PostNL juli 2018 - Deal in de luwte?

2.372 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 115 116 117 118 119 » | Laatste
Toekomstbeeld
0
quote:

williedevil schreef op 12 juli 2018 10:16:


Zullen we aan de machinist vragen of de trein niet speciaal voor die ene speciale gast achteruit naar Den Helder kan rijden, hij zit altijd in de achteruitrijstoel maar wil vooruit kijken. Ofschoon we we dan wel degelijk expliciet eerst naar Roodeschool moeten om in termen van kennis de kritiekpunten aan kennis (weliswaar binnen het UCOI-model) bij te kunnen spijkeren. Dit alles terwijl de analisten het op het in mijn eerdere posting aangehaalde referentiepunt volkomen eens waren met wat Herna Verhagen in de trein naar Andre Rieux eerdere concerten ook al immers bedacht had) Ofschoon dat dan weer in tegenspraak met wat ik zelf ook al eerder postte in mijn achtste kwartaalupdate. Waar overigens AapJaap het mee eens was toen hij Pim aanviel in de AVA van het eerdere kwartaal, immers Bpost was op dat punt onder leiding van onze Koen expliciet zeer duidelijk de onderliggende partij!!!

ps. we moeten hier niet spreken van de UCOI express naar Heerlen, immers expliciet heb ik al aan AAPJAAP mijn mening voortvloeiende uit eerdere gedachtenpassages binnen de postdialoog ten tijde van de AVA om 14.00h te Den Haag naar voren gebracht ofschoon ik daar immers nooit geweest zou zijn.
pps. Trouwens de koersstijgingen in Q5 tot Q8 in 2012 waren drie maal zo positief.


:-) AB
Martijn van M
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 juli 2018 11:06:


[...]

Haha, die opzet was ik alweer vergeten, AB voor het plaatsen.
Had ik gemaakt nav de verwarring destijds op het forum tav de diverse begrippen. Heb nog even een verklarend mailtje van PostNl opgesnord.Steenvoorden-Laudij, Inge inge.steenvoorden@postnl.nl
wo 21-9-2016, 17:02
U;Berg, Karen (karen.berg@postnl.nl)

Dag Xxxxx,

Onze key metric is een aangepaste EBIT (dus niet EBITDA). We vinden het belangrijk dat de key metric die we gebruiken zoveel mogelijk aansluit bij onze business. Daarom corrigeren voor ‘one-offs’ (staan per kwartaal uitgelegd in onze persberichten en presentaties) en voor cash out voor pensioenen en uit (reorganisatie)voorzieningen. De redenen om de cashcorrectie toe te passen zijn:

*Pensioenen: de pensioenlasten in de resultatenrekening zijn (veel) lager dan de cash die PostNL betaalt aan het pensioenfonds. PostNL is van mening dat het meenemen van de volledige cashverplichting in onze key metric het inzicht in de performance van het bedrijf sterk verbetert. Deze cashverplichting is overigens in de loop van de jaren aanzienlijk afgenomen door stappen die zijn genomen om verbeteringen te realiseren op dit traject (bijv. nieuwe overeenkomst met het pensioenfonds sinds 2014 en eigen bijdrage van werknemers hebben hiertoe bijgedragen).

*Reorganisaties: dit zien wij als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Wij gaan hier in onze key metric als volgt mee om: toevoegingen aan de voorziening (=non-cash) behandelen we als ‘one-off’ (nemen we dus niet mee in de key metric), en als de daadwerkelijke cash out volgt nemen we dat mee in onze key metric.

Sinds 2011 presenteren we onze cijfers op deze manier (met uitleg en aansluiting naar de gerapporteerde cijfers – de boekhoudkundige resultaten – EBITDA, EBIT en net profit – zijn ook altijd terugvinden in onze kwartaalberichten).

Vriendelijke groet, Inge

Kind regards,

Inge Steenvoorden
Manager Investor Relations
Investor Relations


Bovenstaande bevestigd wat ik heb beschreven dat de factor pensioenen dus wordt meegenomen in de (netto)winst die PostNL rapporteert.


PS. Ik vraag me af of Steenvoorden in de brief eigenlijk niet opnieuw onduidelijkheid schept, want de termen 'EBITDA', 'EBIT' en 'net profit' worden vrijwel nooit in de kwartaalrapportages van PostNL aangetroffen. De brief geeft wel aan dat er dus wordt gewerkt met een ander 'vocabulaire', dit blijkt eigenlijk direct uit het feit dat er in bovenstaande brief wordt gesproken van een "aangepaste EBIT".
Martijn van M
0
quote:

Go Go Go ! schreef op 12 juli 2018 10:18:


[...]

De discussie wordt helemaal niet nodeloos moeilijk gemaakt. Hij is hier namelijk al veel eerder gevoerd, maar je snapt het simpelweg niet, Martijn.

Vocabulaire van Post NL ... ‘t wordt steeds dwazer.

In de brief in de reactie van Toekomstbeeld (12 jul 2018 om 11:06) wordt het 'vocabulaire' van PostNL toegelicht.

(Brief is eigenlijk zelf ook weer verwarrend omdat er wordt gesuggereerd dat de term EBITDA in de rapportage van PostNL zou voorkomen echter dit is niet het geval)
Toekomstbeeld
1
quote:

Martijn van M schreef op 12 juli 2018 11:11:


[...]

Bovenstaande bevestigd wat ik heb beschreven dat de factor pensioenen dus wordt meegenomen in de (netto)winst die PostNL rapporteert.


PS. Ik vraag me af of Steenvoorden in de brief eigenlijk niet opnieuw onduidelijkheid schapt, want de termen 'EBITDA', 'EBIT' en 'net profit' worden vrijwel nooit in de kwartaalrapportages van PostNL aangetroffen. De brief geeft wel aan dat er dus wrodt gewerkt met een ander 'vocabulaire', dit blijkt eigenlijk direct uit het feit dat er in bovenstaande brief wordt gesproken van een "aangepaste EBIT".


Natuurlijk worden pensioenkosten meegenomen in de kosten. Net zoals salarissen en sociale lasten. Is een standaard onderdeel van de salaris som.
Dat is de maandelijkse reservering welk elk bedrijf maandelijks verplicht boekt.

ECHTER, de pensioenboekingen agv actuariële rentestanden wijzigingen op het complete miljardensaldo, wat al in de pensioenpot is gestopt, worden rechtstreeks in de balans verwerkt, in het EV.

Ik heb je dat ergens in 2016 ook al eens helemaal duidelijk gemaakt. Er zijn twee componenten mbt pensioenen.
1 de standaard maandelijkse dotatie obv huidige werkende personeelsbestand;====> in de kosten;
2 de "correctie" welke gemaakt wordt op het al bestaande pensioensaldo====> direct richting Eigen Vermogen (balans)

PostNL licht dat ook telkens toe.


"Van Steenvoorden schept onduidelijkheid".....ik moet wel effe lachen dat je zelfs de officiële kanalen van PostNL al betwijfeld.
Misschien eens beseffen dat de helft van wat je schrijft zelf niet begrijpt, en dat je 100% van wat een ander schrijft niet begrijpt.

Conform verzoek, ik zal je niet langer bevragen nog plagen.
Martijn van M
0
quote:

Go Go Go ! schreef op 12 juli 2018 10:18:


[...]

De discussie wordt helemaal niet nodeloos moeilijk gemaakt. Hij is hier namelijk al veel eerder gevoerd, maar je snapt het simpelweg niet, Martijn.

Vocabulaire van Post NL ... ‘t wordt steeds dwazer.

In de brief in de reactie van Toekomstbeeld (12 jul 2018 om 11:06) wordt het 'vocabulaire' van PostNL toegelicht.

De Brief is eigenlijk zelf ook weer verwarrend omdat er wordt gesuggereerd dat de term EBITDA in de rapportage van PostNL zou voorkomen, zie deze passage:

"Sinds 2011 presenteren we onze cijfers op deze manier (met uitleg en aansluiting naar de gerapporteerde cijfers – de boekhoudkundige resultaten – EBITDA, EBIT en net profit – zijn ook altijd terugvinden in onze kwartaalberichten)."


(Echter de EBITDA en 'net profit' worden in zowel de kwartaalrapportages, analisten presentaties en conference calls meestal niet aangetroffen; slechts incidenteel wordt er direct verwezen naar de term 'net profit', maar ook niet op een consequente manier... bij de Q1 2018 kom ik de term bijvoorbeeld wel tegen in het Nederlandse persbericht in een Engelstalige passage, maar de term komt bijvoorbeeld weer helemaal niet terug in de Engelstalige analistenpresentatie)
Martijn van M
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 juli 2018 11:33:


[...]

Natuurlijk worden pensioenkosten meegenomen in de kosten. Net zoals salarissen en sociale lasten. Is een standaard onderdeel van de salaris som.
Dat is de maandelijkse reservering welk elk bedrijf maandelijks verplicht boekt.

ECHTER, de pensioenboekingen agv actuariële rentestanden wijzigingen op het complete miljardensaldo, wat al in de pensioenpot is gestopt, worden rechtstreeks in de balans verwerkt, in het EV.

Ik heb je dat ergens in 2016 ook al eens helemaal duidelijk gemaakt. Er zijn twee componenten mbt pensioenen.
1 de standaard maandelijkse dotatie obv huidige werkende personeelsbestand;====> in de kosten;
2 de "correctie" welke gemaakt wordt op het al bestaande pensioensaldo====> direct richting Eigen Vermogen (balans)

PostNL licht dat ook telkens toe.


"Van Steenvoorden schept onduidelijkheid".....ik moet wel effe lachen dat je zelfs de officiële kanalen van PostNL al betwijfeld.
Misschien eens beseffen dat de helft van wat je schrijft zelf niet begrijpt, en dat je 100% van wat een ander schrijft niet begrijpt.

Conform verzoek, ik zal je niet langer bevragen nog plagen.


Dan heb ik een vraag voor jou:

Kun jij de EBITDA terugvinden in het Q1 2018 persbericht?
(Dan wel in de Q1 2018 analisten presentatie?)


PS. Ik vraag dit omdat van Steenbergen immers expliciet suggereert dat de EBITDA altijd in de rapportages is terug te vinden, maar dit is volgens mij toch echt niet het geval.

Dat PostNL deze termen niet gebruikt heeft vermoedelijk te maken met het feit dat ze zelf spreken van een 'aangepaste' manier van rapporteren waardoor de lezer wellicht op het verkeerde spoor zou worden gezet wanneer die termen zouden worden gebruikt in de rapportages.
Toekomstbeeld
0
Nettowinst wordt door de gehele kwartaalrapportage voortdurend gebruikt. En daarom was mijn initiële vraag ook "wat zijn de verwachtingen tav de Q2 Nettowinst?".


In de Q1 2018 rapportage staat de Netto winst genoemd in de samenvatting op de allereerste pagina "Winst over de periode".

Financiële highlights 1e kwartaal 2018
• Omzet € 875 miljoen (Q1 2017: € 870 miljoen)
• Omzet gerelateerd aan e-commerce steeg naar 42% (Q1 2017: 34%)
• Onderliggend cash bedrijfsresultaat € 29 miljoen (Q1 2017: € 50 miljoen)
Winst over de periode € 14 miljoen (Q1 2017: € 41 miljoen)
• De netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten bedroeg € (18) miljoen (Q1 2017: € (20) miljoen)
• Geconsolideerd eigen vermogen van € 58 miljoen (ultimo 2017: € 34 miljoen)


Amper halverwege staat de opbouw zelfs getalmatig en heet daar "Periodewinst".

En halverwege zegt de baas haarzelf: "Verklaring van de CEO Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Zoals verwacht, was ons resultaat in het eerste kwartaal lager dan vorig jaar".


En op pagina drie wordt de term net profit (=Engels voor Netto winst) gebruikt als verklaring voor de toename vh EV (met als tweede de actuariële plus op de pensioenen).

Development financial and equity position Total equity attributable to equity holders of the parent increased to €58 million as per 31 March 2018, almost fully explained by net profit of €14 million and a net actuarial gain on pensions of €9 million
Toekomstbeeld
0
quote:

Martijn van M schreef op 12 juli 2018 11:44:


[...]

Dan heb ik een vraag voor jou:

Kun jij de EBITDA terugvinden in het Q1 2018 persbericht?
(Dan wel in de Q1 2018 analisten presentatie?)


PS. Ik vraag dit omdat van Steenbergen immers expliciet suggereert dat de EBITDA altijd in de rapportages is terug te vinden, maar dit is volgens mij toch echt niet het geval.

Dat PostNL deze termen niet gebruikt heeft vermoedelijk te maken met het feit dat ze zelf spreken van een 'aangepaste' manier van rapporteren waardoor de lezer wellicht op het verkeerde spoor zou worden gezet wanneer die termen zouden worden gebruikt in de rapportages.


Jazeker, EBITDA = 51 miljoen euro (en in Q1 2017 was die 85 miljoen euro).
prinszicht
0
Ik leer een hoop! Koers is niet voorruit te branden. Het wordt tijd voor een 10 miljoen plus dag qua omzet.
Toekomstbeeld
0
quote:

prinszicht schreef op 12 juli 2018 12:05:


Ik leer een hoop! Koers is niet voorruit te branden. Het wordt tijd voor een 10 miljoen plus dag qua omzet.


van 3,13 naar 3,16, zomaar drie hele kauwgum ballen erbij :-)
Martijn van M
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 juli 2018 11:58:


[...]

Jazeker, EBITDA = 51 miljoen euro (en in Q1 2017 was die 85 miljoen euro).


...???

Merkwaardig antwoord, want beide getallen staan überhaupt niet in de Q1 rapportage vermeld, noch het bijbehorende persbericht.

(Sorry, maar waar heb jij die getallen precies aangetroffen dan?)
Toekomstbeeld
0
quote:

Martijn van M schreef op 12 juli 2018 12:35:


[...]

...???

Merkwaardig antwoord, want beide getallen staan überhaupt niet in de Q1 rapportage vermeld, noch het bijbehorende persbericht.

(Sorry, maar waar heb jij die getallen precies aangetroffen dan?)


Zoals PostNL schreef, alle getallen zijn terug te vinden.....

"Sinds 2011 presenteren we onze cijfers op deze manier (met uitleg en aansluiting naar de gerapporteerde cijfers – de boekhoudkundige resultaten – EBITDA, EBIT en net profit – zijn ook altijd terugvinden in onze kwartaalberichten)".


Net profit = Nettowinst = Periode winst = Winst over de periode: staat altijd op diverse plaatsen in het persbericht en de analistenrapportage.

De EBIT en EBITDA kunnen makkelijk herleid worden en dus terug te vinden. Moet je natuurlijk wel weten wat de begrippen betekenen en wat je mee moet tellen (of juist niet mee moet tellen).

De door mij genoemde EBITDA getallen kun je herleiden obv vd P&L die op pagina 7 vd presentatie staat.
Analyse
4
quote:

Martijn van M schreef op 11 juli 2018 23:15:


[...]

Daar heb je wel een punt, ofschoon in de rapportage van PostNL de wijzigingen in de pensioenverplichtingen (welke afhankelijk is van de rente) wel degelijk worden meegenomen in de berekening van de zogenaamde 'genormaliseerde winst'.

PostNL spreekt zelf eigenlijk nooit in termen van 'nettowinst', wat ik beschreef was de winst onder aan de streep... welke natuurlijk van groot belang is met in het achterhoofd het eigen vermogen (immers het dividendbeleid hangt daar grotendeels van af).


PS. Eén van de kritiekpunten t.a.v. de rapportage vorm van PostNL is dat het ook niet werkt met het zogenaamde EBITDA model (waar de term 'nettowinst' binnen wordt gebruikt).

PPS. Regelmatig toch wel een postief resultaat gezien bij de kwartaal update:

- Koersstijging bij Q3 2017: +4,4%;
- koersstijging bij Q3 2016: +3,6%;
- koersstijging bij Q2 2016: +8,1%.

(Van de laatste 7 kwartaalupdates waren er 3 positief)

"Daar heb je wel een punt". Nee je zat er gewoon compleet naast en bent hierop geattendeerd door Toekomstbeeld. Continue dit forum bestoken met ellenlange betogen met als inhoud jouw waarheid. Als collega posters er doorheen prikken begin je vervolgens om je heen te slaan.
Toekomstbeeld
0
quote:

Analyse schreef op 12 juli 2018 12:53:


[...]
"Daar heb je wel een punt". Nee je zat er gewoon compleet naast en bent hierop geattendeerd door Toekomstbeeld. Continue dit forum bestoken met ellenlange betogen met als inhoud jouw waarheid. Als collega posters er doorheen prikken begin je vervolgens om je heen te slaan.


Ik kan niet anders dan hiervoor met plezier een AB te geven :-) Verhip, ik zie dat je er nu al twee hebt.
Het zou mij niet verbazen als jouw posting aan het einde vd dag meer dan 10 Abtjes te pakken heeft!
prinszicht
0
Onder “normale” omstandigheden moeten we dadelijk weer zakken naar 3,14. Het is redelijk voorspelbaar geworden. Misschien een beetje short afbouwen in de vroege middag en tegen het einde met kleine aantallen dicht bij huis. In de eindveiling nog wat munitie voor opening de volgende dag. Zo kunnen ze bij opening het sentiment voor de dag bepalen.
[verwijderd]
1
quote:

Analyse schreef op 12 juli 2018 12:53:


[...]
"Daar heb je wel een punt". Nee je zat er gewoon compleet naast en bent hierop geattendeerd door Toekomstbeeld. Continue dit forum bestoken met ellenlange betogen met als inhoud jouw waarheid. Als collega posters er doorheen prikken begin je vervolgens om je heen te slaan.
Vote for: EXIT Martijn van M, ofschoon de neuroot...
Martijn van M
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 juli 2018 11:58:


[...]

Jazeker, EBITDA = 51 miljoen euro (en in Q1 2017 was die 85 miljoen euro).


Overigens... dit zou betekenen een daling van precies 40% van de EBITDA in Q1 2018 t.o.v Q1 2017.

Echter, deze bron meldt dat de EBITDA met 44% daalde in Q1 2018 t.o.v. Q1 2017:

"#beurs #postNL ebitda tov Q12017 -44%"

twitter.com/brsvlgr/status/9938089833...

(Overigens, dit lijkt te gaan over de UOI, want: UOI Q1 2018 was 38M t.o.v. 68M in Q1 2017, een daling van precies 44%)


Uit een andere tweet blijkt dat deze persoon echter ook de UCOI als maat voor de EBITDA gebruikt, zie:

"#beurs #postNL 2018 schatting ebitda 160M a 200M is -30%"

twitter.com/brsvlgr/status/9937789072...

(Overigens, de UCOI in Q1 2018 was 29M t.o.v. 50M in Q1 2017... wat overeenkomt met een daling van 42%)


Dus Toekomstbeeld, jij zegt dat de EBITDA daalde met 40% echter het twitter account van ene Peter v.m.p. van Bemmelen meldt dat de EBITDA met 44% daalde... en op basis van de UCOI zou de daling 42% zijn.


En ik heb ook nog een citaatje van Andre Mulder gevonden uit de Q1 conference call waaruit blijkt dat hij de UOI als een maat voor de EBIT gebruikt:

"Question: Andre F. M. Mulder - Kepler Cheuvreux, Research Division - Analyst : Okay. Then last question on Parcels, you maintain the outlook for the full year, cash EBIT of EUR 160 million to EUR 200 million?"

www.alacrastore.com/thomson-streeteve...


Dit suggereert dat deze heren wellicht beide de UOI als EBIT gebruiken (beschreven door Mulder) en de UCOI als EBITDA (beschreven in de eerste tweet van van Bemmelen)


Er zijn overigens ook bronnen die eenvoudigweg het 'operating income/bedrijfsresultaat' proberen te gebruiken als een maat voor de EBITDA, zie:

www.4-traders.com/POSTNL-8070432/cale...

(Met deze laatste benadering zou de EBITDA in Q1 2018 30 miljoen zijn geweest t.o.v. 66 miljoen in Q1 2017, een daling van -55%... dit percentage is overigens wel ook direct terug te vinden in de rapportage van PostNL, echter wijkt wel heel ver af van de eerder genoemde percentages van respectievelijk 40%, 42% en 44%)Conclusie: er bestaat overduidelijk onduidelijkheid over hoe de EBITDA van PostNL kan worden berekend!

(Beste Toekomstbeeld, ik ben nog steeds benieuwd hoe jij precies aan jouw getallen bent gekomen want van Bemmelen komt immers uit op een ander percentage!!!)

Martijn van M
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 juli 2018 12:49:


[...]

Zoals PostNL schreef, alle getallen zijn terug te vinden.....

"Sinds 2011 presenteren we onze cijfers op deze manier (met uitleg en aansluiting naar de gerapporteerde cijfers – de boekhoudkundige resultaten – EBITDA, EBIT en net profit – zijn ook altijd terugvinden in onze kwartaalberichten)".


Net profit = Nettowinst = Periode winst = Winst over de periode: staat altijd op diverse plaatsen in het persbericht en de analistenrapportage.

De EBIT en EBITDA kunnen makkelijk herleid worden en dus terug te vinden. Moet je natuurlijk wel weten wat de begrippen betekenen en wat je mee moet tellen (of juist niet mee moet tellen).

De door mij genoemde EBITDA getallen kun je herleiden obv vd P&L die op pagina 7 vd presentatie staat.


(Hiermee wordt mijn vraag natuurlijk helemaal niet beantwoord; PostNL suggereert immers dat de getallen in de rapportage terug te vinden zouden zijn... wat zou kloppen als de benadering van Andre Mulder en van Bemmelen juist zou zijn. Echter, de getallen die jij noemt staan überhaupt in niet in de rapportage van PostNL - vandaar dat ik benieuwd ben wat jij precies hebt berekend)
2.372 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 115 116 117 118 119 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 8 mrt 2021 16:41
Koers 3,719
Verschil +0,119 (+3,31%)
Hoog 3,724
Laag 3,583
Volume 7.252.158
Volume gemiddeld 5.909.293
Volume gisteren 7.339.725

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront