Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Gasloos of niet

1.617 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » | Laatste
voda
1
Energienota hoger door warmtepomp en laadpaal

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is veel te zwak voor de hausse aan elektrische auto’s en warmtepompen die eraan komt. Netbeheerders zeggen dat ze miljarden moeten investeren en sluiten niet uit dat de energierekening met tientallen euro’s stijgt.

Ton Voermans 21 feb. 2020 Laatste update: 08:39

Tot 2030 moeten er 1,7 miljoen openbare laadpalen geplaatst worden, daarnaast gaan er 1,5 miljoen huizen van het aardgas af. Als die allemaal in bedrijf komen, vergt het een ongekende hoeveelheid stroom. Eén Tesla Model 3 slurpt evenveel elektriciteit als tien huishoudens; en één warmtepomp heeft evenveel stroom nodig als een handvol wasdrogers. De kabels in de grond en de transformatorhuisjes zijn te dun en te zwak om al die energie te kunnen leveren. Er wordt nu al gewerkt met laadpalen die op piekmomenten slechts de helft van het vermogen leveren om te voorkomen dat de wijktransformator het begeeft.

De drie grote netbeheerders melden enorme toenames van de investeringen om de exploderende vraag naar elektriciteit te kunnen leveren. Enexis investeert dit jaar 878 miljoen euro, Liander 882 miljoen euro en Stedin 669 miljoen euro. Dat is bij deze drie grootste netbeheerders bijna een verdubbeling van de investeringen in 2015, een groot deel is nodig voor de energietransitie.

Overal in Nederland zal komende jaren worden gegraven om dikkere kabels in de grond te leggen. Liander zegt dat er ‘een verdubbeling’ van het netwerk nodig is om alle elektriciteit bij de laadpalen en warmtepompen te krijgen. Volgens Liander ‘een opgave waar we normaal gesproken veertig jaar over doen en die we nu in tien jaar moeten realiseren’.

Netbeheerders moeten het elektriciteitsnet twee keer zo sterk maken en dan nog is het niet genoeg om altijd en overal voldoende energie te leveren. In heel Nederland moeten dikkere kabels de grond in.
Netbeheerders moeten het elektriciteitsnet twee keer zo sterk maken en dan nog is het niet genoeg om altijd en overal voldoende energie te leveren. In heel Nederland moeten dikkere kabels de grond in. © Stedin / Ramona Lauw

Directeur Marc van der Linden van netbeheerder Stedin. © Sicco van Grieken

Stedin-baas Marc van der Linden verwacht dat de netbeheerders de komende tien jaar 25 tot 30 miljard euro kwijt zijn aan het onderhoud en de aanleg van een robuuster elektriciteitsnetwerk. Tennet, de beheerder van het landelijk netwerk met de hoogspanningsmasten, is ook nog eens ruim 10 miljard kwijt. Waar dat geld vandaan moet komen is nog niet duidelijk. De tarieven die netbeheerders via de energienota mogen berekenen worden vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. Van der Linden verwacht dat de tarieven hoe dan ook moeten stijgen. ,,Reken minimaal op enkele tientjes per jaar.’’

Wat hebben die aanpassing aan het elektriciteitsnetwerk voor invloed op het verbruik thuis? Lees hieronder hoe het gaat lonen om de vaatwasser aan te zetten als de zon schijnt en de windmolens draaien.

Ondanks de tientallen miljarden euro’s die in het elektriciteitsnetwerk worden geïnvesteerd gaat het niet lukken om iedereen op ieder moment van de dag onbeperkt stroom te kunnen leveren. ,,Er zit een grens aan wat we kunnen elektrificeren.’’

Lees ook
‘Gemeenten zijn deel Eneco-miljoenen mogelijk binnen de kortste keren alweer kwijt’
Miljoenen Nederlanders stappen nooit over en betalen zich blauw aan energie en telecom

De vlag ging afgelopen weekeinde nergens uit, maar daar was eigenlijk wel alle reden toe. Storm Dennis raasde over het land en inkopers bij de energiebedrijven zaten met open mond naar hun schermen te kijken. Voor het eerst in de geschiedenis was de prijs van elektriciteit in Nederland negatief. Windturbines draaiden op volle toeren en er werd samen met energiecentrales die op de weekendstand stonden zoveel geproduceerd dat energieproducenten moesten betálen om de energie op het net kwijt te kunnen. Inkopers kregen de kilowatturen gratis. Het feestje duurde maar twee uur, maar toch, dit was een inkijkje in de toekomst. ,,Dát is straks het moment om je Tesla te laden. Als er veel aanbod is waardoor de prijzen laag zijn’’, zegt ceo Marc van der Linden van netbeheerder Stedin.

De energietransitie gaat veel veranderen in Nederland en iedereen krijgt ermee te maken. Vooral de elektrische auto zorgt voor een ongekende vraag naar stroom. Een aantal netbeheerders en energiebedrijven probeert de te verwachten capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk te sturen door het vermogen van laadpalen op piekmomenten sterk te reduceren. In Amsterdam, Overijssel en Gelderland komt er uit een aantal laadpalen minder stroom als er veel vraag is. Dat moet ervoor zorgen dat de wijk niet op zwart gaat. De komende tien jaar worden er 1,7 miljoen laadpalen geplaatst en die kunnen niet allemaal tegelijk aan.


© ANP
Pan piepers
Volgens Van der Linden is knijpen van de laadpaalvermogens de verkeerde insteek. Met prijsdifferentiatie is hetzelfde te bereiken, denkt hij. Wie zijn Tesla wil laden als half Nederland de pan piepers op de inductieplaat heeft staan, zal fors meer moeten betalen. ,,Het knijpen van je laadpaal is het allerlaatste wat je wil. Wij geloven in prikkels om het gedrag van klanten te sturen. Noem het nachtstroom 2.0 waarbij de prijs van de elektriciteit voortdurend varieert, afhankelijk van vraag en aanbod én capaciteit van het netwerk. Wie toch op piektijden tussen 18.00 en 21.00 uur wil laden zal daarvoor extra moeten betalen. Wie laadt als er veel zon en wind is, is goedkoper uit. Dat moet heel gebruiksvriendelijk gaan. Op je app geef je aan hoeveel stroom je nodig hebt en wanneer je vertrekt en vervolgens gaat het laden automatisch op tijden dat de vraag laag is. Het maakt veel mensen niks uit wanneer de auto laadt, áls hij maar laadt.’’

Er zijn meer ‘transitiepijntjes’, zoals Van der Linden het noemt. Ook thuis zal het nodige veranderen. ,,Er is een grens aan het elektrificeren. We zijn er altijd vanuit gegaan, en dat was ook zo, dat het transport van elektriciteit geen enkel probleem is. Maar die snelweg waarop geen enkele file staat, bestaat niet meer. Als we allemaal alles tegelijkertijd willen, en ook de industrie, glastuinbouw en vervoer komen op het elektriciteitsnet; dan gaat dat niet. Dan is de grens bereikt. We weten nog niet waar die grens precies zal liggen. Met prijsprikkels kun je ook voor elkaar krijgen dat mensen zeggen: de inductieplaat gaat nu aan, daarna de wasdroger en dan pas laad ik de auto. Eigenlijk willen we de vraag afstemmen op het aanbod in plaats van andersom.’’

voda
0
Deel 2:

23.000 volt
De afname sturen door prijsprikkels is nodig om te voorkomen dat er nog eens tientallen miljarden nodig zijn om een nóg zwaarder netwerk te maken. ,,We verzwaren nu op alle spanningsniveau’s. Dikkere kabels, grotere transformatorstations. In Rotterdam bijvoorbeeld verhogen we de middenspanning, zeg maar de ringweg voor de elektriciteit, van 10.000 volt naar 23.000 volt om de capaciteit te verhogen. We denken dat dat in Den Haag en Utrecht ook nodig is. Kabels die we vervangen zijn al geschikt voor die hogere spanning.’’

Nieuwe woonwijken zijn al voorbereid op de energietransitie. De kabels in de grond zijn dik genoeg voor warmtepompen en laadpalen en het gasnet kan eventueel ook waterstof transporteren. Maar in oudere wijken is dat volstrekt niet het geval. De kabels zijn te dun, de verdeelstations niet sterk genoeg en gas stoomt er nog door oude gietijzeren leidingen. ,,Die oude gasleidingen moeten eruit en vervangen worden door leidingen die ook geschikt zijn voor waterstof. We denken dat we voor 700 miljoen euro alle distributienetten in Nederland geschikt kunnen maken voor waterstof.’’

Warmtepomp, hybride cv-ketel en brandstofcel
Woordenboek

Discussie
Stedin investeert tot 2030 7 miljard euro in het elektriciteitsnetwerk. Tot dusver werden alle investeringen betaald door alle gebruikers via de maandelijkse energierekening. Dat systeem moet op de schop, vindt Van der Linden. ,,We willen niet dat de discussie over de energierekening de discussie over de energietransitie gaat beheersen. Aanleg van snelwegen of nieuwe rails en stations worden ook niet direct door de gebruikers betaald. Dat komt uit de staatskas, want de discussie over zo’n snelweg moet niet zijn of iemand in Groningen wel zijn deel betaalt voor dat stukje snelweg daar.’’

Daarnaast gaan de netbeheerders praten met de aandeelhouders. In het geval van Stedin zijn dat de gemeenten in het verzorgingsgebied. Van der Linden wil dat zij ‘honderden miljoenen’ investeren in het elektriciteitsnetwerk en is met de gemeenten hierover ‘stevig in gesprek’. Voor de gemeenten in Zuid-Holland betekent dat de opbrengst van de verkoop van hun aandelen Eneco voor een deel weer in het elektriciteitsnetwerk moet.

Een gemiddelde energierekening in Nederland is toch al gauw meer dan honderd euro. Met de nieuwste technieken kunnen we vast volledig zelfvoorzienende huizen maken, toch? Bouwkundige Elphi Nelissen (TU Eindhoven) legt je uit wat er wel en niet kan met zonnepanelen, windturbines, rioolwarmte en nog veel meer...

www.ad.nl/binnenland/energienota-hoge...
voda
2
Lage gasprijs is meevaller voor het klimaat

LNG gastanker op weg naar Maasvlakte Twee. De LNG Gate Terminal kreeg vorig jaar een recordaantal van 171 lng-tankers op bezoek, vergeleken met 104 een jaar eerder. Foto: Peter Hilz/Hollandse Hoogte

De gasprijs is deze maand gedaald naar het laagste niveau in tien jaar. Dat is op het eerste gezicht goed nieuws voor het klimaat, want gas gestookte elektriciteitscentrales drukken kolencentrales, die meer CO2 uitstoten, uit de markt.

De oorzaak van de lage gasprijs: veel aanbod door een recordproductie van schaliegas in de Verenigde Staten. Tegelijk blijft de vraag achter. Wereldwijd is het een milde winter en door het coronavirus blijft de groei in de vraag naar aardgas in China sterk achter.

Kolencentrales

Bij de huidige lage prijzen gaan gascentrales méér en kolencentrales juist minder produceren. Ook de gestegen prijs van CO2 zet kolencentrales onder druk. Vorig jaar nam de wereldwijde uitstoot van de elektriciteitssector vooral hierdoor al met 12% af. Minder kolenverbranding mag dan goed nieuws zijn voor het klimaat, het maakt voor de uitstoot-doelstellingen van individuele landen wel uit waar de kolencentrales staan.

Zo laten cijfers zien dat als gevolg van de lage gasprijs er door Nederland fors minder elektriciteit geïmporteerd wordt uit onder meer Duitsland, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Met andere woorden: Nederlandse gascentrales drukken Duitse kolencentrales uit de markt.

Minder import van Duitse kolenstroom is daarmee slecht nieuws voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Omdat er hier meer gascentrales draaien die die Duitse kolenstroom vervangen, stijgen de totale Nederlandse broeikasgasemissies namelijk.

Urgenda-vonnis

Hierdoor wordt het moeilijker om te voldoen aan de eisen van het Urgenda-vonnis. Dat draagt Nederland op om dit jaar de uitstoot met 25% terug te brengen ten opzichte van 1990. Volgens de laatste schatting van het PBL komt Nederland niet verder dan een reductie van 20%-21%.

Toch is er hoop, want de gasprijs is nu zo laag dat ook de Nederlandse kolencentrales minder gaan draaien, zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Het vervangen van die binnenlandse kolenproductie met gas bespaart wel CO2 in Nederland. Bovendien daalt de uitstoot volgens Visser door de warme winter en de al maanden stil liggende defecte Riverstone-kolencentrale op de Maasvlakte.

Gasbaten geraakt

De lage gasprijs heeft echter ook schadelijke kanten. Het kan de prikkel om te verduurzamen vertragen en het slaat een gat in de gasbaten van Nederland.

'De sterk dalende gasprijs heeft een effect op de gasbaten van Nederland. Er komt minder binnen dan begroot in de miljoenennota', bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hoe groot het effect zal zijn, is nog onduidelijk.

Tegenvaller van honderden miljoenen

In de Miljoenennota voor 2020 staan de gasbaten begroot op €1,1 mrd. Dat is op basis van een gasprijs van €0,178 per kubieke meter. Op de gashandelsbeurs kopen energieleveranciers nu een kubieke meter gas in voor minder dan €0,10.

Huishoudens betalen dit jaar overigens ongeveer 76 eurocent per kubieke meter, na Zweden de hoogste prijs van alle EU-landen. Het grote verschil wordt verklaard door het hoge aandeel van belastingen en heffingen in de Nederlandse prijs (€0,50 per kubieke meter oftewel 62%).

Consumenten met een vast contract zullen pas volgend jaar profiteren van de lage gasprijs, maar huishoudens met een variabel contract of die waarvan het huidige vaste contract nu of binnenkort afloopt, waarschijnlijk al eerder, verwacht Hans de Kok, directeur van vergelijkingssite Pricewise. 'Maar het is lastig te zeggen hoeveel precies.'

fd.nl/ondernemen/1334381/lage-gasprij...
Bijlage:
haas
0
mss maar weer meer prijsverschil creeren tussen dag- en nachtstroom ?

PS: wss is het beter om méér subsidie te verstrekken op zonepanelen op woonhuizen/méér stimuleren van zonnepanelen op woonhuizen: dan mss minder dikke kabels nodig van Enexis c.s ?
haas
1
Hoeveel belasting betaal je op energie?
In 2020 dalen de belastingen op de energierekening met gemiddeld 70 euro voor een huiseigenaar. Wat betekent dit voor jou? Reken het uit met onze Energiebelastingtool.
De ontwikkeling van de belastingen is een optelsom van een hogere energiebelasting op gas en een verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Daartegenover staat een kleine verlaging van de belasting op elektra en een flinke stijging van de belastingvermindering op de energiebelasting.

www.eigenhuis.nl/energie/energiebelas...
Ronald Engels
0
haas,

Aangezien ik door mijn HRE-ECO Hoogrendements GAS CV Combiketel met 102 % rendement slechts 550 M3 gas verbruik en bovendien slechts 2000 KWuur aan elektriciteit, ga ik er dit jaar in belastingen 156 euro op vooruit, lang leve de HRE ECO Hoogrendements Gas CV Combiketel, GOED VOOR HET MILIEU EN GOED VOOR MIJN PORTOMONEE.

M.v.g.
jrxs4all
1
quote:

voda schreef op 25 februari 2020 07:06:


Op de gashandelsbeurs kopen energieleveranciers nu een kubieke meter gas in voor minder dan €0,10.

Huishoudens betalen dit jaar overigens ongeveer 76 eurocent per kubieke meter, na Zweden de hoogste prijs van alle EU-landen. Het grote verschil wordt verklaard door het hoge aandeel van belastingen en heffingen in de Nederlandse prijs (€0,50 per kubieke meter oftewel 62%).
De gasprijs is verder gezakt en het aandeel aan belasting is nog een stuk hoger dan hierboven berekend. Ik heb al een tijd een energiecontract bij EnergyZero (aanbevolen), gas en stroom tegen dag en uurprijzen ingekocht op de beurs.

Gasprijs vandaag 8,8 cent op de beurs, daar komen nog wat kosten bij en dan betaal ik 11,8 cent per m3. Daar komt 52,2 cent belasting bij.

Totale prijs is dan 64 cent per m3. Even rekenen: het aandeel belasting is dus 82%! Of nog anders gerekend: op een kale prijs van 11,8 cent wordt 442% belasting geheven!!

Waanzin, maar blijkbaar is het in Nederland normaal.

Overigens was er op 16 februari een primeur: door de harde wind en het aantal windmolens dat er inmiddels hier staat was de stroomprijs op de beurs voor de eerste keer in Nederland negatief, ik kreeg dus geld toe om stroom af te nemen.

Als het dan niet waait moeten de kolen en gascentrales extra hard draaien om iedereen met zijn warmtepomp warm te houden, maar dan kijken we even niet naar.

Willempie3
3
Je kunt je gasmeter beter belastingmeter noemen. Qua belastingklimaat kun je beter zo snel mogelijk emigreren uit het land van Rutte. Maar voor de meeste mensen geldt dat hun baan en sociaal netwerk ze toch maar hier houden.
voda
0
Dit is het eerste energieneutrale en aardgasvrije dorp van Nederland

Terheijden is hard op weg het eerste energieneutrale en aardgasvrije dorp van Nederland te worden. Met het Traais Energie Collectief (TEC) werken inwoners aan duurzaamheid. Het verhaal van een groen dorp in wording.

Cobine van der Louw, Palko Peeters 01-03-20, 06:00

TEC-keet, staat er in stoere letters op een bouwkeet aan het water van de Mark, bij de entree van Terheijden, niet ver van Breda. Het dorp in de gemeente Drimmelen is trots op het Traais Energie Collectief (TEC). Hún collectief, want de dorpelingen hebben zelf de krachten gebundeld om aan de groene weg te timmeren.

Aardgasvrije wijken
Toen in oktober 2018 het ministerie van Binnenlandse Zaken met 3,4 miljoen euro aan subsidie over de brug kwam uit het rijksprogramma ‘aardgasvrije wijken’ kon Traaie, zoals Terheijden in de volksmond heet, uit de startblokken. 74 gemeenten deden een beroep op een pot van 120 miljoen euro, 27 draaien nu proef. Terheijden (6000 inwoners, 2500 huizen) was één van de gelukkige. Het dorp draait vanaf 2025 op een eigen windturbine op snelwegknooppunt Zonzeel, op 40.000 zonnepanelen in een weiland én op een eigen warmtenet. Dat net voedt dan de eerste 334 woningen in de Hoofdstraat, waar de leidingen inmiddels al zijn gegraven. Nergens anders in het land is de schop zo voortvarend de grond ingegaan als hier. Aangewakkerd door de groene passie van ‘energieman’ Pim de Ridder (48), geboren in Terheijden. Hij woont nu in Nijmegen waar hij zes jaar geleden al pionierde met een coöperatief windmolenparkje. Daar trekken nu 1100 mensen stroom uit.

Voor De Ridder komt een droom uit: zijn geboortedorp zelfvoorzienend met stroom en warmte. Als hij ons via de TEC-bouwkeet meeneemt langs de plekken waar het moet gebeuren ontmoeten we zijn ouders, in hun huis aan de Hoofdstraat. Zijn vader Jan de Ridder (74) glundert bij de verrichtingen van zijn zoon. De energietransitie krijgt opeens een gezicht. Zijn ouders wonen pal aan de bouwput, loopplanken voor de deur. De aanleg van de riolering in de straat is zelfs even on hold gezet om de warmteleidingen erbij te leggen.

Ik geloof in de gemeen­schap van Terheijden

Pim de Ridder, Traais Energie Collectief (TEC)
Gemeenschap
Het rijksgeld is direct ingezet, terwijl de bevolking in bijeenkomsten in allerijl wordt bijgepraat. De Ridder twijfelt geen moment. ,,Ik zie het als sport zoveel mogelijk mensen mee te krijgen’’, zegt hij in de bouwkeet als we even stilstaan bij een T-shirt met de gevleugelde tekst ‘Yes we can if we Traai’. Er staat een maquette van hoe je rivierwater opslaat en verwarmt, er draait een video over ‘het dorp van de toekomst’, met een terugblik op de jaren 70 toen Terheijden een eigen zwembad uit de grond stampte met geld uit een loterij: het Puzzelbad.

De Ridder (gehuwd, twee kinderen) studeerde politiek en maatschappij, werkte voor Nuon en begon het bedrijf Izzy-Energieprojecten (acht man sterk). ,,Ik wil gemeenschappen helpen het heft in eigen hand te nemen, de regie te nemen. Daarom doe ik dit, in mijn geboortedorp. Want ik geloof in de gemeenschap van Terheijden. Het Puzzelbad is op eigen kracht gebouwd, er is gemeenschapszin.’’ Over een jaar moet de windturbine er staan, als onderdeel van Windenergie A16, met in totaal 28 enorme windmolens aan de verkeersader.

,,Op zich jammer’’, zegt De Ridder. Liever was hij zelfstandig gegaan met de Traaise windmolen, omdat aan de flanken van de A16 niet iedereen blij is met de komst van de molenwieken. Verzet klinkt door, wat Terheijden kan vertragen. Hoe dan ook: ,,Niet ieder dorp heeft een eigen kastje van Enexis, Terheijden wel. We trekken een kabel van de A16 naar ons dorp, naar het kastje. Vijf kilometer. Letterlijk rechtstreeks de elektronen leveren tot in je huis. Dat heeft hetzelfde effect als een zonnepaneel op je dak.’’

De aanleg van de riolering in de Hoofdstraat is ‘on hold’ gezet om de warmteleidingen erbij te leggen. © Pix4Profs/René Schotanus

Meer deelnemers
Kan een Terheijdenaar kiezen om niet mee te doen? ,,Dat kan. Dan blijf je gewoon stroom trekken van Essent.’’ Hoe ligt de score nu? ,,Ik denk dat veel mensen het leuk vinden om mee doen. Iedere bijeenkomst zie je meer gezichten. We begonnen in het Witte Kerkje’’, zegt hij over het karakteristieke gebedshuis aan de Hoofdstraat. ,,Nu zitten we in de veel grotere Antonius Abtkerk, die zit vol met 250 mensen.’’

Ik zie het als sport zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in dit verhaal

Pim de Ridder, Traais Energie Collectief (TEC)
Maar hoe weet De Ridder of de missie gaat slagen? Er is geen enquête gehouden in het dorp. Hij zegt uit te gaan van de signalen: 15 procent van de Terheijdenaren is lid van de TEC, pakweg 600 mensen. Die betalen 15 euro per jaar en krijgen een TEC-krantje. ,,Bij de vergaderingen zie je dat de verbeelding zijn werk doet. Baas zijn over je eigen energie, dat spreekt aan. De mensen krijgen er steeds meer gevoel bij, gaan het begrijpen. Ik zie het als sport zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in dit verhaal.’’

Aangekomen bij de Schans, aan de andere kant van het dorp, brengt De Ridder ons naar een monumentale en vervallen boerderij, gebouwd in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. ,,Van de boerderij maken we een energiebrouwerij. Hier komen alle stroomkabels samen, van de windmolen en van het zonnepark. Een deel van die stroom hebben we weer nodig voor het opwarmen van het water uit de Mark, voor het warmtenet.’’

Eigen investering
Het water komt uit het haventje iets verderop en wordt naar een ondergronds bassin gepompt bij de boerderij. ,,In de zomer is het water 20 graden, het wordt verwarmd tot 70 graden en naar de huizen gepompt. En we gaan hier een TEC-biertje brouwen, daar komt de bar te staan’’, lacht hij. Het is die frivole aanpak die de mensen warm moet maken: ,,Samen doen, samen ook onder een biertje bijpraten, geloven in elkaar, samen optrekken.’’

Initiatiefnemer Pim op de plek van de werkzaamheden. © Pix4Profs/René Schotanus

Iets serieuzer dan, waar komt de investering vandaan? Behalve de rijkssubsidie en lening van de bank zit De Ridder er zelf met een paar miljoen in, zegt hij. Zijn werk zit in de voorbereiding. Uiteindelijk zal hij zijn aandeel verkopen aan de TREM, Traaiens Energie Maatschappij die de stroom en warmte gaat leveren.

Bijdrage leveren
Hoe gaat de aansluiting van het warmtenet op de woning? De Ridder: ,,De bestaande ketel gaat eruit, een warmteafgiftepunt gaat erin. We gaan uit van een investering van 3000 euro per huis, 90 procent van de kosten is gedekt, de bewoner betaalt 10 procent van dat bedrag.’’ Eerst gaat ‘natuurlijk’ het Puzzelbad over op het warmtenet, dan volgen in de winter van 2021 de eerste vijftig woningen. Het warmtenet krijgt dan later extra voeding uit geothermie, uit aardwarmte, waar een drie kilometer diepe bron (met water van 60 graden) voor wordt geslagen.

De Ridder wil geen milieugoeroe worden genoemd: ,,Ik zie dit wel als strohalm, in het besef dat het niet meer is dan een speldenprikje. Ik ben somber over de klimaatverandering. Ik weet niet of het nog goed kan komen. Ik denk dat we het komende decennium het klimaat nog kunnen bepalen voor de komende eeuwen. Ik doe mijn best een bijdrage te leveren.’’

www.ad.nl/wonen/dit-is-het-eerste-ene...
voda
0
Verstandig, die Britten!

RWE Welcomes King's Lynn Power Station to its UK Gas Fleet

UK's second largest generator of electricity RWE Generation has welcomed the 382 MW King’s Lynn Power Stations to its UK fleet. It said “We are pleased to add this combined cycle power plant to RWE’s current total installed capacity of over 8.9 gigawatts in the UK, which generates 10% of the UK’s electricity needs.”

The GBP 105 million transaction to acquire the power station was completed on 12 February 2020, a few months after the acquisition was first announced in December 2019. As part of this, RWE will take on more than 30 employees from the power station to add to its skilled team.

With the acquisition of King’s Lynn, the existing RWE gas portfolio in the UK reaches a total of 7.1 gigawatts. This makes RWE Generation one of the largest operators of gas-fired power stations in the UK.

Source : Strategic Research Institute
voda
2
Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas

Netbeheerders zijn niet van plan om hun gasleidingen op te geven. ,,Zonder gas krijgen we de helft van de huizen in Nederland op koude dagen niet warm. We hebben groen gas en waterstof nodig.’’

Ton Voermans 09-03-20, 03:00 Laatste update: 05:55

Er is een sentiment in Nederland dat we van het gas af moeten, maar het verhaal is veel genuanceer­der, maar dat gaat verloren in het verhaal van de politicus op de zeepkist

Han Slootweg, Directeur netstrategie Enexis Groep en hoogleraar Smart Grids TU Eindhoven

,,We gaan weliswaar van het aardgas, maar we kúnnen niet zonder gas’’, stelt Han Slootweg. Hij is directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis Groep en hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven. Vooral in oudere woningen is het bijna onmogelijk om zonder cv-installatie een behaaglijk klimaat te scheppen, heeft Slootweg berekend. ,,Of je moet een huis uit de jaren 30 geheel inpakken met een 15 centimeter dikke isolatielaag. En dan nog zijn er koude dagen dat het niet lukt.’’

Huizen van voor 1980 zijn te slecht geïsoleerd om met een warmtepomp op temperatuur te krijgen, daar is stadsverwarming of gas nodig. Nieuwere huizen - vanaf het jaar 2000 - zijn prima elektrisch te verwarmen, die zijn goed geïsoleerd en de elektriciteitsnetten zijn er zwaarder uitgevoerd dan in oudere wijken. In dichtbebouwde stedelijke omgeving is een warmtenet een goede oplossing. ,,Maar 40 tot 50 procent van de woningen is wat ouder en ligt wat verder uit elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat een gasnet daar ook in de toekomst nodig blijft. Die woningen moeten goed geïsoleerd worden en een deel zal verwarmd moeten worden met een warmtepomp en stroom uit zonnepanelen. Maar het gas zal een aantal dagen per jaar echt nodig zijn.’’

‘We moeten van het gas af!’ is het motto in de klimaatdiscussie. Netbeheerders Enexis, Liander en Stedin geloven niet dat het mogelijk is. Gas komt nu bij bijna 90 procent van de huizen binnen. Het gasleidingnetwerk staat nog voor miljarden euro’s op de balans en netbeheerder investeren nog steeds zwaar in gas. Enexis bijvoorbeeld besteedt dit jaar 228 miljoen euro aan onderhoud en vervanging van het gasnetwerk. Niet om tot in de eeuwigheid aardgas door te pompen, maar wel voor groen gas en op termijn waterstof.

,,Er is een sentiment in Nederland dat we van het gas af moeten, maar het verhaal is veel genuanceerder, maar dat gaat verloren in het verhaal van de politicus op de zeepkist. We hebben gassen nodig - ook in het toekomstige, duurzame energiesysteem.’’

Han Slootweg © Enexis Netbeheer

Groen gas
Volgens de netbeheerders zijn groen gas en groen waterstof om huizen mee te verwarmen, de brandstoffen van de toekomst. Groen gas kan worden gemaakt uit biomassa, gft-afval of mest. Waterstof wordt nu doorgaans gemaakt uit aardolie, maar het is ook ‘groen’ te produceren door elektrolyse als de benodigde elektriciteit wordt opgewekt met windturbines en zonnepanelen. De netbeheerders vinden dat er veel meer aandacht moet komen voor de productie van deze twee gassen, want een groot deel van Nederland kan niet zonder.

,,Waterstof zal ook broodnodig zijn om energie op te slaan’’, is de overtuiging van Slootweg. In de zomer is er een overvloed aan zon, maar nauwelijks vraag naar warmte. Op echt koude dagen kan waterstof dat in de zomer is geproduceerd, worden gebruikt voor de verwarming.’’ Groen gas en groen geproduceerd waterstof zijn CO2-neutraal. Vooral waterstof is de ultieme milieudroom: bij verbranding ontstaat alleen zuivere waterdamp.

Slootweg wijst erop dat het 125.300 kilometer lange netwerk van gaspijpen in de bodem kwalitatief heel goed is en grotendeels al geschikt is voor waterstof. In Lochem werkt netbeheerder Liander aan een proef waarbij waterstof door de gasleidingen gaat naar een wijkje monumentale huizen waar een warmtepomp of stadsverwarming geen optie is. Die huizen krijgen een voor waterstof geschikte cv-ketel en het gasfornuis wordt vervangen door een inductiekookplaat.

700 miljoen
Netbeheerder Stedin heeft berekend dat het 700 miljoen euro kost om alle gasaansluitingen in Nederland geschikt te maken voor waterstof. Koppelingen moeten zo strak zijn dat het kleine waterstofmolecuul er niet doorheen kan. De netbeheerders werken hard om de laatste oude niet geschikte leidingen te vervangen. ,,Er gaat geen gaskoppeling meer de grond in die niet is geschikt voor waterstof.’’

Slootweg: ,,Het is echt verstandig om het gasnet te handhaven, zeg dat de helft van de woningen een gasaansluiting houdt. Ik geloof er niet in dat we over enkele decennia met gas zijn gestopt en die leidingen uit de grond hebben getrokken.’’

Overstappen op groen gas vraagt nauwelijks aanpassingen aan de bestaande cv-installatie. Het wordt al bijgemengd bij het aardgas. Liander zegt vorig jaar voor 27.000 huizen groen gas te hebben geleverd.

Die gasleidin­gen liggen er al, dus laten we kijken naar een duurzaam alterna­tief. Een deel kunnen we elektrifi­ce­ren, maar laten we dat gasnet niet opgeven

Gedwongen
Wat het wordt - gas, stadsverwarming of elektriciteit - zal niet voor iedereen een individuele keuze worden. Vaak zal een gemeente bepalen wat de beste keuze is voor een wijk. In de gemeente Utrecht is voor de wijk Overvecht bijvoorbeeld besloten dat bij 4400 woningen de gasleiding verdwijnt, bewoners hebben geen keuze. Wie weigert om het gas op te geven zal met de Crisis- en Herstelwet in de hand uiteindelijk door de gemeente worden gedwongen.

Bij nieuwbouwwoningen worden er sowieso geen gasaansluitingen meer gemaakt. Daarnaast zijn er ook mensen die op eigen initiatief hun huis gasvrij maken. Enexis telde vorig jaar 2500 opzeggingen, bij Liander lieten 4500 klanten hun gaskraan dichtdraaien en bij Stedin melden zich ook gemiddeld 250 mensen per maand met het verzoek de gasmeter te verwijderen.

,,Dat kan echt niet bij elk huis. Kijk maar eens wat er bij oudere woningen op echt koude dagen door de gasmeter gaat. Het is niet reëel om dat met elektriciteit te doen. We kunnen geen zwaar elektriciteitsnet aanleggen voor die 3 tot 5 echt koude dagen per jaar en huizen enorm isoleren. Dat is niet haalbaar’’, stelt Slootweg. ,,Technisch kan het gewoon niet, dan moet je je halve huis afbreken. Dat gaat niet op grote schaal gebeuren. En waarom zou je? Die gasleidingen liggen er al, dus laten we kijken naar een duurzaam alternatief. Een deel kunnen we elektrificeren, maar laten we dat gasnet niet opgeven.’’

Nieuwe ketel
Nederland wil de energietransitie in 30 jaar voltooien. Dat lijkt ver weg, maar sommige wijken krijgen de komende jaren al te maken met veranderingen. Als de cv-ketel nu de geest geeft, is aanschaf van een nieuw exemplaar niet de verstandigste oplossing. Enexis adviseert een hybride ketel (elektriciteit én gas) gecombineerd met zonnepanelen. ,,Of huur een ketel, of vraag bij aanschaf van de ketel of de brander verwisseld kan worden zodat die ook voor waterstof geschikt wordt. Meer hoef je niet te doen. Wie in zijn wijk of dorp groen gas krijgt, hoeft niets te doen. Dan blijft de bestaande ketel gewoon werken. Gemeenten zouden moeten zeggen wat de plannen zijn.’’

www.ad.nl/wonen/bijna-helft-oudere-hu...
Ronald Engels
2
Voda, Haas,

Even kort, ons nederlandse aardgasnet en waarschijnlijk ook onze CV-ketel gasbranders zijn in principe nu reeds geschikt voor het bijmengen van maximaal 15 vol. % H2, waterstof en wellicht kan de N2-Stikstof injectie in ons aardgasnet dan verminderd worden.

Ons aardgasnet is denk ik niet geschikt voor 100 % waterstof, gezien de lekkages van de zeer kleine waterstofmoleculen bij normaal koolstofstaal piping, flenzen, koppelingen, bouten en moeren, wat door heel Nederland ligt, ruwweg 120.000 km zoals hierboven vermeld.

H2 is direct ontvlambaar bij contact met lucht en geeft in een volledige donkere nacht/ruimte zichtbare blauwe vlammetjes. Denk persoonlijk dat ons huidige aardgasnet dus slechts geschikt is voor het bijmengen van ruwweg maximaal 15 vol. H2 - waterstof met dus 85 vol. % aardgas-CH4-methaan, N2-Stikstof bijmenging is ???, denk wellicht 800 à 1000 ppm vol.

M.v.g.
DeZwarteRidder
0
quote:

Ronald Engels schreef op 12 maart 2020 02:54:


Voda, Haas,

Even kort, ons nederlandse aardgasnet en waarschijnlijk ook onze CV-ketel gasbranders zijn in principe nu reeds geschikt voor het bijmengen van maximaal 15 vol. % H2, waterstof en wellicht kan de N2-Stikstof injectie in ons aardgasnet dan verminderd worden.

Ons aardgasnet is denk ik niet geschikt voor 100 % waterstof, gezien de lekkages van de zeer kleine waterstofmoleculen bij normaal koolstofstaal piping, flenzen, koppelingen, bouten en moeren, wat door heel Nederland ligt, ruwweg 120.000 km zoals hierboven vermeld.

H2 is direct ontvlambaar bij contact met lucht en geeft in een volledige donkere nacht/ruimte zichtbare blauwe vlammetjes. Denk persoonlijk dat ons huidige aardgasnet dus slechts geschikt is voor het bijmengen van ruwweg maximaal 15 vol. H2 - waterstof met dus 85 vol. % aardgas-CH4-methaan, N2-Stikstof bijmenging is ???, denk wellicht 800 à 1000 ppm vol.
M.v.g.

Stalen pijpen worden allang niet meer gebruikt voor aardgas. Vrijwel alle aardgasbuizen zijn van kunststof met kunststof of messing koppelingen.

Bouten en moeren zul je niet vinden bij aardgas leidingen.

Ik lees hierboven dat het ca 700 miljoen kost om het hele aardgasnet aan te passen voor waterstof.
haas
0
Wiebes geeft startsein bouw gasmengstation Zuidbroek

Minister Eric Kwiebes van Economische Zaken en Klimaat gaf maandag het startsein voor de bouw van een mengstation voor aardgas in Zuidbroek. Deze installatie wint stikstof uit de lucht en mengt dit met hoogcalorisch gas. Zo ontstaat laagcalorisch gas wat wél bruikbaar is voor Nederlandse consumenten en bedrijven. Zuidbroek levert vanaf 2022 jaarlijks zeven miljard kubieke meter bruikbaar aardgas op.
delusion
2
We moeten in Nederland niet van Gas af, we moeten van die idioten in Den Haag af.

En op Naar Nexit !
delusion
0
haas
0
quote:

delusion schreef op 12 maart 2020 09:13:


Haas wil je de naam Wiebes nooit meer noemen in een forum bericht AUB !?

oke, verandert in Kwiebes:)
haas
1
quote:

delusion schreef op 12 maart 2020 09:13:


Haas wil je de naam Wiebes nooit meer noemen in een forum bericht AUB !?


werk aan de winkel:)
=======================================
Eemscentrale neemt 700 megawatt in zomer en najaar weer in gebruik
Engie neemt twee units van haar Eemscentrale komende augustus en november weer in gebruik.
De twee STEG-units met ieder een capaciteit van 350 megawatt zijn in 2017 stilgelegd.
De laatste jaren trekt de markt voor stroom uit aardgas weer aan.

Om de gasturbines weer in goede conditie te krijgen, is een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s nodig. ‘Om het additionele werk te doen, krijgen we nu dagelijks hulp van honderd tot tweehonderd technici, waarvan er veel worden ingehuurd. Daarnaast hebben we al een twintigtal nieuwe collega’s aangetrokken’, stelt plantmanager Harry Talen
voda
0
Tennet schroeft investeringen op vanwege vergroening

Windturbines in de buurt van het Duitse Altengrabow Foto: Reuters

Landelijk netbeheerder Tennet gaat zijn investeringen de komende jaren opschroeven naar €4 mrd tot €5 mrd per jaar. Nu investeert Tennet nog zo'n €3 mrd per jaar. De extra uitgaven zijn nodig om de verduurzaming van het energiesysteem in Nederland en Duitsland mogelijk te maken. Dat heeft Tennet donderdagochtend bekendgemaakt bij de presentatie van zijn jaarverslag.

'Als gevolg van het duurzame energiebeleid in Nederland en Duitsland zullen onze investeringen naar verwachting verder stijgen. Om de onderneming financieel gezond te houden, verwachten we de komende vier jaar €2 mrd tot €3 mrd aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben'', aldus financieel-directeur Otto Jager.

Een groot deel van de miljardeninvesteringen van Tennet vindt in Duitland plaats. Vooral de bouw van grote windparken op zee vraagt om miljardeninvesteringen voor aansluitingen en verbindingen. Duitsland heeft besloten de capaciteit van offshore windparken te vergroten van 15 gigawatt naar 20 gigawatt.

Tennet werkt in Duitsland daarom aan meer grootschalige onshore hoogspanningsverbindingen dan ooit tevoren. Er zijn acht hoogspanningslijnen in aanbouw die veel windenergie vanuit het noorden naar eindgebruikers verder in het zuiden transporteren.

Nederland

Ook Nederland heeft grote uitbreidingsplannen voor offshore windenergie. Dit houdt in dat Tennet tot aan 2030 9,6 gigawatt aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee moet hebben gerealiseerd.

Tennet liet eerder al weten dat de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat verschillende opties onderzoekt.

'Succesvol en uitdagend jaar'

'Voor Tennet was 2019 zowel een succesvol als een uitdagend jaar', aldus Mano van Beek, bestuursvoorzitter van Tennet in een persverklaring. De netbeheerder zag de omzet vorig jaar met 3% dalen tot ruim €4 mrd. Het bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen daalde nog iets harder, met 10% naar €768 mln.

fd.nl/ondernemen/1337896/tennet-meer-...
Bijlage:
1.617 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

BEL 20 4.123,18 -16,50 -0,40% 13:32
AEX 782,43 -4,58 -0,58% 13:31
Germany40^ 15.129,70 -151,16 -0,99% 13:32
Europe50^ 4.071,23 -38,28 -0,93% 13:32
UK100 7.070,14 -77,61 -1,09% 13:32
US30^ 34.793,03 -331,33 -0,94% 13:32
Nasd100^ 16.324,06 -69,93 -0,43% 13:32
België 10 jaar 0,0530 +0,0350 +194,44% 29 nov
US500^ 4.617,97 -35,81 -0,77% 13:32
Japan225^ 27.740,74 -595,05 -2,10% 13:32
Gold spot 1.792,02 +7,03 +0,39% 13:31
WTI 68,26 -1,31 -1,88% 13:32
Brent 71,36 -1,37 -1,88% 13:31
BTC/USD 58.049,15 -96,25 -0,17% 13:32
EUR/USD 1,1348 +0,0059 +0,52% 13:33
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
KBC Groep 73,720 +1,140 +1,57% 13:18
Proximus 16,135 +0,105 +0,66% 13:12
Telenet Group 31,320 +0,120 +0,38% 12:59
Dalers Laatst +/- % tijd
AB InBev 49,405 -1,435 -2,82% 13:12
Galapagos 42,115 -0,885 -2,06% 13:11
Umicore 42,250 -0,820 -1,90% 13:12

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront