Euronav « Terug naar discussie overzicht

Forum geopend voor Euronav

18.095 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 » | Laatste
arconati
0
Bedankt alvast voor uw inzichten. Ik b en intussen aan het rekenen gegaan. Lang kort: F is thans overgewaardeerd, zowel tov de intrinsieke waarde als Euronav. Dit betekent dat de ruilverhouding van 1.45 onvoordelig is voor de huidige aandeelhouders van E. De schepen van F zijn ook veel zwaarder beleend dan deze van E. Het fusie vehikel zal dus met meer schulden bezwaard zijn dan E nu.
Thole
0
maci
0
PERSBERICHT
Dinsdag 10 mei 2022 – 12.00 am CET
TOONAANGEVEND PROXY-ADVIESBUREAU ISS
ONDERSTEUNT ALLE KANDIDATEN VAN EURONAV
VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN RAADT CMB'S
NIET-ONAFHANKELIJKE GENOMINEERDEN AF
ANTWERPEN, België, 10 mei, 2022 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN)
(“Euronav” of de “Vennootschap”) heeft het genoegen mee te delen dat Institutional
Shareholder Services Inc. (“ISS”), een toonaangevend onafhankelijk proxyadviesbureau,
de aandeelhouders heeft aanbevolen te stemmen VOOR alle kandidaten van Euronav voor
de Raad van Toezicht op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap en TEGEN ’de niet-onafhankelijke kandidaat bestuurders voorgesteld door
CMB.
***
Ter ondersteuning van de kandidaten van Euronav voorgesteld door de Raad van Toezicht
stelt het rapport van ISS dat de kandidaten van de Vennootschap “lijken te beschikken
over de nodige kwalificaties voor lidmaatschap van de Raad van Toezicht”.
Met betrekking tot de voorstellen van CMB merkt ISS op dat “een stem TEGEN deze
voorstellen gerechtvaardigd is, omdat de dissidente aandeelhouder geen overtuigende
argumenten heeft aangevoerd waaruit zou blijken dat een wijziging in de samenstelling
van de Raad van Toezicht op dit moment nodig is.”
De ISS-aanbeveling ligt in de lijn van het standpunt van de Raad van Toezicht dat het
gebrek aan onafhankelijkheid van de door CMB voorgestelde kandidaten het profiel van de
Raad van Toezicht zou verzwakken omdat het zou leiden tot potentiële belangenconflicten
bij elke investerings- en strategiebeslissing die aan de Raad van Toezicht wordt
voorgelegd.
“We zijn tevreden met deze steun van ISS”, zegt de Raad van Toezicht van Euronav in een
reactie op het ISS rapport. “De ondubbelzinninge aanbeveling om ‘voor’ alle
genomineerden van de Vennootschap en ‘tegen’ de door CMB voorgestelde kandidaten te
stemmen, versterkt de unanieme aanbeveling van de Raad van Toezicht. ISS’s evaluatie
bevestigt duidelijk dat Euronav’s Raad van Toezicht beschikt over de juiste expertise en
kennis, en perspectief biedt om de strategie van de onderneming naar behoren te overzien
met oog voor alle belanghebbenden.”
Euronav nodigt al haar aandeelhouders dan ook uit om hun steun te bevestigen door ‘voor’
de kandidaten voor de Raad van Toezicht van de Vennootschap te stemmen en ‘tegen’ de
kandidaten voorgesteld door CMB op de algemene Aandeelhoudersvergadering op 19 mei.
Verdere informatie over deze algemene vergadering en de stemprocedure vindt u op onze
website. Registratie, volmachten en/of stemmen per brief moeten ontvangen zijn tegen 13
mei.
mijn gedacht
0
Zoals ik hier verleden week schreef heb ik verkocht wegens toekomstige grote onzekerheden. Het scenario is zich aan het voltrekken. Er zijn 2 bruidegommen, 1 ervan zal in de komende maanden zijn opgebouwde positie weer in de markt zetten. M.i. zal ook de familie Saverijs aan zijn 25 % blokkering komen en ondanks het bovengenoemde ISS rapport dat de familie Saverijs buitenhoudt uit de RvB zal alles voor lang vastzitten. Zelfs op de houdige koers zou ik nu, binnen de huidige infostroom, geen aandelen Euronav kopen.
arconati
0
Dat verhaal van ISS doet mij onwillekeurig denken aan NIBC. NIBC beweerde vorig jaar dat de prijs van 64€ die Sonnenberg bood op Hunter Douglas fair was. Het was zonneklaar dat de waarde een stuk hoger lag. Wat later werden de aandelen verkocht door Sonnenberg aan 175€.
Wat we hier hebben is een ongunstige ruilverhouding voor de Euronavaandeelhouders.
Jan Frans B
0
Dat "ISS rapport" is bullshit en bijzonder partijdig, Het wil de vrije aandeelhouders misleiden om zo een fusie te forceren die zoals ze er nu ligt dik in het nadeel is van EURN aandeelhouders. Ik zal niet zeggen dat het voorstel van de Saverijsjes op korte termijn veel zoden aan de dijk zal brengen. Tenzij ze er een gigantische smak geld willen tegenaan gooien. Maar als de macht van de Saverijsjes het fusie voorstel kan tegenhouden dan is dat tenminste van de baan. Hugo zal natuurlijk ten allen prijze het voorstel steunen, want er staat een hoge troon op hem te wachten in dat geval. De Viking heeft hem gepaaid met de positie van CEO in de nieuwe firma. Het belang van alle andere aandeelhouders zal hem worst wezen. Hij vertegenwoordigd helemaal niet het belang meer van de meeste aandeelhouders, hij vertegenwoordigd nu enkel nog het belang van 1 aandeelhouder, ten koste van al de anderen. Hij MOET er uit, zijn positie is aangetast (en dan druk ik me nog heel beleefd uit)
Claude H.
1
Geweldig rapport. CMB hebben ze destijds van de beurs gehaald voor een habbekrats met zware verliezen voor de kleine aandeelhouder tot gevolg. Ik voorspel hetzelfde met Euronav, na een 50% daling in de koers, ten gevolge, uitblijven dividend en verkeerd uitdraaiende speculaties zoals bv. het ontwikkelen ammoniak en waterstofcarriers, waar vervolgens geen marktvraag voor blijkt te zijn, halen ze het van de beurs aan een 20% premie, resultaat: 40% verlies.

En voor diegene die denken dat dit allemaal onzin is raad ik aan het fiasco rond de TANGO FLNG (eerder Caribbean FLNG) door te nemen. Het verhaaltje werd in 2016 verkocht als een wereldprimeur, zijnde de eerste drijvende gas liquificeringsunit. De eerste en de laatste als je het mij vraagt want, uitgezonderd een kort Argentijns fiasco, is de TANGO anno 2022 nog steeds onverhuurd. Deze gok heeft Exmar naar de afgrond gebracht de kostprijs van de unit was 300 miljoen dollar, ondertussen is de beurswaarde van Exmar 260 miljoen euro. De Saverysjes hebben een lange historie van het nemen van onberedeneerde gokken op de kap van minderheidsaandeelhouders dit staat in schril contrast met de huidige CEO die zeer beredeneerd en conservatief te werk gaat ter bescherming van de schuldpositie en stabiliteit van Euronav.

Ik zie eveneens analogieën met het Nyrstar Trafigura verhaal. Voor wie niet op de hoogte is van het Trafigura verhaal, Trafigura was zowel de grootste klant als leverancier van Nyrstar, bestuurders zetelden zowel in Trafigura als Nyrstar, deze bestuurders hebben vanaf 2015 wurgcontracten opgesteld om Nyrstar financieel te verzwakken en vervolgens via een schuldsanering de kleine aandeelhouders te onteigenen. De Saverysjes proberen nu, net zoals Trafigura bij Nyrstar, in het bestuur van Euronav te zetelen. Euronav zal de grootste handelspartner worden van CMB tech, net zoals Trafigura en Nyrstar. Als ze beide uitvoerende bestuursorganen controleren kunnen ze vervolgens, net zoals Trafigura bij Nyrstar, de winst van Euronav (waar de Saverysjes minderheidsaandeelhouder zijn) overhevelen naar CMB (waar de Saverysjes volledig eigenaar van zijn). Deze samenwerking brengt dus een mooie opportuniteit voor de Saverysjes om naar eeuwenoude traditie de kleine aandeelhouder te beroven.

De Saverysjes hebben aan CMBtech reeds een divisie die zich bezighoudt met nieuwe energieoplossingen en waar dus perfect de ammoniak en waterstofschepen kunnen worden ondergebracht. Waarom zouden de Saverysjes dan interesse hebben in een Olietanker reder die niets te maken heeft met hernieuwbare energie. Misschien omdat ze Euronav zien als een grote cashcow die ze naar hartelust kunnen leegmelken ten kosten van de kleine aandeelhouder?

basinclab
0
of de aandelen nu al dan niet bij een bepaalde familie zitten, dan verkies ik een belgische boven een buitenlander.
De onderhandelingen tussen euronav en cmb zijn in volle gang, en insw heeft alvast een gifpil ingebouwd, zodat ze bijna niet opkoopbaar zijn: er kunnen zomaar 80% nieuwe aandelen worden bijgemaakt, die de overnameprijs bijna verdubbelen. een snelle fusie lijkt nu uitgesloten.
Wat CSS betreft het is in volle onderhandeling gepububliceerd Als dat geen bedrog is dan weet ik het niet meer: ik hoop dat hun licentie wordt afgenomen
Er wordt niet eens melding gemaakt van het feit, dat de olietankermaatschappijen op zich niet de capaciteit hebben om 'the green deal' te realiseren. Olietankers: verwacht 'ton-milage' -9,2 % om daarmee in 8 jaar te halveren, althans voor niet hydrogeen tankers. Wat erbij komt aan wel 'convenient' tankers, die de co2-uitstoot remmen en goedkoper zullen zijn, dus die 9 % uitval moet je nog eens verdubbelen voor nieuwbouw...En na 2030... Al die oude tankers naar het schroot. Die traditionele tankers zijn nu eenmaal een doodlopend verhaal. Er zal in de komende 2 jaar, geleidelijk een verzadiging ontstaan doordat niet alle scraos worden vervangen. Daarna zal het beoogde olietransport al met een kwart zijn afgenomen... Althans, dat is vereist voor de klimaatdoelstellingen. En waar moet het geld vandaan komen? Kijk, er moet niet meer geïnvesteerd worden in olietankers, laat de sector toch toe het probleem op te lossen... Als het probleem niet opgelost wordt, dan zullen de overtallige olie en tankers gestraft worden: dat zit al in de koerssetting van oliemaatschappijen.. Dat zal ook gebeuren bij de tankermaatschappijen: Nu is het wel zo dat ik de exacte plannen van Frederiksen niet ken, en ook niet die van CMB-tech, maar cmb-tec heeft wel een machtspositie: ze kunnen de fusie blokkeren, al zullen ze het daarom alleen niet doen. Dat ze de cashflow willen gebruiken voor technologische ommekeer.... dat lijkt me een veel betere besteding dan in nog meer olietankers.
trafigura is nu eenmaal een uiterst belangrijke bevrachter, die ook de europese doelstellingen moet mee realiseren. Dat zint De Fret niet, en hij gooit dus trafigura uit de board. Frederiksen, die zal echt niet meer welkom zijn in europa...We hebben heel wat convenanten en regels die soms op de korte termijn kunnen wegen, maar ze zijn duurzaam.
Ik denk nu dat er wel 1 jaar zal zijn van 'tankerschaarste' waar goeie prijzen zulle kunnen bedongen worde (50% per jaar op waarde, 70% op eigen vermogen) maar daarna is het gedaan met winst maken...

Investor
0
Het track record van de familie Saverijs is niet bepaald gunstig. Niet alleen voor kleine aandeelhouders. In de jaren '90 was er ook nog opleidingsgeld voor ontslagen personeel verdwenen in één van hun vehikels. Ik begrijp Fredericksen niet goed. Waarom laat hij toe dat de familie Saverijs zo'n participatie kan opbouwen? Een lichte verbetering van de fusieprijs had dat kunnen verhinderen..
basinclab
0
De ganse sector is aan sanering toe. Dat was zo met de zinksector, dat was zo met trafigura... Frederiksen zorgt nu voor een ander probleem: co2 uitstoot. Dat de familie CMB van de beurs haalde, moet je misschien terug tot bij de genrale maatschappij van belgie... Er is een stevige evolutie geweest in de bewustwording van ecologie en sociale coherentie...Ik stoor me vooral aan 1 uitspraak van de board 'we hebbenal genoeg gedaan. Een bekentenis dat ze meer kunnen doen...
en dan zeg ik nee, je moet doen wat je kunt. het is een doorlopend engagement die van levensbelang is voor veel mensen. Dat winstbejag van Frederiksen,,gooi hem buiten zoals insw
of toon hem hoe hij kan en moet meer doen .... Ik denk dat het met het zink en nyrstar ook een gelijkaardig verhaal was: toe aan grondige en dure duurzaamheid switch. Er zal een grote nood zijn aan vernieuwde boten, maar niet aan olietankers. Integendeel de vloot moet krimpen, en ook op die manier de klimaatopwarming zoveel mogelijk beperken.
Overigens denk ik dat de family saverijs nog buiten cmb een groot belang heeft, en er meemisschien alleen naar buiten wil komen als het echt moet..
Donatello
0
'k Zou zeggen ga investeren in windmolens en geniet van je groene investering.... mvg
basinclab
0
doe ik ook dodo... en zie wat ackermans van haren doet, de windmolens een aprte notering geven, wegens hoger gewaardeerd dan tradiotionele beleggingen... En scorpio, die hebben hun tankers verkocjt om als eniti een wind-installatie schip te kopen voor een slordige 300 miljoen...
maci
0
onderdag 12 mei 2022 – 8 a.m. CET
EURONAV MAAKT RESULTATEN EERSTE
KWARTAAL 2022 BEKEND
HOOGTEPUNTEN
• Verdere verbetering van de vrachttarieven tijdens het einde van het eerste kwartaal
en bij aanvang van het tweede kwartaal
• Ontwrichting veroorzaakt door geopolitieke gebeurtenissen blijkt positieve
katalysator te zijn
• Toepassing van vlootverjongingsprogramma met transacties van 7 schepen in 2022
• Spottarieven voor het tweede kwartaal tot op heden: 43% van de schepen verhuurd
aan 14.000 USD per dag voor VLCCs en 44% aan 19.700 USD per dag voor
Suezmax schepen

Het hele PB vind je in bijlage.
Bijlage:
basinclab
0
de tc contracten met 10 schepen fso zijn goed voor 43 000 000 per kwartaal...
de olievoorraad werd niet geherwaardeerd, maar door hedging is die wel 20 miljoen meer waard.
Ook werden de TC op de nieuwe schepen wellicht nog niet helemaal geboekt, en is een ook een feitelijke meerwaarde op de schepen in aanbouw...men kan met de boeken natuurlijk zijn eigen strategie verdedigen, en wat men doet met de olievoorraad, kan men ook doen met de nieuwe schepen: kosten boeken op de intresten, terwijl men nog geen winst kan boeken, wel meerwaarden...niet boeken.
Al bij al werd toch nog een verlies geboekt...dat is een beslissing van de board, die de fusie aantrekkelijke moet maken.
En ja, als de koersen op spot weer de pan uit rijzen - alweer een jaartje uitgesteld? - dan zal men wel over een langere periode op een vloot wan 4 miljard wel een rendementspiek hebben van 40-50%
zoals tijdens china boycot of contango periode... maar daarna komen alleen nog top-eco schepen en de andere gaan snel ... tot scrapwaarde.
maci
0
OVERDRACHT EIGEN AANDELEN ONDER LANGETERMIJN INCENTIVE PLAN 2019
ANTWERPEN, België, 13 mei 2022 – In uitvoering van artikel 8:6 van het koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt Euronav NV
(NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav” of de “Vennootschap”) bekend dat de
Vennootschap buiten beurs (OTC) Euronav aandelen heeft overgedragen aan leden van de
directieraad onder het lange-termijn incentive plan 2019. Deze aandelen werden als volgt
geleverd in overeenstemming met elk individueel incentive plan:

(Zie bijlage.)
Bijlage:
basinclab
0
het gaat over 1/2000ste.van de uitstaande aandelen. na 20 jaar dus 1%
2 van de board leden zouden, naar een opinie van tradewinds eigenlijk tegen de fusie zijn, zo interpreteer ik., en de horde van 75% zou niet bereikt worden. misschien krijgen ze nu die aandelen om op te stappen? Nu gooit Elon Musk nog wat olie op het vuur: met zijn crypto sympathie en zijn anti-hydrogen politiek gooit hij elke ESG beschouwing in de vuilbak... om zijn eigen elitaire plannen door te drukken. Het openbaar vervoer (hyperloop)die hij voorstaat is resoluut een keuze voor peperduur internationaal transport...Het is asociaal en in zijn visie moeten we hier weg van de aarde en kunnen we die echt wel missen... Loop naar de maan Muskiet..
Waterstof: Er is natuurlijk aan een ontwikkeling van de reeds bestaande technieken nog heel wat ontwikkelingswerk in de labo's en kan niet altijd openbaar gemaakt worden, maar men zal echt geen fortuinen steken in zinloze projecten. waterstof opslaan voor auto's, daar geloof ik dan minder in. Dat er bij waterstofproductie een groot deel van de energie verloren gaat: Energie is aan zee alomtegenwoordig en bijna onbeperkt. Als daarvan dan een deel verloren gaat is het niet zo erg. Met daarop de aandacht te trekken is musk aan het desinformeren: hij moet blijkbaar nog een groot deel van zijn vermogen halen uit de fossiele brandstoffen, en zijn tesla technolgie is inderdaad niet de goede..Ook zijn hyperloop bedient niet de kleine steden, en is alleen, zoals gans zijn politiek, voor de superrijken gemaakt. Het gaat in tegen de economische principes, de recente nobelprijzen economie, piquetti, stiglitz. die erop wijzen dat een grote mate van ongelijkheid vermogen destructief is, en dat toekomstprojecten met een ecologische blijvende maatschappelijke waarde de enige basis is waarbij echte blijvende meerwaarde kan gecreëerd worden. Elon musk met zijn bitcoins en zijn ruimtevaart: dat is vernietigend voor de mensheid.. Als er iemand is die met koud en warm zwaait om zichzelf op schandalige manier op de beurs te verrijken, dan zet ik hem bovenaan de lijst. Zelfs Roland Duchatelet, die op detailpunten destijds wel wat met mij van mening verschilde(nu ja eerder om politieke keuzes in het verleden, terwijl die politiek er nu al iets beter uitziet), en die miljoenen chips mag slijten aan Musk, is niet akkoord op het gebied van bitcoin. Bitcoin is alleen goed voor misdaad te faciliteren, en elke mogelijkheid om een eerlijke verdeling van de lasten te beletten. Er komen wellicht wel betere systemen dan de bitcoin, die straks aan zijn waarde noteert: 0,0000 euro: want ja de technologie brengt misschien wel veel op en is zeker niet waardeloos, maar nee het gaat niet naar de waarde van de bitcoin, die ethisch gezien onbruikbaar is. Net als Musk himself.
Zijn hyperloop? treinen die alleen in grote wereldsteden stoppen... Ze zijn van geen nut bij het lokale openbaar vervoer. Wat wel van nut zou zijn zijn systemen met treinen die met parralele modules in- en uitstappen faciliteren op rijdende treinen in kleinere station. (bv. in- en uitstap modules voorzien, die dan op een parallel 'spoor' lopen... en iedereen begeeft zich tijdig naar zijn uitstapmodules, die dan uitgenomen of toegevoegd wordt op juiste moment, en zonder aan snelheid in te boeten... veel zou kunne geautomatiseerd worden- het verplaatsen van instapmodule naar uitstapmodule en de treinen? die stoppen niet meer... Er bestaan in transport veel modellen en patenten...bv. een instapmodule die tijdelijk de trein verbreedt en dan bovenaan wordt afgevoerd. Dat zou het interstedelijk vervoer wel dienen, die internationale treinen a la musk die kunnen alleen de 10% rijksten bedienen...Nu ja, als musk van de werledbol wil verdwijnen om me een plezier te doen, dan zal hij nog meer moeten weggooien naar zijn techniek..
arconati
0
Basinclab: ESG is op een aantal vlakken OK, voor een deel is het ook links activisme. In tegenstelling tot de neocommunisten Piketti en Stiglitz is Musk een genie.
Het openbaar vervoer vertrekt waar je niet bent, gaat naar ergens waar je niet moet zijn op uren die niet passen. Het (treinen in het bijzonder) is belachelijk duur, vandaar dat ik helemaal niet geloof dat het milieuvriendelijker is. Het kan dus uitsluitend efficient werken in grote steden en tussen grote steden, niet in nevelsteden.
basinclab
1
ok vergeet dan piquetti en Stiglitz..
lees dan paul de grauwe...
Het probleem is dat sommige politici 'gelijkheid' beschouwen als een(politiek) ideologisch of ethische stellingname. Ik zie het als een katalysator, economisch. En daarin wordt ik ook wel gevolgd (of volg ik) ook veel gefortuneerde mensen, die geen communistische partijaanhagers zijn.
Gelijkheid is op een basisniveau noodzakelijk om een goedwerkende maatschappijdeelname te verzekeren, en om continuiteit en orde te verzekeren. (Dit werd ook beschreven in een recente nobelprijs..)
. Piquetti en Stiglitz hadden met hun boek 'de kost van de ongelijkheid' een titel gebruikt van een pamflet op wall street, die stelde dat de kosten van financiële crisis, werkloosheidscrises, gezondheidscrisis, huizencrisis -allen het gevolg waren van economisch te grote- ongelijkheid - . Een degelijk basisinkomen kost maar een fractie...en is dus uiterst economisch (besparend)
. Het pamflet werd op een eerste occupy betoging verspreid door een toevallige voorbijganger...die er 600 had laten drukken voor een economisch congres met Stiglitz: die zei gewoon aan de hotelbalie, wil je dit handgeschreven document in 600 exemplaren drukken, maar ik kan je niet betalen, het is om america te redden...
Achteraf deelde occupy Belgje mee, dat de wall street financiers daarvoor grote geldsommen hadden vrijgemaakt... Het is maar om te zeggen dat gelijkheid een ECONOMISCHE katalysator is, geen ideologisch of ethisch monopolie... en in de eerste plaats gevraagd wordt door de beurswereld, voorkomt immers vele risico's!
bitcoin omwille van zijn technoloische waarde? die waarde gaat niet naar de bitcoin, die is uiterst stabiel qua intrensieke waard... 0. Integendeel, maatschappelijk is het een hinderpaal voor een economische beleid die risico's moet bestrijden, en het systeem - welk dan ook - moet financieren. . Dommer kan toch niet?
basinclab
0
musk plots niet meer geïnteresseerd in Twitter? hij is weer koud en warm aan het blazen om een beter prijs te krijgen, zoals bij tesla?? hopelijk jaagt de beurscommissie hem van de beurs, en gaat ze voor eerlijke actoren. Musk een genie? hij heeft geld, dat is alles. Zijn projecten helpen de wereld niet vooruit, dat is superdom...men zal hem wel klein krijgen, als hij bljft buiten de lijntjes lopen en blijft rekenen op koersmanipulatie, zo interpreteer ik dit... En met zijn superloop zal hij gigantische kapitalen opslorpen, voor alleen superrijken te dienen.. met prestige, en met niets anders. Ten koste van die 99% die geen superloop kan gebruiken en/of betalen. Hoogstens een goed alternatief voor...vliegtuigen. Niet voor de treinen. Niet voor de autobussen van stad tot stad.. Indien de trein zelf niet stopt, dan hij nog sneller en goedkoper dan de ander vervoermiddelen, en de kosten zijn beperkt. superloop? oliedom.
O ja, op mars staat voor hem de deur alopen, naar het schijnt.
18.095 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 6 jul 2022 17:39
Koers 10,500
Verschil -0,940 (-8,22%)
Hoog 11,460
Laag 10,320
Volume 696.681
Volume gemiddeld 656.537
Volume gisteren 260.478

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront