VGP « Terug naar discussie overzicht

Forum VGP geopend

188 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
Leefloon
0
quote:

Leefloon schreef op 21 november 2022 10:07:

In principe is zelf verkopen een gewone order, en na afloop rechten laten verkopen niet.
Dat gaat alleen over de kosten. Over dat laatste, laten verkopen, staat elders mogelijk (onbewust) misleidende "informatie" over waardeloosheid van onbenutte rechten. Persbericht VGP:

Voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode ... zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips ... en zullen te koop worden aangeboden via een private plaatsing ... en door middel van een onderhandse plaatsing

... en ...

Niet-uitgeoefende Voorkeurrechten vervallen automatisch aan het einde van de inschrijvingsperiode ..., en zullen worden omgezet in een gelijk aantal Scrips.

Onbenutte rechten komen dus wel te vervallen, maar worden óók omgezet in scrips. Die worden verkocht. Elders gaat het alleen over het eerste, namelijk dat rechten komen te vervallen. In werkelijkheid worden uiteindelijk onbenutte rechten voor je verkocht. Alleen noemen ze die dingen dan geen rechten, maar scrips.

Een mogelijk vals gerucht dus, door té beperkt quoten uit een persbericht. In een gewone-mensentaal: onbenutte rechten worden voor je verkocht, als je daarvoor zelf geen verkooporder plaatst. In de meeste gevallen zal dat gaan over restjes door afronding, van 1 tot 3 rechten.

Laten verkopen levert in zo'n geval meestal meer op, bij een maximumprovisie van 50% voor gewone verkooporders wanneer je zelf 1 tot 3 rechten verkoopt.
Kojo2
1
Persoonlijk vind ik dat VGP vooralsnog niet heel duidelijk is over de reden van de nu lopende kapitaalverhoging. Wat me wel duidelijk is dat VGP met de prijszetting aan € 55,50 er alles aan doet om het vooropgestelde bedrag volledig op te halen. Ziet VGP op korte termijn nieue opportuniteiten? Of heeft het deze centen dringend nodiog omdat de verdere samenwerking met de Duitse financier niet meer van een leien dakje loopt?

In elk geval, deze uitgifteprijs is abobinaal laag. Goed 20% van de koers exact een jaar geleden. En dat heeft zo zijn redenen. Geen enkele boom groeit tot in de hemel. En al zeker niet als de droogte toeslaat. Want dit is mijn inziens het geval, VGP vindt steeds moeilijker financiering. Te gelde maken van activa lijkt me dan ook een beter alternatief dan een uitigfte van nieuwe aandelen tegen dergelijke bradeerprijs.
voda
1
PERSBERICHT: VGP Openbare Aanbieding: Start van de Scrips Private Plaatsing -- Opschorting van de handel tot de publicatie van de resultaten van het Aanbod

PERSBERICHT

GEREGULEERDE INFORMATIE -- VOORWETENSCHAP

25 November 2022, Antwerpen, België -- 10.30 uur

VGP openbare aanbieding (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) van een maximum van 5.458.262 nieuwe aandelen, voor een bedrag van maximaal EUR 302.933.541

94,43% van de Nieuwe Aandelen onderschreven bij afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten voor de houders van Voorkeurrechten

Start van de Scrips Private Plaatsing op 25 November 2022 -- Opschorting van de handel tot de publicatie van de resultaten van het Aanbod (1)

Aan een Belegging in de Nieuwe Aandelen zijn aanzienlijke risico's en onzekerheden verbonden. Potentiële beleggers moeten in staat zijn het economische risico van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te dragen en bestand zijn tegen een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen, dienen beleggers het

Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 15 November 2022 en beschikbaar op de website (www.vgpparks.eu), in zijn geheel (en in het bijzonder het hoofdstuk over Risicofactoren vanaf pagina 9 te lezen). Beleggers moeten met name beseffen dat de solvabiliteit en liquiditeit van de Vennootschap afhankelijk is van de duurzaamheid van zijn ontwikkelingsactiviteiten, zijn bekwaamheid om nieuwe

huurovereenkomsten te ondertekenen en zijn verkoopcycli van opgeleverde projecten aan de Tweede Joint Venture en de Vierde Joint Venture, rekening houdend met het uitstel van de eerste closing met de Vierde Joint Venture.

Tijdens de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten, die werd afgesloten op 24 november 2022 (16:00 CET), werd ingeschreven op 5.153.976 Nieuwe Aandelen, of 94,43% van het maximum aantal Nieuwe Aandelen dat voor inschrijving werd aangeboden, tegen een inschrijvingsprijs van EUR 55,50 per Nieuw Aandeel, op basis van 1 Nieuw Aandeel voor 4 Voorkeurrechten.

De 1.217.146 niet-uitgeoefende Voorkeurrechten werden automatisch omgezet in een gelijk aantal Scrips. Deze Scrips zullen worden verkocht in een private plaatsing met gekwalificeerde beleggers in België en door middel van een private plaatsing die vrijgesteld is van prospectusvereisten of vergelijkbare formaliteiten in andere rechtsgebieden die zullen worden bepaald door de Emittent in samenspraak met de Global Coordinators. De Scrips Private Plaatsing zal worden uitgevoerd krachtens Regulation S onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd. De Scrips Private Plaatsing zal worden georganiseerd door middel van een versnelde bookbuilding procedure, om één enkele marktprijs per Scrip te bepalen. De Scrips Private Plaatsing zal aanvangen vanaf de publicatie van dit persbericht en zal naar verwachting eindigen op dezelfde dag. Investeerders die Scrips aankopen verbinden zich er onherroepelijk toe om in te schrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en overeenkomstig de Inschrijvingsverhouding, i.e., 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 55,50 per Nieuw Aandeel) voor 4 Voorkeurrechten in de vorm van Scrips.

De eventuele netto-opbrengst van de verkoop van Scrips (naar beneden afgerond op een hele eurocent per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht), na aftrek van kosten, lasten en alle vormen van uitgaven die de Emittent moet doen voor de verkoop van de Scrips (de "Netto-opbrengst van de Scrips"), zal evenredig worden verdeeld tussen alle houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten en zal worden betaald aan de houders van dergelijke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten bij voorlegging van coupon nr. 11, vanaf 30 november 2022. Indien de Netto-opbrengst van de Scrips minder bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht, hebben de houders van dergelijke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten geen recht om enige betaling te ontvangen en zal de Netto-opbrengst van de Scrips in plaats daarvan worden overgedragen aan de Emittent.

De resultaten van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Scrips en de Netto-opbrengst van de Scrips die verschuldigd is aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, zullen worden bekendgemaakt in een persbericht op de website van de Vennootschap, in principe later vandaag, 25 november 2022.

De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting worden uitgevoerd met als valutadatum 29 november 2022 en de rekening van de inschrijvers zal op dezelfde datum worden gedebiteerd (afhankelijk van de relevante procedures van de financiële tussenpersoon) (behalve voor Inschrijvingen met Voorkeurrechten verbonden aan Bestaande Aandelen op naam, waarvoor de betaling de Vennootschap uiterlijk 24 november 2022 om 16:00 CET had moeten bereiken).

De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 29 november 2022 verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

De handel in de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel werd, op verzoek van de Vennootschap, opgeschort vanaf de opening van de markten eerder vandaag, 25 november 2022, tot de publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod (na voltooiing van de Scrips Private Plaatsing).

Elke beslissing om in effecten te beleggen in het kader van de Aanbieding moet gebaseerd zijn op alle informatie die in het Prospectus wordt verstrekt, en eventuele aanvullingen daarop, in voorkomend geval. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de Nieuw aangeboden Aandelen.

*****

Belfius Bank NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV, J.P. Morgan SE en KBC Securities NV treden bij deze transactie op als Joint Global Coordinators.

Over VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP hanteert een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en langdurige expertise in de hele waardeketen. VGP is opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in de Tsjechische Republiek en heeft vandaag een personeelsbestand van circa 380 FTE's en is actief, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures, in 19 Europese landen. Per juni 2022 bedroeg de bruto-inventariswaarde van VGP EUR 6,53 miljard, inclusief 100% van de joint ventures. VGP is genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: www.vgpparks.eu

Contactgegevens voor investeerders en media vragen

Martijn Vlutters

(VP -- Business Development & Investor Relations)

Tel: +32 (0)3 289 1433
voda
1
PERSBERICHT: Succesvolle openbare aanbieding met voorkeurrechten door VGP -- bestaande aandeelhouders en nieuwe aandeelhouders hebben de openbare aanbieding met voorkeurrecht volledig onderschreven na een succesvolle private plaatsing van de scrips

PERSBERICHT

GEREGULEERDE INFORMATIE-- VOORWETENSCHAP

25 november 2022, 13:30 CET, Antwerpen, België

Vandaag heeft VGP NV (de "Vennootschap" of "VGP") de private plaatsing van de scrips gelanceerd en afgesloten. Na de succesvolle private plaatsing van deze scrips en de openbare aanbieding van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders en houders van een extralegaal voorkeurrecht, werd 100% van de nieuwe aandelen die aangeboden werden in de aanbieding met voorkeurrechten onderschreven (waarvan 94,43% in de openbare aanbieding en 5,57% in de private plaatsing).

Door de voltooiing van de private plaatsing van de scrips, werd bijkomend 5,57% van de nieuwe aandelen -aangeboden door VGP- onderschreven als onderdeel van haar aanbieding met voorkeurrechten voor een (maximum) bedrag van EUR302,933,451 aan EUR73.90 per aandeel. Zo werd 100% van de aanbieding met voorkeurrechten onderschreven.

Op basis van de resultaten van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van kosten) waarop de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten recht hebben, EUR4.57 per coupon ndeg 11. Dit bedrag zal beschikbaar zijn en zal worden uitbetaald vanaf 30 november 2022.

De betaling van de inschrijvingen met gedematerialiseerde voorkeurrechten, de totstandkoming van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel zal naar verwachting plaatsvinden op 29 november 2022. Na deze transactie zal het totaal aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap stijgen van 21,833,050 tot 27,291,312. De nieuwe aandelen zullen normaal verhandelbaar zijn op Euronext Brussel vanaf dezelfde datum.

De handel in VGP aandelen zal worden hervat na de publicatie van dit persbericht.

Op 15 november 2022 werd een prospectus goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de aangeboden effecten.

Jan Van Geet, CEO van VGP: "Ik ben dankbaar voor de steun en voor het vertrouwen dat onze institutionele en particuliere investeerders hebben getoond door de sterke deelname aan de openbare aanbieding met voorkeurrechten. Met deelname van bijna alle aandeelhouders was de opname in de openbare aanbieding met 94,4% de hoogste opname in een Belgische openbaar aanbod met voorkeurrechten sinds 2015. Dit werd vandaag gevolgd door een private plaatsing van de scrips, die werd voltooid met 0% korting ten opzichte van de slotkoers van gisteren en meermaals overtekend is geweest."

Over VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP hanteert een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en langdurige expertise in de hele waardeketen. VGP is opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in de Tsjechische Republiek en heeft vandaag een personeelsbestand van circa 380 FTE's en is actief, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures, in 19 Europese landen. Per juni 2022 bedroeg de bruto-inventariswaarde van VGP EUR 6,53 miljard, inclusief 100% van de joint ventures. VGP is genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: www.vgpparks.eu

Contactgegevens voor investeerders en media vragen

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433

(VP -- Business Development & Investor Relations)
voda
0
KBC Securities hervat koopadvies voor VGP met koersdoel 150,00 euro

(END) Dow Jones Newswires
Karl Marx
0
voda
1
PERSBERICHT: VGP NV: Stemrechten en Noemer

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 30 november 2022, 18:00 CET

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 30 november 2022

Totaal kapitaal: EUR 136.091.705,08
Totaal aantal stemrechtverlenende 27.291.312
effecten:
Aantal effecten met dubbel stemrecht: 12.320.470
Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 39.611.782

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP. Het is dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE's in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van EUR2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl

Bijlage

-- 2022.11.30_VGP_Disclosure Transparency Law_Voting rights and
denominator_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
1
PERSBERICHT: VGP Voltooit Nieuwste Ontwikkeling op Flagship Logistiek Park Nijmegen

Delen met anderen
Nog twee te ontwikkelen sites op het park

-- Meest recente ontwikkeling van VGP Park Nijmegen van circa 62.000 m(2)
bruto verhuurbaar oppervlak (BVO) voltooid

-- Totale BVO van VGP Park Nijmegen van circa 207.000 m2 volledig in gebruik

-- Fotovoltaïsche installatie van 17,6 MWp

-- Aanvullende landbank van 28 ha voor ontwikkelingen
PERSBERICHT

Gereglementeerde Informatie

2 januari 2023, 18:00 uur, Antwerpen, België/'s-Hertogenbosch, Nederland: VGP, een pan-Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, is verheugd aan te kondigen dat het de meest recente ontwikkeling van VGP Park Nijmegen heeft opgeleverd en officieel heeft overgedragen aan de klant. Dit project heeft circa 62.000 m(2) bruto verhuurbaar oppervlak, waarvan circa 59.000 m(2) magazijnruimte en circa 3.000 m(2) ruimte voor kantoren en een mezzanine. De totale BVO van VGP Park Nijmegen bedraagt circa 207.000 m(2). Daarnaast heeft VGP voor dit park nog een extra landbank van 28 ha voor nieuwe ontwikkelingen.

VGP Park Nijmegen, gelegen op Park 15 in Oosterhout (Gld.) is strategisch gelegen tussen de steden Arnhem en Nijmegen, direct aan de A15 en vlakbij de Duitse grens. Andere belangrijke snelwegen, zoals de A73 en A50, zijn nabij en ook vervoer per spoor of over de rivier de Waal is mogelijk door de nabijheid van de terminal van BCTN Nijmegen. VGP Park Nijmegen, genoemd naar de dichtstbijzijnde grote stad met internationale erkenning, is deel van de ontwikkeling die bekend staat als Bedrijvenpark Park 15 Logistics.

Het park is gebouwd volgens de nieuwste duurzaamheidsnormen. Het heeft een fotovoltaïsch systeem met een capaciteit van 17,6 MWp. Daarnaast profiteert de locatie van een waterreservoir en andere duurzaamheids- en biodiversiteitsvoorzieningen in overeenstemming met de BREEAM-kwaliteitscertificering.

Geerd van Helden, Commercieel Directeur VGP Benelux zei: "Met de overdracht van deze laatste realisatie in onze tweede succesvolle ontwikkeling op VGP Park Nijmegen, hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt in Nederland. Dit multi-tenant pand, verhuurd aan drie verschillende partijen, bevestigt de grote vraag van eindgebruikers binnen verschillende sectoren, evenals het bewezen belang van de stadsregio Arnhem-Nijmegen als logistieke locatie voor eindgebruikers".

Na de lancering van VGP in de Benelux in 2018 met de eerste grondaankoop voor Nederland, heeft VGP al meer dan 249.000 m(2) BVO aan magazijnen en kantoren ontwikkeld en opgeleverd bij VGP Park Nijmegen (Oosterhout Gld.) en VGP Park Roosendaal. Met nog een volledig vergunde ontwikkeling van circa 19.500 m(2) BVO voor VGP Park Nijmegen, een voorverhuurde ontwikkeling van circa 9.250 m(2) BVO voor VGP Park Roosendaal en de aanstaande XXL-ontwikkelingen op VGP Park Moerdijk, bouwt VGP vandaag aan morgen.

VGP werd geadviseerd door JLL voor de huurovereenkomst en Willy Naessens Nederland heeft het project gebouwd als hoofdaannemer.

CONTACTGEGEVENS VGP VOOR POTENTIELE HUURDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Geerd van Helden Tel: +32 486 74 13 04
Commercieel Directeur VGP Benelux
---------------------------------- ---------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 3 289 1432
Hoofd Marketing VGP

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE's in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van EUR2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.globenewswire.com/Tracker?data=Mp... www.vgpparks.eu/nl

Bijlage

-- 20230102_Press Release_VGP completes latest development at flagship
Nijmegen Logistics Park_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Advies van Société Générale over VGP
Beurshuis Société Générale
Aandeel VGP
Datum 26 januari 2023
Advies Verkopen
Koersdoel 65,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 26 januari 2023 hebben de analisten van Société Générale hun beleggingsadvies voor VGP (VGP; ISIN: BE0003878957) herhaald. Het advies van Société Générale voor VGP blijft "verkopen".

Het koersdoel wordt door Société Générale verlaagd van 66,00 EUR naar 65,00 EUR.
H@lf-one
1
Vinden jullie dat een realistisch koersdoel? Ik had het gevoel dat VGP een beetje uit het dal aan het klimmen was.
Leefloon
1
quote:

H@lf-one schreef op 31 januari 2023 16:28:

Vinden jullie dat een realistisch koersdoel? Ik had het gevoel dat VGP een beetje uit het dal aan het klimmen was.
Een inkoppertje: álle reguliere actuele professionele koersdoelen zijn realistisch, zeker ten opzichte van een niet gekwantificeerd gevoel. Of ik het eens zou zijn met het volledige analistenrapport, dat is niet af te leiden uit een knullige samenvatting van een koersdoel. Jij zou gelijk kunnen hebben, of een analist met een hoger koersdoel, maar dat maakt zo'n neerwaarts bijgesteld koersdoel niet onrealistisch.

Alleen een koersdoel van KBC zou bij VGP het minst realistisch kunnen zijn, zou kunnen, omdat KBC in liquidity provider overeenkomsten plichtmatig een advies heeft staan om de handel in het aandeel te bevorderen. En een koersdoel is niet altijd één koersdoel, maar kan ook een gekozen getal in een zeer brede zone zijn. Bij Mithra valt élke koers binnen alle koersdoelen van KBC, maar dan moet je meer moeite doen dan alleen naar gratis zooi kijken. Bij Mithra is het de klant die zelf het juiste scenario en de juiste koers moet kiezen, maar dat blijkt niet uit koersdoelen op websites. Te knullige samenvattingen.

Het is een realistisch koersdoel, terwijl ook je gevoel over een klim kan kloppen. Het ene sluit het andere niet uit. Tot zover analisten; terug naar VGP...
just saying
0
Er zijn mensen die de nota van Société Générale niet gelezen hebben. +€100........
mattetaart
0
Koersdoelen zijn in veel gevallen compleet uit de lucht gegrepen, je kan als belegger even goed een koersdoel vooropstellen. Trouwens uit grootschalig onderzoek ik gebleken dat de adviezen van analisten en beursgoeroe's slechts in 50 % van de gevallen correct zijn en dat koersdoelen al helemaal nattevingerwerk blijken te zijn
Leefloon
0
Van degelijkheid was in jouw versie, met of zonder te doen alsof dat degelijk zou zijn, niets terug te vinden. Populistisch gezwets van leken, zonder erkend deugdelijke bron. Vandaar: cafépraat.

Over en sluiten; ik merkte al dat de materie je weinig interesseert. Terug naar VGP...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Financieel Resultaat voor Boekjaar 2022

Delen met anderen

23 februari 2023, 7.00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), maakt vandaag de resultaten bekend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022:

-- Solide operationele prestaties

-- Nieuwe en vernieuwde huurinkomsten van EUR 73,4 miljoen brengen de
gecommitteerde huurovereenkomsten op jaarbasis op EUR 303,2
miljoen1, een stijging van 18,4% op jaarbasis.

-- 44 opgeleverde projecten, goed voor een record van 1.141.000 m(2)
en EUR 71,9 miljoen huurinkomsten op jaarbasis.

-- 26 projecten in aanbouw aan het eind van het jaar, welke 814.000
m(2) en EUR 51,3 miljoen euro aan extra jaarlijkse huur
vertegenwoordigen zodra ze volledig gebouwd en verhuurd zijn (>90%
voorverhuurd vandaag)2

-- EUR5,9 miljoen bruto hernieuwbare energie inkomsten

-- Bedrijfsresultaat van EUR 177,5 miljoen vóór ongerealiseerde
waarderingsverliezen van EUR 293 miljoen3 , onder meer als gevolg van een
like-for-like negatieve herwaarderingsmutatie van 7,33% op de
portefeuille van VGP4 door verdere stijging van de marktrendementen

-- EUR 347 miljoen aan cash gerecycleerd door overdrachten aan en closings
met de joint ventures, resulterend in EUR 87,2 miljoen gerealiseerde
winst in een recordjaar voor joint venture transacties

-- Vooruitgang met betrekking tot bestaande joint ventures:

-- de 10e succesvolle closing met de Eerste Joint Venture per 17
januari 2023 leverde EUR 81 miljoen cash op.

-- Vergevorderde onderhandelingen inzake nieuwe joint ventures met verwachte
closing in 2023

-- De gearing ratio per jaareinde bedraagt 34,4%, ondersteund door EUR1,1
miljard aan beschikbare liquiditeit

-- Voornemen om aan de AVA een uit te keren bruto dividend van EUR 2,75 per
aandeel voor te stellen
Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "Ik ben trots op onze prestaties in 2022, wat huuractiviteiten betreft is het een van onze beste jaren ooit, en rekening houdend met de economische en geopolitieke uitdagingen is het misschien wel ons beste jaar tot nu toe met voor EUR 73,4 miljoen aan huurcontracten getekend en verlengd. Hoewel we een devaluatie van onze portefeuille hebben geboekt als reactie op de macro-economische omstandigheden, realiseerde VGP EUR 87,2 miljoen winst op alle verkopen aan JV's in '22, een reflectie van een hoge dubbelcijferige IRR, in wat een recordjaar was van sluitingen met onze JV-partners."

Jan Van Geet vervolgt: "Gedurende het jaar hebben we een recordaantal van 1,1 miljoen vierkante meter aan hoogwaardige gebouwen opgeleverd en als gevolg daarvan zijn onze netto huur- en hernieuwbare energie-inkomsten proportioneel met 51% gestegen tot EUR 107 miljoen. Met een totaal van EUR 303 miljoen aan gecontracteerde huurinkomsten zal de kasstroom van onze portefeuille in 2023 in een vergelijkbaar tempo blijven groeien. Ook onze inspanningen om een platform voor hernieuwbare energie op te bouwen, zien een goed momentum met +200 MWp aan PV-installaties geïnstalleerd of in aanbouw"

Jan Van Geet concludeerde: "We zien 2023 met vertrouwen tegemoet; we zien een aanhoudende gezonde vraag van huurders, de bouwkosten beginnen te dalen en onze technische competentie en ESG-maatregelen worden steeds belangrijkere onderscheidende factoren. Wij profiteren van een sterke kaspositie en zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden die in het huidige klimaat beschikbaar komen, maar wij blijven waakzaam vanwege de heersende onzekerheden en richten ons op winstgevende ontwikkelingen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Exemplarisch hiervoor is de oplevering van VGP Park München afgelopen december, een project dat voldoet aan de hoogste technische- en duurzaamheidsnormen en dat aanzienlijk binnen het budget is opgeleverd. Wij rekenen op de aantrekkingskracht van onze locaties en de wendbaarheid van onze teams om onze pijplijn verder te versterken."

FINANCIËLE EN OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Sterke verhuuractiviteit voortgezet

-- Nieuwe en vernieuwde huuropbrengsten van EUR 73,4 miljoen dankzij 904.812
m(2) nieuwe huurovereenkomsten die overeenstemmen met EUR 53,8 miljoen
nieuwe huurinkomsten op jaarbasis.

-- Duitsland droeg de meeste nieuwe verhuringen bij (EUR 25,4 miljoen; 44%),
terwijl de rest geografisch goed gespreid was over de markten waarin VGP
actief is: Roemenië EUR 5,2 miljoen (9%), Spanje EUR 4,4 miljoen
(8%), Tsjechië EUR 4,3 miljoen (8%), Nederland EUR 3,9 miljoen (7%),
Servië EUR 3,5 miljoen (6%), Hongarije EUR 3,2 miljoen (6%),
Slowakije EUR 3,1 miljoen (5%), Oostenrijk EUR 2,4 miljoen (4%), Letland
EUR 1,2 miljoen euro (2%), Portugal EUR 0,8 miljoen (3%) en Italië
EUR 0,1 miljoen (1%).

-- Vernieuwde huurovereenkomsten voor 308.000 m(2) (overeenkomend met EUR
16,0 miljoen aan huurinkomsten op jaarbasis) en EUR 3,6 miljoen aan
indexering. EUR 10,3 miljoen huurcontracten beëindigd, de
vervangende contracten hebben een gemiddeld 12% hogere prijs.

-- De totale ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen EUR 303,2
miljoen5 gecommitteerde huurinkomsten op jaarbasis (gelijk aan 5,2
miljoen m(2) verhuurbare oppervlakte), een stijging met 18,4% ten
opzichte van de in december 2021 gerapporteerde EUR 256,07 miljoen.

-- VGP verwacht een aanzienlijke huurstijging in 2023 in haar gehele
portefeuille, aangezien huurovereenkomsten jaarlijks worden
geïndexeerd op basis van inflatie.
voda
0
Recordjaar in projectoplevering

-- In 2022 werden er 44 projecten opgeleverd die een record van 1.141.000
m(2) verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen, wat overeenkomt met EUR
71,9 miljoen aan huurinkomsten op jaarbasis (98,7% verhuurd).

-- Aan het einde van het jaar waren 26 projecten in aanbouw die samen
814.000 m(2) toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen, wat
neerkomt op EUR 51,3 miljoen aan gecommitteerde huurinkomsten op
jaarbasis eenmaal opgeleverd en volledig verhuurd; de portefeuille in
aanbouw is actueel +90% voorverhuurd6 .
Grondbank

-- In de afgelopen 12 maanden werd in totaal 1.970.000 m2 grond verworven,
die een ontwikkelingspotentieel van minimaal 792.000 m2 vertegenwoordigt,
en werd nog eens 2.405.000 m2 aan grondpercelen contractueel vastgelegd
onder voorbehoud van vergunningen, die een ontwikkelingspotentieel van
minimaal 1.076.000 m2 aan toekomstig verhuurbaar oppervlak hebben,
waardoor de totale grondbank in eigendom en gecommitteerd op 10.362.000
m2 komt, met een minimum van 4.664.000 m2 aan toekomstig verhuurbaar
oppervlak.

-- In aanvulling op de grondbank in eigendom en gecommitteerd, heeft VGP
niet-bindende overeenkomsten ondertekend ("grond onder optie") en voert
zij momenteel, op exclusieve basis, due diligence-onderzoeken uit naar de
potentiële verwerving van in totaal circa 321.000 m(2) nieuwe
grondpercelen met een ontwikkelingspotentieel van ten minste 136.000 m2.
Dit brengt de grondbank van grond in eigendom, gecommitteerd en onder
optie op 10.683.000 m2 met circa 5.000.000 m2 aan toekomstig verhuurbaar
oppervlak.

-- De grondbank is goed gespreid over de landen waarin wij actief zijn.

-- Wij blijven ons waakzaam richten op de uitbreiding van onze landbank, met
een prioritaire focus op Duitsland en de nieuwe landen Frankrijk en
Denemarken.
Aanzienlijke versterking van het team

-- Eind 2022 bestond het VGP-team uit 383 Voltijds-equivalenten, een
stijging van +61 FTE ten opzichte van 2021 veroorzaakt door de
versterking van onze teams over de hele linie en het opzetten van een
team in Frankrijk en Denemarken. Naar verwachting zal het aantal FTE in
2023 niet verder groeien.

-- De start van de activiteiten in Zweden en Griekenland is uitgesteld. De
Groep zal de toetreding tot deze landen opnieuw beoordelen zodra de
plaatselijke logistieke markten zijn gestabiliseerd.
Joint Venture Closings

-- In maart 2022 kondigden VGP en Allianz Real Estate de succesvolle derde
closing aan in de Tweede Joint Venture met een totaal transactievolume
van EUR 364 miljoen. De bruto opbrengst van deze transactie bedroeg circa
EUR 233 miljoen7. De transactie omvatte 13 logistieke gebouwen, waaronder
9 gebouwen in 7 nieuwe VGP-parken en nog eens 4 nieuw opgeleverde
logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in eerder aan de joint venture
overgedragen parken.

-- Twee bijkomende closings vonden plaats op 1 juli, één in de
Eerste en één in de Tweede Joint Venture. De transactie vond
plaats voor een totale bruto activawaarde van EUR 105 miljoen en met een
bruto cash opbrengst voor VGP van EUR 82 miljoen8. De closing in de
Eerste Joint Venture, ook Rheingold genoemd, omvatte 8 logistieke
gebouwen waarvan 3 in Duitsland, 4 in Tsjechië en 1 in Hongarije. De
closing in de Tweede Joint Venture, ook Aurora genoemd, bestond uit
één Portugees gebouw.

-- In december voerden VGP en Allianz Real Estate de closing uit van de
Derde Joint Venture bij de voltooiing van VGP Park München. De
overdracht bestond uit een totale bruto activawaarde van EUR 418 miljoen.
De resterende betaling ontvangen bij de closing bedroeg EUR 70 miljoen in
contanten, een resterende EUR 7 miljoen met betrekking tot de transactie
zal in de loop van H1 '23 worden ontvangen.

-- In december werd een bijkomende closing aangekondigd voor de Eerste Joint
Venture; de 10e closing omvatte drie nieuwe logistieke gebouwen in
Duitsland (één) en in Tsjechië (twee) die samen 113.000 m2
vertegenwoordigen. De transactiewaarde bedroeg meer dan EUR 110 miljoen

en de bruto-opbrengst bedroeg EUR 81 miljoen. De transactie is in de loop
van januari afgerond. Met de afronding van deze transactie is de Eerste
Joint Venture voltooid en de holdingtermijn ingegaan.

-- VGP en Allianz Real Estate zijn vervolgens overeengekomen om de
holdingtermijn van de Eerste Joint Venture overeenkomst met 10 jaar te
verlengen tot 2036. Bij de oprichting van de Eerste Joint Venture in 2016
is de ambitie voor een lange termijn-partnerschap vormgegeven. De
aankondiging van de verlenging heeft de samenwerking tussen de partners
herbevestigd.

-- Daarnaast ontving VGP een totale winstuitkering van EUR 60 miljoen9 van
de joint ventures over 2022.

-- VGP voert momenteel gesprekken met Allianz Real Estate en verschillende
andere potentiële joint venture partners over de Europa Joint
Venture en andere potentiële joint ventures. Verschillende
alternatieve structuren worden onderzocht en de Groep verwacht de bredere
markt te kunnen informeren zodra er een overeenkomst is getekend.De
eerste aanstaande closing is de verwachte vierde closing voor Aurora, de
Tweede Joint Venture, die naar verwachting zal plaatsvinden in de eerste
helft van 2023 en bestaat uit 12 activa (260.000 m2) in Oostenrijk,
Italië, Spanje en Nederland.10
Versterking van onze financiële en vermogenspositie

-- Op 10 januari 2022 kondigde VGP de succesvolle uitgifte aan van haar
tweede openbare benchmark groene obligaties voor een totaal nominaal
bedrag van EUR 1,0 miljard, in twee tranches, met een obligatie op 5 jaar
van EUR 500 miljoen die een coupon van 1,625% per jaar betaalt en vervalt
op 17 januari 2027 en een obligatie op 8 jaar van EUR 500 miljoen die een
coupon van 2,250% per jaar betaalt en vervalt op 17 januari 2030.

-- Op 25 november heeft VGP met succes een claimemissie van EUR 303 miljoen
afgerond door 5.458.262 nieuwe aandelen aan te bieden. De transactie had
de hoogste opname van uitgegeven rechten sinds 2015 voor transacties van
gelijkaardige grootte in België en werd afgerond zonder korting.

-- De Groep profiteert verder van zijn uitgebreide meerjarige doorlopende
kredietfaciliteiten van EUR 400 miljoen die momenteel niet is opgenomen.
De doorlopende kredietfaciliteiten vervallen als volgt: EUR 100 miljoen
vervalt in juli 2027; EUR 50 miljoen in december 2025; EUR 200 miljoen
vervalt in december 2026; en EUR 50 miljoen vervalt in december 2024.

-- De gearing ratio aan het eind van het jaar bedroeg 34,4%.
voda
0
ESG-update

-- De Sustainalytics-score verbeterde met 3,3 punten tot 12,1 - er werd
aanzienlijke vooruitgang geboekt op de managementscore waar we van
Gemiddeld naar Sterk gingen. Sterke verbetering in ESG-ratings: bij CDP
behaalde VGP een B-score (op een schaal van A tot D-, F), onderdeel van
de 16% hoogst geclassificeerde bedrijven wereldwijd (48.200
geclassificeerde bedrijven).

-- CO2 emissies en 2030-doelstelling voor Scope 1-3 ingediend bij het
Science Based Target-initiatief.

-- Al meer dan 40% van de portefeuille voldoet in 2050 aan het 1,5degC
de-carbonisatie traject (CRREM-analyse).

-- De VGP 2027, 2029 en 2030 obligaties zijn bevestigd als zijnde afgestemd
op de 'Climate Bonds Taxonomy'.

-- 131,6 MWp aan fotovoltaïsche projecten geïnstalleerd of in
aanbouw en nog eens 75,0 MWp in de pijplijn; wanneer de
fotovoltaïsche projecten volledig zijn uitgevoerd, zullen zij meer
hernieuwbare energie opwekken dan het energieverbruik van alle huurders
samen.

-- Alle VGP kantoren zijn sinds 1 januari 2022 overgestapt op duurzame
energie via een PPA contract waarbij ons eigen 3,9 MWp zonnedak op VGP
Park Roosendaal de energie levert.

-- Wij hebben verdere stappen gezet om de CO2-emissies van de
constructiematerialen in onze projecten te verminderen - eerste projecten
met een houten draagstructuur en warmtepompen die zijn opgenomen in de
VGP-bouwnorm (ter vervanging van gasverwarming), verder hebben wij onze
bouwnorm bijgewerkt om waterbesparende en -retentietechnieken te
implementeren.

Hernieuwbare energie

-- In totaal zijn er 62 zonnepaneelinstallaties operationeel in de hele
portefeuille. De totale geïnstalleerde hernieuwbare
energiecapaciteit van de activa van de Groep in 2022 bedraagt 56,6 MWp
(waarvan 15,1 MWp door derden wordt geëxploiteerd) (+66% ten
opzichte van december 2021) met nog eens 28 projecten met een vermogen
van 75,0 MWp in aanbouw, die na voltooiing een investering van EUR 78
miljoen vertegenwoordigen. Verder zijn er 60 projecten met een totaal
van72,7 MWp gecontracteerd vermogen in de pijplijn.

-- De bruto hernieuwbare energie inkomsten over 2022 bedroegen EUR 5,9
miljoen (netto EUR 5,6 miljoen); vergeleken met EUR 1,3 miljoen in 2021.
De bruto hernieuwbare energie inkomsten over 2022 profiteerden van een
aanzienlijke toename van de productiecapaciteit en van hogere
energieprijzen.

-- De operationele productiecapaciteit voor zonne-energie zou het komende
jaar exponentieel moeten groeien.

-- In 2022 werden over de hele portefeuille nieuwe zonnepanelen
geïnstalleerd. In VGP Park Nijmegen (Nederland) wordt een van de
grootste fotovoltaïsche daksystemen gebouwd: de bouwwerkzaamheden
zijn gestart in 2020, met de installatie van 4,8 MWp; in 2022 is een
additionele 3,1 MWp geïnstalleerd en het project zal in 2023
voltooid zijn, wanneer de installatie een totale output van ongeveer
17,61 MWp zal bereiken. De grootste installatie van de Groep in Duitsland
is het VGP Park München, waar een fotovoltaïsche installatie
van 11,55 MWp werd geïnstalleerd over meerdere gebouwen en in
december 2022 klaar was, met een geschatte besparing op de van het net
afgenomen energie van 9.000.000KWh.

-- In Duitsland gebruikt VGP Park München ook geothermische energie
voor zijn verwarmings- en koelingsbehoeften. In de hele Groep wordt een
stevige pijplijn van toekomstige projecten aangehouden, zoals gebouwen
waarin de fotovoltaïsche installaties de eigen energie behoefte
dekt. De hernieuwbare elektriciteit die door de Groep wordt geproduceerd,
wordt ofwel zelf verbruikt om in de energiebehoeften van onze huurders te
voorzien, ofwel verkocht aan het net. Zodra de fotovoltaïsche
projecten in aanbouw volledig operationeel zijn, zal de
zonne-energieproductiecapaciteit het totale energieverbruik van alle
huurders, gemeten over FY2021, overtreffen.
Vooruitzichten 2023

-- Samen met onze sterke balans, gezonde kaspositie en goed gepositioneerde
portefeuille en met een primaire focus op de ontwikkeling van onze
bestaande attractieve landbank, blijven wij vol vertrouwen om solide
operationele prestaties te realiseren en ons cash recycling model verder
te versterken.

-- Na een goede start in januari en februari en ondanks een onzekere
geopolitieke en economische omgeving, zet VGP haar op marges gerichte
strategie behoedzaam voort, ondersteund door technische competentie en
investeringen en een voortdurend streven naar hoge duurzaamheid en
kwaliteit in onze gebouwen en hun locaties.

-- Gezien de gecontracteerde huuropbrengsten op jaarbasis van EUR 303
miljoen en de recente leveringen van 1,1 miljoen vierkante meter aan
huurders, wordt verwacht dat de netto huuropbrengsten hun groei met hoge
dubbele cijfers zullen voortzetten.
Dividend 2022

-- De Raad van Bestuur heeft beslist om aan de algemene vergadering van
aandeelhouders, die gehouden wordt op vrijdag 12 mei 2023, de uitkering
van een bruto dividend van EUR 2,75 per aandeel voor te stellen. Dit
stemt overeen met een totaal bruto dividend van EUR 75.051.108.
voda
2
BELANGRIJKSTE FINANCIËLE GEGEVENS

Verandering
Activiteiten en resultaten 2022 2021 (%)
----------------------------------------------- -------- ----- -----------
Gecommitteerde jaarlijkse huurinkomsten
(EURmio) 303,2 256,1 18,4%
----------------------------------------------- -------- ----- -----------
Bruto inkomsten uit hernieuwbare energie
(EURmio) 5,9 1,3 353,8%
----------------------------------------------- -------- ----- -----------
Operationeel resultaat voor niet-gerealiseerde
waarderingsaanpassingen (EURmio) (115,6) 776,6 n/a
----------------------------------------------- -------- ----- -----------
IFRS nettowinst (EURmio) (122,5) 650,1 n/a
----------------------------------------------- -------- ----- -----------
IFRS-winst per aandeel (EUR per aandeel) 5,49 31,41 n/a
----------------------------------------------- -------- ----- -----------
Dividend per aandeel (EUR per aandeel) 2,75(11) 6,85 (59,9)%
----------------------------------------------- -------- ----- -----------

Verandering
Portefeuille en balans 2022 2021 (%)
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
Waarde portefeuille, incl. Joint Ventures
tegen 100% (EURmio) 6.443 5.746 12,1%
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
Waarde portefeuille, incl. Joint Ventures

tegen aandeel (EURmio) 4.605 4.084 12,8%
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
Bezettingsgraad van de bestaande portefeuille
(%) 98,9 99,4 -
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
EPRA NTA(12) per aandeel (EUR per
aandeel) 103,17 106,93 (3,52)%
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
IFRS NAV per aandeel (EUR per aandeel) 98,70 99,65 (0,95)%
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
Netto financiële schuld (EURmio) 1.669 1.159 44,0%
---------------------------------------------- ------ ------ -----------
Gearing(13) (%) 34,4 29,8 -
---------------------------------------------- ------ ------ -----------

AUDIO WEBCAST VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN

VGP zal op 23 februari 2023 om 10.30 uur (CET) een webcast verzorgen.

De conference call zal beschikbaar zijn op:

Webcast link:

-- eur04.safelinks.protection.outlook.co...
channel.royalcast.com/landingpage/vgp...

-- Klik op bovenstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop,
tablet of mobiel apparaat

-- Presentatie wordt gestreamd via het geselecteerde apparaat

-- Neem 5-10 minuten voor aanvang deel aan de webcast van het evenement.
Een presentatie zal beschikbaar zijn op de VGP-website:

www.globenewswire.com/Tracker?data=1V... www.vgpparks.eu/en/investors/publicat...

FINANCIËLE KALENDER

Publicatie jaarverslag 2022 11 april 2022
Trading update eerste kwartaal 4 mei 2022
2023
Algemene vergadering van aandeelhouders 12 mei 2022
Ex-datum dividend 24 mei 2022
Betaaldatum van het dividend 26 mei 2022
Halfjaarlijkse resultaten 2023 24 augustus 2022
Trading update derde kwartaal 3 november 2022
2023

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433 investor.relations@vgpparks.eu
------------------ -----------------------------------------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
(Hoofd Marketing)
------------------ -----------------------------------------------------
188 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 31 mrt 2023 17:35
Koers 82,200
Verschil +1,500 (+1,86%)
Hoog 83,100
Laag 79,500
Volume 25.529
Volume gemiddeld 26.557
Volume gisteren 19.422

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront