Aandeel

GEOJUNXION NL0000430106

Laatste koers (eur)

0,822
 • Verschill

  -0,078 -8,67%
 • Volume

  1 Gem. (3M) 3,3K
 • Bied

  0,820  
 • Laat

  0,926  
+ Toevoegen aan watchlist

PB: Verslag over het eerste halfjaar van 2016 AND International Publishers NV

1 Post
| Omlaag ↓
 1. forum rang 4 maci 18 augustus 2016 08:22
  Verslag over het eerste halfjaar van 2016 AND International Publishers NV

  AND verwacht in 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei
  Omzet eerste halfjaar 2016 € 6,1 miljoen tegen € 1,8 miljoen in eerste halfjaar 2015
  Nettowinst eerste halfjaar 2016 € 3,2 miljoen tegen € 0,7 miljoen in eerste halfjaar 2015
  Winst per aandeel eerste halfjaar 2016 € 0,85 tegen € 0,19 per aandeel in eerste halfjaar 2015
  AND verwacht voor 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van € 6,0 miljoen in 2015

  Capelle aan den IJssel, 18 augustus 2016 - De omzet en winst van AND International Publishers NV zijn in het eerste halfjaar van 2016 fors gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Bij een omzet van € 6,1 miljoen is een nettowinst gerealiseerd van € 3,2 miljoen, wat resulteerde in een winst per aandeel van € 0,85. In mei 2016 is aan de aandeelhouders een dividend van € 0,15 per aandeel uitgekeerd over 2015.

  AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: "Het eerste halfjaar van 2016 is uitstekend verlopen voor AND, mede dankzij een grote opdracht die in februari van dit jaar werd verworven. Ik ben zeer verheugd dat we met Barry Glick een nieuwe lid van de Raad van Commissarissen kunnen verwelkomen. Barry is Amerikaans en heeft een indrukwekkende staat van dienst in onze sector als executive bij onder andere Mapquest, Webraska, Navteq en ALK. Zijn kennis, ervaring en netwerk zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze plannen om in de Verenigde Staten verder te groeien."

  Gang van zaken eerste halfjaar 2016
  In januari is de navigatiekaart van Canada afgerond. Daarmee is het upgrade en verrijkingsprogramma voor een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika voltooid. AND heeft daarmee de dekking van haar navigatiekaarten verdubbeld.

  In februari heeft AND een belangrijke licentieovereenkomst voor het gebruik van digitale kaarten afgesloten met één van de grootste internetbedrijven van Europa. De licentieovereenkomst omvat wereldwijde kaartdekking.

  AND heeft in april een licentieovereenkomst afgesloten met CycloMedia. Dit stelt AND in staat haar technologie verder te ontwikkelen waarbij haar digitale kaarten door middel van door auto's gegenereerde data worden verrijkt en onderhouden. In 2016 wordt een pilot project gestart. Deze stap vergroot AND's groeiperspectieven in de automotive sector, die aan de vooravond staat van nieuwe technologie-gedreven ontwikkelingen en een belangrijke gebruiker is van digitale kaarten.

  Daarnaast is AND als lid toegetreden bij ADASIS, een platform voor autofabrikanten en kaartenmakers. Dit platform heeft als doel de interface tussen ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, ofwel geavanceerde hulpsystemen voor bestuurders) en bronnen voor kaartendata te standaardiseren. Onder de partners van ADASIS bevinden zich autofabrikanten als BMW, Daimler, FORD, Honda, Renault, Toyota, Volkswagen en Volvo naast kaartenmakers als HERE en TomTom.

  Eind juni 2016 heeft AND aangekondigd de Raad van Commissarissen uit te willen breiden naar drie personen. De in de kaarten-, en navigatiesector zeer ervaren Amerikaan Barry Glick is voorgedragen om de Raad van Commissarissen te versterken. Hiervoor wordt op 10 oktober aanstaande een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen geroepen. Op de website van AND staan de uitnodigingen en de agenda voor deze bijeenkomst.

  Op operationeel gebied heeft AND in 2016 een aantal maatwerkopdrachten uitgevoerd. Samen met een onderdeel van de Nederlandse politie is een zogeheten tile server geleverd met daarop specifieke point of interests. Daarnaast heeft AND een aantal maatwerkprojecten opgestart, waaraan is gewerkt en waarvan sommige succesvol zijn afgerond. Voor deze maatwerkprojecten heeft AND volledige geheimhouding met betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën geaccepteerd en kan daardoor geen verdere informatie hierover geven.

  Financiële positie
  De omzet is in het eerste halfjaar van 2016 meer dan verdrievoudigd van € 1,8 miljoen over de eerste helft van 2015 naar € 6,1 miljoen. De in februari afgesloten licentieovereenkomst heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de omzet over het eerste halfjaar. AND kent een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan binnen het boekjaar, waardoor de omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk kan fluctueren ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar.

  De totale bedrijfskosten zijn gestegen van € 2,0 miljoen naar € 2,2 miljoen en daarmee als percentage van de omzet fors gedaald.

  In 2015 is fors geïnvesteerd in het upgrade en verrijkingsprogramma voor een kwalitatief hoogwaardige navigatie van Noord-Amerika. Dit programma is in januari 2016 afgerond waardoor de geactiveerde ontwikkelkosten zijn gedaald van € 0,9 miljoen naar € 0,3 miljoen. Per saldo bedroegen de netto bedrijfskosten € 1,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2016 ten opzichte van € 1,1 miljoen in dezelfde periode van 2015.

  De kaspositie is in het eerste halfjaar verder verstevigd. De netto kasstroom bedroeg € 3,2 miljoen positief waardoor het saldo van de liquide middelen is toegenomen tot € 7,7 miljoen per ultimo juni 2016.

  De solvabiliteit van AND is onverminderd sterk. Het eigen vermogen van € 20,7 miljoen bedraagt 93% van het balanstotaal. Net als in voorgaande jaren heeft AND geen bankschulden.

  Strategie
  AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Onze plannen om in de Verenigde Staten via een eigen kantoor additionele groei te realiseren vormen een logische volgende stap in het succesvol verder uitvoeren van onze strategie.

  Vooruitzichten voor 2016
  De onderneming is positief ten aanzien van nieuwe mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische mogelijkheden en marktontwikkelingen, waaronder de automotive sector. Op basis van de reeds gerealiseerde omzet van € 6,1 miljoen over het eerste halfjaar verwacht AND voor 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van 2015 (€ 6,0 miljoen) te realiseren.

  Risico's
  Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar pagina 12, 13 en 14 van het jaarverslag over 2015.

  Bestuursverklaring
  De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:
  het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, is opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van AND International Publishers NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

  Capelle aan den IJssel, 18 augustus 2016

  H.F. van der Linde
  CEO

  2016
  Financiële agenda
  10 oktober
  Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  15 november
  Trading update
1 Post
|Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 26 september

  1. Mithra H1-cijfers
  2. VS Conference Board consumentenvertrouwen sep 105,9 volitaliteit verwacht
  3. VS verkopen nieuwe woningen aug 700K volitaliteit verwacht
 2. 27 september

  1. VS orders duurzame goederen aug -1,6% MoM
  2. VS olievoorraden volitaliteit verwacht
  3. Micron Q4-cijfers (gebroken boekjaar)
 3. 28 september

  1. ECB economisch bulletin
  2. Duitsland inflatie CPI sep +4,5% YoY volitaliteit verwacht
  3. VS BBP Q2 (laatste herziening) +2,2% QoQ
  4. VS wekelijkse jobless claims
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht