Akzo Nobel - 2e kwartaal 2014

12 Posts
voda
0
Vooruitblik: 'Weinig verbetering AkzoNobel'

MAANDAG 21 JULI 2014, 14:41 uur | 45 keer gelezen

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal te maken gehad met dezelfde moeilijke omstandigheden als in de eerste maanden van dit jaar. Desondanks voorzien analisten een lichte winststijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalt volgens de prognoses licht.
“De trends zijn dezelfde als in het eerste kwartaal. Ik verwacht weinig versnelling of verbetering in termen van groei”, aldus analist Philip Scholte van Rabobank. Met name de bouwmarkten in Europa blijven zwak en ook in China en Brazilië ziet de marktvorser weinig acceleratie. Ook houdt AkzoNobel last van de dure euro.

De vraag is vooral in hoeverre de reorganisatiekosten de marges hebben beïnvloed. In de eerste drie maanden viel de marge wat tegen, aldus Scholte. Ook in het tweede kwartaal zal het voor het bedrijf volgens hem moeilijk zijn om de verwachtingen voor de winstgevendheid te halen. De marktkenner verwacht dat AkzoNobel de doelstelling voor een winstmarge van 9 procent in 2015 voorlopig handhaaft, maar noemt dit “geen makkelijke doelstelling”.

Onvoorspelbaar

Het Belgische KBC voorziet een stijging van het operationeel inkomen met 5 procent, maar vindt een echte voorspelling moeilijk, juist doordat de reorganisatiekosten onvoorspelbaar zijn.

Volgens de gemiddelde verwachting van analisten, verzameld door het Duitse onderzoeksbureau Vara dat vooral actief is in de chemiesector, komt de omzet van AkzoNobel in het tweede kwartaal uit op 3,81 miljard euro, tegen 3,87 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zou 481,9 miljoen euro moeten bedragen en het operationeel inkomen inclusief eenmalige kosten 329,7 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog respectievelijk 474 miljoen euro en 322 miljoen euro.

voda
0
Akzo Nobel kwartaalomzet en aangepaste winst lager - Preview

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel (AKZA.AE) zal woensdag voorbeurs als gevolg van hoge herstructurerings- en pensioenlasten, en nadelige valuta-invloeden een lagere omzet en aangepaste nettowinst over het tweede kwartaal bekendmaken, is de verwachting. Negentien door Vara Research geraadpleegde analisten voorzien gemiddeld een 1,4% lagere kwartaalomzet van EUR3,813 miljard, maar een 1,7% hoger bedrijfsresultaat (EBITDA) van EUR481,9 miljoen. De voor acquisities en desinvesteringen aangepaste nettowinst zal volgens 14 van hen gemiddeld 34,0% lager uitkomen op EUR218,6 miljoen. Analisten kijken uit naar informatie over de ontwikkeling van autonome groei, marges, grondstofprijzen, herstructureringslasten, kostenbesparingen en cash flow. Ze veronderstellen dat in alle divisies de autonome groei de nadelige valuta-effecten niet volledig heeft kunnen compenseren. De analisten verwachten geen concrete kwantitatieve outlook, maar wel terughoudende uitspraken over marktverwachtingen, gerelateerd aan de wisselende economische situatie in de belangrijkste markten. Ook voorzien ze dat Akzo Nobel de doelstellingen voor 2015 zal herhalen, met een EBIT-marge van 9%, 14% rendement op investeringen, en een nettoschuld/EBITDA-ratio kleiner dan 2. Omstreeks 11.30 uur noteert het aandeel 0,9% hoger op EUR51,93, terwijl de AEX met 0,8% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com


bezinteergebelegt
0
Als je de cijfers ziet is alles dus onder de verwachtingen, omzet van 3,7 mrd ipv 3,8 mrd, bedrijfsresultaat 353 miljoen ipv 482 miljoen en nettowinst 205 miljoen ipv bijna 219 miljoen. Ik denk dan ook dat Akzo op opening dik zal stijgen want presenteer boven de verwachtingen en je gaat het riool in en prsenteer onder de verwachtingen en je gaat flink omhoog in koers. We zullen zien om 9 uur.
voda
0
Akzo Nobel kwartaalresultaat beter, omzet lager - Update
(Update van eerder gepubliceerd bericht 'Akzo Nobel volumegroei draagt bij aan beter kwartaalresultaat', om informatie, commentaar CEO en analist toe te voegen)

Door Bart Koster

Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel nv (AKZA.AE) heeft in het tweede kwartaal een beter resultaat, en volumegroei in alle drie divisies gerealiseerd, maakt het concern woensdag voorbeurs bekend. Negatieve valuta-effecten van 5% als gevolg van de sterke euro droegen echter bij aan een 4% gedaalde omzet.

De verf- en chemieproducent meldt op koers te liggen om zijn financiele doelstellingen voor 2015 te bereiken, met een EBIT-marge van 9%, 14% rendement op investeringen, en een nettoschuld/EBITDA-ratio beneden 2. Het concern geeft verder geen concrete outlook voor 2014, maar houdt rekening met een "aanhoudend fragiel economisch klimaat".

De kwartaalomzet kwam op jaarbasis 4% lager uit op EUR3,71 miljard, voornamelijk als gevolg van 5% negatieve valuta-effecten. Het operationeel resultaat voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) kwam 7% hoger uit op EUR509 miljoen. De voor beeindigde bedrijfsactiviteiten en incidentele belastingbate aangepaste nettowinst steeg met 11% naar EUR205 miljoen.

Exclusief herstructureringskosten verbeterde het rendement op verkopen in alle drie de bedrijfsonderdelen, met een totaal rendement op verkopen van 9,5%, tegen 8,3% een jaar geleden.

De netto kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar EUR393 miljoen van EUR261 miljoen, de nettoschuld daalde naar EUR2,129 miljard van EUR2,197 miljard een jaar geleden, en de herstructureringskosten namen toe naar EUR45 miljoen van EUR40 miljoen.

Analisten waren vooraf gemiddeld uitgegaan van een omzet van EUR3,813 miljard en een EBITDA van EUR481,9 miljoen.

Tom Muller van Theodoor Gilissen Bankiers spreekt van goede resultaten, dankzij de combinatie van volumegroei in alle divisies en voortvarende kostenbesparingen. De TGB-analist merkt verder op dat de kasstroom fors is verbeterd en de nettoschuld licht is gedaald, en vindt de herbevestiging van de financiele doelstellingen voor 2015 geruststellend. TGB houdt 'aanbevolen' als advies bij een koersdoel van EUR64,00.

"De cijfers van het tweede kwartaal illustreren opnieuw onze doorlopende focus op organische groei en operationele efficientie. We werken in een volatiele markt, maar we zijn erin geslaagd om de volumes in alle drie de bedrijfsonderdelen te vergroten en voor het vierde achtereenvolgende kwartaal ontwikkelde ons resultaat op verkopen zich positief op jaarbasis", zegt CEO Ton Buchner in toelichting. Exclusief valuta-effecten zijn de grondstofprijzen niet significant gewijzigd, voegt hij desgevraagd toe.

In alle drie divisies Decorative Paints, Performance Coatings en Specialty Chemicals stegen volumes en bedrijfsresultaten op vergelijkbare basis (exclusief desinvesteringseffecten).

Het aandeel Akzo Nobel is dinsdag gesloten op EUR52,19.

Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5201; bart.koster@wsj.com


voda
0
Akzo Nobel +4% na goed resultaat, zwakke omzet - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel (AKZA.AE) noteert woensdag kort na de opening 4% hoger, nadat de verf- en coatingsproducent een betere EBIT-marge rapporteerde. Analisten van Rabobank hadden de positieve koersreactie verwacht na de kwartaalcijfers, hoewel de omzet duidelijk teleurstelde, met een autonome groei die daalde naar 3%, van 4% in het eerste kwartaal. Het EBIT-resultaat van EUR353 miljoen was beter dan de EUR306 miljoen die analisten Philip Scholte en Michel Aupers verwachtten. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat Akzo Nobel minder reorganisatiekosten boekte. De divisie Performance Coatings deed het erg goed, dankzij een gunstige prijs-productmix, maar Specialty Chemicals viel tegen, vooral door caustic soda, waar de situatie volgens het bedrijf 'niet snel gaat verbeteren'. Rabobank heeft een hold-advies en koersdoel van EUR57. Het aandeel Akzo Nobel noteert dinsdag rond 9.10 uur 3,8% hoger op EUR54,13. (AVR)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

voda
0
Akzo Nobel cijfers lastig te interpreteren - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel (AKZA.AE) brengt marginaal beter dan verwachte kwartaalresultaten, maar het is lastig de cijfers goed te interpreteren en door te trekken, zegt Wim Hoste van KBC Securities. Hij wijst daarbij op het feit dat in het eerste halfjaar slechts EUR89 miljoen van de minimaal EUR250 miljoen herstructureringslasten voor 2014 zijn genomen, en kan niet inschatten in hoeverre dit in de consensus is verwerkt. Hij merkt verder op dat het bedrijf hard werkt aan efficiencyverbetering en een goede positie heeft bij herstel van economie en bouwmarkten. KBC houdt een accumulate-advies bij een koersdoel van EUR61,00. Omstreeks 10.30 uur noteert het aandeel 4% hoger op EUR54,29, terwijl de AEX met 0,3% daalt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com


voda
0
Akzo Nobel operationeel resultaat stelt teleur - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel (AKZA.AE) stelt licht teleur met de tweedekwartaalresultaten, zegt Mutlu Gundogan van ABN Amro Investment Research. De analist merkt op dat de gerapporteerde cijfers weliswaar beter dan consensus zijn, maar dat dit vooral is veroorzaakt door lager dan verwachte herstructureringslasten. Hiervoor gecorrigeerd, zou het operationeel resultaat 1-2% onder consensus uitkomen, schat hij in. Hij is positief over herstel van marges, maar noemt de omzet licht zorgelijk. Hij veronderstelt dat de consensus voor 2014 neerwaarts zal worden bijgesteld. Het advies is hold, bij een koersdoel van EUR51,00. Omstreeks 15.15 uur noteert het aandeel 4,6% hoger op EUR54,61, terwijl de AEX met 2,9% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

voda
0
Akzo Nobel KW2 goed door volumegroei en kostenbesparingen - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)-- Akzo Nobel (AKZA.AE) komt met goede kwartaalresultaten en profiteert, ondanks sterk negatieve valuta-effecten, van de combinatie van volumegroei in alle divisies en voortvarende kostenbesparingen, concludeert Tom Muller van Theodoor Gilissen Bankiers. De TGB-analist merkt verder op dat de kasstroom fors is verbeterd en de nettoschuld licht is gedaald, en vindt de herbevestiging van de financiele doelstellingen voor 2015 geruststellend. TGB houdt 'aanbevolen' als advies bij een koersdoel van EUR64,00. Het aandeel is dinsdag gesloten op EUR52,19. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com


voda
0
Analisten over AkzoNobel

WOENSDAG 23 JULI 2014, 10:19 uur | 966 keer gelezen

AkzoNobel heeft de winst in het tweede kwartaal van 2014 zien stijgen, onder meer als gevolg van hogere verkoopvolumes. De omzet daalde licht door negatieve wisselkoerseffecten. Het aandeel is woensdagochtend met een plus van 4 procent de grootste stijger in de AEX-index. Wij zetten de reacties van analisten op een rij.


De resultaten die AkzoNobel woensdag naar buiten heeft gebracht zijn in orde, maar de omzet was wel aan de zwakke kant. Dat zegt analist Philip Scholte van Rabobank.

Hoewel vooral de winstcijfers volgens Scholte redelijk goed waren, viel de omzet tegen. De autonome groei viel terug van 4 naar 3 procent. 'Het zijn vooral de kostenbesparingen die het hem doen', aldus Scholte.

Vooral bij de tak Performance Coatings was volgens de analist sprake van een bijna opmerkelijk sterk resultaat. Het bedrijfsresultaat ging daar met 9 procent vooruit tot 178 miljoen euro en de ebitda steeg met 8 procent tot 212 miljoen euro.

Klik hier om de actuele koers van AkzoNobel te bekijken

Beter dan verwacht

Volgens analisten van KBC was het operationeel inkomen dat AkzoNobel naar buiten bracht slechts 'marginaal' beter dan verwacht. Volgens de Belgische bank wordt er wel hard gewerkt aan de verbetering van de winstgevendheid en zal het concern goed kunnen inspelen op een herstel van vooral de bouwmarkten wereldwijd.

Analist Tom Muller van Theodoor Gilissen wijst erop dat AkzoNobel de doelstelling voor 2015 handhaaft: een ebitda-marge van 13 tot 15 procent. ‘Dit jaar zal die marge naar onze verwachting 12 procent bedragen’, zegt Muller.

De rating op het aandeel is Aanbevolen op basis van ‘de sterke marktpositie en de gezonde financiële balans’. Het koersdoel voor AkzoNobel is bij Theodoor Gilissen 64 euro.

Voor meer cijfers lees: Winststijging voor AkzoNobel

Door ANP/Belegger.nl

[verwijderd]
0
als ze nu eens die 55,5 goed passeren en dan snel 56,11, gaat die top van feb eraan
[verwijderd]
0
ha ben de enige hier, jammer, is de parel van de AEX voor mij momenteel, buiten de grote jongens als Shell en Arcelor
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 10 jul 2020 17:36
Koers 80,820
Verschil -1,120 (-1,37%)
Hoog 81,860
Laag 80,680
Volume 647.004
Volume gemiddeld 708.962
Volume gisteren 545.666

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group