Gereglementeerde informatie
Positief vonnis ten gronde inzake pand
Ieper, België – 17 september 2015 – 21.00 u – Iep Invest nv maakt bekend dat in de zaak van het door Dumarey en Creacorp weggemaakte aandelenpand de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ten gronde alle vorderingen van de vennootschap en anderen tegen Guido Dumarey en Creacorp heeft toegekend en – omgekeerd – alle vorderingen van Dumarey en Creacorp tegen Iep Invest en anderen heeft afgewezen.
Iep Invest was in mei 2014 te weten gekomen dat Dumarey en Creacorp achter de rug van de pandnemers 420.000 aandelen Iep Invest hadden weggemaakt die zij in 2012 in pand hadden gegeven. Eerder zijn Dumarey en Creacorp daarvoor al tot tweemaal toe, in eerste aanleg en in beroep, veroordeeld in kort geding.
Thans heeft na het Hof van Beroep te Brussel in kort geding ook de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ten gronde Dumarey en Creacorp veroordeeld tot herstel van het pand op 420.000 aandelen Iep Invest, aangevuld met een pand op een geldsom van 1.890.000 EUR.
Daarnaast zijn Dumarey en Creacorp door de rechtbank ten gronde wegens de niet naleving van door hen aangegane verbintenissen ook veroordeeld tot de betaling van een bedrag van 1.000.000 USD.

www3.e-mailist.be/userFiles/240/files...