De algemene rekenkamer

2.337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
boem!
0
Ik denk dat jij een punt hebt met het benoemen van DK waardoor de aan het 1st jaar toekomende in principe gelijkelijk verdeeld wordt over het jaar en het daarop volgende jaar.

Daardoor pak ik terug op mijn eerdere verdeling van 75% en 25% naar resp DK en DL.

Zoals jij suggereert, dat alle operationele omzet op basis van de contractsduuur wordt verdeeld geeft geen aansluiting met de deferred positie.
Indien ik jouw zienswijze volg kom ik uit op een deferred positie die een veelvoud bedraagt van wat er nu getoond wordt.


Beperktedijkbewaking
0
Opsplitsing deferred lang vs kort per business unit

In de kwartaalrapportages worden de deferred revenues (D) per bu vermeld, en wordt de totale D over alle bu's opgesplitst in een non-current oftewel lange component (DL) en een current oftewel korte component (DK). De DL en DK per bu worden niet vermeld maar zijn wel te schatten:

Enterprise. Hier is de defrev geheel of vrijwel geheel kort, dus DL = 0 en DK = D.
Dit hangt samen met de aard van de producten en de contracten. Ook bij de Q3-cijfers de vorige week werd er een opmerking in die geest gemaakt.

Consumer. In de oktoberdraad heb ik vandaag een schatting gegeven voor de pnd-omzet en de omzet van apps en losse abbo's (bv. flitsers). Het C&S deel van de pnd's heeft sinds oktober 2018 een boekhoudkundige 'lifetime' van 3 jaar, voor de apps e.d. is de gemiddelde serviceduur veel korter, ik denk minder dan een jaar.
De gemiddelde serviceduur, oftewel looptijd (of 'vrijvaltijd') van de defrev, schat ik daarom (omzetgewogen) op ongeveer 2,6 jaar. Daar hoort een 38/62 verdeling lang/kort bij, dus afgerond (want zo precies is het niet) DL = 0,4 D en DK = 0,6 D (en D is bekend).
De achterliggende redenering lijkt een beetje op hetgeen ik m'n vorige post schreef bij het vijfjarig automotive voorbeeld. Ik kom er over enkele dagen in meer detail op terug.

Automotive. Hiervoor kan je nu DL en DK uitrekenen door de hierboven bepaalde DL en DK voor Enterprise en voor Consumer af te trekken van de over-all DL en DK. Voor 2018 en 2019YTD vind je dan bij Automotive een DL/DK verdeling tussen ongeveer 60/40 en 67/33, overeenkomend met 'lifetimes' tussen ongeveer 4,5 en 5,5 jaar.
Ik ben bezig om dit ook voor eerdere jaren te doen, ook om de methode te toetsen. Voor 2017 en eerder moet je dan rekening houden met de defrev van Telematics en 'restated' cijfers over 2017. Best een klus, ik kom er op terug.

Beperktedijkbewaking
0
@boem!
Nog een vraagje.
Voor de C&S omzetten bij Consumer gaf je in de maanddraad op:

2013 122 mio / 2014 110 mio / 2015 103 mio
2016 94 mio / 2017 95 mio / 2018 68 mio
2019 t/m Q3: 44
Waarvoor dank.

De betrekkelijk hoge waarde in 2017 valt wat uit de toon, die volgt even niet de dalende trend. Dat verbaast me, mede gezien de wel dalende defrev in 2017.
Ik wil niet suggereren dat je een rekenfout hebt gemaakt, maar kan er iets misgegaan zijn?
2017 was een lastig jaar, met restated cijfers (heb je die gebruikt?), en ook sports deed nog behoorlijk mee.

Kan je er iets over zeggen? Een wat lagere waarde zou mij bij andere berekeningen beter uitkomen.

Beperktedijkbewaking
1
quote:

boem! schreef op 23 oktober 2019 20:06:


Ik denk dat jij een punt hebt met het benoemen van DK waardoor de aan het 1st jaar toekomende in principe gelijkelijk verdeeld wordt over het jaar en het daarop volgende jaar.

Daardoor pak ik terug op mijn eerdere verdeling van 75% en 25% naar resp DK en DL.

Zoals jij suggereert, dat alle operationele omzet op basis van de contractsduuur wordt verdeeld geeft geen aansluiting met de deferred positie.
Indien ik jouw zienswijze volg kom ik uit op een deferred positie die een veelvoud bedraagt van wat er nu getoond wordt.

Bij meerjarige looptijden wordt er absoluut niet 75% toegedeeld aan DK! Bij vierjarige loop- of servicetijden (zoals voorheen bij de C&S van pnd's) wordt er op het moment van verkoop/facturering/betaling 25% geboekt onder DK en 75% onder DL.
Als jij wel 75% (waarvan eigenlijk precies en waarom?) toedeelt aan DK en dan ook nog het nodige aan DL, dan verbaast het me niet dat je op een veel te hoge deferred positie uitkomt.

Verder:
Ik schreef niet "gelijkelijk verdeeld over het jaar en het daarop volgende jaar."
Ik verdeel niet "alle operationele omzet op basis van de contractsduur".

Lees toch eens goed wat ik wél schrijf! Sorry, ik wil niet lullig doen, maar ik constateer niet voor de eerste keer dat je te weinig stil staat bij de finesses in mijn posts en de kern van mijn betogen. Over details valt te twisten, maar het zou beter zijn als je eerst de hoofdlijn probeert te begrijpen. Ik weet waar ik het over heb, over defrev-dingen denk ik al jaren na.

Nogmaals, niet vervelend bedoeld, ik zoek geen ruzie, maar zo heeft een gedachtewisseling weinig zin, en wordt het voor mij al gauw "einde discussie". Ik beweer niet dat ik perse gelijk heb, maar probeer svp te snappen wat ik bedoel. Anders praten we alleen maar langs elkaar heen.

boem!
0
Ook ik heb hetzelfde onbevredigende gevoel tijdens de onderliggende gedachtewisseling.

Om het langs elkaar heen praten te stoppen kan mogelijk de uitwerking in cijfers van een specifieke post de oplossing bieden.

Hierbij mijn uitwerking voor de operationele omzet over 2018 van 317,4 mio.
Unbilled revenue 317,4 mio met als tegenrekening deferred kort 238 mio en deferred long 79,4 mio.
Ervan uitgaande dat de boeking op 1 juli plaatsvindt verschijnt 50% van de deferred kort als reported revenue in 2018 terwijl de andere 50% als reported revenue in 2019 vrijvalt.
Hetzelfde principe zie je daarop terug in de vrijval deferred long.
In de door mij gekozen variant van 4 jaar valt 12,5%, 25%, 25%, 25% en 12,5% vrij in de jaren 2019 , 2020, 2021, 2022 en 2023.

Op deze wijze wordt de operationele omzet van 168,6 mio als volgt als reported revenue verdeeld:
2016 63,2
2017 68,5
2018 10,6
2019 10,6
2020 10,6
2021 5,3

total 168,8

Indien ik deze rekenmethodiek toepas op de gerealiseerde operationele omzetten over de jaren 2016 t/m 2018 komt het volgende plaatje te voorschijn:

te rapporteren omzet 2016, 2017 en 2018 van resp 63,2 mio, 160,6 mio en 229,3 mio (totaal 453,1 mio) waardoor er ult 2018 een deferred positie overblijft van 278,5 mio.

Ik realiseer me dat de verschillen tussen gerapporteerde omzet en de deferred positie fors zijn.
Zijn de verschillen tussen gerapporteerd en te rapporteren
2016 133 mio vs 63 mio
2017 245 mio vs 161 mio
2018 245 mio vs 229 mio
voor een groot gedeelte verklaard kan worden uit de vrijval van de operationele omzetten over de jaren voor 2016 het grote verschil in de door mij berekende deferred van 278,5 mio en de gerapporteerde deferred ad 172,1 kan niet enkel verklaard worden door timing vroeger in het jaar van de gerapporteerde omzetten.

Bij toepassing van een kleiner deel van de operational omzet naar deferred kort wordt het verschil in de positie van deferred alsmaar groter vandaar dat my best guess is en blijft 75%-25%.

BIj een door mij verwachte operationele omzet van 375 mio over 2019 zal bij toepassing van mijn methodiek de gerapporteerde omzet 295 mio bedragen (q3 196,5 mio) met een deferred positie van 358 mio.

Indien de toevoeging van 80 mio aan de deferred positie van Automtive over het jaar 2019 enige waarheid bezit lijkt het erop dat de verdeling 75-25 niet voldoet en eerder richting 80-20 zal gaan.(mijn inschatting 358 mio Taco 252 mio).

Eens te meer een bewijs dat gedachten hoe mooi of gebrekkig ook geformuleerd altijd door de feiten worden ingehaald.

Ik ben reuze benieuwd naar jouw bevindingen met het verklaren in een cijfermatig voorbeeld van jouw gedachten.

IK ben evenals jij slechts gebaat bij een beter inzicht hoe we de cijfers behoren te interpreteren en daar heeft de gedachtenwisseling met jou aangaande dit onderwerp voor mij zeker aan bijgedragenBeperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 24 oktober 2019 04:16:


...
Hierbij mijn uitwerking voor de operationele omzet over 2018 van 317,4 mio.
Unbilled revenue 317,4 mio met als tegenrekening deferred kort 238 mio en deferred long 79,4 mio.
Hier begrijp ik direct al niks van. Bedoel je met de onderstreepte waarden de balansposten ult.2018? Dat kan niet, de echte waarden waren veel lager. Of bedoel je iets als "totaal unbilled is in het jaar 317,4 geweest"? Dat kan ook niet, want unbilled = recognised = reported, dus het kan niet hoger zijn dan 245,0.
En waar komen die defrev-bedragen vandaan? Ik zie dat DK + DL = 238 + 79,4 gelijk is aan de operationele omzet, maar waarom zou dat zo zijn?
Vermoedelijk ben je met een soort schaduwboekhouding bezig, een soort theoretische exercitie(?), maar ik snap er niks van.


Ervan uitgaande dat de boeking op 1 juli plaatsvindt verschijnt 50% van de deferred kort als reported revenue in 2018 terwijl de andere 50% als reported revenue in 2019 vrijvalt. Wat bedoel je hier precies met "boeking"?
Hetzelfde principe zie je daarop terug in de vrijval deferred long.
In de door mij gekozen variant van 4 jaar valt 12,5%, 25%, 25%, 25% en 12,5% vrij in de jaren 2019 , 2020, 2021, 2022 en 2023.
Als je met "boeking" per 1 juli de facturatiedatum van een product met een lifetime van 4 jaar bedoeld, snap ik deze vrijval in 2018-2023. Maar over welk (totaal)bedrag heb je het hier?

Op deze wijze wordt de operationele omzet van 168,6 mio [???] als volgt als reported revenue verdeeld:
Waar haal je deze bedragen vandaan? En waar slaan ze op?
2016 63,2
2017 68,5
2018 10,6
2019 10,6
2020 10,6
2021 5,3
total 168,8

Indien ik deze rekenmethodiek toepas op de gerealiseerde operationele omzetten over de jaren 2016 t/m 2018 komt het volgende plaatje te voorschijn:
Vanwaar de stap hier van operationeel naar reported?
te rapporteren omzet 2016, 2017 en 2018 van resp 63,2 mio, 160,6 mio en 229,3 mio (totaal 453,1 mio) waardoor er ult 2018 een deferred positie overblijft van 278,5 mio.
Ja, dat is dus allemaal ver van de echte waarden. Geen idee welke gedachtegang je gevolgd hebt, maar dat het niet klopt verbaast me niet.
...

Hierboven heb ik er dus al wat vragen tussen gezet (vet).
Sorry en met alle respect, maar volgens mij ben je met iets raars bezig wat je door passen en meten kloppend probeert te krijgen. Als er wel logische gedachten achter zitten zal je veel beter moeten uitleggen wat je nu eigenlijk aan het doen bent en waarom je het zo doet. Zoals ik het nu lees kan ik er verder geen zinnig woord over zeggen.

boem!
2
Bedankt voor de onversneden kritiek.

Ik ben inderdaad met iets raars bezig namelijk te doorgronden hoe de gepresenteerde cijfers van TT moeten worden gelezen omdat de huidige vorm daarin niet voorziet.
Het is niet voor niets, dat Wim Gille de huidig afgegeven omzetcijers irrelevant noemt. Maar zijn voorlopige terugval op de operationele omzet om de ontwikkeling van de omzet beter in kaart te brengen is volgens mij nog steeds niet afdoende.

Daar de meesten op dit forum over weinig geduld beschikken en daarom niet geinteresseerd zijn in de middellange laat staan lange termijnontwikkeling bij TT zijn deze leden bij voorbaat geexcuseerd omdat het mij niet te doen is om de korte termijnbeweging van de koers tussen de 8 en 12 euro waar we de komende 1,5 jaar mee geconfronteerd zullen worden als gevolg van de onzekerheid of A&E gezien haar hoge kostennivo ook winsten kan genereren maar meer inzicht te krijgen in het cijferpak van TT waardoor je beter in staat bent om de beslissing tot verkoop, aanhouden dan wel uitbreiden van je belang in TT te nemen.

Vandaar een oproep aan allen die zich meer richten op de fundamentele onderbouwing van hun handelen in het aandeel om zijn/haar op/aanmerkingen te plaatsen bij het ontrafelen van de door TT gebezigde omzettermen.

Het is namelijk de omzet met daarbij behaalde marge die onder aftrek van de noodzakelijk daarvoor te maken kosten het verdienpotentieel aangeeft voor de aandeelhouder.

Ik merk dat zelfs @BDB al genoeg begint te krijgen van de discussie over de omzet en die reactie kan ik ook plaatsen want je komt gaandeweg in een steeds groter doolhof terecht.
Toch doe ik een oproep aan niet enkel @BDB om niet op te geven want het moet toch mogelijk zijn met de door TT gegeven definities van IFRS, gerapporteerde omzet, operationele omzet, nog te factureren omzet en uitgestelde omzet te distelleren hoe eea in elkaar steekt.

Om het afpellen te starten zou ik graag commentaar zien op het begrip operationele omzet omdat door de interruptie van Wim Gille wel duidelijk is dat de mutatie daarin vele malen meer zegt over de omzetontwikkeling dan de gerapporteerde.

Ik kom voor mijzelf tot de stelling dat de verantwoorde operationele omzet gelijk staat aan het verschil tussen de op basis van IFRS 15 bepaalde totaalwaarde aan het begin en einde van een verslagperiode.

Dat dit niet de feitelijke omzet in die periode betreft moge duidelijk zijn.
IFRS bepaald nl dat omzetverantwoording bij langdurende contracten moet worden afgelegd op basis van tijdsevenredigheid.
Simpel vertaald een 5 jarig contract met een waarde van 500 leidt tot een jaarlijkse omzet van 100 mio.
Bij Automotive is de contractwaarde gelijk aan shipments x take-rate x prijs.
Deze wijze van behandeling noopt TT dan ook tot het werken met schattingen.
Om niet nu al te verzanden in de discussie over verschillen tussen de geschatte operationele omzet en de feitelijke lijkt het mij verstandig om eerste consensus te bereiken over het begrip operationele omzet.

Zoals later zal blijken is dit begrip mogelijk het zuiverst te bepalen in de wirwar van alle andere begrippen.

Ik stel dat de operationele omzet in een bepaalde periode wordt bepaald door het verschil tussen de geschatte waarde aan het eind en begin van een periode van alle lopende contracten rekening houdend met een tijdsevenredige toedeling.

Gaarne commentaar!!!
JIBA
0
@boem!

Je geeft aan:
"Ik ben inderdaad met iets raars bezig namelijk te doorgronden hoe de gepresenteerde cijfers van TT moeten worden gelezen omdat de huidige vorm daarin niet voorziet."

Het eerste wat mij bij deze opmerking te binnen schiet is daar klopt niks van. Want het is inderdaad raar, als dat op deze manier moet.
Heb jij met IR afdeling van TT contact hierover, hoe dit te doorgronden? Zij behoren toch tot in de eeuwigheid duidelijkheid te verschaffen over hoe de cijfers te doorgronden?
Dat lijkt mij een stuk eenvoudiger. Zij zijn dit tenslotte verplicht om te doen. Of zeg ik nu iets heel vreemds.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 25 oktober 2019 02:48:


...
Ik kom voor mijzelf tot de stelling dat de verantwoorde operationele omzet gelijk staat aan het verschil tussen de op basis van IFRS 15 bepaalde totaalwaarde aan het begin en einde van een verslagperiode.

Dat dit niet de feitelijke omzet in die periode betreft moge duidelijk zijn.
IFRS bepaald nl dat omzetverantwoording bij langdurende contracten moet worden afgelegd op basis van tijdsevenredigheid.
Simpel vertaald een 5 jarig contract met een waarde van 500 leidt tot een jaarlijkse omzet van 100 mio.
Bij Automotive is de contractwaarde gelijk aan shipments x take-rate x prijs.
Deze wijze van behandeling noopt TT dan ook tot het werken met schattingen.
Om niet nu al te verzanden in de discussie over verschillen tussen de geschatte operationele omzet en de feitelijke lijkt het mij verstandig om eerste consensus te bereiken over het begrip operationele omzet.
...
Ik stel dat de operationele omzet in een bepaalde periode wordt bepaald door het verschil tussen de geschatte waarde aan het eind en begin van een periode van alle lopende contracten rekening houdend met een tijdsevenredige toedeling.

De eerste alinea hierboven is weer typisch zo'n vage boem-zin. Maar gelukkig wordt het in de laatste zin verduidelijkt, waarbij ik aanneem dat @boem! met 'geschatte waarde' de geschatte resterende waarde aan eind resp. begin van een periode bedoelt.
NB. Met de boven weglaten delen van boem's post ben ik het eens.

Nu de vraag: klopt die zin? TT definieert hun 'operationele omzet' als:
operationele omzet = gerapporteerde omzet plus toename defrev minus toename unbilled rev.,
alles betrekking hebbend op een bepaalde verslagperiode, bijv. een kwartaal of een jaar.
Ik ga hier voor 't gemak verder uit van een jaar. De gerapporteerde omzet wordt ook wel de recognised of IFRS-omzet genoemd.

Bij elk automotive-contract volgt de gerapporteerde omzet ingevolge de IFRS-regels de tijdsevenredige toedeling m.b.v. de 'straight rev. recognition line', waarbij in een jaar een tijdsevenredig deel (1/5de in het voorbeeld) van de totale geschatte contractwaarde toegekend oftewel 'recognised' wordt. Dit bedrag, dus 100 mio in boem's voorbeeld, is per definitie het verschil tussen de resterende contractwaarden aan het eind resp. begin van het jaar.

@boem stelt dat dit verschil de operationele omzet zou zijn. Dat klopt dus niet, het is de gerapporteerde omzet. Nog twee opmerkingen:
– Het kan zijn dat een deel van die gerapporteerde omzet nog 'unbilled' is. Dat maakt niet uit want je mag iets alleen unbilled noemen als het recognised is.
– Het kan zijn dat er al meer dan die gerapporteerde omzet gefactureerd (en evt. betaald) is. Dat leidt tot een defrev post aan het eind van het jaar, maar dat maakt voor de gerapporteerde omzet ook niet uit.

Kortom, boem's definitie van de operationele omzet wijkt af van TT's definitie. Hij negeert de veranderingen in defrev en unbilled.
En bij een contractwijziging of tussentijdse verandering van de geschatte waarde werkt boem's aanname al helemaal niet. Stel het gaat zo goed dat de totale contractwaarde al in het eerste jaar wordt verdubbeld, dan is de resterende waarde aan het eind van dat jaar hoger (namelijk 10 mio minus 2 mio recognised = 8 mio) dan aan het begin (5 mio). Dit zou bij boem! zelfs tot een negatieve operationele omzet leiden, terwijl deze in feite natuurlijk toeneemt, of op z'n minst gelijk zou blijven in combinatie met 1 mio unbilled.

Dus Martin, misschien bedoel je wat anders dan je opschrijft?
Ik zelf hou me aan de definitie van TomTom (en hun accountant neem ik aan, al is 'operational' bij mijn weten geen IFRS of GAAP begrip). Waarbij ik al eens eerder in een discussie heb gezegd dat ik dat “minus unbilled” niet goed begrijp. Ik bedoel, als ik vandaag een factuurtje verstuur, is iets wat gisteren nog unbilled was ineens 'operational revenue' geworden. Vind ik raar. Maar goed, ik heb geen andere keus dan TT's definitie letterlijk te nemen.

Verder probeer ik (net als @boem) het verloop van de operational revenue bij Automotive te volgen en te duiden. Ik ben bezig om een relatie te leggen tussen de (gemiddelde) looptijd van de contracten en de defrev (met name de verhouding DL/DK). Daar kom ik nog op terug, het rekenwerk en netjes opschrijven kosten tijd, maar ik kan nu al zeggen dat het wijst op een operational revenue die voorlopig harder blijft groeien dan de gerapporteerde omzet, met een hogere cagr. En een defrev die nog jaren fors blijft toenemen, tot nog veel hogere waarden dan nu.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

JIBA schreef op 25 oktober 2019 08:49:


@boem!
Je geeft aan: "Ik ben inderdaad met iets raars bezig namelijk te doorgronden hoe de gepresenteerde cijfers van TT moeten worden gelezen omdat de huidige vorm daarin niet voorziet."

Het eerste wat mij bij deze opmerking te binnen schiet is daar klopt niks van. Want het is inderdaad raar, als dat op deze manier moet.
Heb jij met IR afdeling van TT contact hierover, hoe dit te doorgronden? Zij behoren toch tot in de eeuwigheid duidelijkheid te verschaffen over hoe de cijfers te doorgronden?
Dat lijkt mij een stuk eenvoudiger. Zij zijn dit tenslotte verplicht om te doen. Of zeg ik nu iets heel vreemds.

Misschien is het een idee om te vragen waarom ze in hun berekening van de operational revenue de post 'unbilled' meenemen. Dus waarom ze daarbij de toename van unbilled aftrekken van de reported revenue.

Brouwer285
0
Beste Boem. A&E heeft relatief hoge kosten omdat men voor een gedeelte wel de kosten maakt maar sommige rekeningen nog niet verstuurd en voor zich uitschuift. Verder wordt capex zoveel mogelijk naar opex geschoven.
De resultaten is gewoon een register met schuifjes.
Onderliggend is er niks aan de hand.
Ik zelf dacht dat het geschuif wel afgelopen zou zijn na de afbetaling van de schuldenberg en het uit de markt halen van 102 miljoen aandelen, middels een verkoop van TTT voor 910 wat voor 128 in de boeken stond.
Echter de cash groei is momenteel dermate groot dat ‘unbilled revenue’ het levenslicht mag zien.
Er komt een moment dat de revenue gewoon de operationele revenue reflecteerd, en assetwaarde gewoon groeit middels capex, echter ik ga er vanuit dat dat moment pas komt wanneer TT geen nederlandse NV meer is.
boem!
0
@BDB

Jjj noemt mijn omschrijving vaag.
En geeft er een draai aan, die ik niet bedoel.

Mijn stelling blijft, dat de operationele omzet het verschil is tussen de eind en beginwaarde van alle lopende contracten rekening houdend met de tijdsevenredige toedeling.

Het betreft derhalve de behaalde omzet tot dat moment en heeft niets van doen met de door jou aangehaalde "resterende waarde".

Dat jij de definitie van operationeel direct wilt opschalen naar recognized door er deferred en unbilled bij te betrekken helpt niet in de vaststelling hoe TT omgaat met die afzonderlijke begrippen.

Dat de operationele omzet verdeeld wordt tussen gerapporteerd en deferred is voor iedereen bekend die langer dan 1 minuut naar de cijfers van TT heeft gekeken.
Op welke wijze TT die begrippen hanteert is een volgend station op weg naar inzicht in de rapportage van TT.

Ik heb het niets voor niets het afpellen van de info genoemd.
Afpellen heeft slechts zin indien iedereen zich kan vinden in de uitgangspunten en jij wilt al weer door naar het eindresultaat waar al die begrippen samenkomen in een vorm waar niemand meer de vinger op kan leggen.

Wat is volgens jou zonder je nog druk te maken over toepassing van deferred de operationele omzet is dan mijn tegenvraag aan jou.
Mogelijk dat de beantwoording van die vraag een opening biedt om de discussie over dit onderwerp verder te voeren.
boem!
0
quote:

Brouwer285 schreef op 25 oktober 2019 10:47:


Beste Boem. A&E heeft relatief hoge kosten omdat men voor een gedeelte wel de kosten maakt maar sommige rekeningen nog niet verstuurd en voor zich uitschuift. Verder wordt capex zoveel mogelijk naar opex geschoven.
De resultaten is gewoon een register met schuifjes.
Onderliggend is er niks aan de hand.
Ik zelf dacht dat het geschuif wel afgelopen zou zijn na de afbetaling van de schuldenberg en het uit de markt halen van 102 miljoen aandelen, middels een verkoop van TTT voor 910 wat voor 128 in de boeken stond.
Echter de cash groei is momenteel dermate groot dat ‘unbilled revenue’ het levenslicht mag zien.
Er komt een moment dat de revenue gewoon de operationele revenue reflecteerd, en assetwaarde gewoon groeit middels capex, echter ik ga er vanuit dat dat moment pas komt wanneer TT geen nederlandse NV meer is.


Bijna allemaal waar, maar daar gaat het mij niet om.
Ik wil weten welke grootheden ik dien te volgen om de operatie van TT te kunnen beoordelen.

Ik ben bewust begonnen met BIJNA allemaal waar.
De introductie van unbilled is nl een direct gevolg van toepassing IFRS.
Waar men vroeger de nog te factureren omzet onder OTHER RECEIVABLES boekte gebeurt dat nu onder UNBILLED REVENUE.
En in tegenstelling tot wat jij denkt is een oplopende UNBILLED een teken dat men meer ipv minder omzet verantwoordt.

Unbilled is gewoon de geintroduceerde tussenrekening waardoor men bij TT in staat is de operational omzet van een periode te boeken.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 25 oktober 2019 11:08:


@BDB
Jjj noemt mijn omschrijving vaag.
En geeft er een draai aan, die ik niet bedoel.

Mijn stelling blijft, dat de operationele omzet het verschil is tussen de eind en beginwaarde van alle lopende contracten rekening houdend met de tijdsevenredige toedeling.
...

Dat is dan aantoonbaar onjuist. Zie mijn post van 09.22.

Maar goed, succes ermee.

Brouwer285
0
Ik begrijp je niet helemaal. Inderdaad wordt unbilled wel opgenomen in de consolidated balance sheet, als zijnde een tegenhanger voor deferred. Echter niet in de resultaten zoals die gepresenteerd worden. De gerapporteerde revenue bij automotive is de ‘generated’ revenue en niet de ‘revenue from operations’.
Ik neem verder aan dat binnen de posten van ‘other receivables’ en unbilled gewoon heen en weer geschoven kan worden, met al die openlijke schuifregisters heeft het geen zin om de boel proberen te doorgronden, ik sluit me gewoon bij de huidige conclusies van abn en ing aan.
Als TT dit jaar of volgend jaar een omzet van 700 wil presenteren, kunnen ze dat gewoon doen. Zowel omzet en winst is een keuze.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 25 oktober 2019 11:08:


...
Wat is volgens jou zonder je nog druk te maken over toepassing van deferred de operationele omzet is dan mijn tegenvraag aan jou.
Mogelijk dat de beantwoording van die vraag een opening biedt om de discussie over dit onderwerp verder te voeren.

Ik ken geen andere definitie dan deze:
operationele omzet = reported rev. plus toename defrev minus toename unbilled.

Of, zo je wilt:
reported revenue = operational rev. minus toename defrev plus toename unbilled.

Waar jij op naar zoek bent is kennelijk iets anders, maar noem dat dan niet operationele omzet. En wat is dat dan precies, wat je uitrekenen of volgen wilt?

De berekening/definitie die je gaf komt volgens mij uit op de reported revenue volgens IFRS, dus dat leidt tot niks nieuws. Je zegt dat het wat anders is, maar dat toon je niet aan.

boem!
0
De rekening unbilled heeft geen direct verband met deferred

De boeking van operationele omzet is unbilled aan omzet.

De toepassing bij TT van omzet houdt in dat de omzet verdeeld wordt tussen omzet deze periode en omzet uitgstelde periode.

De gerapporteerde omzet is het totaal van de via deze boekingsgang geboekte bedragen in de betreffende periode.
Er wordt niet geschoven tussen other receivables en unbilled.
Unbilled werd vroeger vermeld onder other receivables en heeft na invoering van IFRS een aparte vermelding in de balance sheet.

Ik hecht zoveel waarde aan de inhoud en betekenis van de diverse omzetsoorten omdat bij een juist begrip men ook de waarde van de verstrekte info kan toetsen.
Bij operational revenue is het nu eenmaal een gegeven dat die bepaald wordt op basis van schattingen en daardoor ontstaan er verschillen.
De verwachte afwijking tussen afgegeven schatting en werkelijkheid zal voor mij een rol spelen bij het bepalen of de omzet overeenkomt met mijn verwachting.

Voorbeeld: afgegeven orderboeken: 2013 t/m 2018 1.350 mio nu er een nu restant schatting wordt opgegeven van een backlog van 1.600 mio na reeds verantwoorde omzet in die periode van 650 mio.

Een verschil van 900 mio kan niet slechts veroorzaaakt worden door orders gesloten in 2019.
In mijn overtuiginng schat TT haar backlog dan ook met minimaal 15-25% te laag in en ik zou graag die afwijkingen willen detecteren.
boem!
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 25 oktober 2019 12:22:


[...]
Ik ken geen andere definitie dan deze:
operationele omzet = reported rev. plus toename defrev minus toename unbilled.

Of, zo je wilt:
reported revenue = operational rev. minus toename defrev plus toename unbilled.

Waar jij op naar zoek bent is kennelijk iets anders, maar noem dat dan niet operationele omzet. En wat is dat dan precies, wat je uitrekenen of volgen wilt?

De berekening/definitie die je gaf komt volgens mij uit op de reported revenue volgens IFRS, dus dat leidt tot niks nieuws. Je zegt dat het wat anders is, maar dat toon je niet aan.
Nogmaals jij geeft geen definitie van de operational revenue maar geeft het een waarde als afgeleide vanuit de toepassing van deferred.

Misschien dat mijn voorbeeld gegeven aan Brouwer mbt info verstrekt door TT je een andere kijk geeft op mijn pogingen om de begrippen helder te krijgen.

Indien jij vooruit kunt met een afwijking van 950 mio min de waarde van nieuw gesloten contracten in 2019 tov een eerdere schatting ad 1.350 mio is jouw goed recht maar absoluut niet goed genoeg voor mij.

Ik hoopte op dit forum een aantal medestanders te vinden die ook de mening zijn toegedaan dat de door TT afgegeven cijferbrij onvoldoende laat zien van de werkelijke ontwikkeling binnen Automotive.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 25 oktober 2019 12:44:


...
De boeking van operationele omzet is unbilled aan omzet. [1]
...

Bij operational revenue is het nu eenmaal een gegeven dat die bepaald wordt op basis van schattingen en daardoor ontstaan er verschillen. [2]
...

[1]: OK, dat begrijp ik.
Maar zodra er een factuur (voor die omzet) verstuurd wordt, wat gebeurt er dan met:
a) de post receivables?
b) de post unbilled revenue?
c) de reported revenue?
d) de operational revenue?
e) de post deferred revenue?
f) verandert er nog iets anders?

Misschien begrijp ik je dan beter.

[2]: Volgens mij begint het schatten bij de te recognisen omzet, dus de reported revenue.

Brouwer285
0
@boem. Deferred tegenover unbilled en other receivables heeft wel een verband. Namelijk dat des te meer deze laatste posten groeien ten op zichte van deferred er meer cash vrijgemaakt kan worden op de balans. Free cash flow. Cash uit deferred is op zichzelf geen free cash flow zoals je weet. Ik ben overigens geen boekhouder maar een leek. Maar voor zover lijkt me dat duidelijk. Ik wil alleen duidelijk maken dat pluizen weinig zin heeft.
Kijk gewoon naar de trackrecord van de afgelopen 10 jaar. Vrijwel geen winst gerapporteerd maar wel 2000+ miljoen aan cash gegenereerd om schulden en aandelen af te betalen.
Welke assetwaarde heeft HERE eigenlijk in de boeken staan?
De laatste 2 zinnen zegt mij genoeg en zal niet verder reageren op je onderzoek. Succes.
2.337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 7 apr 2020 17:35
Koers 7,670
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 7,995
Laag 7,580
Volume 632.963
Volume gemiddeld 829.380
Volume gisteren 632.963

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group