Sofina « Terug naar discussie overzicht

Forum Sofina geopend

323 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 15 16 17 » | Laatste
wijzerplaat
0
Foreword

It has been a busy six months – and overall a dynamic 2019 – for Sofina. The sourcing efforts we initiated several years ago and continue to implement contributed to the materialisation of several new investments across our three investment styles in Europe, the United States and Asia.

2019 was driven by the closing of 4 new “long-term minority” investments representing an investment value over EUR 600 million, new commitments of over EUR 490 million in “venture and growth capital funds”, and the closing of 7 new investments for “Sofina Growth” totalling over EUR 150 million, alongside a number of follow-on investments in portfolio companies. 2019 also saw the first implementation of our sector approach, focused on Consumer and Retail, Digital Transformation, Education and Healthcare; the insights gleaned by this work yielded some interesting opportunities across the regions and investment styles practised at Sofina.

The rotation of mature assets in our portfolio continued, through full or partial exits.

We closed the year occupying 47 board/observer seats in 39 boards across Europe, the US and Asia.

We are grateful for the continued hard work and commitment demonstrated by our growing team operating across our three offices, as we step into the new year and new decade.

Harold Boël
Chief Executive Officer

----

Sofina's shareholders' equity

Sofina's shareholders' equity on 31 December 2019 is estimated at EUR 7.63 billion1 or EUR 227/share2 based on preliminary and unaudited data.

1 Since 1 January 2018, Sofina has adopted the status of investment entity in accordance with IFRS 10. As from then, its shareholders’ equity, also referred to as net asset value, is equal to the fair value of its portfolio companies, direct subsidiaries and their portfolio companies and other assets and liabilities.

2 On the basis of 33,618,272 shares on 31 December 2019.

----

Volledige e-mail:

mailchi.mp/sofinagroup/sofina-newslet...

wijzerplaat
0
Brogembank
1
Ik ben in najaar 2018 in Sofina gestapt rond 175. Geen mega aantallen maar een prima belegging. Buy & hold was de bedoeling en dat pakte tot maart dit jaar aardig uit. Uiteindelijk door de wilde swings per dag uitgestapt op 211 tot 215.

Nu terug erin in kleine plukjes (soms maar 10-15 per keer) tussen 174 en 191.
Idee is om met pakweg 20% meer stukken Sofina uit deze crisis te komen dan ik ervóór had en ze weer voor onbepaalde tijd vast te houden.
wijzerplaat
0
OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE
VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN PLAATSVINDEN
OP 7 MEI 2020


www.sofinagroup.com/wp-content/upload...
wijzerplaat
0
Sofina stopt Indiase bierbrouwer extra kapitaal toe

Schermvullende weergave

Harold Boël, de CEO van Sofina. ©Thomas De Boever
PIETER SUY

26 april 2020 20:46
Sofina, het investeringsvehikel van de familie Boël en diens jarenlang Amerikaanse bondgenoot Sequoia pompen samen bijna 20 miljoen euro in de Indiase bierproducent B9 Beverages.

Sofina SOF0,92% was al twee jaar terug in B9 Beverages gestapt, een Indiase producent van ambachtelijk bier die zich voornamelijk op zijn thuismarkt richt met het merk Bira. De Boëls volgden toen het voorbeeld van Sequoia, het Amerikaanse investeringsfonds dat twee jaar eerder al aandeelhouder was geworden van B9 Beverages.

Volgens de Indiase krant The Economic Times slaan Sofina en Sequoia nu opnieuw de handen in elkaar en kennen ze B9 Beverage nu een overbruggingsfinanciering van 20 miljoen dollar - omgerekend 18,5 miljoen euro toe. Dat geld maakt deel uit van een grotere kapitaalronde van 30 miljoen dollar, klinkt het. Ook een Zuid-Koreaanse investeringsmaatschappij en meerdere vehikels van welstellende families zouden aan die kapitaalronde deelnemen.

Premiumbier
Met dat geld wil B9 Beverages meer voet aan grond krijgen in het premium-segment van de Indiase biermarkt. Geen evidentie, want door de coronacrisis heeft de Indiase overheid de verkoop van alcohol in het land stilgelegd zolang de lockdown duurt.

Sofina toonde zich de voorbije dagen opvallend actief in India. Vorige week bleek dat de Boëls opnieuw geld hadden geïnvesteerd in het nieuwsplatform Dailyhunt, bijgenaamd het Indiase Google News. Sofina was in maart vorig jaar pas in Dailyhunt gestapt, opnieuw samen met Sequoia.

De Boëls zijn sowieso niet aan hun proefstuk toe in India. Twee jaar terug boekte Sofina een grote winst door zijn belang in de e-commercegigant Filipkart - 'het Indiase Amazon' - te verzilveren. De holding heeft verder nog belangen in onder andere de lokale leer-app Byju's en in Hector Beverages, dat kruidendrankjes op de markt brengt.
wijzerplaat
0
Persbericht
Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen van 7 mei 2020
De Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen werden gehouden op donderdag 7 mei 2020 overeenkomstig de deelnamemodaliteiten omschreven in het persbericht en de oproeping gepubliceerd op 21 april jongsleden.

Goedkeuring van de nieuwe statuten

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de wijziging van de statuten goedgekeurd teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Goedkeuring van een unitair brutodividend van 2,90 EUR, hetzij een nettodividend van 2,03 EUR

De Gewone Algemene Vergadering heeft de op 31 december 2019 afgesloten balans en de resultatenrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd met inbegrip van de toekenning van een unitair brutodividend van 2,90 EUR per aandeel, hetzij 2,03 EUR na inhouding van de roerende voorheffing.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear in ruil voor coupon n° 22 op 18 mei 2020 (« Ex-date »: 14 mei 2020 en « Record date »: 15 mei 2020).

Goedkeuring van de voorgestelde herbenoeming van bestuurders en benoeming van de Commissaris

De Vergadering heeft tevens het volgende goedgekeurd:

de herbenoeming van Mevrouw Charlotte Strömberg als bestuurder voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024 vervalt;
de herbenoeming van de heer Jacques Emsens als bestuurder voor een periode van drie jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt; en
de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV/Réviseurs d’Entreprises SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, als Commissaris voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt.
Impact van de Covid-19-situatie op het eigen vermogen van de Vennootschap

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering deelde de Vennootschap enkele overwegingen mee over de impact van de huidige pandemie op haar portefeuille. De aard van de activiteiten van Sofina maakt deze beoordeling moeilijk, omdat deze afhankelijk is van de specifieke situatie van elk van haar deelnemingen. Hoewel het duidelijk is dat ze allemaal worden getroffen, zowel vanuit zakelijk als operationeel oogpunt, lijden sommigen onder de crisis, terwijl anderen er baat bij hebben. Wat Sofina Private Funds1 betreft, is het daarentegen waarschijnlijk dat het tempo van de investeringen en uitkeringen zal vertragen als gevolg van de pandemie, maar de impact van deze vertraging zal pas in de komende maanden bekend worden. De Vennootschap heeft aangegeven dat ze de situatie van de deelnemingen in de portefeuille en de evolutie van haar liquide middelen op de voet volgt. Zij heeft de aandeelhouders ook op de hoogte gebracht van de maatschappelijke initiatieven genomen die Sofina en bepaalde deelnemingen in de portefeuille hebben genomen.

In deze context en ter voorbereiding van haar Gewone Algemene Vergadering heeft de Vennootschap een inschatting gemaakt van de evolutie van haar eigen vermogen per 31 maart 2020 ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze oefening werd globaal genomen uitgevoerd op basis van dezelfde waarderingsbeginselen als die welke werden toegepast bij de waardering per 31 december 2019, rekening houdend met de marktcontext als gevolg van de Covid-19-crisis en geactualiseerde veronderstellingen en gegevens. De variatie in de Sofina Private Funds-activiteit werd doorgevoerd met inachtneming van de kapitaalopvragingen en uitkeringen uitgevoerd in de loop van het afgelopen kwartaal en met een raming van de variatie van de portefeuille zelf.

Het onderstaande cijfer werd niet gecontroleerd door de Commissaris, en de ramingen van de variatie van de niet-beursgenoteerde portefeuille werden niet vergeleken met de ramingen van de consultant die normaal gesproken voor deze opdracht verantwoordelijk is.

Rekening houdend met alle voorgaande voorbehoudens, waaronder de huidige volatiliteit op de financiële markten, raamt de Vennootschap de negatieve impact op haar eigen vermogen per 31 maart 2020 (vóór betaling van het dividend en de tantièmes) op ongeveer 11% ten opzichte van haar eigen vermogen per 31 december 2019, zijnde pro memorie 7,63 miljard euro.

Voorzitterschap

De Gewone Algemene Vergadering van vandaag was de laatste vergadering die werd gehouden onder het voorzitterschap van Sir David Verey CBE. Namens de werknemers van de Vennootschap en haar aandeelhouders, benadrukte de heer Dominique Lancksweert het belang van de bijdrage van Sir David aan de ontwikkeling en vooruitgang van de Vennootschap in de afgelopen zes jaar en bedankte hem daarvoor van harte.

1 Investeringen in durf- en groeikapitaal fondsen.
Brogembank
0
Afgelopen vrijdag bereikte Sofina een all time high van 250 op een enorme omzet van 900.000+ stuks, een veelvoud van normaal.

Iemand een idee hoe dit te duiden?
aertj
2
Jackpot lonkt voor Sofina dankzij maaltijddeal Uber
06:51 (30/06) - Bron: De Tijd

Uber wil in zijn zoektocht naar rendabiliteit zijn eigen maaltijdkoerier meer schaalgrootte geven ©saskia vanderstichele
Uber is van plan 2,6 miljard dollar te betalen voor de overname van de maaltijdkoerier Postmates. De miljardendeal kan ook het Belgische Sofina een aardige stuiver opbrengen.

Lang is Uber niet bij de pakken blijven zitten. Eerder deze maand troefde Just Eat Takeaway , de maaltijdkoerier van de Nederlander Jitse Groen, de Amerikaanse taxiapp af met een bod van 7 miljard euro op Grubhub.

Nu heeft Uber zijn revanche beet, schrijft The New York Times. Volgens de Amerikaanse krant hebben de Californiërs 2,6 miljard dollar veil voor een andere maaltijdkoerier, Postmates. En dit net op het ogenblik dat Postmates zich aan het klaarstomen is voor een eigen beursgang.

Uber is vastbesloten zijn eigen maaltijdbezorger, Uber Eats, snel meer schaalgrootte te bezorgen. Het recept is vrij eenvoudig: schakel zo veel mogelijk concurrenten uit om op zo veel mogelijk markten de facto monopolist te worden. Want in de sector zijn twee spelers er één te veel. Het schoolvoorbeeld was Duitsland: daar bloedden Takeaway.com en Delivery Hero cash. Tot die laatste als eerste met de ogen knipperde en zijn Duitse activiteiten aan Jitse Groen verkocht.

Sofina
Bij een deal zou bij de eigenaars van het negen jaar oude Postmates - investeringsfondsen - de kassa rinkelen. Dat is inclusief Sofina . De spilholding van de familie Boël investeert sinds 2016 in de maaltijdkoerier uit San Francisco, met dank aan haar decennialange contacten in Silicon Valley.

Volgens het jongste jaarverslag van Sofina bezat de holding eind 2019 3,22 procent van Postmates. Ze trok dat belang vorig jaar lichtjes op. Tegen een overnameprijs van 2,6 miljard dollar zou Sofina 83 miljoen dollar (74 miljoen euro) binnenrijven.

De contacten van Sofina in de Valley leiden ertoe dat de holding mee aan de wieg stond van Google, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp en Snapchat.

Toen Facebook zes jaar geleden de hand legde op WhatsApp plukte ook Sofina daar de vruchten van, via zijn participatie in het investeringsfonds Sequoia. De Belgische holding realiseerde vorige maand ook een mooie meerwaarde op de overname door Facebook van de beeldbibliotheek Giphy. Facebook betaalde 400 miljoen dollar voor de grootste collectie van populaire gifs. Op basis van die waardering bracht de deal Sofina 16,6 miljoen dollar (15,34 miljoen euro) op. Dat is relatief weinig, maar de deal wees erop dat Sofina een neus heeft voor jonge techbedrijven.

Goed bewaard geheim
Mede dankzij de succesvolle private-equitypoot ontdekken de jongste jaren steeds meer grote beleggers Sofina, dat tot voor enkele jaren zowat het best bewaarde geheim van de Brusselse beurs was. Dat vertaalde zich in de koersevolutie van de holding: enkele weken geleden noteerde ze aan een recordkoers van 246 euro, goed voor een recordbeurswaarde van precies 8,5 miljard euro. Dat was ruim dubbel zoveel als de beurswaarde van Ackermans & van Haaren (AvH). Vijf jaar geleden was Ackermans nog veel groter dan Sofina. De terugval van het aandeel midden maart tot 155 euro bleek achteraf een gouden koopkans.

Kurt Vansteeland
michael sephiha
wijzerplaat
0
Sofina komt coronadip nog niet te boven

De waarde van de Boël-holding klom sinds de forse coronadip van eind maart met een half miljard euro tot 7,33 miljard euro eind juni. Maar Sofina is nog steeds enkele honderden miljoenen minder waard dan begin dit jaar.

...

Schermvullende weergave

©jonas lampens
MICHAEL SEPHIHA
22 juli 2020 18:04
De waarde van de Boël-holding klom sinds de forse coronadip van eind maart met een half miljard euro tot 7,33 miljard euro eind juni. Maar Sofina is nog steeds enkele honderden miljoenen minder waard dan begin dit jaar.

Sofina publiceert sinds 2018 twee keer per jaar een nieuwsbrief. De holding van de familie Boël gunt daarmee, al kort na het afsluiten van elk halfjaar, beknopt inzage in haar kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen in haar portefeuille.

Uit nieuwsbrief nummer zes blijkt dat de nettoactiefwaarde van de holding, de belangrijkste barometer van de mate waarin de managers waarde creëren, eind juni 7,33 miljard euro bedroeg. Dat is een half miljard meeer dan eind maart (6,79 miljard) - een bedrag dat toen negatief beïnvloed werd door de forse correctie op de beurzen -, maar nog steeds minder dan begin dit jaar (7,6 miljard).

Per aandeel bedraagt de nettoactiefwaarde 217 euro, tegenover 208 euro een jaar eerder en 227 miljoen begin dit jaar. KBC rekende per 30 juni op 222 euro per aandeel.

In en uit
Sofina bevestigt in zijn nieuwsbrief twee van zijn investeringen uit het eerste halfjaar. Het stapte zoals bekend in maart in Qingzhu, een Chinese beheerder van lowcosthotels, en twee maanden later in Kopi Kenangan, een Indonesische koffieketen. Ook Verlinvest het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, nam deel aan die operatie. Welke bedragen met die investeringen gepaard gingen, wordt niet meegegeven.

TIP
Wat gebeurde er vandaag op de financiële markten en met uw beleggersportefeuille?

Lees het in De Beurs Vandaag.

Vul uw e-mailadres in

Elke dag (ma.-vrij.) via e-mail - Uitschrijven in één klik

Sofina maakte ook twee belangrijke exits in het eerste halfjaar. Het verkocht zijn aandelen in de databank van videobeelden Giphy aan Facebook en zijn participatie in de maaltijdkoerier Postmates aan Uber. Tegen de waardering die circuleert voor de Giphy-deal (400 miljoen dollar), zou die transactie Sofina zo'n 16 miljoen dollar moeten opgeleverd hebben. De verkoop van Postmates zou de kassa wat meer doen rinkelen. Sofina gaat op die transactie zo'n 83 miljoen dollar binnenrijven, wanneer de deal begin volgend jaar afgerond wordt.

Solidariteitsfonds
Sofina gaat voorts een coronagerelateerd solidariteitssfonds lanceren. De Boël-holding heeft dat fonds met 20 miljoen euro gespijsd. Daar zullen nog bijdragen van het topmanagement en van leden van de raad van bestuur bovenop komen. Het fonds zal beheerd worden door Koning Boudewijnstichting (KBS), een duurtijd van twee jaar hebben en focussen op de gezonheidssector en de digitale kloof die de coronacrisis zichtbaar op het vlak van opvoeding.

....

www.tijd.be/markten-live/nieuws/aande...

Als die link niet werkt, gebruik dan een incognito-tabblad.
aertj
1
Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Sofina
Gepubliceerd op 23 juli 2020 10:37 |
10:37 - Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Sofina
(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor Sofina verhoogd van 226,00 naar 230,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.

Volgens de analisten is de investeringsmaatschappij van dusdanige kwaliteit dat het niet aan een typische holdingkorting op de intrinsieke waarde zou moeten noteren. Om die reden neemt Kepler dan ook meteen haar berekening voor de netto actiefwaarde per aandeel als koersdoel.

Het aandeel noteerde donderdagochtend 0,6 procent lager op 241,50 euro.
'belegger''
0
quote:

aertj schreef op 23 juli 2020 13:07:

Volgens de analisten is de investeringsmaatschappij van dusdanige kwaliteit dat het niet aan een typische holdingkorting op de intrinsieke waarde zou moeten noteren. Om die reden neemt Kepler dan ook meteen haar berekening voor de netto actiefwaarde per aandeel als koersdoel.
Hallo allemaal, ik ben nieuw in dit draadje. Kan iemand mij uitleggen waarom het gebruikelijk is dat aandelen in dergelijke investeringsmaatschappijen met korting worden verhandeld?

Verder lees ik over een onderliggende waarde van EUR 217 per aandeel. Dat was per 30-6 en die dag sloot het aandeel Sofina op EUR 235.
wijzerplaat
0

Halfjaarlijks financieel verslag 2020

www.sofinagroup.com/wp-content/upload...

KALENDER VAN DE FINANCIËLE PUBLICATIES :
3 september 2020 Halfjaarlijks financieel verslag 2020
Januari 2021 Newsletter #7
19 maart 2021 Jaarverslag 2020
6 mei 2021 Gewone Algemene Vergadering
Juli 2021 Newsletter #8
2 september 2021 Halfjaarlijks financieel verslag 2021
jwv23
0
koers is mooi gestegen, zou eigenlijk willen bijkopen maar misschien te laat. Benieuwd naar huidige onderrliggende waarde
observator
0
Opgepikt in diverse financiële bladen : Sofina is uitgegroeid tot het "Nasdaq-aandeel" van de
Brusselse beurs ... maar wel peperduur ?
observator
0
En toch kijken we vol vertrouwen uit naar de nieuwsbrief van komende week : méér
over de participaties in India ...
Joni-2
0
quote:

'Belegger' schreef op 24 juli 2020 20:03:

[...]Hallo allemaal, ik ben nieuw in dit draadje. Kan iemand mij uitleggen waarom het gebruikelijk is dat aandelen in dergelijke investeringsmaatschappijen met korting worden verhandeld?

Verder lees ik over een onderliggende waarde van EUR 217 per aandeel. Dat was per 30-6 en die dag sloot het aandeel Sofina op EUR 235.
Bij investeringsmaatschappijen die in andere beursgenoteerde bedrijven noteren (of eventueel klassieke waarde aandelen) kan je vrij nauwkeurig berekenen hoeveel de waarde van hun portefeuille is en daarmee de eigenlijke waarde van de investeringsmaatschappij berekenen.

Hoe groter de korting, hoe goedkoper het aandeel was en dan gaf men veelal een “koop” aanbeveling.
Als het verschil te klein werd gaf men een verkoop aanbeveling.
Wat uiteraard een te simplistische benadering is, maar is nog steeds in zwang …

Voor Sofina is dat alvast een stukje oude geschiedenis waar analisten graag naar verwijzen, om “Sofina” een negatieve beoordeling te geven… 10 jaar geleden, had dit voor Sofina nog een kleine betekenis…

Sofina heeft immers slechts:
• 37% van deze klassieke investeringen (de meeste hiervan kregen de laatste jaren een meer dan behoorlijke verjonging update)
• 38% zit in Durf- en groeikapitaal fondsen over de hele wereld
• 21% zit in Snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

• 50% van hun kapitaal zit intussen in de USA (hoewel de analisten vooral over Azië /India uitpakken…klinkt blijkbaar beter…

De belangrijkste poot is intussen “Software” (onderwijs, automatisatie, gezondheidszorg), 2e poot Tech en medische Tech

Voor mij is Sofina alvast een Tech bedrijf, (met een héél mooie spreiding) waarvan de koers nu eenmaal veel hoger is als een klassiek voeding- of industrieel bedrijf…

Mijn eerste participatie heeft intussen reeds +360% op 9 jaar

Als je Sofina op een grafiek afzet t.o.v. de S&P500 en de Nasdaq, weet je meteen “perfect”, wanneer je ze moet kopen….en de Sharp Ratio is al +10 jaar heel goed. :)
FORT1944
0
Het is boekhoudkundig , de niet genoteerde aandelen worden berekend op hun inkoop koers daar men geen andere maatstaf heeft op dat ogenblik dat men verslagen naar buiten brengt .
Bij een holding heb je weinig risico door de spreiding , ge moet alleen U kunnen vinden in het dividend dat men U betaald elk jaar .

Natuurlijk is de beurskoers van de dag DE JUISTE PRIJS VAN UW BELEGGING op dat moment of het nu gaat voor een specifiek aandeel of een holding dat maakt niet uit .
323 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 15 16 17 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 jun 2023 17:35
Koers 202,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 202,600
Laag 194,600
Volume 21.615
Volume gemiddeld 24.890
Volume gisteren 21.615

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront