TomTom « Terug naar discussie overzicht

TomTom maart 2019

1.639 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 78 79 80 81 82 » | Laatste
Sunshine Band
37

Als aandeelhouder van TOMTOM heb ik gekozen voor nieuwe technogogie in een zich sterk ontwikkelende markt. Met regelmaat vind ik het wenselijk mijn belegging te herwaarderen en hier zit voor mij en vele andere particuliere aandeelhouders een knelpunt.
Hoewel ik mij besef dat op het gebied van concurrentie niet altijd alle informatie gedeeld kan worden heb ik gaandeweg de laatste twee jaar steeds minder de mogelijkheid om mij goed te informeren over de stand van zaken van TOMTOM binnen haar marktsegmenten.
De informatievoorziening naar particuliere beleggers is niet beter te benoemen dan “belabberd”. Waar is een heldere strategie en welk plan hoort daarbij? Waar zijn persberichten en waarom is er niet de mogelijkheid van een “investors day”? Ik kan me verder niet aan de indruk onttrekken dat ook (een deel van) de analisten onvoldoende informatie krijgt om ook maar zinnige vragen te stellen op de conference calls. Ik vind daarvan de inhoud in ieder geval onvoldoende diep en naar mijn idee komt dat o.a. door gebrekkige informatievoorzienng.
Hier een – niet uitputtende – opsomming van voorbeelden waarin de aandeelhouder te weinig informatie krijgt over
- Gekozen strategie en plannen
- Marktontwikkelingen en vooruitzichten van het bedrijf
- Contracten, patenten etc.
Als start zou ik de volgende vragen voor of tijdens de aandeelhoudervergadering besproken en beantwoord willen zien:
• Aangegeven is dat TOMTOM een onafhankelijke positie in de auto-industrie ambieert. Wat is hierbij de strategie? Door het afstoten van Telematics is er hopelijk meer focus, maar zeker ook een minder robuust bedrijf als het gaat om moeilijke momenten in de competitie met anderen. Is er bijvoorbeeld voorzien in samenwerkingen en deelnemingen om dit specifieke risico te dekken? Zo ja, op welke termijn mag de aandeelhouder daar meer informatie over verwachten? (de strategie had naar mijn idee in hoofdlijnen bekend moeten zijn bij aankondiging van de deal aangaande Telematics)
• Vanwege het belang van de HD kaarten in de toekomst, is een onderscheid in het orderboek voor HD voor autonoom rijden en HD voor ADAS e.d. voor de aandeelhouders essentieel. Breng hier a.u.b. royaal meer helderheid in.
• Daarnaast is het voor inzichtelijkheid belangrijk dat het orderboek wordt opgesplitst naar jaar van executie orders of orderdelen van orders. Breng hier a.u.b. meer onderscheid in
• De kosten voor verschillende ontwikkeltrajecten worden in meerderheid door TOMTOM snel afgeschreven. Deze afschrijvingen maken dat de winst op papier extreem laag is. Het effect hiervan is dat de koers van het aandeel veel lager staat dan wanneer de winstgevendheid meer helder zou zijn voor de buitenwereld. Graag royaal meer helderheid over de reden van de telkenmale hoge afschrijvingen en het effect van die afschrijvingen op toekomstige winst.
• TOMTOM geeft aan leidend te zijn in ontwikkelingen in HD Maps; waarom is de groei CAGR tot twee keer toe naar beneden bijgesteld? Onderzoeksrapporten van vele research instellingen geven CAGR’s aan die twee tot zes keer zo hoog liggen voor de belangrijkste markt voor TOMTOM. Heeft het management de indruk dat TOMTOM de marktontwikkelingen niet kan bijhouden? Of is er eerder de indruk dat in die rapporten de groei wordt overschat?
• Er is voor mij als aandeelhouder geen goed beeld te krijgen van de status en ontwikkeling van Road DNA. Vraag is: wordt er met partijen onderhandeld over het gebruik van Road DNA door klanten en als tweede vraag: is er interesse voor het gebruik van patenten voor Road DNA door derden?
• Waarom is er geheimzinnigheid rond het contract met Tesla? (in interview door dhr. Goddijn gemeld). Wat houdt de overeenkomst in in de zin van: welk product wordt geleverd, voor welke modellen en voor hoeveel jaar?
• Waarom is er geheimzinnigheid over een deal aan de West Coast USA; is er een contract getekend met een grote OEM of niet. Is dit een min of meer standaard overeenkomst zoals met andere OEMS, of worden er nieuwe bijzondere diensten geleverd
• Persoonlijk vind ik de uitleg over het schrappen van de deal met Volvo onvoldoende uitgelegd. TomTom mag dan hierover een overeenkomst met Volvo hebben gesloten, maar als aandeelhouder heb ik er recht op te weten of TomTom in de overeenkomst in gebreke is gebleven (en - gesteld), of dat er andere moverende redenen waren voor Volvo om het contract met TomTom op te zeggen, laat staan de optie dat het initiatief van opzeggen bij TomTom heeft gelegen. Met de op deze manier gecreëerde extreme ongelijkheid in informatievoorziening tussen grootaandeelhouders en de meerderheid van de aandeelhouders is ongewenst en naar mijn idee onrechtmatig. Bij deze alsnog het verzoek de aandeelhouders hierover in te lichten.
TOMTOM heeft geen geweldig track record als het gaat om investeringen en rendement voor de aandeelhouder. Ik noem daarbij een aantal voorbeelden om aan te geven dat het niet om 1 of slechts een paar op zich staande gevallen staat:
- Welke termijn de aandeelhouder ook gekozen heeft voor zijn investering: er is nog nimmer een dividend uitkering geweest. Waarom is er met de zeer ruime kasstromen van dit moment niet voor gekozen een dividend voor te stellen?
- De investering in Sports heeft weinig goeds gebracht en al helemaal niet voor de aandeelhouder; sterker nog, slechts enkele maanden voor de aankondiging van afbouwen/stopzetten van de Sports activiteiten werd aan de aandeelhouders nog een positief beeld geschetst; “firing on four cylinders”. Hoe kan het dat het management van TOMTOM zich hierop zo verkeken heeft?
- De investering in Tele-Atlas was misschien noodzakelijk voor het voortbestaan van TOMTOM, maar met de huidige beurswaarde van TOMTOM wordt het resultaat van deze investering anno 2019 door de markt extreem negatief beoordeeld. Hoe kan het dat het management van TOMTOM zich hierop zo verkeken heeft?
- De inkoop van eigen aandelen voor gemiddeld 9,26 bleek gepaard te gaan met de afbouw van een aandelenpakket van een grootaandeelhouder. Omdat de koers eind februari 2019 twee Euro lager staat, kan allerminst gezegd worden dat dit een goede investering is geweest voor de kleine aandeelhouder (nog afgezien van het feit dat in de markt algemeen wordt aangenomen dat de inkoop eigen aandelen is afgestemd met de grootaandeelhouder om het belang te kunnen afbouwen). Hoe kan het dat het management van TOMTOM aandelen heeft ingekocht tegen 2 Euro boven de huidige koers van TOMTOM; de brede markt is de afgelopen twee jaar niet slecht geweest. Hoe kan het dat het management van TOMTOM zich ook hierop verkeken heeft?
Afsluitend constateer ik – en velen met mij – dat het management de komende tijd een hoop vragen te beantwoorden heeft aan haar aandeelhouders. Ik hoop van harte dat u hiertoe bereid bent. Het niet beantwoorden van de vragen zie ik als een bewuste keuze de kleine aandeelhouder te onder-informeren.
Verder zijn er zoveel vraagtekens bij keuzes in ontwikkelingen en investeringen gedaan door TOMTOM onder verantwoordelijkheid van het huidige management, dat de financiële vergoeding aan het management voor verrichte werkzaamheden naar mijn volle overtuiging niet in relatie staat tot de prestaties. Het zou het management sieren met terugwerkende kracht van 2 jaar af te zien van bonussen en hun eigen salaris voor het lopende jaar op 1 Euro te stellen. Met deze stap steekt het management niet alleen de hand in eigen boezem als het gaat om de zeer matige prestatie van TOMTOM op de beurs, maar geeft het gelijk aan hoeveel vertrouwen er is om de komende jaren het gevecht aan te gaan om een toppositie te verkrijgen in de snelgroeiende markt die HD-Maps heet.
En ik zie het toch echt vaak zo zonnig in
KC
boem!
1
AB Super opening.

Met alles eens muv de laatste alinea.
De koers wordt mi niet bepaald door HG cs.
keak
2
Top sunshine! Dit is grove misbruik van de kleine aandeelhouder die niet dezelfde informatie krijgt als de grote aandeelhouders. al 12 jaar lang spek ik de zooi, maar krijg er niks voor terug. alleen maar weer herinvesteren in het bedrijf. Dat nu bijna 500 miljoen waard is. Maar wel van onze centen 6 miljard in is geinvesteerd. Harold en consorten met de billen bloot ik wil me geld terug!!!
En velen met mij!
benbelegger
0

Dikke AB Sunshine Band!

Hoop alleen dat het wat helpt. Je moet bij dit aandeel net zo veel geduld hebben als dat je een olifant met watten wilt doodgooien.
Sunshine Band
2
Bedankt voor de mooie woorden. Helaas lukte het na plaatsen niet meer om de tekst van een korte uitleg te voorzien.

Mijn tekst was bedoeld als reactie n.a.v. de mail van Eva1960 die vanuit het hart een aantal vragen stelde en opmerkingen maakte aan het adres van Goddijn.
Ik ben van mening dat - indien je een reele kans wilt maken op een constructief antwoord - je minder vanuit je hart en evt onderbuik moet spreken, maar meer gewoon een aantal vragen die daadwerkelijk te beantwoorden zijn en waar je als aandeelhouder ook recht op hebt

Helaas is de lay out weg gevallen bij het plaatsen waardoor wat minder leesbaar.

Ik ga zelf geen brief of mail versturen, maar als mensen de behoefte hebben de vragen te stellen aan T2: voel je vrij mijn tekst te gebruiken.
Ik zou het mooi vinden als je dan ook de moeite neemt je te onthouden van persoonlijke aanvallen, suggestieve opmerkingen of andere ongewenste taal.

Allen een goede beleggingsmaand gewenst!
Eva1960
0
Ab mooie opsomming van alles waar we nooit duidelijk antwoord op kregen.

Mijn onderbuik spreekt wat minder rationeel.
HG mag alles onder zijn kaartjes houden als hij nou maar een keer zijn bek lostrekt over partnerstrategie en overnamestrategie.
Als die dat niet doet moet ie de zse maanden gewoon met een overnamedeal komen, dan vergeef ik hem alles.

En dat gezwets van Corinne over 25 jaar disruptie zegt net helemaal niets.

[quote alias=Sunshine Band id=11452768 date=201902281419]

Als aandeelhouder van TOMTOM heb ik gekozen voor nieuwe technogogie in een zich sterk ontwikkelende markt. Met regelmaat vind ik het wenselijk mijn belegging te herwaarderen en hier zit voor mij en vele andere particuliere aandeelhouders een knelpunt.
Hoewel ik mij besef dat op het gebied van concurrentie niet altijd alle informatie gedeeld kan worden heb ik gaandeweg de laatste twee jaar steeds minder de mogelijkheid om mij goed te informeren over de stand van zaken van TOMTOM binnen haar marktsegmenten.
De informatievoorziening naar particuliere beleggers is niet beter te benoemen dan “belabberd”. Waar is een heldere strategie en welk plan hoort daarbij? Waar zijn persberichten en waarom is er niet de mogelijkheid van een “investors day”? Ik kan me verder niet aan de indruk onttrekken dat ook (een deel van) de analisten onvoldoende informatie krijgt om ook maar zinnige vragen te stellen op de conference calls. Ik vind daarvan de inhoud in ieder geval onvoldoende diep en naar mijn idee komt dat o.a. door gebrekkige informatievoorzienng.
Hier een – niet uitputtende – opsomming van voorbeelden waarin de aandeelhouder te weinig informatie krijgt over
- Gekozen strategie en plannen
- Marktontwikkelingen en vooruitzichten van het bedrijf
- Contracten, patenten etc.
Als start zou ik de volgende vragen voor of tijdens de aandeelhoudervergadering besproken en beantwoord willen zien:
• Aangegeven is dat TOMTOM een onafhankelijke positie in de auto-industrie ambieert. Wat is hierbij de strategie? Door het afstoten van Telematics is er hopelijk meer focus, maar zeker ook een minder robuust bedrijf als het gaat om moeilijke momenten in de competitie met anderen. Is er bijvoorbeeld voorzien in samenwerkingen en deelnemingen om dit specifieke risico te dekken? Zo ja,
Eva1960
1
Dnb assetmanagement per 28 feb op 3,52%.
Dus breidt snel uit.

Maar geen illusies want uit het overzicht blijkt dat er 3 afbouwers zijn.
Bijlage:
RESEARCH
2
Als je onderstaande tekst goed leest dan is de share buyback echt een sigaar uit eigen doos. Er is daarom m.i. een groot belang om de koers voorlopig laag te houden. Weet iemand wanneer bekend wordt gemaakt wanneer de koers wordt vastgesteld voor de share buyback?

We proposed a capital repayment in combination with a share consolidation, also known as a synthetic share buyback, and not a dividend payment.

The key consequences of the capital repayment and share consolidation will be:
- an aggregate amount of approximately EUR 750 million will be repaid to the shareholders; and
- the number of issued ordinary shares in the share capital of TomTom will be reduced by the number of Shares that, theoretically, could have been repurchased by TomTom for the amount repaid to the shareholders by way of capital repayment.

The key advantages of returning capital through a capital repayment and share consolidation are:
- fast return of proceeds to shareholders from the sale of the TomTom Telematics business; and
- no applicable Dutch dividend withholding tax.

You can find more information on the capital repayment combined with a share consolidation in the shareholder circular
NewKidInTown
0
quote:

NewKidInTown schreef op 28 februari 2019 12:04:

Aandeel zit de laatste tijd gevangen in de range tussen net boven de 7,00 en net boven de 7,30. Maar even afwachten tot de 7,00 weer op de borden staat, slechts 3 procentjes.
Belooft niet veel goeds, is er al een pre ?
tatje
0
quote:

Eva1960 schreef op 1 maart 2019 06:41:

Dnb assetmanagement per 28 feb op 3,52%.
Dus breidt snel uit.

Maar geen illusies want uit het overzicht blijkt dat er 3 afbouwers zijn.
Als ze boven de 5% melden, dan maak ik mij illusies.

tatje 26 feb 2019 om 08:52

Welke strategie hebben de boeven :-)

15 feb 7,03

18 feb 7,26
lager lager en de week sluiten op 7,16

22 feb 7,16

25 feb 7,30.

Blijven we iets langer hoog en dan de daling.
Gaan we vanaf vandaag weer dalen.
Blijven we stijgen.

De Scenario,s gieren de pan uit.

Zinloos om de koers te volgen, het wachten is weer op nieuws.

MAANDAG geplaatst, je ziet het forum doodbloeden.

Pre opening die 2% lager is, is voor mij positief :-)
tatje
0
Voor 9 uur min - 2% en nu plus + 0,44%.

Dus er zijn machten, die de koers graag in bedwang houden.

Waarom !

Shorters dat geloven er niet veel meer :-)
tatje
0
quote:

Eva1960 schreef op 1 maart 2019 06:41:

Dnb assetmanagement per 28 feb op 3,52%.
Dus breidt snel uit.

Maar geen illusies want uit het overzicht blijkt dat er 3 afbouwers zijn.
Hallo Eva1960,

Instutionele beleggers 12,06% dassss niet mis.

Eva1960 kun jij bv elke vrijdag dit overzicht hier plaatsen.
VanillaSky
0
quote:

RESEARCH schreef op 1 maart 2019 08:41:

Als je onderstaande tekst goed leest dan is de share buyback echt een sigaar uit eigen doos. Er is daarom m.i. een groot belang om de koers voorlopig laag te houden. Weet iemand wanneer bekend wordt gemaakt wanneer de koers wordt vastgesteld voor de share buyback?

We proposed a capital repayment in combination with a share consolidation, also known as a synthetic share buyback, and not a dividend payment.

The key consequences of the capital repayment and share consolidation will be:
- an aggregate amount of approximately EUR 750 million will be repaid to the shareholders; and
- the number of issued ordinary shares in the share capital of TomTom will be reduced by the number of Shares that, theoretically, could have been repurchased by TomTom for the amount repaid to the shareholders by way of capital repayment.

The key advantages of returning capital through a capital repayment and share consolidation are:
- fast return of proceeds to shareholders from the sale of the TomTom Telematics business; and
- no applicable Dutch dividend withholding tax.

You can find more information on the capital repayment combined with a share consolidation in the shareholder circular

Inderdaad heeft het voor ons 0.0 zin gehad die hele verkoop van TTT. Per saldo krijgen wij als je echt believer bent en dezelfde positie terug wil een cadeau te weten TRANSACTIEKOSTEN om opnieuw aandelen aan te schaffen.

In principe worden wij (in huidige situatie) voor een 45% uit het aandeel gezet aan iets meer dan 7 euro.
Brouwer285
1
ketchup
0
quote:

VanillaSky schreef op 1 maart 2019 09:15:

[...]

Inderdaad heeft het voor ons 0.0 zin gehad die hele verkoop van TTT. Per saldo krijgen wij als je echt believer bent en dezelfde positie terug wil een cadeau te weten TRANSACTIEKOSTEN om opnieuw aandelen aan te schaffen.

In principe worden wij (in huidige situatie) voor een 45% uit het aandeel gezet aan iets meer dan 7 euro.
maar dat is ook de hele bedoeling
nogmaals als een ieder zijn geldelijke exposure in TT niet wenst terug te brengen, dan moet je gewoon met de ontvangen gelden opnieuw aandelen inkopen
doet iedereen dat dan gaat het aandeel naar 12 euro plus
mag het hopen, kan ik eruit :)

maar denk eerder dat bijna helemaal niemand zijn positie terug naar de volle euro waarde brengt

de enige die het straks echt kan kopen op deze inflated price is HG zelf als hij het van de beurs haalt

heeft het hem nop gekost en kan hij op een premie later zelf afscheid nemen , eens dat de privatisering heeft plaatsgevonden en nieuwe partner(s) toetreden

kan ook zijn dat HG helemaal nies doet en dan bestaat de toko straks voor 1/3e uit cash, 2/3e uit assets aan een beurswaarde van ergens 1 @ 1.2 miljard en 140 mio uitstaande aandelen

het aandeel is dan on-verhandelbaar, slechts 4 x per jaar bij de kwartaalpresentatie is er volume, voor de rest bloed de activiteit leeg en gaan de Founders en de werknemers gewoon verder met de toko leeg te melken, de cash verdelen ze via bonusregels.

het is hun toko en dat blijft het ook aan de beurs of van de beurs af, tot op de dag dat HG wenst afscheid te nemen, dan gaat de asset waarde pas tellen tot die tijd is dit een melkerij voor hen die het besturen.

wacht nog altijd op die herstel-rally richting de 8 euro om te lichten.
hoop dat dit deze maand gaat lukken.
VanillaSky
0
quote:

Brouwer285 schreef op 1 maart 2019 09:19:

@ vaniilasky: je behoud het zelfde percentage in TT en je krijgt geld...
Voor de FFF is dat van belang ja dat ze nog steeds alles te zeggen hebben. Maar wat hebben wij er aan dat je procentueel hetzelfde belang (zeg maar niets) hebt?
PentaGoNix
0
quote:

ketchup of catch-up schreef op 1 maart 2019 09:25:

[...]

.................

wacht nog altijd op die herstel-rally richting de 8 euro om te lichten.
hoop dat dit deze maand gaat lukken.
Ik wacht op hetzelfde herstel (rally wil ik het niet noemen) en dan vlucht ik ook helemaal weg van TT. Ik heb het helemaal gehad met deze rotten tomatoes van de beurs.
1.639 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 78 79 80 81 82 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 8 aug 2022 09:51
Koers 8,970
Verschil +0,090 (+1,01%)
Hoog 9,020
Laag 8,890
Volume 94.383
Volume gemiddeld 575.705
Volume gisteren 350.355

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront