Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Coronavirus echt gevaar?

rationeel
1
Geen heparine!’

Wat meespeelt is dat Amerikaanse autoriteiten bezorgd zijn over de kennis van hun doktoren. Die zouden de symptomen van deze zeldzame, maar ernstige trombose-soort niet goed kunnen inschatten. „De behandeling van dit type bloedproppen is anders dan bij andere varianten”, aldus de FDA tegen de New York Times. „Normaal gesproken wordt een bloedverdunner genaamd heparine gebruikt. Maar in dit geval kan het voorschrijven van heparine juist gevaarlijk zijn. Er is een andere behandeling nodig.”

Het zeldzame trombose-ziektebeeld lijkt een overdreven reactie van het afweersysteem te zijn op de vaccins. Daarbij worden antistoffen gevonden die we kennen van een ander probleem: een overreactie op de bloedverdunner heparine. Daarom zou een behandeling met precies dat middel weleens funest kunnen uitpakken.

Australië heeft aangekondigd helemaal geen vaccin meer te bestellen van Janssen en moederbedrijf Johnson & Johnson. In plaats daarvan is meer Pfizer ingekocht.

Met dezelfde symptomen dus:(
Delftse fietsenmaker
7
quote:

Fred Flinstone schreef op 13 april 2021 14:56:

[...]

Wat is precies het probleem met alleen het vaccineren van de risico groepen?

Waarom niet gewoon hetzelfde doen als met de jaarlijkse griepprik.
Die worden toch ook gewoon alleen bij de risico groep toegediend?

Waarom zou iedereen gevaccineerd moeten worden?

Er is ook een middenweg. Maar momenteel is het dus blijkbaar alles of niets.
Vind ik toch een vreemde aanpak.

Gewoon het risico van de bijwerkingen afwegen tegen het risico van de niet vaccinatie.

Ik zal een poging doen om een antwoord te geven op de vraag waarom iedereen gevaccineerd moet worden. Mijn intentie is niet om u te overtuigen alsnog tot vaccinatie over te gaan, dat moet u voor uzelf beslissen.

U gebruikt terecht het woord risico. Het RIVM en de overheid doen niets anders dan risicobeheersing en toevallig heb ik daar dagelijks mee te maken in mijn vakgebied in de procesindustrie. Ik heb dus geen medische achtergrond of iets dergelijks, dus er zullen ongetwijfeld onvolkomenheden zitten in mijn verhaal). 'Risico' is niet hetzelfde als 'kans', maar het heeft wel met elkaar te maken als volgt:

Risico = blootstelling x kans x gevolg

Risico bestaat in dus altijd uit deze drie parameters.

Voor Corona houdt dit in:
- 'kans' = de kans op een succesvolle besmetting van het virus. Dit is afhankelijk van het virus (of de variant) en de gesteldheid van het afweersysteem van het slachtoffer.
- 'blootstelling' = Hoe vaak en hoe lang komt een persoon in aanraking met / blootgesteld aan (iemand met) het virus.
- 'gevolg' = wat zijn de uiteindelijke gevolgen van besmetting voor het individu. Hierbij dient opgemerkt dat voor risicobeheersing langdurige ziekte met blijvend letsel of langdurig verlies van arbeidsproductiviteit in een even zware gevolg-categorie wordt gerekend als overlijden. Daarnaast is 'griepverschijnselen' natuurlijk ook een gevolg, maar veel minder zwaar tellend dan overlijden. Echter, het RIVM en de overheid zullen ook die verschijnselen zeker meenemen in hun beschouwing. Ik laat ze erbuiten.

Er zijn dus drie parameters waarmee het risico verminderd kan worden. Van deze drie kunnen echter op korte termijn slechts twee verminderd worden. De gevolgen zijn voor iedereen hetzelfde: ook kinderen en jong-volwassenen kunnen overlijden of langdurig ziek worden. Dit gebeurt vaak niet, omdat ze door hun betere afweersysteem een veel lagere 'kans' hebben op deze gevolgen. Het gevolg van besmetting voor deze groepen blijft vaak beperkt tot een stevige griep. Pas bij de introductie van een succesvol medicijn (dus niet een vaccin) zal de parameter 'gevolg' verminderd kunnen worden.

Blijven over 'blootstelling' en 'kans': Alle coronamaatregelen tot nu toe zijn gericht op vermindering van blootstelling. Denk aan thuiswerken, mondkapjes, winkels sluiten, avondklok, minder bezoek, sluiten van scholen: ze zijn alle gericht op het verminderen van de blootstelling van het individu. Dit is ook logisch want aan het begin van de uitbraak was er geen vaccin voorhanden. Er was geen andere mogelijkheid om het risico te verminderen dan de blootstelling drastisch te verkleinen.

Als laatste de parameter 'kans'. Nu er vaccins voorhanden zijn, is er eindelijk de mogelijkheid om het risico te verminderen op een andere manier dan aan de 'blootstelling' te sleutelen. Door het individu een vaccinatie te geven, wordt de kans op besmetting drastisch verminderd: het afweersysteem wordt immers geactiveerd waardoor het virus minder kans krijgt om een ziektebeeld te creeren bij het slachtoffer. Daarnaast is het zo dat 'blootstelling' verminderd wordt, naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn: groepsimmuniteit.

Er zit dus een 'hefboom' in de risicobepaling: als de kans met een factor 100 afneemt mag de blootstelling met een factor 100 toenemen om toch tot een zelfde riscio te komen.

Om nu een antwoord te geven op uw vraag: door iedereen te vaccineren wordt zowel de 'kans' als de 'blootstelling' verkleind. Het eerste doet u voor uw eigen gezondheid, het tweede is mooi meegenomen voor de gezondheid van een ander. Daarnaast kunnen de 'blootstelling'-beperkende coronamaatregelen sneller versoepeld of opgeheven worden als de vaccinatiegraad voldoende is. Ook dat doet u voor uzelf, maar zeker ook voor anderen.

Hetzelfde kunt u doen voor het risico van vaccinatie. Welke van de twee risico's u het belangrijkst vindt, is uw keuze. Die keuze heeft te maken met uw waarden en normen en rechten en plichten binnen een maatschappij. Dat is een discussie die ik niet zal gaan voeren ;)

(N.B gezien uw reacties heb ik aangenomen dat u niet tot vaccinatie wil overgaan. Mijn excuses als dit een verkeerde aanname is :P )
luchtschip
0
quote:

luchtschip schreef op 12 april 2021 05:40:

[...]

Waarde van zondag 11 april · Bron: RIVM, LNAZ & GGD-GHOR

Aantal gezette prikken

Berekend aantal

3.182.836

Dit getal is een berekening van hoeveel prikken in totaal zijn gezet. De GGD-cijfers worden gemeld door de GGD-GHOR en de ziekenhuiscijfers door het LNAZ. Voor de langdurige zorginstellingen maakt het RIVM een berekening door te kijken naar hoeveel vaccins er zijn bezorgd bij priklocaties. Lees meer over de berekening in de 'Uitleg bij de cijfers'.

Door de prikpauze met AstraZeneca voor mensen jonger dan 60 jaar is onzeker hoeveel prikken met dit vaccin worden gezet. Daarom is per 7 april in de berekening geen AstraZeneca meegeteld.

2.154.470 gezet door GGD'en
Gemeld aantal tot en met zaterdag 10 april

108.601 gezet in ziekenhuizen
Gemeld aantal tot en met zaterdag 10 april

587.991 gezet in langdurige zorginstellingen
Berekend aantal tot en met zaterdag 10 april

331.774 gezet in huisartsenpraktijken
Berekend aantal tot en met zaterdag 10 april

coronadashboard.rijksoverheid.nl/land...
Sinds zondag bleef dit aantal staan en geen nieuwe informatie over de aantallen in de dagen erna.

Vandaag komt men weer met de laatste cijfers

Waarde van dinsdag 13 april · Bron: RIVM, LNAZ & GGD-GHOR

Aantal gezette prikken

Berekend aantal

3.900.464

Dit getal is een berekening van hoeveel prikken in totaal zijn gezet. De GGD-cijfers worden gemeld door de GGD-GHOR. Voor de ziekenhuizen, de huisartspraktijken en langdurige zorginstellingen maakt het RIVM een berekening door te kijken naar hoeveel vaccins er zijn bezorgd bij priklocaties. Lees meer over de berekening in de 'Uitleg bij de cijfers'.

In de berekening is uitgegaan van een verspilling van 1%. Dit was 5%, maar uit een analyse van het RIVM is gebleken dat dit maar 1% is. Per 12 april is de verspilling met terugwerkende kracht aangepast.*

2.263.049 gezet door GGD'en
Gemeld aantal tot en met maandag 12 april

886.792 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen)
Berekend aantal tot en met maandag 12 april

750.623 gezet in huisartsenpraktijken
Berekend aantal tot en met maandag 12 april

coronadashboard.rijksoverheid.nl/land...
leek2018
3
quote:

Delftse fietsenmaker schreef op 13 april 2021 19:57:

[...]

Ik zal een poging doen om een antwoord te geven op de vraag waarom iedereen gevaccineerd moet worden. Mijn intentie is niet om u te overtuigen alsnog tot vaccinatie over te gaan, dat moet u voor uzelf beslissen.

U gebruikt terecht het woord risico. Het RIVM en de overheid doen niets anders dan risicobeheersing en toevallig heb ik daar dagelijks mee te maken in mijn vakgebied in de procesindustrie. Ik heb dus geen medische achtergrond of iets dergelijks, dus er zullen ongetwijfeld onvolkomenheden zitten in mijn verhaal). 'Risico' is niet hetzelfde als 'kans', maar het heeft wel met elkaar te maken als volgt:

Risico = blootstelling x kans x gevolg

Risico bestaat in dus altijd uit deze drie parameters.

Voor Corona houdt dit in:
- 'kans' = de kans op een succesvolle besmetting van het virus. Dit is afhankelijk van het virus (of de variant) en de gesteldheid van het afweersysteem van het slachtoffer.
- 'blootstelling' = Hoe vaak en hoe lang komt een persoon in aanraking met / blootgesteld aan (iemand met) het virus.
- 'gevolg' = wat zijn de uiteindelijke gevolgen van besmetting voor het individu. Hierbij dient opgemerkt dat voor risicobeheersing langdurige ziekte met blijvend letsel of langdurig verlies van arbeidsproductiviteit in een even zware gevolg-categorie wordt gerekend als overlijden. Daarnaast is 'griepverschijnselen' natuurlijk ook een gevolg, maar veel minder zwaar tellend dan overlijden. Echter, het RIVM en de overheid zullen ook die verschijnselen zeker meenemen in hun beschouwing. Ik laat ze erbuiten.

Er zijn dus drie parameters waarmee het risico verminderd kan worden. Van deze drie kunnen echter op korte termijn slechts twee verminderd worden. De gevolgen zijn voor iedereen hetzelfde: ook kinderen en jong-volwassenen kunnen overlijden of langdurig ziek worden. Dit gebeurt vaak niet, omdat ze door hun betere afweersysteem een veel lagere 'kans' hebben op deze gevolgen. Het gevolg van besmetting voor deze groepen blijft vaak beperkt tot een stevige griep. Pas bij de introductie van een succesvol medicijn (dus niet een vaccin) zal de parameter 'gevolg' verminderd kunnen worden.

Blijven over 'blootstelling' en 'kans': Alle coronamaatregelen tot nu toe zijn gericht op vermindering van blootstelling. Denk aan thuiswerken, mondkapjes, winkels sluiten, avondklok, minder bezoek, sluiten van scholen: ze zijn alle gericht op het verminderen van de blootstelling van het individu. Dit is ook logisch want aan het begin van de uitbraak was er geen vaccin voorhanden. Er was geen andere mogelijkheid om het risico te verminderen dan de blootstelling drastisch te verkleinen.

Als laatste de parameter 'kans'. Nu er vaccins voorhanden zijn, is er eindelijk de mogelijkheid om het risico te verminderen op een andere manier dan aan de 'blootstelling' te sleutelen. Door het individu een vaccinatie te geven, wordt de kans op besmetting drastisch verminderd: het afweersysteem wordt immers geactiveerd waardoor het virus minder kans krijgt om een ziektebeeld te creeren bij het slachtoffer. Daarnaast is het zo dat 'blootstelling' verminderd wordt, naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn: groepsimmuniteit.

Er zit dus een 'hefboom' in de risicobepaling: als de kans met een factor 100 afneemt mag de blootstelling met een factor 100 toenemen om toch tot een zelfde riscio te komen.

Om nu een antwoord te geven op uw vraag: door iedereen te vaccineren wordt zowel de 'kans' als de 'blootstelling' verkleind. Het eerste doet u voor uw eigen gezondheid, het tweede is mooi meegenomen voor de gezondheid van een ander. Daarnaast kunnen de 'blootstelling'-beperkende coronamaatregelen sneller versoepeld of opgeheven worden als de vaccinatiegraad voldoende is. Ook dat doet u voor uzelf, maar zeker ook voor anderen.

Hetzelfde kunt u doen voor het risico van vaccinatie. Welke van de twee risico's u het belangrijkst vindt, is uw keuze. Die keuze heeft te maken met uw waarden en normen en rechten en plichten binnen een maatschappij. Dat is een discussie die ik niet zal gaan voeren ;)

(N.B gezien uw reacties heb ik aangenomen dat u niet tot vaccinatie wil overgaan. Mijn excuses als dit een verkeerde aanname is :P )
Een goede poging, maar er is een veel simpelere verklaring.
Als alleen de risico groepen ingeënt worden betekent dat het virus rond kan blijven gaan en kan muteren in een virus waarvoor de vaccins geen bescherming bieden. En dan begint alles weer opnieuw.
A Mao
0
Beetje zoals de route plan / Corona Dashboard / route kaart van Den Haag, het muteert voortdurend.
A Mao
1
En we worden weer aan het lijntje gehouden...door Den Haag
Gaat vanzelf een probleem worden 26 / 27 april, 20 graden als het een beetje mee zit..nau dan weet je het wel.
A Mao
3
Ps
925 miljoen! Voor 6 maanden proef testen..
Ze willen oa meer testen, dat geeft natuurlijk meer positieve resultaten. Kunnen ze weer piepen dat we opgehokt moeten blijven.
Ze zijn helemaal doorgedraaid, wat een wanbeleid.
Kleintje66
1
quote:

leek2018 schreef op 13 april 2021 21:44:

[...]
Een goede poging, maar er is een veel simpelere verklaring.
Als alleen de risico groepen ingeënt worden betekent dat het virus rond kan blijven gaan en kan muteren in een virus waarvoor de vaccins geen bescherming bieden. En dan begint alles weer opnieuw.
De risico groepen lijken veranderd. Er komen nu meer jongere mensen in het ziekenhuis en op de IC, zal door vaccinatie komen maar de absolute aantallen lopen ook op, zonder vaccinatie hadden we al code zwart waarschijnlijk. Die Britse variant is anders qua besmettelijkheid en qua ziektelast, ook voor jongere mensen.
voda
0
Bijna 137,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

(ABM FN-Dow Jones) Inmiddels zijn er meer dan 137,4 miljoen Covid-19 besmettingen wereldwijd geregistreerd. Dit blijkt woensdag uit actuele data verzameld door Johns Hopkins CSSE.

Het aantal Amerikanen dat het coronavirus draagt, noteerde vandaag op 31,3 miljoen, bij 563.440 sterfgevallen.

Brazilië en India hebben nu respectievelijk bijna 13,6 en bijna 13,7 miljoen besmettingen.

In West-Europa heeft Frankrijk het hoogste aantal besmettingen met bijna 5,2 miljoen. Het Verenigd Koninkrijk zit op bijna 4,4 miljoen gevallen. Italië telt nu bijna 3,8 miljoen besmettingen en Spanje loopt richting de 3,4 miljoen gevallen. Duitsland zit met het aantal besmettingen boven de 3 miljoen.

In Nederland staat het aantal officiële besmettingen nu op 1.387.961 tegen 1.381.182 gisteren en in België op 930.603 tegenover 927.229 op dinsdagochtend.

In China, waar de uitbraak eind 2019 begon, zijn nu 102.103 coronagevallen geregistreerd. Dit waren er gisteren 102.078.

Volgens de data van Johns Hopkins zijn er wereldwijd inmiddels bijna 2,96 miljoen mensen aan het virus overleden. Ruim 78,2 miljoen mensen zijn hersteld.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
het zwaard
0
MADRID – Zoals bekend werd op 25 oktober 2020 de tweede noodtoestand tijdens de corona-pandemie afgekondigd die ook meteen het langste is en moet eindigen op 9 mei aanstaande. Dankzij de noodtoestand (estado de alarma) is er een juridische paraplu waardoor corona-maatregelen zoals de avondklok en lockdowns ingevoerd kunnen worden. Maar volgens premier Pedro Sánchez wordt de noodtoestand na 9 mei niet verlengd.

De afgelopen 13 maanden heeft Spanje met twee noodtoestanden te maken gehad. De eerste ‘estado de alarma’ ofwel de staat van alarm of noodtoestand zoals wij dit hebben genoemd (wat geen lockdown is) tijdens de corona-pandemie ging in op 14 maart 2020.

Na die datum werd die noodtoestand zes keer verlengd, te weten op 30 maart, 12 april, 26 april, 10 mei, 25 mei en uiteindelijk op 7 juni tot 21 juni 2020. Tussen 22 juni 2020 en 24 oktober 2020 was er geen noodtoestand.

De tweede noodtoestand werd op 25 oktober 2020 afgekondigd en eindigt 9 mei 2021. Nu is dus bekend geworden dat de Spaanse regering deze zes maanden durende noodtoestand na 9 mei niet gaat verlengen.

Regio’s en rechters
Maar wat gaat er gebeuren na 9 mei? Als de noodtoestand stopt valt de juridische paraplu weg en wordt het moeilijker om vergaande corona-maatregelen te nemen.

Volgens premier Sánchez zal de wekelijkse bijeenkomst tijdens de ‘Consejo Interterritorial de Sanidad’, ofwel de bijeenkomst tussen het Ministerie van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van de regionale overheden van de autonome regio’s, gewoon door blijven gaan.

Het zijn deze bijeenkomsten waar de belangrijkste beslissingen in samenspraak tussen alle partijen afhankelijk van de epidemiologische situatie landelijk en per regio worden genomen.

Verder hebben de regionale overheden, net zoals nu, de keuze om eigen beslissingen te nemen waardoor er dus een scenario ontstaat van 17 verschillende beslissingen met enkele landelijke maatregelen. In feite net zoals de huidige situatie in een scenario van ‘cogobernanza’ tussen regionale overheden en regering van Spanje.

Als laatste zullen de rechters belangrijk zijn om bepaalde te nemen regionale maatregelen goed of af te keuren, iets wat met een noodtoestand vermeden kan worden.

Terwijl de premier van Spanje deze aankondiging doet zijn er veel regionale premiers van de autonome regio’s zoals Andalusië, Murcia en Baskenland die liever hebben dat de noodtoestand verlengd wordt om de juridisch paraplu te hebben.

Maar er zijn ook bepaalde politieke partijen die zo snel mogelijk een einde willen aan de noodtoestand in Spanje.

rationeel
1
quote:

Delftse fietsenmaker schreef op 13 april 2021 19:57:

[...]

Ik zal een poging doen om een antwoord te geven op de vraag waarom iedereen gevaccineerd moet worden. Mijn intentie is niet om u te overtuigen alsnog tot vaccinatie over te gaan, dat moet u voor uzelf beslissen.

U gebruikt terecht het woord risico. Het RIVM en de overheid doen niets anders dan risicobeheersing en toevallig heb ik daar dagelijks mee te maken in mijn vakgebied in de procesindustrie. Ik heb dus geen medische achtergrond of iets dergelijks, dus er zullen ongetwijfeld onvolkomenheden zitten in mijn verhaal). 'Risico' is niet hetzelfde als 'kans', maar het heeft wel met elkaar te maken als volgt:

Risico = blootstelling x kans x gevolg

Risico bestaat in dus altijd uit deze drie parameters.

Voor Corona houdt dit in:
- 'kans' = de kans op een succesvolle besmetting van het virus. Dit is afhankelijk van het virus (of de variant) en de gesteldheid van het afweersysteem van het slachtoffer.
- 'blootstelling' = Hoe vaak en hoe lang komt een persoon in aanraking met / blootgesteld aan (iemand met) het virus.
- 'gevolg' = wat zijn de uiteindelijke gevolgen van besmetting voor het individu. Hierbij dient opgemerkt dat voor risicobeheersing langdurige ziekte met blijvend letsel of langdurig verlies van arbeidsproductiviteit in een even zware gevolg-categorie wordt gerekend als overlijden. Daarnaast is 'griepverschijnselen' natuurlijk ook een gevolg, maar veel minder zwaar tellend dan overlijden. Echter, het RIVM en de overheid zullen ook die verschijnselen zeker meenemen in hun beschouwing. Ik laat ze erbuiten.

Er zijn dus drie parameters waarmee het risico verminderd kan worden. Van deze drie kunnen echter op korte termijn slechts twee verminderd worden. De gevolgen zijn voor iedereen hetzelfde: ook kinderen en jong-volwassenen kunnen overlijden of langdurig ziek worden. Dit gebeurt vaak niet, omdat ze door hun betere afweersysteem een veel lagere 'kans' hebben op deze gevolgen. Het gevolg van besmetting voor deze groepen blijft vaak beperkt tot een stevige griep. Pas bij de introductie van een succesvol medicijn (dus niet een vaccin) zal de parameter 'gevolg' verminderd kunnen worden.

Blijven over 'blootstelling' en 'kans': Alle coronamaatregelen tot nu toe zijn gericht op vermindering van blootstelling. Denk aan thuiswerken, mondkapjes, winkels sluiten, avondklok, minder bezoek, sluiten van scholen: ze zijn alle gericht op het verminderen van de blootstelling van het individu. Dit is ook logisch want aan het begin van de uitbraak was er geen vaccin voorhanden. Er was geen andere mogelijkheid om het risico te verminderen dan de blootstelling drastisch te verkleinen.

Als laatste de parameter 'kans'. Nu er vaccins voorhanden zijn, is er eindelijk de mogelijkheid om het risico te verminderen op een andere manier dan aan de 'blootstelling' te sleutelen. Door het individu een vaccinatie te geven, wordt de kans op besmetting drastisch verminderd: het afweersysteem wordt immers geactiveerd waardoor het virus minder kans krijgt om een ziektebeeld te creeren bij het slachtoffer. Daarnaast is het zo dat 'blootstelling' verminderd wordt, naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn: groepsimmuniteit.

Er zit dus een 'hefboom' in de risicobepaling: als de kans met een factor 100 afneemt mag de blootstelling met een factor 100 toenemen om toch tot een zelfde riscio te komen.

Om nu een antwoord te geven op uw vraag: door iedereen te vaccineren wordt zowel de 'kans' als de 'blootstelling' verkleind. Het eerste doet u voor uw eigen gezondheid, het tweede is mooi meegenomen voor de gezondheid van een ander. Daarnaast kunnen de 'blootstelling'-beperkende coronamaatregelen sneller versoepeld of opgeheven worden als de vaccinatiegraad voldoende is. Ook dat doet u voor uzelf, maar zeker ook voor anderen.

Hetzelfde kunt u doen voor het risico van vaccinatie. Welke van de twee risico's u het belangrijkst vindt, is uw keuze. Die keuze heeft te maken met uw waarden en normen en rechten en plichten binnen een maatschappij. Dat is een discussie die ik niet zal gaan voeren ;)

(N.B gezien uw reacties heb ik aangenomen dat u niet tot vaccinatie wil overgaan. Mijn excuses als dit een verkeerde aanname is :P )
Wat is de reden dat je tot een FOUTE beslissing komt?

Je aannames zijn geen FEITEN.

Blootstelling. De enige relevante blootstelling tot nog toe is de INADEMING van het virus.

Het schijnt een longziekte te zijn.

Hiermee vervalt dus binnen zitten als preventie.

Medicijn. Zolang het virus niet de longen kan aantasten is er geen ziekte. Die medicijnen zijn er.

Vaccin. Je voert een niet gekende voorziening in als remedie. Dit is een zeer discutabele wijze van ingrijpen want een nog niet voldoende getest "vaccin" ontworpen met een NIEUWE onvoldoende gekende methode is een zeer groot risico.

Dat het RIVM en de OVERHEID zich tot doel hebben gesteld RISICO beheersing is een discutabele aanname, gezien alle inmiddels naar buiten gekomen andere risicobeheersingen van deze instanties.

In plaats van ik heb geen medische kennis, zou je beter hebben kunnen zeggen, het ontbreekt mij aan POLITIEKE kennis.

gokker
0
quote:

rationeel schreef op 14 april 2021 09:23:

[...]

In plaats van ik heb geen medische kennis, zou je beter hebben kunnen zeggen, het ontbreekt mij aan POLITIEKE kennis.

Aldus onze sympathisant van complot"denkers" als Jensen en Baudet die zelfs in UFO's geloven.

Fred Flinstone
1
quote:

Delftse fietsenmaker schreef op 13 april 2021 19:57:

[...]

Ik zal een poging doen om een antwoord te geven op de vraag waarom iedereen gevaccineerd moet worden. Mijn intentie is niet om u te overtuigen alsnog tot vaccinatie over te gaan, dat moet u voor uzelf beslissen.

U gebruikt terecht het woord risico. Het RIVM en de overheid doen niets anders dan risicobeheersing en toevallig heb ik daar dagelijks mee te maken in mijn vakgebied in de procesindustrie. Ik heb dus geen medische achtergrond of iets dergelijks, dus er zullen ongetwijfeld onvolkomenheden zitten in mijn verhaal). 'Risico' is niet hetzelfde als 'kans', maar het heeft wel met elkaar te maken als volgt:

Risico = blootstelling x kans x gevolg

Risico bestaat in dus altijd uit deze drie parameters.

Voor Corona houdt dit in:
- 'kans' = de kans op een succesvolle besmetting van het virus. Dit is afhankelijk van het virus (of de variant) en de gesteldheid van het afweersysteem van het slachtoffer.
- 'blootstelling' = Hoe vaak en hoe lang komt een persoon in aanraking met / blootgesteld aan (iemand met) het virus.
- 'gevolg' = wat zijn de uiteindelijke gevolgen van besmetting voor het individu. Hierbij dient opgemerkt dat voor risicobeheersing langdurige ziekte met blijvend letsel of langdurig verlies van arbeidsproductiviteit in een even zware gevolg-categorie wordt gerekend als overlijden. Daarnaast is 'griepverschijnselen' natuurlijk ook een gevolg, maar veel minder zwaar tellend dan overlijden. Echter, het RIVM en de overheid zullen ook die verschijnselen zeker meenemen in hun beschouwing. Ik laat ze erbuiten.

Er zijn dus drie parameters waarmee het risico verminderd kan worden. Van deze drie kunnen echter op korte termijn slechts twee verminderd worden. De gevolgen zijn voor iedereen hetzelfde: ook kinderen en jong-volwassenen kunnen overlijden of langdurig ziek worden. Dit gebeurt vaak niet, omdat ze door hun betere afweersysteem een veel lagere 'kans' hebben op deze gevolgen. Het gevolg van besmetting voor deze groepen blijft vaak beperkt tot een stevige griep. Pas bij de introductie van een succesvol medicijn (dus niet een vaccin) zal de parameter 'gevolg' verminderd kunnen worden.

Blijven over 'blootstelling' en 'kans': Alle coronamaatregelen tot nu toe zijn gericht op vermindering van blootstelling. Denk aan thuiswerken, mondkapjes, winkels sluiten, avondklok, minder bezoek, sluiten van scholen: ze zijn alle gericht op het verminderen van de blootstelling van het individu. Dit is ook logisch want aan het begin van de uitbraak was er geen vaccin voorhanden. Er was geen andere mogelijkheid om het risico te verminderen dan de blootstelling drastisch te verkleinen.

Als laatste de parameter 'kans'. Nu er vaccins voorhanden zijn, is er eindelijk de mogelijkheid om het risico te verminderen op een andere manier dan aan de 'blootstelling' te sleutelen. Door het individu een vaccinatie te geven, wordt de kans op besmetting drastisch verminderd: het afweersysteem wordt immers geactiveerd waardoor het virus minder kans krijgt om een ziektebeeld te creeren bij het slachtoffer. Daarnaast is het zo dat 'blootstelling' verminderd wordt, naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn: groepsimmuniteit.

Er zit dus een 'hefboom' in de risicobepaling: als de kans met een factor 100 afneemt mag de blootstelling met een factor 100 toenemen om toch tot een zelfde riscio te komen.

Om nu een antwoord te geven op uw vraag: door iedereen te vaccineren wordt zowel de 'kans' als de 'blootstelling' verkleind. Het eerste doet u voor uw eigen gezondheid, het tweede is mooi meegenomen voor de gezondheid van een ander. Daarnaast kunnen de 'blootstelling'-beperkende coronamaatregelen sneller versoepeld of opgeheven worden als de vaccinatiegraad voldoende is. Ook dat doet u voor uzelf, maar zeker ook voor anderen.

Hetzelfde kunt u doen voor het risico van vaccinatie. Welke van de twee risico's u het belangrijkst vindt, is uw keuze. Die keuze heeft te maken met uw waarden en normen en rechten en plichten binnen een maatschappij. Dat is een discussie die ik niet zal gaan voeren ;)

(N.B gezien uw reacties heb ik aangenomen dat u niet tot vaccinatie wil overgaan. Mijn excuses als dit een verkeerde aanname is :P )
Duidelijk verhaal fietsenmaker en ik kan me daar volledig in vinden met wel een kleine kanttekening erbij.

Laat het even duidelijk zijn, ik ben GEEN anti vaccer. Ik heb geen problemen met grootschalige vaccinaties.
Ik heb immers zelf toen ik klein was ook de nodige prikjes gehad.

Maar, met het huidige vaccinatie programma heb ik wel veel moeite en dat komt door het experimentele character ervan. Het is mij allemaal te nieuw, te onduidelijk en bovenal, te experimenteel! Ik heb geen behoefte om een proefkonijn te zijn voor een experimenteel medicijn.

Het trombose verhaal is nu actueel, maar wat als het daar niet bij blijft?
Wat nou als het blijkt dat er nog veel meer bijwerkingen optreden, maar pas na een jaar ofzo?
Ik zeg niet dat dit zo is, maar het is wel goed mogelijk.

Aangezien ik met mijn 45 jaar, 75kg en gezonde levensstijl niet in de risico groep val, voel ik me daarom zeker niet geroepen om als proefkonijn te fungeren. Ik kan me de laatste keer dat ik een griep had niet eens herinneren.
Zoals ik al eerder schreef, mocht ik nou 60+ zijn en 100kg, dan had ik er wellicht totaal anders tegenaan gekeken en was mijn risico bereidheid een stuk groter geweest.

Min standpunt blijft, ik laat me niet volspuiten met een experimenteel medicijn terwijl ik momenteel KERNGEZOND ben en de kwaal voor mij geen bijzonder risico vormt.

En bovenal, laat het voor iedereen een vrije keus zijn.

rationeel
0
quote:

gokker schreef op 14 april 2021 09:32:

[...]

Aldus onze sympathisant van complot"denkers" als Jensen en Baudet die zelfs in UFO's geloven.

Bedoeld als bijdrage aan de discussie?
Fred Flinstone
1
quote:

leek2018 schreef op 13 april 2021 21:44:

[...]
Een goede poging, maar er is een veel simpelere verklaring.
Als alleen de risico groepen ingeënt worden betekent dat het virus rond kan blijven gaan en kan muteren in een virus waarvoor de vaccins geen bescherming bieden. En dan begint alles weer opnieuw.
o ja, kijk maar naar Israel.
Dat is dan meteen het voorbeeld wat jouw verhaal compleet ontwricht.

Vaccinatie maakt geen einde aan corona.
Het "verzacht" hooguit de consequenties.

En ook met vaccinatie zal het virus dus gewoon blijven rondwaren en muteren.
Fred Flinstone
1
quote:

gokker schreef op 14 april 2021 09:32:

[...]

Aldus onze sympathisant van complot"denkers" als Jensen en Baudet die zelfs in UFO's geloven.

Kijk, en dit soort smerige "tolerantie" bedoel ik dus van zogemaamde "deugers".
Als je een kritsiche kijk op het corona beleid hebt ben je een "wappie" en geloof je ineens in UFO's.

Wat een ongelofelijk simpele ziel bent u. Sorry dat ik het zeg.

Maar mensen zoals u maken elke discussie monddood met deze onzinnige uitspraken.

Hou daar aub mee op!

U draagt hiermee totaal niets bij behalve dat u alleen maar meer polariseert.
Wat hoopt u hiermee te bereiken?
rationeel
1
quote:

Fred Flinstone schreef op 14 april 2021 10:17:

[...]

....

En bovenal, laat het voor iedereen een vrije keus zijn.

Daarmee snijd je wel een zeer belangrijk, POLITIEK punt aan.

De politiek lijkt nl toe te werken aan de VERPLICHTE inenting, ook al zijn er door verschillende kennishebbende instanties gewezen op zowel juridische als medische bezwaren.

In algemene zin wil ik wijzen op de toenemende CENSUUR, die een discussie over deze bezwaren bemoeilijkt.
rationeel
1
quote:

Fred Flinstone schreef op 14 april 2021 10:21:

[...]

o ja, kijk maar naar Israel.
Dat is dan meteen het voorbeeld wat jouw verhaal compleet ontwricht.

Vaccinatie maakt geen einde aan corona.
Het "verzacht" hooguit de consequenties.

En ook met vaccinatie zal het virus dus gewoon blijven rondwaren en muteren.
Inmiddels is er gewezen op de NADELEN van de vaccinatie, ook al zouden er geen ernstige bijverschijnselen zijn, dus die complicerende factor buiten beschouwing gelaten, op het vaccineren van een hele bevolking.

De discussie over het vaccineren van een hele populatie, en waarom je dat dus niet moet doen, is gevoerd naar aanleiding van een virus infectie bij een andere diersoort.

Het wekte mijn verbazing dat dit voor mij een nieuw feit was, en waarom die discussie nu niet aan de orde is, alhoewel zeer relevant lijkend.

Meermaals is gewezen op de beperktheid van de nu aan het woord zijnden.

Een zo groot mogelijke diversiteit aan deskundigen en een openlijke...transparante besluitvorming, zou de bevolking, het vertrouwen kunnen geven, in het gevoerde beleid.
Fred Flinstone
2
quote:

rationeel schreef op 14 april 2021 10:28:

[...]

Daarmee snijd je wel een zeer belangrijk, POLITIEK punt aan.

De politiek lijkt nl toe te werken aan de VERPLICHTE inenting, ook al zijn er door verschillende kennishebbende instanties gewezen op zowel juridische als medische bezwaren.

In algemene zin wil ik wijzen op de toenemende CENSUUR, die een discussie over deze bezwaren bemoeilijkt.
Het is inderdaad de censuur die de beeldvorming compleet stuurt.
En mijn boze reactie hier op Gokker die daar heel hard aan mee doet door het compleet belachelijk te maken van mensen met een kritische blik.

Doet me een beetje denken aan de middeleeuwen.
Gokker is een gelovige die het woord van de kerk strikt opvolgt.
De aarde is plat! En als je anders denkt, dan ga je op de brandstapel!
Waarom? Omdat wij dat bepalen!

Gokker gaat voorbij aan het historische gegeven dat het juist de kritische mensch is geweest die voor de vooruitgang in deze wereld heeft gezorgd (even los van de discussie of je vooruitgang wel vooruitgang kunt noemen, maar dat terzijde).
Door altijd maar de kritische vragen te blijven stellen werden er juist dingen ontdekt.

En dus niet de standaard reflex om iedereen maar op de spreekwoordelijke brandstapel te willen gooien omdat ze een andere kritische blik hebben, terecht of onterecht.

Daarom is het zo belangrijk dat alle partijen gehoord blijven!
Dus Gokker, doe je best, stel jezelf ook eens open voor de andere kant.

58.850 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 ... 2939 2940 2941 2942 2943 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

BEL 20 3.434,81 -11,69 -0,34% 06 okt
AEX 661,38 -3,07 -0,46% 06 okt
Germany40^ 12.436,90 -33,88 -0,27% 06 okt
Europe50^ 3.420,34 -13,11 -0,38% 06 okt
UK100 6.992,41 -62,83 -0,89% 06 okt
US30^ 29.897,74 0,00 0,00% 06 okt
Nasd100^ 11.454,67 0,00 0,00% 06 okt
België 10 jaar 2,7320 +0,0380 +1,41% 06 okt
US500^ 3.737,55 0,00 0,00% 06 okt
Japan225^ 27.018,08 0,00 0,00% 06 okt
Gold spot 1.711,54 +0,32 +0,02% 01:47
WTI 89,06 +1,11 +1,26% 06 okt
Brent 94,86 +1,37 +1,47% 06 okt
BTC/USD 19.946,48 -42,44 -0,21% 01:47
EUR/USD 0,9790 -0,0092 -0,93% 01:47
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UCB 73,180 +1,440 +2,01% 06 okt
Umicore 32,040 +0,540 +1,71% 06 okt
D'IETEREN GROUP 156,900 +2,000 +1,29% 06 okt
Dalers Laatst +/- % tijd
Ageas 38,820 -1,280 -3,19% 06 okt
KBC Groep 48,310 -1,450 -2,91% 06 okt
Proximus 10,255 -0,240 -2,29% 06 okt

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront