Forum: Pharming » Pharming mei 2019 » Pagina: 152 | Beursduivel.be

Pharming mei 2019

7.124 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 353 354 355 356 357 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
tmaster
0
www.pharming.com/sites/default/files/...

Helemal niets mis mee en hoe kunnen we in godsnaam bijna 50% lager staan dan vorig jaar rond deze tijd terwijl je 4 prima groei kwartalen hebben gehad>!?!
marlanki
0
Financiële hoofdpunten
· De productomzet nam toe tot € 35,2 miljoen, een stijging met 19,5% vergeleken met de € 29,5 miljoen in Q1 2018.

· De productverkopen in de VS stegen met 21% tot € 33,7 miljoen vergeleken met Q1 2018 (€ 27,9 miljoen) en waren vergelijkbaar met die in het laatste kwartaal van 2018, vanwege het licht dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten in de Verenigde Staten zoals we dat elk jaar hebben gezien. In Europa en de rest van de wereld wisten de verkopen in de eerste drie maanden van 2019 zich op € 1,3 miljoen te handhaven (Q1 2018: € 1,3 miljoen), voornamelijk doordat een dalende order intake door SOBI in bepaalde Oost-Europese markten werd gecompenseerd door groei in de door Pharming direct bediende landen.

· Het bedrijfsresultaat steeg met 49% tot € 12,2 miljoen, vergeleken met € 8,2 miljoen op vergelijkbare basis in Q1 2018, dankzij een verbetering van de brutomarge en een striktere kostenbeheersing.

· De nettowinst steeg met 23% tot € 6,7 miljoen, vergeleken met € 5,5 miljoen in Q1 2018 na de opwaartse bijstelling van het resultaat in dat kwartaal met € 2,2 miljoen. Dit ondanks een veel hogere afboeking van de belastingreserve over het afgelopen kwartaal van € 3,0 miljoen (2018: € 0,8 miljoen). Deze last wordt gedekt uit de eind 2018 geactiveerde belastingreserve en resulteert derhalve niet in een contante betaling. De bijstelling van Q1 2018 was het gevolg van boekhoudkundige aanpassingen voor dat kwartaal in verband met de aflossing van de laatste gewone obligaties en berekeningswijze van de effectieve rente op de Orbimed-lening, teneinde de fees verschuldigd bij de driemaandelijkse aflossingen van deze lening onder de financiële baten en lasten weer te kunnen geven. De aanpassing staat uitgebreider beschreven in het jaarverslag 2018, maar leidt niet tot een wijziging van de gepubliceerde jaarrekening over dat jaar.

· De positieve kasstroom tijdens het kwartaal werd gestimuleerd door een sterke omzet, ondanks de verhevigde concurrentie, en genereerde bijna € 10 miljoen bovenop de kasmiddelen benodigd voor de operationele kosten. Deze verminderde vervolgens met de driemaandelijkse aflossing van € 7,7 miljoen van de hoofdsom van de uitstaande lening van de Onderneming, inclusief bijbehorende vergoedingen, en met de verkoopmijlpaalbetaling van US$ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) aan Bausch Health Companies Inc. (voorheen Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ). Dit resulteerde in een daling van de kaspositie tot € 66,5 miljoen, vergeleken met € 81,5 miljoen op 31 december 2018 (€ 59,8 miljoen op 31 maart 2018).

· Het eigen vermogen verbeterde van € 61,8 miljoen eind december 2018 naar € 69,1 miljoen per 31 maart 2019 (Q1 2018: € 31,6 miljoen), en weerspiegelt het positieve nettoresultaat voor het kwartaal.

· De materiële vaste activa in de vaste-activasectie van de balans, alsmede de leaseschulden onder langlopende verplichtingen, tonen de effecten van de nieuwe toelichtingen op onder lease verworven items krachtens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze wijzigingen hadden geen effect op de resultaten over het kwartaal.

· De overige financiële verplichtingen, die verwijzen naar de gereserveerde voorwaardelijke vergoeding voor de toekomstige mijlpaalbetalingen, betreffen de betaling van de eerste mijlpaal in maart 2019 en de herziene waarschijnlijkheid en timing van de betaling van de laatste mijlpaal. De gedane mijlpaalbetaling van $ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) verschijnt daarom niet in de winst- en verliesrekening, aangezien de kosten van de mijlpaal wordt gecompenseerd door de vrijval van de latente verplichting (eveneens € 17,5 miljoen) die aan het eind van het jaar zichtbaar werd in de kortlopende schulden.

· De voorraden namen af van € 17,3 miljoen eind december 2018 naar € 13,6 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van 2019, voornamelijk als gevolg van een iets hogere commerciële productie in de VS in het eerste kwartaal, alsmede doordat een deel van de productie werd verlegd om aan de vraag naar materiaal voor de klinische studie in pre-eclampsie en andere onderzoeken te kunnen voldoen.

· Sinds de verslagdatum van 31 maart 2019 heeft Pharming in totaal 2.097.420 aandelen uitgegeven in verband met een aantal optie-uitoefeningen krachtens de huidige regelingen. Het aantal uitstaande aandelen op 15 mei 2019 bedroeg 624.331.765. Het totale aantal fully diluted aandelen (totale aantal inclusief conversierechten) op 15 mei 2019 bedroeg 663.653.916.


Gebeurtenissen na rapportagedatum

· In april 2019 maakte Pharming bekend dat het, na een eerdere aankondiging op 29 maart 2019, haar investering had afgerond van € 1,6 miljoen in contanten, alsmede een conversie van € 2,5 miljoen aan vooruitbetalingen in nieuwe aandelen, in haar Fill & Finish-partner BioConnection BV. BioConnection is verantwoordelijk voor de steriele afvulling van de ampullen met Ruconest® uit de gezuiverde werkzame stof.

Samen met additionele aandelen verkregen van bestaande aandeelhouders, houdt Pharming thans een aanzienlijk minderheidsbelang in BioConnection. Overige huidige aandeelhouders van BioConnection ondersteunden het bedrijf eveneens met aanvullende investeringen. Deze investering door Pharming had tot doel BioConnection te ondersteunen bij haar capaciteitsuitbreiding, welke Pharming ten goede zal komen. Verdere details werden niet bekendgemaakt.
moneymaker_BX
0
Dit ziet er heel goed uit als we hier geen 20% op stijgen snap ik het niet meer
Sijmen de Vries en zijn team hebben me verbaasd en alles wat ik afgelopen dagen heb gezegd wat niet positief was wil ik me per direct voor verontschuldigen
Nu de koers op naar de 1 vandaag
Theo3
0
Pharming publiceert De o belangrijkste 1 9 ,5 % de financiële kwartaal van resultaten 2019 resultaten vergeleken met Q1 2018: hogere omzet o o 4 9 % 22 % Leide stijging van operationele winstgevendheid meer nettowinst n, 16 mei 2019 over het eerste : Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext Amsterdam: PHARM) publiceert haar (niet-gecontroleerde) resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2019. Financiële hoofdpunten • De productomzet nam toe tot € 35,2 miljoen, een stijging met 19,5% vergeleken met de € 29,5 miljoen in Q1 2018. • De productverkopen in de VS stegen met 21% tot € 33,7 miljoen vergeleken met Q1 2018 (€ 27,9 miljoen) en waren vergelijkbaar met die in het laatste kwartaal van 2018, vanwege het licht dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten in de Verenigde Staten zoals we dat elk jaar hebben gezien. In Europa en de rest van de wereld wisten de verkopen in de eerste drie maanden van 2019 zich op € 1,3 miljoen te handhaven (Q1 2018: € 1,3 miljoen), voornamelijk doordat een dalende order intake door SOBI in bepaalde OostEuropese markten werd gecompenseerd door groei in de door Pharming direct bediende landen. • Het bedrijfsresultaat steeg met 49% tot € 12,2 miljoen, vergeleken met € 8,2 miljoen op vergelijkbare basis in Q1 2018, dankzij een verbetering van de brutomarge en een striktere kostenbeheersing. • De nettowinst steeg met 23% tot € 6,7 miljoen, vergeleken met € 5,5 miljoen in Q1 2018 na de opwaartse bijstelling van het resultaat in dat kwartaal met € 2,2 miljoen. Dit ondanks een veel hogere afboeking van de belastingreserve over het afgelopen kwartaal van € 3,0 miljoen (2018: € 0,8 miljoen). Deze last wordt gedekt uit de eind 2018 geactiveerde belastingreserve en resulteert derhalve niet in een contante betaling. De bijstelling van Q1 2018 was het gevolg van boekhoudkundige aanpassingen voor dat kwartaal in verband met de aflossing van de laatste gewone obligaties en berekeningswijze van de effectieve rente op de Orbimed-lening, teneinde de fees verschuldigd bij de driemaandelijkse aflossingen van deze lening onder de financiële baten en lasten weer te kunnen geven. De aanpassing staat uitgebreider beschreven in het jaarverslag 2018, maar leidt niet tot een wijziging van de gepubliceerde jaarrekening over dat jaar. • De positieve kasstroom tijdens het kwartaal werd gestimuleerd door een sterke omzet, ondanks de verhevigde concurrentie, en genereerde bijna € 10 miljoen bovenop de kasmiddelen benodigd voor de operationele kosten. Deze verminderde vervolgens met de driemaandelijkse aflossing van € 7,7 miljoen van de hoofdsom van de uitstaande lening van de Onderneming, inclusief bijbehorende vergoedingen, en met de verkoopmijlpaalbetaling van US$ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) aan Bausch Health Companies Inc. (voorheen Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ). Dit resulteerde in een daling van de kaspositie tot € 66,5 miljoen, vergeleken met € 81,5 miljoen op 31 december 2018 (€ 59,8 miljoen op 31 maart 2018). 1
De amateur
0
Cijfers ligt boven mijn verwachting dus gewoon netjes. Wat de koers gaat doen dat zou ik niet weten.
dimitri00
0
- D.J. -
1
Valt wel op dat er alleen vergeleken wordt met 1k2018 maar ziet er op eerste gezicht goed uit zien wat koers gaat doen vandaag
Winstgevend
0

Inventories changed from €17.3 million at the end of December 2018 to €13.6 million at the end
of the first quarter of 2019, mainly due to sales in the USA slightly exceeding commercial
production in the first quarter and as some production was diverted to provide clinical trial
material for the pre-eclampsia study and other studies.


MD2018
0
Dit is ook heel interessant!!! Zie studie PE
• Inventories changed from €17.3 million at the end of December 2018 to €13.6 million at the end of the first quarter of 2019, mainly due to sales in the USA slightly exceeding commercial production in the first quarter and as some production was diverted to provide clinical trial material for the pre-eclampsia study and other studies.
Jaco _9910
1
Goedemorgen,

Prima cijfers!
Ik kan mij goed voorstellen dat de heer De Vries zich hier niet meer laat zien.
Groot gelijk.

Jaco

[verwijderd]
0
quote:

De Monitor schreef op 16 mei 2019 om 02:11:


Beste Sijmen,

Voor zometeen alvast welkom op De Monitor Mei-draad.
Hopelijk de melding van mooie cijfers, dat geloven we wel. Maar alvast bedankt voor het melden van de progressie omtrent de pijplijn.

Mvg,

Jules
Kom er maar in Jules!
Theo3
0
Het eigen vermogen verbeterde van € 61,8 miljoen eind december 2018 naar € 69,1 miljoen per 31 maart 2019 (Q1 2018: € 31,6 miljoen), en weerspiegelt het positieve nettoresultaat voor het kwartaal. • De materiële vaste activa in de vaste-activasectie van de balans, alsmede de leaseschulden onder langlopende verplichtingen, tonen de effecten van de nieuwe toelichtingen op onder lease verworven items krachtens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze wijzigingen hadden geen effect op de resultaten over het kwartaal. • De overige financiële verplichtingen, die verwijzen naar de gereserveerde voorwaardelijke vergoeding voor de toekomstige mijlpaalbetalingen, betreffen de betaling van de eerste mijlpaal in maart 2019 en de herziene waarschijnlijkheid en timing van de betaling van de laatste mijlpaal. De gedane mijlpaalbetaling van $ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) verschijnt daarom niet in de winst- en verliesrekening, aangezien de kosten van de mijlpaal wordt gecompenseerd door de vrijval van de latente verplichting (eveneens € 17,5 miljoen) die aan het eind van het jaar zichtbaar werd in de kortlopende schulden. • De voorraden namen af van € 17,3 miljoen eind december 2018 naar € 13,6 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van 2019, voornamelijk als gevolg van een iets hogere commerciële productie in de VS in het eerste kwartaal, alsmede doordat een deel van de productie werd verlegd om aan de vraag naar materiaal voor de klinische studie in pre-eclampsie en andere onderzoeken te kunnen voldoen. • Sinds de verslagdatum van 31 maart 2019 heeft Pharming in totaal 2.097.420 aandelen uitgegeven in verband met een aantal optie-uitoefeningen krachtens de huidige regelingen. Het aantal uitstaande aandelen op 15 mei 2019 bedroeg 624.331.765. Het totale aantal fully diluted aandelen (totale aantal inclusief conversierechten) op 15 mei 2019 bedroeg 663.653.916. Gebeurtenissen na rapportagedatum • In april 2019 maakte Pharming bekend dat het, na een eerdere aankondiging op 29 maart 2019, haar investering had afgerond van € 1,6 miljoen in contanten, alsmede een conversie van € 2,5 miljoen aan vooruitbetalingen in nieuwe aandelen, in haar Fill & Finish-partner BioConnection BV. BioConnection is verantwoordelijk voor de steriele afvulling van de ampullen met RUCONEST® uit de gezuiverde werkzame stof. Samen met additionele aandelen verkregen van bestaande aandeelhouders, houdt Pharming thans een aanzienlijk minderheidsbelang in BioConnection. Overige huidige aandeelhouders van BioConnection ondersteunden het bedrijf eveneens met aanvullende investeringen. Deze investering door Pharming had tot doel BioConnection te ondersteunen bij haar capaciteitsuitbreiding, welke Pharming ten goede zal komen. Verdere details werden niet bekendgemaakt. Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt : "We zijn verheugd deze sterke resultaten te kunnen rapporteren in een periode van intense concurrentie. De omzet- en winstprestaties van Pharming bevestigen het succes van onze marktstrategie voor RUCONEST® en we nemen een aanhoudende groei van de onderliggende vraag naar het product waar. Vooruitkijkend naar de rest van 2019 verwachten we daarom, ondanks concurrentiedruk, een aanhoudende omzetgroei, gedreven door een toenemend aantal patiënten.
Theo3
0
Bovendien blijven we goede vooruitgang boeken in onze pijplijn. Na voortdurend in contact te hebben gestaan met de Ethische Commissies in Australië en Nederland, verwachten we binnenkort goedkeuring te krijgen voor onze aanvraag voor de start van de eerste klinische studie in pre-eclampsie. We voorzien daarnaast in de tweede helft van dit jaar de start van een klinische studie met RUCONEST® voor de behandeling van acuut nierfalen in patiënten die percutane coronaire interventies (stentbehandelingen) ondergaan, onder begeleiding van onderzoek met contrastvloeistof." Financieel overzicht Eerste drie maanden tot 31 maart Bedragen in euro behalve voor die per aandeel 2019 1ste kwartaal 2018 1ste kwartaal % Verandering Winst- en Verliesrekening Totale omzet Brutowinst Bedrijfs-/Operationeel resultaat Nettowinst 35,2 29,8 12,2 6,7 29,5 24,5 8,2 5,5* 19,5% 22% 49% 23% Balans Liquide middelen en verhandelbare effecten 66,5 59,8 11% Per aandeel Winst per aandeel (€): - Gewoon - Fully diluted 0,011 0,010 0,009* 0,008* 20% 25% * Na aanpassing zoals uiteengezet in Toelichting 4 bij de jaarrekening in het jaarverslag 2018. Vooruitzichten Voor de rest van 2019 verwacht Pharming: • Aanhoudende groei van de inkomsten uit de verkoop van RUCONEST®, voornamelijk gedreven door de Amerikaanse en Europese activiteiten. • Een voortgaande positieve nettowinst per kwartaal gedurende het jaar. • Voortgaande investering in de uitbreiding van de productie van RUCONEST® teneinde de continuïteit van de toevoer naar de groeiende markten in de VS, Europa, China en de rest van de wereld te waarborgen. • Investering in klinische trials voor pre-eclampsie en acuut nierfalen en ondersteuning voor researchers die aanvullende indicaties willen onderzoeken voor RUCONEST®. • Investering in verdere klinische onderzoeksprogramma's voor RUCONEST® bij acute behandeling en profylaxe van HAE, de ontwikkeling van een kleine intraveneuze vloeistofversie en nieuwe intramusculaire, subcutane en intradermale versies van RUCONEST®, evenals onderzoek naar andere toedieningswegen. • Investering in de ontwikkeling van de nieuwe pijplijnprogramma's in de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry, alsmede in andere nieuwe ontwikkelingskansen en -activa als deze zich voordoen. • Intensivering van de marketingactiviteit waar dit voor Pharming winstgevend kan zijn. • Ondersteuning van al onze teams en marketingpartners voor het maximaliseren voor patiënten in alle gebieden van het verkoop- en distributiepotentieel van RUCONEST®. === E I N D E P E R S B E R I C H T ===
beurszeur
0
Durft Sijmen niet op het forum te verschijnen vanwege rechtszaken? normaal is het eerste bericht om 7.00 van hem afkomstig.
7.124 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 353 354 355 356 357 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 06-dec-19 17:35
Koers 1,473
Verschil -0,001 (-0,03%)
Hoog 1,498
Laag 1,453
Volume 15.775.797
Volume gemiddeld 11.290.539
Volume gisteren 17.823.670