De algemene rekenkamer

2.337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 113 114 115 116 117 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Kuiken
0
quote:

boem! schreef op 6 september 2019 12:15:


Even de luwte opgezocht.

Ik had ivm de integratiedeal met het Microsofts Connected Vehicle Platform wel enige stijging verwacht vandaag maar geen 5%.

Bij gebleken succes zal het ook in 2019 al omzet genereren terwijl dat van de eigen zelfrijdende auto en de deal met HELLA niet het geval zal zijn.

De door mij aangehaalde passage op pag 95 van het jaarverslag 2018 ivm aangegane commitments heeft mogelijk een verband met Microsoft.
Daar wordt melding gemaakt van een commitment om 50 mio meer af te dragen in 2019 aan roalty cq shared revenue.
Indien Microsoft inderdaad de "boosdoener" is in dit geheel hoe moeten we deze verdere integratie dan plaatsen.

Ik ga ervan uit indien het inderdaad een shared revenue deal betreft tussen Microsoft en TT dat TT de netto opbrengsten boekt omdat anders de brutomarge behaald in Enterprise niet meer strookt met de gepubliceerde cijfers.
In die zin kan je het zien als een voorwaardelijke boete.
Ook over de verdeling hou ik me op de vlakte.

Wat ik wel wil benoemen zijn de behaalde omzetten in 2019 vs 2018.
1q 2019 37,8 mio vs 30,1 mio (stijging 26%)
2q 2019 40,2 mio vs 30,0 mio( stijging 34%)

Stel er is een causaal verband tussen de integratiedeals met Microsoft en deze omzetstijging binnen Enterprise dan mag je bij verdere integratie hier nog meer van verwachten.

Indien ik de stijging tov vorig jaar doortrek en de omzetten Enterprise in q3 met 40% en Q4 met 45% laat stijgen kom je voor Enterprise uit op 170-175 mio in 2019( 2018 127 mio stijging 35%) waardoor dit onderdeel wel een groot aandeel krijgt in de te behalen EBITS op termijnmet haar marge van +90%.
Naast de omzetontwikkeling binnen Automotive zal door mij bij de 3q cijfers extra gelet worden opdie bij Enterprise.


als ik bericht over ING rapport lees meen ik daaruit op te maken dat er van deze Microsoft NU nog geen inkomsten te verwachten zijn. Net zoiets als de deal met Baidu, "we zitten erin, zij gebruiken onze kaarten, wij hun data, andere afnemers van HUN diensten moeten bij ons geld gaan genereren." Dit heb ik ooit van Taco gehoord. Is dit van vandaag niet precies hetzelfde??


boem!
1
Het zijn de licensing inkomsten die groeien, het betreft derhalve toepassingen door anderen met kaartmateriaal van TT.
Naast Apple lijkt het erop dat nu ook Microsoft een grote klant is geworden niet zoals bij Apple rechtstreeks maar indirect door anderen via de integratie met Microsoft.

TT heeft hiervoor mi haar nek moeten uitsteken door een shared-revenue deal met Microsoft te sluiten met zgn commitments. Ik kan me geen andere reden voor de geest halen voor de forse toename in Enterprise dan de betrokkenheid van TT in Microsoft. Indien de toename in Enterprise voor het grootste gedeelte ten grondslag ligt aan de integratie met Microsoft mogen we een verdere groei verwachten omdat die integratie wordt uitgebreid.

Dus ja het zijn de andere afnemers die via hun diensten geld genereren voor TT. Ultimo 2de kwartaal zien we een toename bij Enterprise van 18 mio(30%) geen wereldschokkend nieuws maar gegeven de potentie van de integratie zeker de moeite waard van het volgen waard daar dit slechts het eerste voorzichtige begin is. Met een potentiele waarde van 1 miljard zou Enterprise wel eens een geduchte concurrent kunnen worden voor Automotive indien we het hebben over Ebit-potentieel. De shared-revenue deal zorgt ervoor dat beide partijen zich gelukkig voelen bij een succesvolle implementatie.
tatje
0
Gewoon het 1e bericht van Taco en Harold lezen van de Bava.

Gaat er dan nog geen lampje branden, dan zal jouw lampje waarschijnlijk kapot zijn :-)

corporate.tomtom.com/static-files/05c...
Koos99
0
Wat kunnen we CMD verwachten. Voor mezelf creëer ik een beeld van de huidige situatie.
Groei Omzet Licensing + Automotive (L+A)gemiddeld zo'n 15%
Daling Consumer (C) gemiddeld zo'n 15%

Als deze lijn wordt doorgetrokken voor 2019-2022 komen we op de volgende omzet cijfers uit (in miljoen euro)
2019
L+A: 435
C: 267
Omzet: 702

2020
L+A: 500
C: 227
Omzet:727

2021
L+A: 575
C: 193
Omzet 768

2022
L+A: 661
C: 164
Omzet 825

Dus dat leidt tot een omzet van EUR 702 milj in 2019 tot EUR 825 milj in 2022
Dat is niet wereldschokkend, en ik hoop dat TomTom met een beter perspectief dan dit komt. We gaan het zien.


Alpen
0
De hoge marge omzet neemt wel toe, de lage af.

Een CAGR van hoge marge L+A omzet zou in lijn moeten liggen met verwachte groei van gebruik van HD mappen (stapel-omzet), Microsoft gerelateerde services waaronder navigatie/lokatie services tbv Connected Vehicle Platform waar vanaf 2020 jaarlijks miljoenen voertuigen aan worden toegevoegd (stapelwerk), toenemend gebruik van ADAS en map take rates die vermoedelijk sterk zullen worden opgeschroefd wanneer vanaf 2022 ‘features’ als intelligent speed assistance en lane keeping assistance voor nieuwe voertuigen op europees niveau verplicht worden.

Ben benieuwd of een aangepaste CAGR hiervoor gaat worden afgegeven; vanaf 24 september hopelijk wat minder koffiedik kijken.
Sunshine Band
0
Bedankt voor deze bespiegelingen.

@Koos, je zit voor 2019 op de outlook. Ik denk dat er gezien de hogere take rates - ook nu al - nog wel wat meer in het vat zit. Daarnaast mogen we wel enige hoop hebben dat consumer wat minder snel af gaat nemen gezien de goed draaiende niche producten.

T2 is nog steeds erg summier met verstrekken van gegevens aan aandeelhouders op de beurs. Hoewel de koers het de laatste maanden een stuk beter doet dan de afgelopen jaren vind ik dat er in kennisoverdracht nog maar bar weinig is verbeterd. Een aanscherping van de outlook of andere heldere taal verwacht ik dan ook niet of zeer beperkt
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Koos99 schreef op 18 september 2019 15:51:


Wat kunnen we CMD verwachten. Voor mezelf creëer ik een beeld van de huidige situatie.
Groei Omzet Licensing + Automotive (L+A)gemiddeld zo'n 15%
Daling Consumer (C) gemiddeld zo'n 15%.
...

Ik sluit niet uit dat Licensing een groeiversnelling ondergaat. Dan krijgt location technology (L+A) een hogere cagr dan 15%.
Ook denk ik dat Consumer (voorlopig) minder snel daalt, om de reden die Sunshine Band noemt.

boem!
1
Tijdens de CMD zal TT zich moeten uitspreken over de door haar verwachte ontwikkelingen voor de middellange termijn.

Derhalve zal de impact op de koers groot zijn.

Zij zullen voor zowel A&E als voor C een nieuwe GAGR afgeven met de gevolgen voor de daaraan gekoppelde marge.
Daarnaast verwacht ik wat meer kleur aan de te verwachten R&D kosten en Capex om die positie in met name Automotive waar te maken.

Indien TT zich goed aan de taakstelling van een CMD houdt wordt er een financieel scenario geschetst voor de komende jaren waarbij Omzet, Marge, Opex en Ebit(FCF) af te lezen zijn.


In dat opzicht is de CMD vele malen belangrijker dan de aanstaande kwartaalrapportage.
De CMD zal zeker geen shabloom opleveren met de resultaten voor de komende jaren, daarin voorzie ik dat de immer prudente invalshoek die TT kiest indien het aankomt op vooruitzichten terug te vinden zal zijn in dit scenario.

De toelichting op de verstrekte gegevens zal voor een ieder de weg open laten om daar zijn eigen draai aan te geven.

Voor mij is Consumer nog steeds uitfaserend en zal onder het dak van TT mogen blijven bestaan zolang zij een positieve bijdrage aan de winst leveren.
Automotive is voor mij de motor achter de transitie waarbij Enterprise een verrassende tweede krachtbron kan worden.
Ik kijk daarom met grote belangstelling uit naar datgene wat er wordt verteld over Automotive en Enterprise en hoop dat zij wat meer duidelijkheid geven over de financiele inspanningen die dat met zich meebrengt waardoor er ook wat meer zicht komt waarom men een kaspositie van +450 mio aanhoudt.

Ik verhoog voor mijzelf de afgegeven prognoses voor A&E met ca 20% om de in mijn ogen immer overdreven voorzichtige benadering te elimineren en heb de ijdele hoop dat Consumer mij kan verrassen.


Op basis van deze CMD zal ik voor mijzelf nagaan of ik mijn target van gemiddeld 60 euro in het blue sky scenario moet aanpassen.
Brouwer285
0
@boem, is het niet zo dat men cash moet laten groeien als tegenwicht voor de toenemende deferrred revenue op de balans?
boem!
0
Neen, een stijgende deferred revenue is juist een van de oorzaken van de oplopende kaspositie waarbij met name de deferred long hoofdzakelijk uitgestelde winst in zich herbergt.

De grootste bijdrage aan de kas wordt nu geleverd door het verschil tussen afschrijving en investeringen.


Je zal zien, dat nadat er over 1,5 jaar niets meer valt af te schrijven op de oude Tele-Atlas acquisitie de operationele winsten sterk zullen toenemen.
Vandaar dat je op dit moment beter kan kijken naar de FCF omdat de Ebit sterk wordt gecamoufleerd door de ruime toepassing van uitgesteld omzet via deferred en het verschil tussen afschrijvingen en Capex doordat men voor R&D de voorkeur geeft aan Opex ipv Capex.

De groei in kas is een wetmatigheid bij een positieve FCF.
FCF is het bedrag dat terbeschikking komt van aandeelhouders zonder dat dit de bestaande operatie schaadt.
Brouwer285
0
@Boem Ik denk dat we hetzelfde bedoelen maar vanuit een andere invalshoek. Van mijn kant bekeken is deferred revenue een vooruitbetaling voor services die in de toekomst geleverd worden, hoewel de winstmarge hierop goed zal zijn, is het wel een schuld naar de afnemers. Daartoe dient TT wel genoeg solvabel te zijn-blijven om die services ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Het kan dus -voordat deze vrijvalt- niet de bedoeling zijn dat ze deze cash als tegenhanger van deferred revenue bijvoorbeeld aan aandeelhouders uit gaan keren, of voor andere doelen gebruikt wordt dan waar het voor bedoeld is.
Het is dus geen netto cash op de balans, maar vooral door afnemers vooruitbetaalde cash voor diensten die nog geleverd moeten worden.
Vive tu vida positivamente
0
quote:

boem! schreef op 19 september 2019 02:26:


Tijdens de CMD zal TT zich moeten uitspreken over de door haar verwachte ontwikkelingen voor de middellange termijn.

Derhalve zal de impact op de koers groot zijn.

Zij zullen voor zowel A&E als voor C een nieuwe GAGR afgeven met de gevolgen voor de daaraan gekoppelde marge.
Daarnaast verwacht ik wat meer kleur aan de te verwachten R&D kosten en Capex om die positie in met name Automotive waar te maken.

Indien TT zich goed aan de taakstelling van een CMD houdt wordt er een financieel scenario geschetst voor de komende jaren waarbij Omzet, Marge, Opex en Ebit(FCF) af te lezen zijn.


In dat opzicht is de CMD vele malen belangrijker dan de aanstaande kwartaalrapportage.
De CMD zal zeker geen shabloom opleveren met de resultaten voor de komende jaren, daarin voorzie ik dat de immer prudente invalshoek die TT kiest indien het aankomt op vooruitzichten terug te vinden zal zijn in dit scenario.

De toelichting op de verstrekte gegevens zal voor een ieder de weg open laten om daar zijn eigen draai aan te geven.

Voor mij is Consumer nog steeds uitfaserend en zal onder het dak van TT mogen blijven bestaan zolang zij een positieve bijdrage aan de winst leveren.
Automotive is voor mij de motor achter de transitie waarbij Enterprise een verrassende tweede krachtbron kan worden.
Ik kijk daarom met grote belangstelling uit naar datgene wat er wordt verteld over Automotive en Enterprise en hoop dat zij wat meer duidelijkheid geven over de financiele inspanningen die dat met zich meebrengt waardoor er ook wat meer zicht komt waarom men een kaspositie van +450 mio aanhoudt.

Ik verhoog voor mijzelf de afgegeven prognoses voor A&E met ca 20% om de in mijn ogen immer overdreven voorzichtige benadering te elimineren en heb de ijdele hoop dat Consumer mij kan verrassen.


Op basis van deze CMD zal ik voor mijzelf nagaan of ik mijn target van gemiddeld 60 euro in het blue sky scenario moet aanpassen.Goed omschreven, ik vraag mij af waarom goed betaalde professionele analisten zich niet meer hebben verdiept in deze goudhaan en eerder met positieve en significante hogere koersdoelen komen?!
Ze wachten dinsdag af om daarna in de veilige modus te kunnen communiceren!
Ik blijf er ook bij dat koersen van €60,- en mogelijk hoger weer mogelijk zijn!

Harold, aan jou de taak dit duidelijk te communiceren!
boem!
1
@Brouwer ik snap jouw redenering en ga erin mee dat deferred revenue een uitgestelde verplichting is voor te leveren diensten die reeds verkocht zijn.

De deferred wordt enkel gevoed vanuit C&S omzet welke een hoog brutowinstpercentage kent en volledig voldoet aan het principe van SAAS ofwel bij toenemende omzetten hoegenaamd geen toenenende kosten vandaar mijn betoog dat deferred revenue long bezien mag worden als uitgestelde winst onder de voorwaarde dat de C&S omzet excl de toevoeging/vrijval vanuit deferred een stijging vertoond.


Indien je kijkt naar de verkorte balans van TT per 30 juni wordt eea duidelijker.
Doordat C&S omzet de hardware omzet verre overtreft is er hoegenaamd geen beslag meer via voorraden terwijl ook het bedrag aan crediteuren afneemt.

Door eliminering van lease verplichtingen tegenover de vastgelegde middelen en door eliminerring van de deferred tax verplichting ontstaan tijdens de acquisitie van Tele-Atlas tegenover de intangible assets ziet de verkorte balans er als volgt uit:


Vastgelegde middelen 694 mio en kas 372 mio aan de debetzijde.

Eigen vermogen 775 mio, Voorzieningen 210 mio (waarvan 169 mio deferred long ) en werkkapitaal 82 mio (waarvan 128 mio deferred kort) aan de creditzijde).


Het benodigde werkkapitaal is dus 82 mio negatief. De reden hiervoor ligt bij deferred revenue.
Ook in de toekomst zal er geen beroep op de kas te worden gedaan om de onderneming financierbaar te houden. TT is met de gekozen boekhoudmethode zelffinancierbaar en heeft geen krediet nodig in haar dagelijkse operatie.

Vandaar mijn vraag wat gaat TT doen met de overtollige kas indien die niet nodig is voor financiering van de huidige business.
Koos99
0
quote:

Koos99 schreef op 18 september 2019 15:51:Dus dat leidt tot een omzet van EUR 702 milj in 2019 tot EUR 825 milj in 2022
Dat is niet wereldschokkend, en ik hoop dat TomTom met een beter perspectief dan dit komt. We gaan het zien.
Door het verschuiven van C naar L+A ga ik er vanuit dat de FCF elk jaar met 2% stijgt vd omzet stijgt, dan zitten we in 2022 op 15% dus pak hem beet EUR 120 milj/jaar
boem!
0
Indien een FCF van 120 mio in 2022 als reeel bestempeld kan worden na kennis te hebben genomen van de CMD stel ik mijn target bij naar 11, 13, 16, 20 en 25 euro.
tatje
0
quote:

Koos99 schreef op 18 september 2019 15:51:


Wat kunnen we CMD verwachten. Voor mezelf creëer ik een beeld van de huidige situatie.
Groei Omzet Licensing + Automotive (L+A)gemiddeld zo'n 15%
Daling Consumer (C) gemiddeld zo'n 15%

Als deze lijn wordt doorgetrokken voor 2019-2022 komen we op de volgende omzet cijfers uit (in miljoen euro)
2019
L+A: 435
C: 267
Omzet: 702

2020
L+A: 500
C: 227
Omzet:727

2021
L+A: 575
C: 193
Omzet 768

2022
L+A: 661
C: 164
Omzet 825

Dus dat leidt tot een omzet van EUR 702 milj in 2019 tot EUR 825 milj in 2022
Dat is niet wereldschokkend, en ik hoop dat TomTom met een beter perspectief dan dit komt. We gaan het zien.

702 dasss hetzelfde als de outlook.

435 A en E
267 C

C is dan 2 hoger als de outlook.

Dat zou inhouden, dat A en E in het 2e HJ nog met 8% groeit en C zelfs met 31% gaat dalen.

Zou MIJ heel zwaar tegenvallen, mocht JIJ gelijk krijgen :-)
Koos99
0
quote:

tatje schreef op 21 september 2019 11:09:


[...]

702 dasss hetzelfde als de outlook.

435 A en E
267 C

C is dan 2 hoger als de outlook.

Dat zou inhouden, dat A en E in het 2e HJ nog met 8% groeit en C zelfs met 31% gaat dalen.

Zou MIJ heel zwaar tegenvallen, mocht JIJ gelijk krijgen :-)


Mijn gedachtes gaan over wat TomTom op de CMD te vertellen heeft. Daarvoor creëer ik een neutraal scenario met de info tot dus ver. Het gaat erom wat we de komende jaren kunnen verwachten, of er dit jaar 700 of 730 uitkomt is gewoon niet bijzonder interessant.
tatje
0
quote:

Koos99 schreef op 21 september 2019 12:00:


[...]

Mijn gedachtes gaan over wat TomTom op de CMD te vertellen heeft. Daarvoor creëer ik een neutraal scenario met de info tot dus ver. Het gaat erom wat we de komende jaren kunnen verwachten, of er dit jaar 700 of 730 uitkomt is gewoon niet bijzonder interessant.


Nou.

Laat ik A en E 25% groeien vanaf Q3 2019 tm 2022.
Laat ik C 25% dalen vanaf Q3 2019 tm 2022.

Dan krijg ik de volgende omzetten.

2019 743
2020 789
2021 883
2022 1026

Lijkt me toch ook een richting.

Maar je hebt gelijk, bij de CMD zullen ze wat "" colour "" moeten geven.

Maar zit er vanaf maart 2016 in en de colour is nooit vooraf, maar altijd achteraf, als ze niet anders kunnen.

Doei, lees je reactie vanavond wel.

tafon
0
H.G. heeft aangegeven een omzet van 5 miljard te voorzien.
Het bovenstaande van tatje moet dan mogelijk zijn en is een begin van deze visie
H.G.noemt deze 5 miljard niet voor de lol.
Koos99
0
Mijn verwachte groei van 15% A + L was te hoog, maar de double digit FCF maakt dat goed. Tevens accelerate van revenue na 2021 maakt het erg positief
2.337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 113 114 115 116 117 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 7 apr 2020 16:29
Koers 7,750
Verschil +0,195 (+2,58%)
Hoog 7,995
Laag 7,700
Volume 436.552
Volume gemiddeld 827.533
Volume gisteren 450.573

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group