Agfa-Gevaert 2019

67 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Ster52
0
Ontgoochelende stap vind ik. Ze gaan gewoon wat cash generen om hun pensioen-put wat te vullen maar structureel blijft het grotendeels 1 bedrijf en blijft de echte waarde van het bedrijf vastgeketend aan het aarzelende management en het teloor gegane verleden. Een gemist kans voor heel veel aandeelhouders aan de ene kant maar ook voor de vele medewerkers van de Health tak die ook niet verlost raken van de grote blokken aan hun been. Enkel het management lijkt hier als winnaar uit te komen want ze kunnen de indruk wekken toch iets aan het doen zijn. Wat een rotzooi.
DeZwarteRidder
0
Agfa-Gevaert bespreekt prestaties in het eerste kwartaal van 2019 – Gereglementeerde informatie
Press Release / Mortsel, België / 14th May 2019

Mijlpalen in het transformatieproces
· Nieuwe stappen in de strategische alliantie met Lucky HuaGuang voor offset
· Geplande verkoop van onderdelen van Agfa HealthCare
Financiële resultaten
· Omzet stabiel, stopzetting van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS niet meegerekend
· Aangepaste EBIT van 20 miljoen euro (inclusief IFRS 16)
· Nettoresultaat van min 3 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

Mortsel (België), 14 mei 2019 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de prestaties in het eerste kwartaal van 2019.

MIJLPALEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

“In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet om onze Groep te transformeren en om onze activiteiten klaar te maken voor toekomstige groei. In het eerste kwartaal boekten we verdere vooruitgang met verscheidene cruciale projecten. Wat betreft de strategisch belangrijke offsetalliantie met de Chinese onderneming Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd, hebben we nu de uitbouw van het gezamenlijke verkoopplatform afgerond en volledig gedefinieerd hoe we onze business in de Chinese markt zullen runnen. We hebben ook verscheidene initiatieven genomen om onze offsetpositie in de opkomende markten te verbeteren.

Voorts heeft de Raad van Bestuur – zoals aangekondigd op 13 maart 2019 – beslist om de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare verder uit te breiden. Na een zorgvuldige evaluatie en in samenspraak met zijn adviseurs heeft de Raad beslist om de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare te onderzoeken. Verwacht wordt dat dit deel voornamelijk de activiteiten op het vlak van Hospital IT en Integrated Care zal omvatten, alsook de Imaging IT-business, voor zover deze business nauw geïntegreerd is in onze Hospital IT-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio, Frankrijk en Brazilië. De voorbereidingen voor het verkoopproces zijn aan de gang en verwacht wordt dat dit proces in de tweede helft van het jaar opgestart zal worden. Bijgevolg zal het toekomstige Agfa HealthCare het grootste deel van de huidige Imaging IT-business behouden. Zodoende blijft het een van de groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste optie is om alle activiteiten de kracht en de middelen te geven om te groeien,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.
DeZwarteRidder
0

FINANCIELE RESULTATEN

“Zonder de effecten van het stopzetten van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS konden we onze omzet stabiliseren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. In de divisie Radiology Solutions zien we nu duidelijk dat de inspanningen die we deden om de Chinese distributiekanalen voor hardcopy te reorganiseren renderen. Deze business boekte immers een sterke omzetgroei. In de divisie Digital Print & Chemicals presteerden de inkjetactiviteiten en verscheidene andere toekomstgerichte activiteiten goed. Ermee rekening houdend dat we vergelijken met een heel sterk eerste kwartaal van 2018, presteerde de HealthCare IT-divisie zoals verwacht. Onze voortdurende focus op de verdere verbetering van de rendabiliteit van de HealthCare IT-activiteiten begint duidelijk vruchten af te werpen. De Offset Solutions-divisie blijft kampen met de vele uitdagingen in haar industrie, maar we zijn ervan overtuigd dat de alliantie met Lucky en de andere strategische maatregelen de divisie in staat zullen stellen om zowel de omzet als de rendabiliteit te verbeteren,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Verklaring i.v.m. IFRS 16 en de herwerkte winst- en verliescijfers van 2018

Verscheidene factoren beïnvloeden de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep vanaf het eerste kwartaal van 2019 haar financiële resultaten rapporteert.

De activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep zijn gehergroepeerd in 4 divisies: Offset Solutions (de offsetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics), Digital Print & Chemicals (de inkjetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics en de activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa Specialty Products), Radiology Solutions (de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare) en HealthCare IT (de IT-activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare). Deze vereenvoudigde divisiestructuur is gebaseerd op technologie en op oplossingen en hij zal de businesses in staat stellen om in de toekomst partnerships te zoeken. Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden bepaalde kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,…) niet langer toegekend aan de businessdivisies. Voor het eerste kwartaal van 2019 bedroegen deze kosten 5 miljoen euro (eerste kwartaal van 2018: 4 miljoen euro). Deze kosten worden nu verzameld onder Corporate Services. Om vergelijking met het vorige jaar mogelijk te maken, werden de winst- en verliescijfers van 2018 herwerkt.

Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. Om een correcte vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 mogelijk te maken, tonen de tabellen hieronder de winst- en verliescijfers voor het eerste kwartaal van 2019 zonder de impact van IFRS 16.
DeZwarteRidder
0
Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal van 2019
in miljoen euro Q1 2019
(excl.
IFRS 16) Q1 2018
Herwerkt(excl.
IFRS 16) Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 538 549 -1,9% (-3,3%)
Brutowinst (*) 174 178 -2,0%
% van de omzet 32,4% 32,4%
Aangepaste EBITDA (*) 33 (**) 37 -11,6%
% van de omzet 6,1% 6,8%
Aangepaste EBIT(*) 19 (**) 24 -19,7%
% van de omzet 3,6% 4,4%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 15 20 -23,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 43 miljoen euro / Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 20 miljoen euro

Zonder de impact van de stopzetting van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS, zou de omzet van de Agfa-Gevaert Groep stabiel gebleven zijn. Het inkjet-gamma presteerde goed en het hardcopy-gamma van de divisie Radiology Solutions begon duidelijk de positieve invloed van de reorganisatie van de distributiekanalen in China te voelen. De divisie HealthCare IT presteerde zoals verwacht.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 bleef de brutowinstmarge van de Groep stabiel op 32,4% van de omzet ondanks de negatieve impact van de hoge aluminiumkosten.

De verkoop- en algemene beheerskosten stegen van 120 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018 tot 122 miljoen euro (22,7% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,8% van de omzet. Dat komt overeen met het eerste kwartaal van 2018.

Zonder het effect van IFRS 16, kwam de aangepaste EBITDA-marge uit op 6,1% van de omzet, tegenover 6,8% in het eerste kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT bereikte 3,6% van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten bleven nagenoeg stabiel op een kost van 4 miljoen euro.

De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 11 miljoen euro.

De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 8 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in 2018. Ze omvatten enkele effecten van de afsplitsing van HealthCare IT.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 3 miljoen euro (inclusief IFRS 16).

Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)

Aan het eind van maart 2019 bedroegen de totale activa 2.472 miljoen euro (inclusief ‘recht op gebruik’ activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 115 miljoen euro aan het einde van maart 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.
Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 647 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van maart 2019.
De netto financiële schuld bedroeg 255 miljoen euro (of 137 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018.
De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 34 miljoen euro.

Offset Solutions – Q1 2019
in miljoen euro Q1 2019
(excl.
IFRS 16) Q1 2018
Herwerkt(excl.
IFRS 16) Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 199 215 -7,4% (-9,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 1,2 (**) 11,9 -89,8%
% van de omzet 0,6% 5,5%
Aangepaste EBIT(*) (3,7) (**) 6,4 -158,3%
% van de omzet (1,9)% 3,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 3,9 miljoen euro / Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: min 3,6 miljoen euro

Zonder de impact van de stopzetting van bepaalde offsetgerelateerde reseller-activiteiten in de VS, daalde de omzet van de divisie Offset Solutions met 2,6%.

Bovenop de portfolioreorganisatie werd de omzet beïnvloed door de sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, door de druk op de volumes voor het digitale computer-to-plate-productaanbod en door regionale mixeffecten. Gezien de belangrijke nieuwe stappen die in het eerste kwartaal genomen werden, wordt verwacht dat de positieve effecten van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics in de loop van het jaar geleidelijk meer zichtbaar zullen worden.

Vooral door ongunstige product- en regionale mix-effecten en door hoge aluminiumkosten, daalde de brutowinstmarge van 27,4% van de omzet in het eerste kwartaal van 2018 tot 24,1%. Zonder de effecten van IFRS 16 bedroeg de aangepaste EBITDA 1,2 miljoen euro (0,6% van de omzet) tegenover 11,9 miljoen euro (5,5% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT kwam uit op min 3,7 miljoen euro (min 1,9% van de omzet), tegenover 6,4 miljoen euro (3,0% van de omzet).

Op 19 maart ontmoetten leidinggevenden van grote commerciële, verpakkings- en krantendrukkerijen uit heel Europa elkaar tijdens Agfa’s eerste Value Conference. Op dit exclusieve evenement legden experten uit hoe drukkerijen voordeel kunnen halen uit belangrijke industriegebonden en technologische innovaties. Veel aandacht ging naar Agfa’s ECO3-systemen, die de werking van drukkerijen ecologischer, kostenefficiënter en makkelijker te beheren en te onderhouden kunnen maken.

Acorn Web werd de eerste webdrukkerij in het VK die overschakelt op Agfa’s op de cloud gebaseerde Apogee-workflowsysteem. Nog in het VK vervolledigde de Newsquest Group de modernisering van zijn drukvoorbereiding met de installatie van 2 plaatbelichters en 2 clean-out units van Agfa in zijn vestiging in Southampton. Eerder werd er ook al Agfa-apparatuur geïnstalleerd in de vestigingen in Glasgow, Oxford en Weymouth.

Andere belangrijke contracten werden getekend met onder meer: Postnord Strålfors (Zweden); Nishikawa (Japan); Eastern Studios (Australië); Diário do Pará en Press Alternativa (beide in Brazilië); Litografia Magnograf en Corporativo Prografico (beide in Mexico).

Maxwell35
0
lexisnexis
0
quote:

Maxwell35 schreef op 20 september 2019 20:22:


Is er iemand die een reden kent van deze koersstijging van 3,27%?


het lijkt erop dat iemand stiekem agfa aan het opkopen is; het is nu wachten op een persbericht om te weten wat er aan de hand is en dat kan nog enkele weken duren
YDP-19
0
GROENE DAG , success aan alle agfa-fanaten! zeer goede resultaten, en goede verwachting voor de verkoop van HEALTHCARE IT :)
[verwijderd]
0
Agfa Gevaert is een belangrijk aandeel in mijn portefeuille. Ik was onzettend benieuwd naar de resultaten en naar de reacties hier. Goede resultaten maar helaas geen woord over de verkoop.
Wat me ook opviel:
Dezwarteridder gaf op 6/11 om 9:21 volgende reactie in dit draadje : het valt gegarandeerd weer tegen
Dezwarteridder ziet dat het niet tegenvalt
Dezwarteridder verwijderd zijn bericht.

YDP-19
0
Chef B, ik heb wel mijn positie (50k€) aan agfa aandelen, (ik was dat blokje met 11223 aandelen aan 4,394€) verocht, eventjes genoeg winst gepakt en wil eventjes aan de zijlijn toekijken nu.
[verwijderd]
0
Ik ben in augustus aan 3,42 ingestapt en ik blijf zeker zitten tot we weten wat de verkoop van Healthcare heeft opgebracht. Wellicht blijf ik zelfs nog langer. Het tij is aan het keren en het kan boven 5 euro. Heb helaas te weinig tijd om alles op te volgen.
lexisnexis
0
Dixit Reuters zou er reeds tot € 800 miljoen geboden zijn voor agfa IT healthcare . Dat is heel wat meer dan analysten ( o.m. kbc) voorspellen :

www.reuters.com/article/us-agfa-gevae...
DeZwarteRidder
0
quote:

lexisnexis schreef op 6 november 2019 21:36:


Dixit Reuters zou er reeds tot € 800 miljoen geboden zijn voor agfa IT healthcare . Dat is heel wat meer dan analysten ( o.m. kbc) voorspellen :

www.reuters.com/article/us-agfa-gevae...

En wat achterblijft is dus zwaar verliesgevend.
lexisnexis
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 6 november 2019 22:56:


[...]
En wat achterblijft is dus zwaar verliesgevend.


heb je de resultaten 3de kw 2019 en eerste negen maanden 2019 al eens bekeken ?Dat ziet er nog zo slecht niet uit voor wat achterblijft.

www.agfa.com/corporate/news-item/agfa...
lexisnexis
0
Biedingen Agfa nabij
Dinsdag moeten de eerste-rondebiedingen op de IT-entiteit van Agfa HealthCare binnen zijn. Kenners zien het Duitse Compugroup als uitgesproken gegadigde. Het persagentschap Reuters laat ook de naam Dedalus (waarin het Franse fonds Ardian participeert) vallen. Reuters verwacht dat mogelijk ook een aantal financiële fondsen zoals KKR, Permira en Advent een bod zullen indienen. Er was volgens kenners de afgelopen maanden hoe dan ook sprake van grote belangstelling.

Agfa IT HealthCare zou dit jaar een brutobedrijfswinst halen van 50 miljoen. Het bedrijf zou 14 tot 15 keer die winst waard zijn of mogelijk 750 miljoen euro. De vraag is hoeveel van de pensioenlasten en schulden meegaan met de koper, zodat er op de beurs een leefbaar Agfa overblijft. (reuters, pdd)

lexisnexis
0
je kan nu vragen stellen in de chat box aan Christian Reinaudo maar wees verwittigd : cruciale vragen worden door die blaaskaak niet beantwoord. Zo is mijn vraag " hoeveel is er tot nu toe geboden voor de afgesplitste en te koop gestelde IT healthcare en wie zijn de bieders" doch geen antwoord....Probeer zelf maar een vraag te stellen :

www.tijd.be/dossiers/ceo-talks/ceo-ta...
DeZwarteRidder
0
Agfa-Gevaert Group enters into exclusive negotiations for the sale of a part of its HealthCare IT activities to Dedalus Holding S.p.A. - Regulated information

December 02, 2019 02:30 ET | Source: Agfa-Gevaert

Mortsel, Belgium – December 2, 2019 – 8.30 a.m. CET

As announced on May 14, 2019, the Board of Directors decided to investigate the sale of a part of Agfa HealthCare in the framework of the Agfa-Gevaert Group’s transformation process.

Today, the Agfa-Gevaert Group announces that it has entered into exclusive negotiations with Dedalus Holding S.p.A. to sell a part of its HealthCare IT business (the “Business”). The Business consists of the Healthcare Information Solutions and Integrated Care activities, as well as the Imaging IT activities to the extent that these activities are tightly integrated into the Healthcare Information Solutions activities. This is the case mainly in the DACH region, France and Brazil.

The proposed transaction is subject to customary employees’ consultations, regulatory approvals and closing conditions. It is expected that, upon positive conclusion of the negotiations, the transaction will be completed in the course
of Q2 2020.

As a result of this transaction, Dedalus Holding S.p.A. would acquire 100% of the Business at an enterprise value of 975 million Euro, subject to regular working capital and net debt adjustments.

Christian Reinaudo, CEO of the Agfa-Gevaert Group, said: “The expected sale of the Business, which generates around 260 million Euro of full year revenues, will represent another milestone in our transformation process. We are looking forward to this important step. We believe that under Dedalus Holding S.p.A.’s ownership, the Business will continue to develop into a leading pan-European player in the HealthCare IT market.
Going forward, Agfa HealthCare will focus on Imaging IT Solutions, continuing on its strategic track to deliver superior value to its customers, led by its flagship Enterprise Imaging platform. It is our ambition to grow revenues and raise the EBITDA margin performance over time from today’s mid-single digit percentage of revenues to a double digit level.”
lexisnexis
0
de Standaard vandaag :

Agfa praat met Italianen over deal van bijna miljard
Vandaag om 08:32 door Nico TangheHet hoofdkantoor van Agfa-Gevaert in Mortsel Foto: Kioni Papadopoulos
Agfa-Gevaert onderhandelt exclusief met de Italiaanse Dedalus Holding over de verkoop van een deel van haar HealthCare IT-activiteiten. De mogelijke verkoopprijs zou draaien rond 975 miljoen euro.


Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert staat erg dicht bij de verkoop van een deel van haar IT-activiteiten aan de Italiaanse Dedalus Holding. De groep uit Mortsel, die het veilingproces voor de verkoop van de IT-activiteiten in het derde kwartaal heeft opgestart, maakte vanochtend bekend dat het exclusief met de Italianen gaat praten over een verkoopdeal van bijna een miljard euro.
975 miljoen?
Agfa wil onder meer af van de IT-afdeling die softwareoplossingen ontwikkelt waarmee ziekenhuizen hun administratie of financiën beheren en een ‘virtueel’ netwerk om de patiënt te linken met hulpverleners en administraties. In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Brazilië zette Agfa daarbovenop ook nog Imaging IT in de etalage, de dochter die software maakt om medische beelden te beheren.
De betrokken medische IT-activiteiten zullen volgens Agfa-Gevaert verkocht worden voor een ‘enterprise value’ van 975 miljoen euro. Later nog aan te passen met de gebruikelijke correcties voor werkkapitaal en nettoschuld. Aanpassingen die de verkoopprijs volgens onze informatie nog zouden kunnen doen dalen tot ongeveer 900 miljoen euro.
Kroonjuweel
De HealtCare IT-activiteiten werden in 2018 afgesplitst van de rest van de groep. In maart raakte bekend dat Agfa-Gevaert de Amerikaanse bankreus JPMorgan had aangesteld als financieel adviseur, met het oog op ‘de verdere uitbreiding van de onafhankelijkheid van de divisie’. Volgens het persbureau Reuters meldden zich daarop meerdere kandidaat-kopers. Naast Dedalus zouden onder meer ook waaronder Compugroup, KKR, Permira en Advent interesse hebben getoond.
Het is niet de eerste keer dat Agfa de HealthCare-activiteiten, die worden beschouwd als het kroonjuweel van de groep, in de etalage zet. Dat gebeurde eerder ook al in 2007. Toen werd nog 2,2 miljard euro geboden voor de hele HealthCare-afdeling. Voor de aandeelhouders zou een verkoop op de korte termijn alvast de kassa doen rinkelen. Zij krijgen al 12 jaar geen dividend meer en de beurskoers slabakt al jaren.

Nico Tanghe
Nico Tanghe is redacteur economie en sport bij De Standaard
DeZwarteRidder
0
quote:

lexisnexis schreef op 2 december 2019 15:19:


de Standaard vandaag :

Agfa praat met Italianen over deal van bijna miljard
Vandaag om 08:32 door Nico Tanghe
Het hoofdkantoor van Agfa-Gevaert in Mortsel Foto: Kioni Papadopoulos
Agfa-Gevaert onderhandelt exclusief met de Italiaanse Dedalus Holding over de verkoop van een deel van haar HealthCare IT-activiteiten. De mogelijke verkoopprijs zou draaien rond 975 miljoen euro.

Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert staat erg dicht bij de verkoop van een deel van haar IT-activiteiten aan de Italiaanse Dedalus Holding. De groep uit Mortsel, die het veilingproces voor de verkoop van de IT-activiteiten in het derde kwartaal heeft opgestart, maakte vanochtend bekend dat het exclusief met de Italianen gaat praten over een verkoopdeal van bijna een miljard euro.
975 miljoen?
Agfa wil onder meer af van de IT-afdeling die softwareoplossingen ontwikkelt waarmee ziekenhuizen hun administratie of financiën beheren en een ‘virtueel’ netwerk om de patiënt te linken met hulpverleners en administraties. In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Brazilië zette Agfa daarbovenop ook nog Imaging IT in de etalage, de dochter die software maakt om medische beelden te beheren.
De betrokken medische IT-activiteiten zullen volgens Agfa-Gevaert verkocht worden voor een ‘enterprise value’ van 975 miljoen euro. Later nog aan te passen met de gebruikelijke correcties voor werkkapitaal en nettoschuld. Aanpassingen die de verkoopprijs volgens onze informatie nog zouden kunnen doen dalen tot ongeveer 900 miljoen euro.
Kroonjuweel
De HealtCare IT-activiteiten werden in 2018 afgesplitst van de rest van de groep. In maart raakte bekend dat Agfa-Gevaert de Amerikaanse bankreus JPMorgan had aangesteld als financieel adviseur, met het oog op ‘de verdere uitbreiding van de onafhankelijkheid van de divisie’. Volgens het persbureau Reuters meldden zich daarop meerdere kandidaat-kopers. Naast Dedalus zouden onder meer ook waaronder Compugroup, KKR, Permira en Advent interesse hebben getoond.
Het is niet de eerste keer dat Agfa de HealthCare-activiteiten, die worden beschouwd als het kroonjuweel van de groep, in de etalage zet. Dat gebeurde eerder ook al in 2007. Toen werd nog 2,2 miljard euro geboden voor de hele HealthCare-afdeling. Voor de aandeelhouders zou een verkoop op de korte termijn alvast de kassa doen rinkelen. Zij krijgen al 12 jaar geen dividend meer en de beurskoers slabakt al jaren.
Nico Tanghe
Nico Tanghe is redacteur economie en sport bij De Standaard

Ik verwacht dat de Italianen de 'salamitactiek' gaan gebruiken.
67 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 mrt 2021 17:35
Koers 3,635
Verschil +0,035 (+0,97%)
Hoog 3,700
Laag 3,585
Volume 189.693
Volume gemiddeld 169.239
Volume gisteren 153.840

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront