Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

rationeel
1
Isolatie

„De betaalbaarheid van de energietransitie baart mensen zorgen”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Daarom wenst de bond een nieuwe prioriteit: een Nationaal Isolatieprogramma. Wie aardgasvrij kan, prima. Hybride warmtepompen: ook goed. Maar éérst isolatie, stelt Donat. „De overheid moet veel meer bijspringen dan ze nu doet. Via vouchers of subsidie. Isolatie gaat vóór alle andere maatregelen, en is ook nodig bij nieuwe warmtebronnen.”
rationeel
1
Nog afgezien van lastig haalbare doelen, kreunt het klimaatbeleid volgens professor Smeulders onder een structurele ontwerpfout. „Er is te veel over de schutting van gemeentes gegooid. De regionale energiestrategieën (RES), die lokaal zoeken naar plekken voor hernieuwbare energie, zijn een doodlopende zaak. Als er iets regionaal overstijgend is, dan is het wel onze energievoorziening. Daarom zie ik graag een rijksplanoloog voor energietransitie.”
rationeel
1
Klagen over de nutteloze CO2-heffing (de broeikasreductie die het hier oplevert, mag elders in Europa de lucht in) doet de industrie niet meer nu die al is ingevoerd. Liever ziet de sector, met veruit de grootste reductie-opgave, dat de rijksoverheid eindelijk doorpakt. Als we willen dat industrie elektrificeert en overstapt op waterstof, dan moet wel de infrastructuur worden aangelegd en financiering geregeld, stelt ondernemersorganisatie VNO-NCW.
rationeel
1
Lasten

En dat brengt ons tot de laatste uitdaging: het juk van groene lasten. Huishoudens mogen voor toegekende subsidies op hernieuwbare energie al 66,5 miljard euro ophoesten. Het mkb rekent op 24 miljard aan benodigde klimaatinvesteringen. „Zeker nu met de coronacrisis staan heel veel mkb’ers er niet florissant voor”, waarschuwt een woordvoerder van VNO-NCW. Als het bedrijfsleven nóg meer (groene) lasten krijgt opgelegd, „dan gaat het gewoon allemaal niet gebeuren. Steun is echt nodig.”
rationeel
1
Scherpere klimaatdoelen mogen in elk geval niet leiden tot nóg meer windmolens op land. „Je moet windturbines gewoon niet dicht bij bebouwing neerzetten”, zegt Jan de Laat, klinisch-fysicus en audioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. „Want dat leidt tot grote gezondheidsproblemen. Los van het klimaatdoel dat je nastreeft, dit gaat ook om kwaliteit van leven.”
rationeel
1
Enquête

Windalarm weet wel hoe: een moratorium op elk nog te bouwen windenergieproject op land. „Op zee is nog capaciteit voor 60 gigawatt. Voor de 55% doelstelling in 2030 hebben we maximaal 17 gigawatt nodig, nog geen 3% van onze Noordzee”, zegt De Groot. „Anders ben ik bang dat het weer uitloopt op een parlementaire enquête. En dan concluderen we: ’Dit had niet zo gemoeten. Maar ja, politici sloegen alle waarschuwingen van artsen en omwonenden helaas in de wind’.”
rationeel
1
Het blijft in deze bijdrage bij mopperen over details.

De klimaattransitie zoals die aan ONS werd gepresenteerd, was NIET een wens van de bevolking, en ook niet als onderwerp aangeboden in de verkiezingen.

Het doorrekenen wat het de bevolking zou kosten al helemaal niet.

Het transitieplan heeft geen draagvlak onder de bevolking, en is niet langs democratische weg tot stand gekomen.

Daarom kan het geen doorgang vinden.
gokker
1
quote:

jonas schreef op 28 maart 2021 13:59:

Ach Gokker lees je de onzin die je schrijft zo nu en dan eens door en denk na.

Neem dit over die zwager met grote boerderij:

" Omdat er behoefte aan is? Vergeet het. Het is het resultaat van het maximaliseren van de winst. Homo economicus."

Hoe verzin je dit? Kan die zwager die winst maken zonder dat er behoefte aan zijn melk of vlees is?
Je draait zaken om . Je gaat ook helemaal niet in op gebrekkige meting van feitelijk stikstofuitstoot. Je negeert hetgeen BDB opmerkt over zgn oorspronkelijke natuur en de feitelijk hier bestaande gemaakte natuur.

Waarom wij zo nodig tientallen naturagebieden hebben en veel grotere landen maar een paar is niet zozeer een zaak hogere biologie, maar van handig politiek opereren van een aantal milieufanaten die dat via de EU hebben ingestoken terwijl een groot deel van de politiek zat te slapen.

En nu zitten we met een idiote koppeling tussen incidentele belasting bij bouwen en beslissingen over de landbouw? Denk je echt dat het zo simpel ligt?

Groet, Jonas
Over dom gesproken. De massaproductie van deze zwager (inmiddels zijn zoon) drukt de prijzen zodat de keuterboertjes, waar mensen als ratio zo romantisch over filosoferen, uit de markt geknikkerd worden. Zijn bedrijf groeit door deze bedrijfjes op te slokken.

Verder zou ik het op prijs stellen als je me niet allerlei standpunten toedicht, die ik helemaal niet heb. Zoek je een pispaaltje?
poolbeer
3
gokker schreef op 27 maart 2021 23:55:

[...]
Je herhaalt je oude commentaren. Wil je nu echt beweren dat we niet weten wat onze megastallen aan milieuvervuiling bijdragen? Ik heb trouwens meerdere boeren in de familie (zwagers). Eén er van is jaren geleden van Brabant naar Groningen verhuisd en heeft daar duizenden koeien op stal. Het werk doet de computer en een honderdtal knechten. En waarom? Omdat er behoefte aan is? Vergeet het. Het is het resultaat van het maximaliseren van de winst. Homo economicus.

Gokker ik zou maar eens langs gaan bij je zwager. Duizenden koeien op stal??
Honderdtal knechten en de computer doet het werk??

www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Binne...
josti5
1
Haha: 'duizenden koeien'...
Gokker, toch...

55 jaar geelden logeerde ik bij een ver familielid in Hensbroek: boven op de giertank zitten, en bij 'los' hendel omhoog...
Het was een bedrijf met 'maar liefst' 40 koeien, waarvan twee gezinnen goed rond konden komen.
Goeie ouwe tijd...

Net zoals indertijd veel gezinnen van één inkomen goed rond konden komen - kom daar nu nog maar eens om...

Goeie ouwe tijd...

Sluipenderwijs is er iets héél erg mis gegaan...
gokker
0
quote:

poolbeer schreef op 28 maart 2021 16:25:

gokker schreef op 27 maart 2021 23:55:

[...]
Je herhaalt je oude commentaren. Wil je nu echt beweren dat we niet weten wat onze megastallen aan milieuvervuiling bijdragen? Ik heb trouwens meerdere boeren in de familie (zwagers). Eén er van is jaren geleden van Brabant naar Groningen verhuisd en heeft daar duizenden koeien op stal. Het werk doet de computer en een honderdtal knechten. En waarom? Omdat er behoefte aan is? Vergeet het. Het is het resultaat van het maximaliseren van de winst. Homo economicus.

Gokker ik zou maar eens langs gaan bij je zwager. Duizenden koeien op stal??
Honderdtal knechten en de computer doet het werk??

www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Binne...

O.K., kan zijn dat het om de duizend zijn met tientallen personeel. Hij wordt hier overigens niet genoemd, In feite zijn het een stuk of vijf grote Groningse boerderijen die hij heeft overgenomen. Hij zit inderdaad alleen nog achter de computer.
De link bevestigt in feite de trend waar ik het over had, richting steeds grotere bedrijven en lagere kosten. Deze ondernemers hoeven zeker niet in de watten gelegd te worden.
jonas
1
Gokker het is wel wat dikke duim nu is het al gezakt naar tientallen personeel op 1000 koeien.

Stel 50. Dan heb je het over 20 koeien per werknemer.

En dan nog woekerwinst maken ook!

Hoe verzin je het!

Mogelijk heb je nog andere familieleden uit de grote duim net zoals die Klaver de grote sprookjesverteller.

Groet, Jonas

PS. Neem niet weg dat ik best heb gezien dat je van andere zaken zeker meer verstand heb dan ik. Geen soort persoonlijk vendetta gaarne.
gokker
1
quote:

jonas schreef op 28 maart 2021 16:56:

Gokker het is wel wat dikke duim nu is het al gezakt naar tientallen personeel op 1000 koeien.

Stel 50. Dan heb je het over 20 koeien per werknemer.

En dan nog woekerwinst maken ook!

Hoe verzin je het!

Mogelijk heb je nog andere familieleden uit de grote duim net zoals die Klaver de grote sprookjesverteller.

Groet, Jonas

PS. Neem niet weg dat ik best heb gezien dat je van andere zaken zeker meer verstand heb dan ik. Geen soort persoonlijk vendetta gaarne.
Ter informatie: aantal mestkalveren per bedrijf en aantal bedrijven in de loop der jaren.
Grote winsten maken ze nu juist niet!
Bijlage:
gokker
2
quote:

gokker schreef op 28 maart 2021 17:05:

[...]

Ter informatie: aantal mestkalveren per bedrijf en aantal bedrijven in de loop der jaren.
Grote winsten maken ze nu juist niet!

Heb inmiddels nagevraagd.
Het gaat om tegen de duizend melkkoeien. Kalveren worden niet meegeteld en worden direct verkocht.
Wat me zeer verbaast: hij exporteert vooral naar China! Wij zitten dus met de ammoniak van melkproductie voor de Chinezen.
josti5
1
quote:

gokker schreef op 28 maart 2021 17:31:

[...]

Heb inmiddels nagevraagd.
Het gaat om tegen de duizend melkkoeien. Kalveren worden niet meegeteld en worden direct verkocht.
Wat me zeer verbaast: hij exporteert vooral naar China! Wij zitten dus met de ammoniak van melkproductie voor de Chinezen.
Verhalen over de babyvoeding naar China vergeten?

www.wrmmagazine.nl/waarom-is-nederlan...
jonas
2
Grafiek was wel wat onbegrijpelijk. Echt grote bedrijven met zeg 3000 koeien hebben we dus nog niet eens.

In China produceren koeien dus blijkbaar geen ammoniak volgens jouw meest recente inzicht?
In China is veel beter toezicht op gezondheid van de dieren en controle?

We moeten dus voor totaal opgefokt gedoe over stikstof hier maar gaan doen aan afschaffing van de meest gereguleerde en productieve boeren te wereld en infrastructuur zoals Wageningen universiteit en de zaadveredeling etc etc etc?

Kost honderden mld, maar ja dan heb je ook wat. Geen toekomstige woonwijk bij Utrecht maar kilometers zonnepanelen! Geweldig.

Hoogovens e.d. moeten voor het heilige doel van de groene kerk ook weg uiteraard. En ach ja dat Shell ook niet groen dus weg ermee. Geweldig.

Waar moet eigenlijk Nederland zijn toekomstige geld verdienen? Toch nodig voor goed onderwijs , wegen, defensie en al die geweldige nieuwe cultuurverrijkers?

Groet, Jonas
josti5
1
Jonas, da's de spagaat/tegenstelling tussen economie/geld verdienen/reizen/overleven en kwaliteit van leven (goede lucht, gezonde voeding, voldoende ruimte, rust).
Zie ook de idioterie van de accijns, waarbij de overheid goud verdient aan 'foute' dingen als benzine, alcohol, tabak: enerzijds ontmoedigen, anderzijds door dat ontmoedigen een drogreden hebben om hoog te belasten.
Met energie spelen ze hetzelfde roverspel.
gokker
0
quote:

jonas schreef op 28 maart 2021 18:00:

In China produceren koeien dus blijkbaar geen ammoniak volgens jouw meest recente inzicht?

Tja Jonas, ammoniak werkt op korte termijn en (dus) op korte afstand.
CO2 blijft over honderden jaren in de atmosfeer en werkt dus globaal.

De melk gaat naar China en de shit landt voornamelijk in Groningen (en Duitsland en de Noordzee).
Voor nationalisten zou dit te denken kunnen geven.
jonas
1

Josti

Op zich is de economische wetenschap neutraal. Gaat om schaarste en behoeften en om dat te managers.

Een gegeven is bijvoorbeeld dat vooral de achterbannen van GroenLinks en VVD Rutte en Nijpelsrichting, D'66 veel willen vliegen. Dat geeft veel milieuproblemen. Beter zou zijn als ze hun mooie praatjes eens vertaalde in daadwerkelijk gedrag!

Schijnheiligheid ten top is het bij dat soort types. En nog erger volkomen geen oog hebben voor gewone mensen die het niet breed hebben.

Kom ik op de landbouw. Zitten ze wat onzin te toeteren over halvering aantal boeren als oplossing voor ijsbreuk op de Noordpool of om nog kunnen bouwen in dit land. Hoe bedenk je dit soort onzin.
Grote boerenbedrijven? So what? Is dat niet beter te reguleren qua dieren welzijn en is de uitstoot per liter melk per saldo niet minder?

Groet, Jonas

PS Ook zo een giller Oppergroen Professor Jan Rotman die einde van de wereld aankondigde als we niet snel van het gas afgingen, kreeg na meer dan E100.000 investering zijn eigen woning niet eens energieneutraal. Waar zijn zijn openbare excuses voor de eerder onzin en angst aanjagerij?

jonas
1
Zo dat is dan weer duidelijk Gokker

"Tja Jonas, ammoniak werkt op korte termijn en (dus) op korte afstand"

Dus eigenlijk geen probleem dus! Wat nationalisten ermee te maken hebben, begrijp ik niet. Ben jij anti nationalist? Ik niet, hoor.

Sociologisch het gewoon aantoonbaar dat mensen het meeste geven om mensen in de nabijheid. Daar is op zich ook niks mis mee.

Stel op een bergrand en je kan je zoon of mij nog redden voor de dodelijke val wie laat je dan vallen?

Groet, Jonas
34.834 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 ... 1738 1739 1740 1741 1742 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

BEL 20 3.712,02 +49,00 +1,34% 17:24
AEX 657,14 +12,92 +2,01% 17:24
Germany40^ 12.620,10 +218,90 +1,77% 17:24
Europe50^ 3.426,10 +66,27 +1,97% 17:24
UK100 7.118,91 +13,26 +0,19% 17:23
US30^ 30.894,11 -47,77 -0,15% 17:24
Nasd100^ 11.787,25 +13,78 +0,12% 17:24
België 10 jaar 1,9280 -0,0670 -3,36% 05 jul
US500^ 3.822,78 -7,06 -0,18% 17:24
Japan225^ 26.184,09 -66,45 -0,25% 17:24
Gold spot 1.740,02 -24,85 -1,41% 17:24
WTI 96,22 -3,40 -3,41% 17:24
Brent 99,77 -3,10 -3,01% 17:24
BTC/USD 20.097,70 -222,23 -1,09% 17:24
EUR/USD 1,0181 -0,0086 -0,83% 17:24
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    ASML: recessievrees onnodig
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Prosus is onderwaardering beu
  5. Premium

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Sofina 203,000 +9,400 +4,86% 17:06
VGP 156,800 +5,400 +3,57% 17:08
UCB 85,420 +2,820 +3,41% 17:09
Dalers Laatst +/- % tijd
arGEN-X 362,800 -5,300 -1,44% 17:08
Aperam 25,440 -0,100 -0,39% 17:08
Ageas 40,280 -0,140 -0,35% 17:09

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront