Holding ervaart dat de woningmarkt, een voor haar belangrijk segment, verbetert. Er is sprake van een toename in het aantal transacties en stabiliteit in de prijsvorming, bijvoorbeeld ook in Noordwijk, de gemeente waar Bever meerdere locaties bezit.

Peter€€€
0
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de handel in het aandeel Bever Holding op laten schorten, in afwachting van een persbericht van het vastgoedfonds. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.

Het Financieele Dagblad meldde voorbeurs dat de rechter Staalbankiers toestemming heeft gegeven om voor 18 miljoen euro beslag te leggen op onroerend goed van het beursgenoteerde fonds. De volle dochter van Achmea eist 18 miljoen euro van een controlerend aandeelhouder, die bijna 68 procent van de aandelen Bever in handen heeft.

De krant merkte daarbij op dat Bever geen melding heeft gemaakt van het beslag door Staalbankiers, dat dateert van 3 juni.

De handel is vanaf 11.30 uur stilgelegd tot nader order, zo liet de AFM weten. Bever was niet bereikbaar voor commentaar.
De amateur
0
voda
0
Negatief resultaat voor Bever Holding

MAANDAG 17 NOVEMBER 2014, 19:36 uur | 1 keer gelezen

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een verlies voor belastingen geleden van 1,94 miljoen euro. Dat maakte het vastgoedbedrijf maandag nabeurs bekend.


Het eigen vermogen bedroeg per eind september 80,6 miljoen euro. De totale vastgoedportefeuille had aan het einde van de eerste negen maanden van dit jaar een waardering van circa 124,7 miljoen euro, aldus Bever.

Bever gaf verder aan dat het zich inzet om het geschil met Staalbankiers in de minne te regelen. Staalbankiers heeft van de rechter toestemming gekregen om voor 18 miljoen euro beslag te leggen op onroerend goed van Bever. De inzet van Bever richting zijn financier zal nu zijn de reeds lopende financieringen verlengen tot 31 december 2015 op basis van extra zekerheden en de tussentijdse verkoop van projecten om de door de bank gewenste aflossing van de huidige financiering te realiseren.
DeZwarteRidder
0
Positief resultaat voor Bever

Gepubliceerd op 1 mei 2015 om 07:18 | Views: 82

Bever 30 apr
2,95 0,00 (-1,67%)

WASSENAAR (AFN) - Vastgoedbedrijf Bever Holding heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat. Dat bleek vrijdag uit het jaarbericht van de onderneming.

Bever behaalde een resultaat na belastingen van circa 2,7 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 2,5 miljoen euro negatief. Het liet een externe taxatie uitvoeren op de gehele vastgoedportefeuille, wat een herwaardering van zo'n 6,3 miljoen euro tot gevolg had op de vastgoedbeleggingen, een bijzondere waardevermindering van 188.000 euro en een zogenoemde ,,terugneming'' van een bijzondere waardevermindering op de voorraad vastgoed van 685.000 euro.

Het eigen vermogen van Bever bedroeg eind 2014 84,9 miljoen euro bij een balanstotaal van 135 miljoen euro.

Staalbankiers

Bever slaagde er in het verslagjaar niet in de activiteiten op te starten door het vinden van een partner om projecten tot uitvoering te brengen. Ook bleven de door de onderneming gewenste verkopen van meerdere portefeuilleprojecten uit, op één mutatie na. Een en ander leidde onder meer tot een opzegging van de kredietfaciliteiten van Staalbankiers, waarna deze bank conservatoir beslag legde op divers vastgoed in Nederland van Bever.

Bever blijft ook in 2015 zoeken naar een partner voor een strategische samenwerking. Ook wil het zoeken naar een oplossing voor de situatie met Staalbankiers. Bever praat nu met zijn financier om de verstrekte financieringen tijdelijk te verlengen door het verstrekken van hypothecaire zekerheden.
DeZwarteRidder
0
85 miljoen eigen vermogen gedeeld door 17 miljoen aandelen, maakt een EV per aandeel van 5 euro.

Huidige korting is dus ca 40%.
DeZwarteRidder
0
quote:

pegro schreef op 1 mei 2015 14:26:


waarvoor die ca 40% korting zr?


Vanwege de uitverkoop.....
DeZwarteRidder
0
vr 08 mei 2015, 18:21
Bever Holding benaderd voor vastgoeddeals
WASSENAAR (AFN) -

Vastgoedbedrijf Bever Holding is benaderd door meerdere grote partijen voor samenwerking en verkoop van vastgoedobjecten. Dat maakte Bever vrijdag bekend.

Volgens Bever zal nu samen met de grootaandeelhouder/adviseur een keuze worden gemaakt uit deze partijen voor het aangaan van samenwerking en/of de verkoop van vastgoed. Hierdoor zal Bever in elk geval financiering aflossen en bouwprojecten realiseren op zijn grondposities. Bever komt meer informatie over de voortgang en uitkomst van dit proces bij de komende aandeelhoudersvergadering.
DeZwarteRidder
0
Opnieuw kwartaalverlies voor Bever Holding

Gepubliceerd op 19 mei 2015 om 20:20 | Views: 304

Bever 16:30
2,51 0,00 (+0,40%)

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft in het eerste kwartaal een verlies voor belastingen geboekt van 854.000 euro. Dat maakte het vastgoedbedrijf dinsdag bekend. Een jaar eerder werd ook al een verlies geleden, toen van 897.000 euro.

Van het verlies is volgens Bever een bedrag van 362.000 euro toe te schrijven aan algemene kosten, afschrijvingen en salarissen. De netto rentelasten bedroegen in het eerste kwartaal 299.000 euro. Tegenover de opbrengsten uit de vastgoedportefeuille van 7000 euro stonden exploitatiekosten van 199.000 euro.

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van de periode 84,2 miljoen euro, tegen 81,5 miljoen euro een jaar eerder. De boekwaarde van de vastgoedportefeuille stond op circa 128,9 miljoen euro, tegen 124,7 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2014.

Bever maakte eerder deze maand bekend dat het door enkele gerenommeerde partijen benaderd is voor samenwerking. Dat kan ertoe leiden dat een deel van de vastgoedportefeuille wordt verkocht of ingebracht in een samenwerkingsverband met een strategische partner, aldus de onderneming.
gerrit 69
0

Het aandeel Bever vandaag 10 procent omhoog met een omzet van één aandeel.
Of dit het nieuwe leven aankondigt in Bever blijft een groot vraagteken.?
DeZwarteRidder
0
quote:

gerrit 69 schreef op 25 mei 2015 18:32:Het aandeel Bever vandaag 10 procent omhoog met een omzet van één aandeel.
Of dit het nieuwe leven aankondigt in Bever blijft een groot vraagteken.?


Het is wel zeker dat er dit jaar actie komt in Bever; het zou mij ook niet verbazen als alle bezittingen worden verkocht en uitgekeerd aan aandeelhouders, waarna de lege beursnotering overblijft voor andere activiteiten.
Zie als voorbeeld Roto-Smeets.
DeZwarteRidder
0
Orderboek
Bied Vol. Prijs Vol. Laat
10.000 -1,000
2.950 2,210
500 2,400
5 2,450
11.801 2,500

Laat
[2,730] 1.603
2,750 199
2,940 290
2,950 200
3,000 1.000

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

interessant boekje: dankzij een bestens order van 10.000 stuks kopen, is de theoretische koers 10,00 euro....!!
voda
0
Bever vindt samenwerkingspartner

Gepubliceerd op 26 jun 2015 om 14:40 | Views: 39

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding voert contractonderhandelingen met een strategische samenwerkingspartner. Dat maakte de beursgenoteerde vastgoedonderneming vrijdag bekend.

Bever wil met de partij, waarvan de naam niet wordt genoemd, zijn projecten in Noordwijk verder ontwikkelen. De onderneming meldde verder de toezegging te hebben gekregen voor een financiering waamee op korte termijn alle externe leningen kunnen worden afgelost.

Met het oog op de voortgang in de zoektocht naar een nieuwe partner heeft Bever besloten de samenwerking met de huidige interim-bestuurder G.J. van Zoelen te beëindigen. Hij wordt opgevolgd door H.C. van der Ploeg. Op korte termijn wil Bever verder de directie en het personeel uitbreiden en de raad van commissarissen weer op ,,volle sterkte'' brengen.
DeZwarteRidder
0
Persbericht
Bever Holding is verheugd thans bekend te kunnen maken dat de heer
R. van de Putte, grootaandeelhouder en adviseur van de vennootschap, overeenstemming heeft bereikt met de heer D. Wessels van Reggeborgh betreffende een nieuwe financieringsfaciliteit voor de vennootschap.
Met de dochtervennootschap van Reggeborgh, het bouwconcern VolkerWessels, wordt thans nadere invulling gegeven aan de onderdelen van de samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling en bouw van de projecten van Bever Holding in Noordwijk.
VolkerWessels is een bouwconcern met meer dan €4 miljard omzet en heeft circa 15.000 werknemers in dienst. Het concern is actief in diverse sectoren van de bouwsector zowel in Nederland als ook in het buitenland.
Bever Holding is ervan overtuigd dat zij met Reggeborgh / VolkerWessels de juiste partner heeft geselecteerd voor de verdere invulling van haar strategie en doelstellingen. Het samenwerkingsverband beschikt nu niet alleen over voldoende know how en ervaring, maar heeft ook de benodigde financiële slagkracht om in deze lastige vastgoedfinancieringsmarkt zelfstandig te kunnen opereren.
N.V. Bever Holding, Wassenaar, 3 juli 2015
DeZwarteRidder
0
Bever vindt financier in Reggeborgh

Gepubliceerd op 3 jul 2015 om 18:50 | Views: 806

Bever 02 jul
3,05 0,00 (0,00%)

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft overeenstemming bereikt met Reggeborgh, moederbedrijf van bouwonderneming VolkerWessels voor een financiering waarmee op korte termijn alle externe leningen kunnen worden afgelost. Dat maakte de beursgenoteerde vastgoedonderneming vrijdag bekend.

Bever wil met VolkerWessels ook zijn projecten in Noordwijk verder ontwikkelen. Bever maakte vorige week al bekend dat het contractonderhandelingen voerde met een strategische samenwerkingspartner, waarvan de naam destijds niet bekend werd gemaakt.
DeZwarteRidder
0
vr 28 aug 2015, 18:20
Bever Holding boekt verlies

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft in de eerste helft van 2015 een brutoverlies geboekt van 1,4 miljoen euro. Dat maakte de beursgenoteerde vastgoedonderneming vrijdag bekend.

De rode cijfers waren het gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed, nettofinancieringskosten en andere lasten. In de eerste helft van 2014 werd ook al een verlies van 1,5 miljoen euro geboekt. Onder de streep kwam het verlies afgelopen halfjaar uit op 1 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 1,1 miljoen euro een jaar eerder. In de tweede helft van 2014 boekte Bever wel winst.

De vastgoedportefeuille van Bever was eind juni 128,9 miljoen euro waard. Volgens de onderneming was er geen aanleiding om de waarderingen aan te passen.
29 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 apr 2020 11:30
Koers 3,100
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 297
Volume gisteren 50

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group