KBC Groep « Terug naar discussie overzicht

Forum KBC Groep geopend

397 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » | Laatste
voda
0
Advies van RBC over KBC
Beurshuis RBC
Aandeel KBC Groep
Datum 20 juli 2022
Advies Sector perform
Koersdoel 58,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 20 juli 2022 hebben de analisten van RBC hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van RBC voor KBC Groep blijft "sector perform".

Het koersdoel wordt door RBC verlaagd van 60,00 EUR naar 58,00 EUR.

Op 10 februari 2022 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
Athene
0
Toch wel de ECB:

ECB verhoogt rente met 50 basispunten
Gecreëerd: 14:16

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente voor het eerste in 11 jaar verhoogd, zoals de markt ook verwachtte.

De ECB verhoogde de rente met 50 basispunten. Aanvankelijk rekende de markt, daarbij geholpen door de communicatie van de centrale bank, op een verhoging van 25 punten, maar door de oplopende inflatie kwamen er afgelopen dagen geluiden in de markt dat de rente met 50 punten zou worden verhoogd.

De depositorente staat door deze verhoging nu op 0,00 procent, de beleidsrente op 0,50 procent en de strafrente op 0,75 procent.

Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0199.

Toch goed voor KBC
voda
0
Advies van Deutsche Bank over KBC
Beurshuis Deutsche Bank
Aandeel KBC Groep
Datum 22 juli 2022
Advies Houden
Koersdoel 63,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 22 juli 2022 brengen de analisten van Deutsche Bank het beleggingsadvies "houden" uit voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737).

Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 63,00 EUR.

Op 10 februari 2022 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
Tonydwi
0
[quote alias=Gotcha70 id=14325759 date=202207302104]
Wat kan men verwachten bij de cijfers? Terug richting 55?
[/quote volgende resultaten 11 aug. 2022 Die zullen wel beter zijn dan verwacht. Dan kunnen wij richting hoger Staat het €75 dan zijn er koersdoelen van €80 nu €50 en koersdoelen €60 zo kan ik ook analist zijn.
Athene
0
‘KBC brengt geen bod uit op Sberbank Tsjechië’
BERT BROENS
31 juli 2022

Bank-verzekeraar KBC heeft via zijn Tsjechische dochter CSOB geen bod uitgebracht op het lokale filiaal van de Russische sectorgenoot Sberbank. Dat melden Tsjechische media. Mogelijk komt er een herkansing in het najaar.

Sberbank, de grootste Russische bank, heeft het net als enkele andere financiële instellingen in het land moeilijk door de westerse sancties tegen Rusland als vergelding voor de inval in Oekraïne. Zo is Sberbank afgekoppeld van het internationale betalingssysteem Swift en werden de Europese activa bevroren. Het gevolg is dat Sberbank haar Europese activiteiten buiten Rusland grotendeels heeft stopgezet.

In Tsjechië heeft de centrale bank de licentie van de lokale Sberbank-dochter in het voorjaar ingetrokken. Een vereffenaar probeerde daarop een koper te vinden voor de activa van het filiaal. Volgens lokale media waren er drie gegadigden: Air Bank (van de Tsjechische investeringsgroep PPF), Ceská sporitelna (een onderdeel van de Oostenrijkse bankengroep Erste) en CSOB, de lokale dochter van KBC. De Belgische groep bevestigde daarop haar interesse voor het dossier.

Faillissement
Maar Sberbank Tsjechië blijkt nu onlangs het faillissement aangevraagd te hebben bij een rechtbank in Praag. Dat komt omdat geen van de drie kandidaten uiteindelijk een bod uitbracht, zonder dat duidelijk is waarom.

De vereffenaar, die mogelijk wordt aangesteld tot curator, geeft de hoop echter niet op. Ze zei aan de openbare radio in Tsjechië dat er na de uitspraak van de rechtbank mogelijk een nieuw biedproces volgt in het najaar. Het is wel de vraag of de nieuwe EU-sancties tegen Sberbank van medio juli het dossier niet bemoeilijken.

Sberbank Tsjechië is een kleine bank. Ze telde vorig jaar ongeveer 110.000 klanten en had een balanstotaal van zo'n 90 miljard Tsjechische kroon (3,6 miljard euro). In 2020 werkten er 700 mensen en was er een minieme nettowinst. Ter vergelijking: CSOB heeft ruim 4 miljoen klanten.

Maar met de overname kan KBC zijn positie als een van de grootste spelers in Tsjechië versterken en de naaste concurrent Erste wat meer op afstand houden.
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro
Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 augustus 2022 (07u00 CEST)

Overzicht KBC-groep (geconsolideerd, IFRS) 2KW2022 1KW2022 2KW2021 1H2022 1H2021
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Nettoresultaat (in miljoenen euro) 811 458 793 1 269 1 350
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Gewone winst per aandeel (in euro) 1,92 1,07 1,87 2,99 3,18
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro)*
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
België 564 227 528 790 908
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Tsjechië 237 207 168 443 291
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Internationale Markten 52 74 140 125 228
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Groepscenter -41 -49 -42 -90 -76
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in
euro, per einde periode) 45,0 51,8 51,8 45,0 51,8
----------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------ ------

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro

* Vanaf 2022 werd Ierland verplaatst van Internationale Markten naar Groepscenter, naar aanleiding van de lopende verkoopovereenkomst. De cijfers werden niet retroactief aangepast.

"Er zijn nu vijf en een halve maand verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, veroorzaakt immens menselijk leed en brengt een schokgolf teweeg in de wereldeconomie. We betuigen onze oprechte solidariteit met alle slachtoffers van dit conflict en hopen dat zo spoedig mogelijk een respectvolle, vreedzame en duurzame oplossing kan worden bereikt. Hoewel onze directe blootstelling aan Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland zeer beperkt is, worden we uiteraard indirect getroffen door de macro-economische gevolgen van dit conflict en andere geopolitieke en opkomende risico's, zoals het effect van de hoge gas- en olieprijzen op de inflatie en de economische groei, en de overloopeffecten voor ons, onze tegenpartijen en onze klanten. Daarmee rekening houdend hebben we onze toegewezen reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot 268 miljoen euro aan het einde van het verslagkwartaal.

Niettegenstaande deze ongunstige omgevingsfactoren hebben we de afgelopen maanden ook verdere vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. Wat het versterken van de positie in onze kernmarkten betreft, bijvoorbeeld, konden we de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International afronden. Raiffeisenbank Bulgaria en onze bestaande Bulgaarse dochter UBB zullen hun activiteiten samenvoegen, waardoor we het aandeel in onze Bulgaarse kernmarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden tot naar schatting 19% wat activa betreft. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om al de nieuwe Bulgaarse klanten en collega's in onze groep van harte welkom te heten. We hebben ook belangrijke stappen gezet in ons digitaliseringsproces. Zo nemen we anderhalf jaar na de succesvolle lancering van Kate, de persoonlijke digitale assistent, opnieuw het voortouw in innovatie met de uitrol van de Kate Coin, onze eigen digitale munt op basis van blockchaintechnologie. Particuliere KBC-klanten in België kunnen binnenkort Kate Coins verdienen en gebruiken via hun Kate Coin-wallet in KBC Mobile. Alles vindt plaats in een gesloten omgeving, waarbuiten de Kate Coin geen waarde heeft. Dit initiatief zal in eerste instantie worden geïmplementeerd binnen de bank- en verzekeringsomgeving van KBC, maar op termijn zal een hele wereld aan mogelijkheden opengaan voor toepassing in het bredere ecosysteem. De eerste concrete stappen worden nu gezet binnen KBC in België, maar uiteindelijk zullen we de Kate Coin in de hele groep uitrollen.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het afgelopen kwartaal een uitstekende nettowinst van 811 miljoen euro geboekt. De totale opbrengsten bleven min of meer stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij de stijgingen van de nettorente-inkomsten, de technische verzekeringsinkomsten, de dividendinkomsten en de overige netto-inkomsten teniet werden gedaan door een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere nettoprovisie-inkomsten. De kosten daalden aanzienlijk doordat het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige boekjaar in het vorige kwartaal werd geboekt (afgezien van een nieuwe bijkomende heffing in Hongarije die in het verslagkwartaal werd geboekt). We boekten een kleine nettotoename van de waardeverminderingen op kredieten, doordat de beperkte nettowaardevermindering voor individuele leningen (die vrijwel allemaal verband hielden met de verkooptransactie in Ierland) en een toename van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's bijna volledig werden gecompenseerd door de volledige terugname van de resterende reserve voor de coronacrisis. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15,9% op 'fully loaded'-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 142% en een LCR van 158%. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we in november 2022 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2022.

Het blijft ons ultieme doel als bank-verzekeraar om de referentie te zijn in al onze thuismarkten, dankzij ons klantgerichte bedrijfsmodel en, nog belangrijker, op basis van het vertrouwen dat onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders in ons stellen. Dat voortdurende vertrouwen stellen we echt op prijs en daar wil ik u voor bedanken."

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage.

Bijlages

-- 2q2022-pb-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- 2q2022-quarterly-report-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
DiGa
1
Barclays... altijd goed voor een lachertje. Koersdoel 20% boven de huidige...advies: verkopen.
Athene
0
Van Peteghem wil 1,4 miljard euro extra van banken

De kans bestaat dat de Belgische banken bijna 1,4 miljard euro extra op tafel zullen moeten leggen voor het depositogarantiefonds in ons land. Dat is het gevolg van een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat De Tijd kon inkijken.
Spaargeld is in Europa beschermd tot 100.000 euro per persoon en per bank. Als een bank kapseist, treedt het Garantiefonds voor financiële diensten in werking om de getroffen spaarders te vergoeden. Dat fonds haalt zijn geld uit een jaarlijkse bijdrage van de banken.
Omdat het systeem aan herziening toe is, stoomde Van Peteghem een wetsontwerp klaar. De opvallendste wijziging is het aan de sector opgelegde streefbedrag voor de deposito­bescherming. Van Peteghem bepaalt dat op 1,8 procent van de gedekte deposito's. Als het wetsontwerp het haalt, verwacht de federale regering een extra inspanning van de banken van 1,38 miljard. Dat doel moet in juli 2024 worden bereikt.

Het Grondwettelijk Hof bepaalde eerder dat de Belgische wetgever verder mag gaan dan Europees overeengekomen: een minimaal streefpercentage van 0,8 procent.

De sectorfederatie Febelfin is niet opgezet met het wetsontwerp en struikelt vooral over die 1,8 procent. Dat is niet alleen meer dan de EU wil, maar ook meer dan in de buurlanden, klinkt het. In de Wetstraat staan de meeste partijen, met uitzondering van misschien de liberalen, niet afkerig tegenover een extra inspanning van de banken.
Bron:"HLN"
observator
0
Is het slechte nieuws ondertussen niet in de huidige koers verrekend ?
Waar zijn de believers die willen instappen ?
bootrham
0
dat garantiefonds is een garantie: he is voor de banken niet direct een uitgave, en is dus gewoon iets dat ze extra moeten financieren.
Het heeft natuurlijk ook zijn invloed op de ratios en op wat ze zouden kunnen uitbetalen. En ja, bij een groot faillisement zal het effectief gebruikt worden...na het kapitaal van de bank.
Ik denk dan ook dat de invloed op de resultaten zeer beperkt zal zijn . Natuurlijk, bij de groei van de spaardepositos moet ook die 1,8% betaald worden maar dat is voor iedereen gelijk en zal wellicht ook gedeeltelijk in de kosten kunnen worden verrekend. Buitenlandse concurrentie op niveau van de deposito's zou kunnen maar al bij al moet dat niet zwaar wegen op de resultatenrekening. Indien het garantiefonds even snel groeit in waarde als de deposito's moet er zelfs niet gestort.
Het is oook een bedrag dat pas in juli moet worden bereikt, en dat is per kwartaal maar 0.1% van de depositos (grootteorde). Indien de gewaarborgde deposito's snel stijgen, ja dan is dat ook positief voor de banken...En dan moet wel ook daarop 1,8 % gestort. Maar dat alleen ter hoogte van het gewaarborgde bedrag. Als het wetsontwerp ook wet wordt, dan zullen de banken weel een inspanning moeten doen maar ook hun concurrenten...Waar het dus wel een belangrijker rol speelt is voor hun CET1 en uitbetaalbare resultaten, maar het is dus fel in de tijd beperkt.
De invloed op de koers? Enkele % in 2023 en 2024 kan ik aannemen, maar meer niet. Op de lopende jaarrekening wellicht ook pas in q4...Geen serieuze invloed op het dividend van 2020 denk ik.... tenzij met van plan was een deel van kapitaaloverschot uit te keren. Maar de invloed is dus alleen negatief als KBC wil kapitaal uitkeren of als hun gewaarborgde deposito's snel groeien. (Dus als KBC goede zaken doet).. ondertussen kan KBCA 2% van de eigen aandelen binnerijven aan 32 euro.. en eigenlijk hebben zit er al 4 euro in van de komende dividenden over 2022.
Athene
0
Obligatie: KBC haalt 750 miljoen op om gezondheidszorg te financieren
Door ABM Financial News op 22 augustus 2022 18.05

(ABM FN) KBC heeft enkele dagen geleden 750 miljoen euro opgehaald met 'sociale obligaties', een primeur voor de bankverzekeraar en de sector.

De opbrengst van de emissie wordt uitsluitend gebruikt voor de financiering van sociale projecten, in dit geval projecten in de ziekenhuissector.

Alleen institutionele en professionele beleggers konden op de obligatie inschrijven.

De obligatie heeft een looptijd van acht jaar en biedt een vaste coupon van 3 procent per jaar. Het werd iets onder pari geplaatst, waardoor de jaarlijkse opbrengst op 3,06 procent uitkomt. Dit komt neer op een premie van 125 basispunten ten opzichte van de benchmarkrente met een vergelijkbare looptijd.

KBC is een investment grade-emittent. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft voor KBC een 'A-rating' met een 'stabiele' outlook.

Johan Thijs, topman van de bankverzekeraar, benadrukte dat de uitgifte in de lijn is met de duurzaamheidsstrategie van KBC.

"De keuze van een ziekenhuisportefeuille is geen toeval: gezondheidszorg staat centraal in onze activiteiten. De sector staat voor een enorme omschakeling, die gedeeltelijk verband houdt met de Covid-19-pandemie", verklaarde KBC.

De bank zal ook in de toekomst sociale obligaties blijven uitgeven, met als eindbestemming bijvoorbeeld ook onderwijs, sport of cultuur.
bruguy
0
Jefferies: 'KBC is een premiumbank die tegen een gemiddelde prijs noteert'

makelaar Jefferies handhaaft zijn koopadvies voor de bank- en verzekeringsgroep, met een koersdoel verlaagd naar 64 euro.

“KBC noteerde in 2022 een prestatie die 20 procentpunten lager ligt dan het gemiddelde van de Europese banken (zie grafiek, noot van de redactie)”, erkent analist Flora Bocahut. "KBC kende een zwak winstgroeimomentum omdat zijn inkomsten relatief minder rentegevoelig zijn en relatief meer afhankelijk van provisie-inkomsten. Oost en in januari en de waardering was vrij hoog."

Deze hoge waardering is nu volledig verdwenen, onderstreept Bocahut. "KBC noteert nu slechts met een premie van 15% aan de sector, tegenover 40% begin dit jaar. KBC is en blijft een premiebank, die nu tegen een gemiddelde prijs handelt."
voda
0
Advies van Morgan Stanley over KBC
Beurshuis Morgan Stanley
Aandeel KBC Groep
Datum 15 september 2022
Advies Equalweight
Koersdoel 69,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 15 september 2022 hebben de analisten van Morgan Stanley hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Morgan Stanley voor KBC Groep blijft "equalweight".

Het koersdoel wordt door Morgan Stanley verlaagd van 71,00 EUR naar 69,00 EUR.

Op 10 februari 2022 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
Advies van HSBC over KBC
Beurshuis HSBC
Aandeel KBC Groep
Datum 15 september 2022
Advies Kopen
Koersdoel 73,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 15 september 2022 brengen de analisten van HSBC het beleggingsadvies "kopen" uit voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737).

Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 73,00 EUR.

Op 10 februari 2022 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
Qtime
0
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: KBC Mobile nogmaals tot beste mobile banking app in België bekroond door onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau Sia Partners
Persbericht

Brussel, 13 oktober 2022 - 07u00 CET

KBC Mobile nogmaals tot beste mobile banking app in België bekroond

door onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau Sia Partners.

KBC Mobile ook wereldwijd in de top 3.

Het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners heeft in zijn "2022 Mobile Banking Benchmark : a worldwide study on the present state of mobile banking" KBC Mobile opnieuw uitgeroepen tot de beste mobile banking & insurance app in België. KBC Mobile versterkte nog zijn leiderspositie t.o.v. vorig jaar. Wereldwijd vervolledigt KBC de top 3. Sia Partners komt ook tot de vaststelling dat Europa opnieuw de meest concurrentiële regio inzake mobiel bankieren is.

Sia Partners onderzocht niet minder dan 151 banken uit 22 landen, waardoor het onderzoek een representatief beeld geeft van de huidige mobile-bankingmarkt. KBC viel de voorbije jaren al in de prijzen bij het jaarlijkse Sia Partners-onderzoek met de ultieme bekroning tot 'Beste mobile banking app ter wereld' in 2021. Dit jaar daalde in de studie het belang van verzekeringen (waarop KBC Mobile heel goed scoort), waardoor KBC Mobile als 3e eindigde.

Om tot een winnaar te komen baseerde Sia Partners zich op drie grote criteria: de functionaliteiten van de app, het gebruiksgemak ('User Experience') en de score in de app stores. De conclusie van Sia Partners over de KBC Mobile banking app is duidelijk: "De KBC-toepassing biedt een compleet aanbod dat verder gaat dan enkel het integreren van de noodzakelijke producten en diensten (Open & Beyond Banking). Beleggen met je wisselgeld, het aanvragen van een renovatie-/energielening, volautomatische schaderegeling bij auto-ongeval en zelfs groepsuitgaven delen, kunnen in een mum van tijd en op een heel gebruiksvriendelijke manier worden uitgevoerd". Sia Partners verwijst ook expliciet naar Kate, de unieke persoonlijke digitale assistent, die de klanten helpt geld en tijd te besparen.

Karin Van Hoecke, directeur Digital Transformation & Data bij KBC België ziet deze volgehouden topranking als een bekroning van het harde werk van de voorbije jaren: "Dat we met KBC Mobile onze digitale leiderspositie in België opnieuw bevestigen en versterken in de Sia Partners-ranking, is niet alleen een erkenning van onze kwalitatieve dienstverlening, maar ook een teken dat we blijven inzetten op innovatie en het verder ontzorgen van onze klanten. Onze uitgebreide gebruikersondersteuning, meerdere betaaloplossingen en meest geavanceerde aanbod aan extra bancaire diensten die de klant ontzorgen en helpen om tijd en geld te besparen, worden terecht door Sia Partners genoemd als de unieke punten van KBC Mobile. Met onze digitale apps en Kate zorgen we ervoor dat klanten tijd en geld besparen. Het feit dat vandaag al meer dan 1,9 miljoen Belgische klanten dagdagelijks en actief gebruik maken van KBC Mobile, zorgt ervoor dat we nog meer ons best blijven doen om hen nog betere dienstverlening te bieden. Wij danken al onze klanten voor dat vertrouwen. Ben je nog geen klant van KBC, dan kan je trouwens toch perfect gebruik maken van de KBC Mobile app, zonder dat je een bank- of verzekeringsproduct van KBC hoeft te hebben ".

Transparante, onderbouwde en eenduidige Sia Partners-methodiek

De digitalisering van financiële diensten over de hele wereld verloopt in een snel tempo, gedreven door een groot aantal factoren: opkomst van nieuwe technologieën, hogere verwachtingen van klanten, nieuwe toetreders, digitale valuta, ontwikkelingen in de regelgeving, ... Bitcoin, ESG, Neobanken, Open Data & crypto zijn slechts enkele van die ontwrichtende trends binnen de traditionele bankmarkt. Vanuit die vaststellingen onderzocht Sia Partners in welke mate de financiële instellingen met mobiel bankieren een antwoord kunnen bieden op deze uitdagingen.

De eindscore die Sia Partners aan een mobile banking app toekent, is het resultaat van de deelscores op het vlak van geboden functionaliteiten in de app, de gebruikerservaring (UX) en de scores in de app-stores. Het onderzoek meet in totaal meer dan 85 verschillende criteria in 13 categorieën. De belangrijkste functionaliteiten in de customer journey worden geëvalueerd o.a. openen van een rekening, dagelijks bankieren, intekenen op nieuw product of nieuwe dienst, beleggen, rekening afsluiten, ....

Sia Partners besluit dat de Europese banken opnieuw het meest concurrerend zijn in mobiel bankieren. Ze zijn voorlopers op het vlak van digitaliteit door hun innovatieve diensten en het complete end-to-end aanbod.

Een paar recente gebruikscijfers van KBC Mobile

-- 1,9 miljoen Belgische klanten maken actief gebruik van KBC Mobile, met
meer dan 3 miljoen contacten met klanten per werkdag.

-- KBC telt bijna 1 miljoen unieke gebruikers van 3rd-partydiensten in KBC
Mobile.

-- De voorbije 8 maanden registreerde KBC 6,2 miljoen klantenconversaties
met Kate. 2,6 miljoen van deze conversaties leidden tot transacties
allerhande (bancaire en verzekeringsdienstverlening).

-- Recent werd de miljoenste gebruiker van Kate in de bloemetjes gezet.

-- Meer weten over de ontelbare mogelijkheden van KBC Mobile of hoe klanten
geld en tijd kunnen besparen ? Klik
www.kbc.be/particulieren/nl/product/b...
hier.

KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com/
KBC Groep NV Persdienst www.kbc.com
Havenlaan 2 -- 1080 Brussel Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens Volg ons op www.twitter.com/kbc_group www.twitter.com/kbc_group
Viviane Huybrecht Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Blijf op de hoogte van www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/inn...
Directeur Corporate communicatie/ Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé alle innovatieve oplossingen
Woordvoerster Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens
Tel. 02 429 85 45 mailto:pressofficekbc@kbc.be pressofficekbc@kbc.be
---------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage

-- 20221013-sia-awards-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Advies van Credit Suisse over KBC
Beurshuis Credit Suisse
Aandeel KBC Groep
Datum 19 oktober 2022
Advies Market underperform
Koersdoel 62,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 19 oktober 2022 hebben de analisten van Credit Suisse hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Credit Suisse voor KBC Groep blijft "market underperform".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 60,00 EUR naar 62,00 EUR.

Op 10 februari 2022 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoelen ING en KBC
Spaarpot retailklant helpt nu rente stijgt.

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank verwacht dat banken in de Benelux, en met name ING, vanaf het vierde kwartaal flink zullen gaan profiteren van de stijgende rentes en verhoogt daarom de koersdoelen voor ING en KBC, terwijl dat voor ABN AMRO niet wijzigt. Dat bleek donderdag uit een sectorrapport van de Duitse zakenbank.

Door hun sterke focus op retailbankieren met veel particulier spaargeld dat niet snel wegstroomt, staan banken er relatief goed voor, nu de marktrentes stijgen. Ook is door de focus op particuliere klanten het risicoprofiel beter, kijkend naar de economie en de risico's op de energiemarkt, volgens Deutsche Bank.

ING blijft voor de analisten de favoriete Europese bank, vanwege de sterke retailtak, de verwachte positieve impact van de hogere rente, het sterke risicobeheer en de aantrekkelijke waardering bij een aanzienlijke teruggave van kapitaal.

De twee Nederlandse banken hebben relatief veel inkomsten uit rentebaten en zullen dus relatief sterk profiteren van hogere rentes, nu de rente in de eurozone waarschijnlijk aanzienlijk gaat stijgen. Voor KBC, met zijn aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa, zal het voordeel van de stijgende rente juist minder groot worden, voorzien de analisten.

De drie banken bleven in het derde kwartaal naar verwachting relatief goed overeind met hun voorzieningen voor oninbare leningen, omdat de aannames voor de economie nog redelijk goed waren. Voor 2023 rekent men nog op bescheiden economische groei in Nederland en België. in het vierde kwartaal zou het een goed idee zijn om wat meer voorzieningen te nemen, vooruitlopend op 2023 wanneer de wanbetalingen waarschijnlijk zullen toenemen. Deutsche Bank denkt dat ABN AMRO iets meer stroppen zal moeten incalculeren, door zijn blootstelling aan kleine ondernemingen in Nederland.

Nieuwe aandeleninkopen verwacht Deutsche Bank alleen van ING, hoewel de kapitaalbuffers van alle drie de banken ruim boven de doelstellingen liggen. Een aandeleninkoop van 800 miljoen euro is voor ING maar iets meer dan 10 procent van het overtollig kapitaal boven de buffer van 12,5 procent. Voor KBC wordt een daling van de buffer met 75 basispunten voorzien, tot een nog altijd gezonde 15,2 procent, na een overname in Bulgarije.

Het koersdoel voor ING gaat van 12,00 naar 15,00 euro, dat voor KBC van 63,00 naar 67,00 euro, terwijl het koersdoel voor ABN AMRO op 13,00 euro blijft staan. ING heeft een koopadvies en voor KBC en ABN AMRO is het advies Houden.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
397 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 31 mei 2023 17:35
Koers 61,180
Verschil +1,000 (+1,66%)
Hoog 61,540
Laag 59,720
Volume 1.805.356
Volume gemiddeld 751.535
Volume gisteren 612.273

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront