Pharming december 2018

10.063 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 500 501 502 503 504 » | Laatste
maliqun61
1
quote:

De Monitor schreef op 15 december 2018 07:32:


[...]

Volgens Sijmen liggen de omzetcijfers om lijn met Q3 en van de pijplijn gaat ook nog lange tijd duren voor daar de eerste resultaten van naar buiten komen. Ik verwacht dus helemaal geen opwaartse tendens.


Vooruitzichten
Voor de rest van 2018 verwacht Pharming:
• De omzet uit productverkopen over geheel 2018 ligt binnen de range van de meeste analistenvoorspellingen. De resultaten van het vierde kwartaal liggen binnen dezelfde range als die in het derde kwartaal, gedreven door een aanhoudende onderliggende vraag, zij het met toenemende concurrentie.

www.pharming.com/wp-content/uploads/2...
[verwijderd]
0
quote:

maliqun61 schreef op 15 december 2018 07:51:


[...]

Vooruitzichten
Voor de rest van 2018 verwacht Pharming:
• De omzet uit productverkopen over geheel 2018 ligt binnen de range van de meeste analistenvoorspellingen. De resultaten van het vierde kwartaal liggen binnen dezelfde range als die in het derde kwartaal, gedreven door een aanhoudende onderliggende vraag, zij het met toenemende concurrentie.

www.pharming.com/wp-content/uploads/2...


Vooruitkijkend naar de rest van 2018 en daarna, verwachten we dat de omzet in het laatste kwartaal van dit jaar, ondanks concurrentiedruk, in dezelfde range als die in Q3 zal liggen

www.pharming.com/pharming-group-rappo...

Bijlage:
[verwijderd]
2
quote:

De Monitor schreef op 15 december 2018 07:32:


[...]

Volgens Sijmen liggen de omzetcijfers om lijn met Q3 en van de pijplijn gaat ook nog lange tijd duren voor daar de eerste resultaten van naar buiten komen. Ik verwacht dus helemaal geen opwaartse tendens.


Haha als we jou moeten geloven staat Pharming op de rand van de afgrond, terwijl Pharming kerngezond is.

Dus zeker wel een opwaardse spiraal, komende weken!

Stop er toch mee, je bent totaal niet geloofwaardig!

Iedereen op dit forum weet dat je baat hebt bij een neerwaardse spiraal, betreffende het bedrijf Pharming.

Een charme offensief gaat op dit forum niet meer werken.

Ga lekker op vakantie met je familie en kleinkinderen en 'tank' positivisme!

Het leven is namelijk tekort voor continue negatief praten en denken. Ondanks wat je waarschijnlijk betaald krijgt van derden.

Want je zit hier waarschijnlijk niet heel de dag voor Jan met de korte achternaam negativiteit te spuien.

Oprecht geluk toegewenst met je familie en kleinkinderen, uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste :-)
RobertD
1
quote:

Super trio schreef op 15 december 2018 00:38:


Pharming zal met Ruconest en andere diensten, kwartaal op kwartaal de verkoop omzetten moeten verhogen( 50 tot 60 miljoen per kwartaal). Hiermee zullen zij schulden moeten afbetalen en pijplijn financieren. Zelf vind ik dat zij ook flink wat aandelen terug moeten kopen uit de markt, dit om de (particulieren)aandeelhouders tegemoet te komen, vooral zij hebben ervoor gezorgd dat Pharming nu nog bestaat

Eerste deel mee eens.
Tweede deel is pure onzin. Het is voor mij een raadsel waarom sommige denken dat aandelen terugkopen een optie is.
Juist voor de nog op te starten pijplijn is heeeel veel geld nodig. Zeker als de studieresultaten positief zijn en er een vervolg komt. Elke cent is nodig.
Voorlopig kan pharming vooruit volgens de Vries. De kans op een kleine emissie in 2020 bij succesvolle studieresultaten (tegen hopelijk een veel hogere koers tegen die tijd) is veel groter.
PS. Dat zou een positief scenario zijn. Namelijk succesvolle voortgang in een zeer veel belovende pijplijn
DAGEVOS
1
Goldman Sachs 2,97% in Pharming.
Ik dacht dat zij al eerder een klein belang hadden. Is dit nu weer nieuw?

RobertD
1
quote:

maliqun61 schreef op 15 december 2018 08:46:


Melding AFM
Datum meldingsplicht 12 december
Goldman Sachs: 2,97%
www.afm.nl/nl-NL/Professionals/regist...

Datum meldingsplicht 21 september:
Goldman Sachs: 3,16%.
www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

Window dressing? Voor einde jaar je slecht presterende fondsen (qua koers dan hè) uit de picture halen.
Ze gaan net onder de meldingsgrens zitten.
gerardom
0
quote:

De Monitor schreef op 15 december 2018 07:32:


[...]

Volgens Sijmen liggen de omzetcijfers om lijn met Q3 en van de pijplijn gaat ook nog lange tijd duren voor daar de eerste resultaten van naar buiten komen. Ik verwacht dus helemaal geen opwaartse tendens.

Hij zei ook in zijn enthousiasme "niet verkopen onder de 1.20".
Daar heeft hij van geleerd, vandaar zijn behoudende prognose over de Q3- omzet.
gerardom
0
quote:

De Monitor schreef op 15 december 2018 08:11:


[...]

Vooruitkijkend naar de rest van 2018 en daarna, verwachten we dat de omzet in het laatste kwartaal van dit jaar, ondanks concurrentiedruk, in dezelfde range als die in Q3 zal liggen

www.pharming.com/pharming-group-rappo...Nee, niet meer deze discussie a.u.b.
Dekkie
2
quote:

De Monitor schreef op 15 december 2018 07:32:


[...]

Volgens Sijmen liggen de omzetcijfers om lijn met Q3 en van de pijplijn gaat ook nog lange tijd duren voor daar de eerste resultaten van naar buiten komen. Ik verwacht dus helemaal geen opwaartse tendens.

Om precies te zijn heb je dit nu al 7451 x geplaatst
DAGEVOS
0
Dekkie
1
quote:

maliqun61 schreef op 15 december 2018 08:46:


Melding AFM
Datum meldingsplicht 12 december
Goldman Sachs: 2,97%
www.afm.nl/nl-NL/Professionals/regist...

Datum meldingsplicht 21 september:
Goldman Sachs: 3,16%.
www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

Zit wel eens te denken of zij niet de partij zijn die de koers laag houd.
Een-tweetje met overname kandidaat
Techspec
1
quote:

De Monitor schreef op 15 december 2018 08:11:


[...]

Vooruitkijkend naar de rest van 2018 en daarna, verwachten we dat de omzet in het laatste kwartaal van dit jaar, ondanks concurrentiedruk, in dezelfde range als die in Q3 zal liggen

www.pharming.com/pharming-group-rappo...
Waarbij je de nadruk mag leggen op het feit dat de omzet in Q3 met 30% was toegenomen t.o.v. Q2.
Dit was veel meer dan waar men vanuit ging (de beleggers, de analisten en Pharming zelf)!

Ook kunnen we stellen dat Sijmen de Vries altijd zeer voorzichtig/terughoudend is in zijn uitspraken.
We laten ons verassen waarbij een omzet in Q4 in de order van die over Q3 al geweldig zou zijn.
RobertD
1
quote:

RobertD schreef op 15 december 2018 00:04:


[...]
Alle FDA approved HAE medicatie wordt vergoed. Dit is elke US verzekeraar verplicht te doen.

Nogmaals, men probeert een patiënt een voorkeursrichting in te sturen, maar afwijken mag. Bij enkele verzekeraars dien je dan wel een doktersadvies in te leveren. Dit geldt voor nieuwe patiënten (en dat is een hele kleine groep). Het geldt ook voor patiënten die willen overstappen naar een ander HAE medicijn, bijvoorbeeld naar een profylaxe variant. Bestaande patiënten kunnen gewoon hun bestaande medicatie blijven gebruiken. Dus verwacht niet teveel van de US verzekeraars.
Blijf het gewoon herhalen ;-)

Laatste alinea mee eens! Ruc voor acuut is een top product. Wordt niet vaak vermeld, maar de response tijd is het snelste in vergelijking met alternatieven. Voor acuut van groot belang. Ook een eventuele toekomstige pil gaat dit nooit overtreffen.

Nu ik toch bezig ben. Het volgende kan hier mooi aan worden toegevoegd.

In 2017 werd de verwachting uitgesproken dat in 2023 de HAE omzet verschuift naar 80% profylaxe en 20% acuut. Dit bij een totale omzet van 3,5 miljard dollar. Nu iets van 1,8 miljard dollar.
De enorme stijging aan omzet komt door het feit dat profylaxe behandelingen peperduur zijn en voor een klein deel door nieuwe patiënten.

Dit was dus een verwachting uitgesproken in 2017. We krijgen nu al signalen dat dit waarschijnlijk niet gaat uitkomen. De acute markt zal waarschijnlijk niet zo sterk dalen. Gunstig voor Ruconest dus.
Ik ben benieuwd wanneer er een aangepaste voorspelling gaat komen over de verschuiving van de markt. Want die gaat komen naar mijn mening!
EFBO
0
Het zou heel fijn zijn als Dhr de Vries een Q4 update doet. Gewoon informatie geven dat Q4 volgens plan gaat. Dan beginnen we 2019 zeker positief.
investorR
1
Goldman Sachs heeft zijn Potentieel belang verlaagd en zijn Reëel belang verhoogd.

4.1 Rechtstreeks reëel kapitaalbelang en stemrecht
Bij rechtstreeks reëel kapitaalbelang gaat het om aandelen waarover een houder van substantiële
deelneming daadwerkelijk beschikt (voor eigen rekening en risico). Bij rechtstreekse reële
zeggenschap gaat het om de stemmen die de houder van een substantiële deelneming
daadwerkelijk als aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker kan uitbrengen.

4.2 Rechtstreeks potentieel kapitaalbelang en stemrecht
Bij rechtstreeks potentieel kapitaalbelang en zeggenschap gaat het om het belang dat de houder
van een substantiële deelneming op basis van een overeenkomst geacht wordt te hebben, zoals
door het verkrijgen of verwerven van callopties, claims, warrants en conversierechten verbonden
aan converteerbare obligaties, door het omwisselen van royeerbare certificaten of door het
sluiten van verhandelbare overeenkomsten waarbij de verkoper van (certificaten van) aandelen
een recht op terugkoop heeft. Voorts gaat het om het belang dat de houder van een substantiële
deelneming op basis van een formele overeenkomst geacht wordt te hebben waarbij aan de
houder het onvoorwaardelijk recht wordt verleend om op de vervaldag van dat instrument op
eigen initiatief aandelen en de daaraan verbonden stemmen in een uitgevende instelling kan
verwerven. Hierbij gaat het in elk geval om opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en
andere derivatencontracten.
De genoemde financiële instrumenten worden slechts geacht een optie te zijn indien deze de
houder ervan het recht bieden om aandelen te verwerven. In geval van een overeengekomen
afwikkeling in contanten wordt een optie in beginsel niet aanwezig geacht. Dit is anders als
formeel een afwikkeling in contanten is overeengekomen maar waarin duidelijk is dat de
betrokken contractspartijen materieel een afwikkeling in aandelen van een uitgevende instelling
hebben beoogd.
Bij een optie moet de datum waarop of de termijn waarbinnen een aandeel of certificaat kan
worden verworven, alsmede de vervaldatum bij de melding aan de AFM worden vermeld. Voor de
meldingsplicht bij het schrijven van een putoptie wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5.11.
De rechten op verkrijging van aandelen moeten bij de berekening van de teller worden
meegeteld. Met het onder beschikking verliezen van kapitaalbelang en/ of stemmen wordt mede
bedoeld het aflopen van potentiële rechten. Wanneer een persoon een potentieel recht niet
uitoefent maar de beschikking hierover verliest door verloop van tijd, bijvoorbeeld door het laten
aflopen van een calloptie, wijzigt de teller. Wanneer het percentage kapitaalbelang en/of
stemrecht valt binnen andere drempelwaarden dan het percentage waarover men voordien
onmiddellijk beschikte, moet dit onverwijld aan de AFM gemeld worden. Putopties tellen echter
niet mee voor de berekening van de teller, omdat zij een recht op overdracht belichamen en niet
een recht op verkrijging.
Hoewel door het uitoefenen van potentiële rechten of het royeren van certificaten de
samenstelling van de aandelen waarover men beschikt wijzigt, ontstaat niet per definitie opnieuw
een meldingsplicht. Deze meldingsplicht ontstaat enkel als een substantiële deelneming een
afwijkende samenstelling heeft door een omwisseling van bijvoorbeeld opties in (certificaten van)
aandelen of de uitoefening van rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van stemmen,
waarbij ten opzichte van de vorige melding meldingsdrempels worden bereikt, overschreden of
onderschreden zonder dat dit van invloed is op het totale percentage van de eerder gemelde
deelneming (zie hoofdstuk 3).


Wat zou dit kunnen betekenen? best kans dat de datum van hun financiële instrumenten tot een einde liep.

in ieder geval is hun Reële (gewone aandelen) iets gestegen.

Met vriendelijke groet
EFBO
1
quote:

investorR schreef op 15 december 2018 09:25:


Goldman Sachs heeft zijn Potentieel belang verlaagd en zijn Reëel belang verhoogd.

4.1 Rechtstreeks reëel kapitaalbelang en stemrecht
Bij rechtstreeks reëel kapitaalbelang gaat het om aandelen waarover een houder van substantiële
deelneming daadwerkelijk beschikt (voor eigen rekening en risico). Bij rechtstreekse reële
zeggenschap gaat het om de stemmen die de houder van een substantiële deelneming
daadwerkelijk als aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker kan uitbrengen.

4.2 Rechtstreeks potentieel kapitaalbelang en stemrecht
Bij rechtstreeks potentieel kapitaalbelang en zeggenschap gaat het om het belang dat de houder
van een substantiële deelneming op basis van een overeenkomst geacht wordt te hebben, zoals
door het verkrijgen of verwerven van callopties, claims, warrants en conversierechten verbonden
aan converteerbare obligaties, door het omwisselen van royeerbare certificaten of door het
sluiten van verhandelbare overeenkomsten waarbij de verkoper van (certificaten van) aandelen
een recht op terugkoop heeft. Voorts gaat het om het belang dat de houder van een substantiële
deelneming op basis van een formele overeenkomst geacht wordt te hebben waarbij aan de
houder het onvoorwaardelijk recht wordt verleend om op de vervaldag van dat instrument op
eigen initiatief aandelen en de daaraan verbonden stemmen in een uitgevende instelling kan
verwerven. Hierbij gaat het in elk geval om opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en
andere derivatencontracten.
De genoemde financiële instrumenten worden slechts geacht een optie te zijn indien deze de
houder ervan het recht bieden om aandelen te verwerven. In geval van een overeengekomen
afwikkeling in contanten wordt een optie in beginsel niet aanwezig geacht. Dit is anders als
formeel een afwikkeling in contanten is overeengekomen maar waarin duidelijk is dat de
betrokken contractspartijen materieel een afwikkeling in aandelen van een uitgevende instelling
hebben beoogd.
Bij een optie moet de datum waarop of de termijn waarbinnen een aandeel of certificaat kan
worden verworven, alsmede de vervaldatum bij de melding aan de AFM worden vermeld. Voor de
meldingsplicht bij het schrijven van een putoptie wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5.11.
De rechten op verkrijging van aandelen moeten bij de berekening van de teller worden
meegeteld. Met het onder beschikking verliezen van kapitaalbelang en/ of stemmen wordt mede
bedoeld het aflopen van potentiële rechten. Wanneer een persoon een potentieel recht niet
uitoefent maar de beschikking hierover verliest door verloop van tijd, bijvoorbeeld door het laten
aflopen van een calloptie, wijzigt de teller. Wanneer het percentage kapitaalbelang en/of
stemrecht valt binnen andere drempelwaarden dan het percentage waarover men voordien
onmiddellijk beschikte, moet dit onverwijld aan de AFM gemeld worden. Putopties tellen echter
niet mee voor de berekening van de teller, omdat zij een recht op overdracht belichamen en niet
een recht op verkrijging.
Hoewel door het uitoefenen van potentiële rechten of het royeren van certificaten de
samenstelling van de aandelen waarover men beschikt wijzigt, ontstaat niet per definitie opnieuw
een meldingsplicht. Deze meldingsplicht ontstaat enkel als een substantiële deelneming een
afwijkende samenstelling heeft door een omwisseling van bijvoorbeeld opties in (certificaten van)
aandelen of de uitoefening van rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van stemmen,
waarbij ten opzichte van de vorige melding meldingsdrempels worden bereikt, overschreden of
onderschreden zonder dat dit van invloed is op het totale percentage van de eerder gemelde
deelneming (zie hoofdstuk 3).


Wat zou dit kunnen betekenen?

Met vriendelijke groet

Dat ze meer kunnen/gaan beslissen over de toekomst van Pharming en van Dhr de Vries.
10.063 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 500 501 502 503 504 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 dec 2020 17:35
Koers 1,125
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 1,160
Laag 1,122
Volume 8.746.681
Volume gemiddeld 7.155.189
Volume gisteren 8.746.681

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront