TomTom MEI 2020

491 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 22 mei 2020 00:09:

...
Ook C&S producten leiden tot omzet in de betrokken periode
VB Enterprise producten hebben een looptijd van een jaar maar op het moment van boeking wordt 1 maand als transferred at a point in time geboekt en de overige 11 maanden als transferred over time.
De 60 mio aanvullende IT komt dus voort uit boekingen die in hun aard OT producten zijn maar enkel voor de maand van boeking als IT wordt verantwoord.

Indien deze aanname juist is levert:
Enterprise 1/12 X 160 mio = 13 mio IT omzet
Consumer 1/36 X 60 mio = 2 mio IT omzet
waardoor er voor Automotive 45 mio IT omzet overblijft.

Omzet IT Cons (215+2) + Enterprise 13 + Autom 45 = 375 IT 275 IT
Omzet OT cons (60-2) + Enterprise (160-13) = Autom (266-45) = 426 mio

De omzetverantwoording van Consumer en Enterprise mbt tot het C&S gedeelte is duidelijk door de verwijzing naar 3 resp 1 jaar.
Blijft over hoe men de omzet verdeelt bij boeking van Automotive facturen.

Jouw eerdere aanname dat alles als "over time" wordt verantwoord is de juiste.
Mijn eerdere aanname van 75% direct en 25% "over time" is niet juist gebleken.
Echter hoe krijg je dan aansluiting met deferred revenue want rechtevenredig toepassen geeft geen enkele aansluiting bij de deferred revenue van Automotive.

Ik denk de oplossing te hebben gevonden door aan te nemen dat men een groot gedeelte (75%) aanmerkt als OT binnen een jaar en 25% als OT over de gemiddelde looptijd van een contract van 4 jaar.
Mogelijk dat looptijden van een contract de eerste schifting tussen binnen een jaar en daarna beinvloeden want uitgaande van 381 mio zou dit een boeking IT opleveren van 75%x381/12 + 25%x381/48= 26 mio ipv de 45 mio.
...

(Ik heb hierboven een typefoutje verbeterd.)
Het is duidelijk dat een (klein) deel van de C&S omzetten als IT (in time) gezien worden. Jij neemt aan dat dat deel overeenkomt met de bij een contract horende 'eerste maandomzet' (1/36e bij Cons, 1/12e bij Ent, ?? bij Aut). Ik vind dat nogal een doelredenering en ben er niet zeker van, maar kwantitatief zit je aardig in de buurt denk ik.
Ik kan me overigens ook andere stukjes Ent+Aut omzet voorstellen die men onder IT boekt. Een eenmalig pakketje (R&D)-software bij Aut. bijvoorbeeld, waar verder geen voortgezette service of andere doorlopende verplichtingen aan verbonden zijn.
Bij Ent. zou het een eenmalige query in de historische verkeersdatabase van R-P. Schaeffer kunnen zijn, op aanvraag van een wegbeheerder of verkeersinstantie.

De genoemde 1/36 en 1/12 hangen samen met de looptijden van de service (en dus de defrev) bij Cons. (3 jaar) en Ent. (1 jaar). Proberen we de 45 mio IT-omzet bij Aut. net zo te verklaren, dan belanden we onmiddellijk bij de lastige vraag hoe de Automotive contracten precies in elkaar zitten, en hoe de defrev bij Aut. opgebouwd is en bij de nieuwe contracten opgebouwd wordt.
Daar hebben we in de rekenkamerdraad al uitgebreid over gediscussieerd, zie met name onze posts van 20 maart t/m 26 maart jl., met een soort samenvattinkje van mij op 26 maart om 09.11 uur.

Het is lastige materie. In verhouding tot de gefactureerde omzet lijkt de defrev bij Aut. aan de lage kant te zijn. Jij verklaarde dat door de aanname "75% direct recognized, 25% gedeferred" (nu vervangen door "75% in eerste jaar, 25% daarna"), maar daar ben ik niet van overtuigd. Ik verklaar het door:
1. De defrev ijlt bij omzetgroei sterk na op zowel de gefactureerde als de gerapporteerde omzet. Dat is door rekenvoorbeeldjes (zie de rekenkamer) in te zien.
2. De defrev bij Aut. kent sterk verschillende looptijden, van heel kort (1-2 jaar) of zelfs 0 jaar (zie boven bij IT), tot heel lang (bv. 7 jaar). Je moet dan oppassen met het het begrip 'gemiddelde looptijd'. Als de contracten met kortere looptijden overheersen leidt het aannemen of gokken van een gemiddelde looptijd tot een overschatting van de defrev.

Het kan helpen te letten op de verhouding defrev-kort versus defrev-lang bij Automotive. Die is niet precies bekend. Weliswaar is de totale defrev-lang (voor alle bu's bij elkaar, 395 mio per 31 maart 2020) voornamelijk afkomstig van Automotive, maar er zit nog een bijdrage van Cons. in. In de rekendraad zal ik vandaag of morgen laten zien hoe de defrev-long over deze twee bu's verdeeld is.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 22 mei 2020 17:52:


[...]...
.... Weliswaar is de totale defrev-lang (voor alle bu's bij elkaar, 395 mio per 31 maart 2020) voornamelijk afkomstig van Automotive, maar er zit nog een bijdrage van Consumer in. ...
Correctie:
395 moet 232 zijn.
Wereldbelegger
0
Dat de handel in TT mager is met een gemiddelde van 802.000 is bekend.
Vandaag slechts 224.000 aandelen over de toonbank gegaan.
bijzonder mager dus. Dood aandeel of toch maar positief blijven voor de langere termijn.
Het pareltje zal toch een keer moeten shinen.

Ook is er wat turbohandel geweest volgens het IEX overzicht.
Is het een particulier die voorsorteert op een verdere daling volgende week?
Of is het, als ik zo naar mijn spreadsheet kijk, een particulier belegger(tje) die vandaag 1400 E
beurt na zijn aankoop van shortturbo's op 15 mei?

Short
22-5-2020 18.30 uur
Instrument Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd
Booster Short BNP 7,77 7,24 0,93 1,02 0,09 1,030 +10,16% 1.400 13:34
boem!
0
Bedankt voor je reactie.

Volledig eens met je opmerkingen over overige IT posten vanuit Consumer en A&E.

Jij hebt het over doelredenering, ik zie het meer als poging om te achterhalen wat er dan aan C&S omzet verantwoord wordt onder IT omzet(HW omzet is altijd IT)
IT heeft zijn verbinding met de rapportage en omdat TT gebruik maakt van maand-, kwartaal- en jaar-rapportages was het traceren welke rapportage hiervoor wordt gebruikt nl de maandrapportage.

Hoe de facturen verstuurd door TT worden geboekt is inderdaad een lasting karwei omdat daarvoor ook diezelfde maandrapportage als kapstok wordt gebruikt.
De boeking van een Automotive factuur kent naast de debiteur maar 2 opbrengstrekeningen en wel omzet en uitgestelde omzet.

Anders dan jij suggereert was ik juist verrast door de hoge deferred verbonden aan Automotive.
Niet vanuit een doelredenering maar om achter de boekingsgang te komen had ik 3 opties voor facturering voor ogen.
1.Alles verdelen naar gelang de contractsduur factuur 360 duur 3 jaar iedere maand 10.
2.Alles direct 360 fabricage geeft 360 in de maand.
3.Gedeelte direct en gedeelte tijdsevenredig factuur 360 duur 3 jaar stel 75% direct
Optie 1 valt af doordat de deferred revenue in het geheel niet aansluit bij deze boekingsgang;
VB fact 245 mio uit 2017 + 318 mio uit 2018 + 381 mio uit 2019 geeft een deferred revenue aan van 625 mio bij een gemiddeld contractduur van 4 jaar.
Optie 2 valt af omdat daar in het geheel geen deferred revenue in voor komt.
Otie 3 valt in zoverre af omdat in mijn geval 75% direct de IT omzet van Automotive voor 2019 75% van 381 mio is 286 mio bedraagt.

De enige bruikbare oplossing is om het vaste gedeelte (75% ??) te behandelen als deferred kort waardoor de in-time boeking gereduceerd wordt tot 1/12 ofwel 24 mio
Nog altijd een verschil van 21 mio die mogelijk voor een gedeelte verklaard kan worden door jouw aanvullingen op IT omzet.
boem!
0
quote:

Wereldbelegger schreef op 22 mei 2020 18:21:


Dat de handel in TT mager is met een gemiddelde van 802.000 is bekend.
Vandaag slechts 224.000 aandelen over de toonbank gegaan.
bijzonder mager dus. Dood aandeel of toch maar positief blijven voor de langere termijn.Mag ik uit jouw opmerking dat TT een dood aandeel is gegeven het gemiddelde dagvolume van 802.000 opmaken dat jij van oordeel bent dat van de aan de amsterdamse beurs genoteerde 123 aandelen er 96 datzelfde predikaat verdienen of slechter.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 22 mei 2020 18:46:

...
Jij hebt het over doelredenering, ik zie het meer als poging om te achterhalen wat er dan aan C&S omzet verantwoord wordt onder IT omzet(HW omzet is altijd IT).
Natuurlijk is dat het streven...
IT heeft zijn verbinding met de rapportage en omdat TT gebruik maakt van maand-, kwartaal- en jaar-rapportages was het traceren welke rapportage hiervoor wordt gebruikt nl de maandrapportage. [1]
...
Anders dan jij suggereert was ik juist verrast door de hoge deferred verbonden aan Automotive. [2]
Niet vanuit een doelredenering maar om achter de boekingsgang te komen had ik 3 opties voor facturering voor ogen.
1.Alles verdelen naar gelang de contractsduur factuur 360 duur 3 jaar iedere maand 10.
...
3.Gedeelte direct en gedeelte tijdsevenredig factuur 360 duur 3 jaar stel 75% direct
Optie 1 valt af doordat de deferred revenue in het geheel niet aansluit bij deze boekingsgang;
VB fact 245 mio uit 2017 + 318 mio uit 2018 + 381 mio uit 2019 geeft een deferred revenue aan van 625 mio bij een gemiddeld contractduur van 4 jaar. [3]
...
Optie 3 valt in zoverre af omdat in mijn geval 75% direct de IT omzet van Automotive voor 2019 75% van 381 mio is 286 mio bedraagt.

De enige bruikbare oplossing is om het vaste gedeelte (75% ??) te behandelen als deferred kort waardoor de in-time boeking gereduceerd wordt tot 1/12 ofwel 24 mio. [4]

[1]: Ja, maar over de (eventuele?) maandrapportages weten we toch niks? Dat rekenen met "1/12de naar IT" blijft een veronderstelling.

[2]: Ik had het over de "laag lijkende defrev' bij Aut. omdat jij bij een eerdere discussie een keer zei dat mijn veronderstellingen tot een veel hogere defrev zouden leiden dan TT in de kwartaalberichten noemt. Mijn verweer was en is: 1. defrev ijlt na, en 2. (ook) veel korte looptijden.

[3]: Inderdaad. Dus óf jij hebt gelijk met je "altijd 75% kort geboekt", óf er zijn veel contracten met een (defrev-)looptijd korter dan 4 jaar, of een soort mix van deze twee. In ieder geval moet de gemiddelde looptijd van de OT-omzet veel korter zijn dan 4 jaar.

[4]: Verschillen we eigenlijk wel zoveel van mening? Jij zegt: 75% van de gefactureerde automotive-omzet wordt kort gedeferred. Ik zeg: veel (deel)contracten moeten wel een korte looptijd hebben (0-2 jr). Bij een bepaalde mix met veel korte looptijden kom ik dan ook op "75% (van het totaal) = kort" uit!
Kortom, we zitten op dezelfde lijn.

De IT/OT discussie is hier eigenlijk een bijzaak (wel gerelateerd). Je verklaring/onderbouwing van de IT en OT cijfers in het jaarverslag vind ik vindingrijk, het zou zomaar kunnen...
win some...
0
In JV 2019 staat op pagina 71/72 de accounting policy mbt de omzet. Dit verheldert de IT/OT discussie.
Dutchy Ron
0
boem!
0
@BDB

Blijkt dat het wroeten in cijfers en het bestuderen van jaarverslagen en overig beschikbaar infomateriaal vanuit TT ons meer duidelijkheid verschaft over de geleverde financiele prestaties van het bedrijf TT dan in eerste instantie uit de gerapporteerde V&W rekening valt op te maken.

De door jou aangedragen aanvullingen op de IT omzet vanuit Consumer en A&E zijn voor mij een welkome aanvulling met name omdat die vwb A&E projecten OOK door TT worden genoemd ter verklaring van opgetreden bruto-marge verschillen in het verleden.
Voor mij is daarmee de circel rond.
Het is de geactureerde omzet waarnaar je moet kijken bij Automotive, vanwege de gedane uitlatingen van TT uit het verleden hou ik me vast aan een looptijd van gemiddeld 4 jaar.
Op zich is de verschuiving van omzet nu naar omzet uitgesteld niet zo interessant want op het moment dat de uitstroom de instroom nadert is het effect in de V&W rekening nihill.

Het enige wat dan zichtbaar wordt is dat de V&W opgepompt gaat worden door dezelfde pot waar nu de demping vanuit gaat.

Het maakt ook niet uit of je van 65% of 85% deferred kort uitgaat want iedere gefactureerde euro gaat bijna in zijn geheel naar uitgesteld bij 65% is dat 94,5 % en bij 85% 93% of in termen van omzetbedragen te spreken de IT omzet vanuit Automotive bedraagt op basis van 381 mio in 2019 21 mio bij 65% en 27 mio bij 85%.
Belangrijker is het bedrag dat op deze manier wordt verantwoord op in de V&W want dat is waarnaar we het eerste kijken bij cijferpresentaties.
Bij 65% is dat 126 mio (33%) en bij 85% 162 mio (42,5%).

Je kan je voorstellen dat ik blij verrast werd door het besef, dat niet 75% van de 381 mio al in de omzet is verwerkt over 2019 maar slechts de helft daarvan waardoor de pot extra gevuld is met 142,5 mio.
Waarbij ook hier geldt dat wat in het vat zit niet verzuurt.

Ik heb nog geen enkele reactie mogen ontvangen van de V&W tuurders onder ons, dat kan maar twee dingen betekenen;
a. Zij zijn nu sprakeloos en zien in dat hun vasthouden aan de gerapporteerde cijfers op waanzin berust of
b. men heeft geen enkel argument beschikbaar om mijn betoog onderuit te schoffelen en hopen daarom maar op de hand van HG(od) om hun sprookje nog langer gestand te kunnen houden door een wijziging in de contractsduurperiode waardoor er een verdere verschuiving optreedt naar uitgestelde omzet.
boem!
1
quote:

Dutchy Ron schreef op 22 mei 2020 23:36:


Dan te bedenken dat ik 4jr geleden 1000 stuks NVDA met vette winst verkocht op $68


Dat is nu precies de reden dat voor een juiste waardebepaling de potentie van een bedrijf vele malen belangrijker is dan de prijs van het moment.

Ik bemerk, dat het merendeel van de forumbezoekers zich meer bezighouden met koersfluctuaties dan met zich een oordeel te vormen omtrent de potentie van een bedrijf.

tatje
0
In Consumer, both B2B and end customers make payments for (bundled) products and services
which may require TomTom to deliver map update and/or traffic service during the (estimated)
remaining lifetime of a hardware product or subscription period. Payments for such products and/
or services are generally received at the time the products are delivered (subject to applicable
payment term for B2B customers) or when services are activated.

TT krijgt dus betaald voor de producten en services op het moment van levering.

Maar de klant mag zelf bepalen of hij bepaalde services gaat activeren.

Gaat de klant na verloop van tijd, bepaalde services activeren, dan wordt er over deze services ineens betaald.

Volgens mij kan er dus 2 keer geld binnen komen van de klant !!

Hoe de verdeling in jaren is.
Producten in time en services in time en over time.

Maar weet het niet zeker.

Zag dat Dutchy Ron zijn nvidia aandelen te vroeg had verkocht.

Mobileye 2015 515 miljoen beurswaarde en 2017 verkocht aan Intel voor 14 miljard.

2700% in 2 jaar, want Mobileye was beursgenoteerd.

Ik zeg niet dat het weer gaat gebeuren, maar als een bedrijf het in jouw toekomst ( potentie ) helemaal ziet zitten, kan er veel :-)

Dus, we zullen het zien :-)

jan 2009 ASML 16,64 momenteel 292. is ook 1750%.

Intel die verdienden toch miljarden met aandelen ASML :-)
Beperktedijkbewaking
0
quote:

win some... schreef op 22 mei 2020 21:18:


In JV 2019 staat op pagina 71/72 de accounting policy mbt de omzet. Dit verheldert de IT/OT discussie.
Nou, verhelderen?
Ik heb een tijd geleden al zitten turen naar soortgelijke/identieke 'toelichtingen' in JV2018. Moeilijke stukkies hoor, neem bijvoorbeeld (uit JV19):
"When license arrangements include a minimum guarantee, the excess of the reported royalties above the guaranteed amount is only recognized when cumulative reported royalties have exceeded the minimum guarantee, unless the expected total royalties is estimated to be above the minimum. In this case, the revenue is recognized based on the royalties TomTom is entitled to."

Wie het snapt mag het zeggen. Volgens mij bevat deze alinea zelfs tegenstrijdigheden.
Wel nuttig zijn de volgende zinnen:

pg 71: "In B2B license arrangements, the license of our navigation software is typically granted as ‘right to use’ license while the license of digital map content can either be granted as ‘right to access’ and/or ‘right to use’. Right to access licenses provides the customer the right to access, over a certain period of time, TomTom’s map data which is continuously developed and enhanced during the contract period. Right to use licenses are those that only provides the customer the right to use certain map data or software as it exists at the moment the control passes to the customer. [....]
License revenue for ‘right to use’ licenses is recognized at the moment the control passes to the customer, except for [....]"


Combineer dat met deze zin op pg 70:
"Navigation software is typically delivered at the start date of the customer program."

De conclusie is duidelijk. Navigation software is een belangrijk voorbeeld van Automotive omzet die totaal niet gedeferred wordt en direct als "IT" geboekt wordt. Voor defrev-beschouwingen moet je je dus realiseren dat een deel van de gefactureerde omzet helemaal niet gedeferred wordt, noch kort noch lang. Dit verklaart mede het minder hoog zijn van de Automotive defrev dan je op 1ste gezicht zou denken (naast het naijlen van de defrev, en de aanwezigheid van ook kortere looptijden bij de wel gedeferde omzet).
boem!
0
Nu ga ik je toch tegenspreken @BDB de enige omzet die als IT-omzet in de verslagperiode wordt verantwoord is de HW-omzet aangevuld met de door jou aangedragen speciale software-omzet afkomstig uit voortrajecten.

Overige Software omzet wordt altijd over time verantwoord, wat inhoudt dat een gedeelte verantwoord wordt als IT-omzet van de betreffende verslagperiode waarna het restant gedeelte zijn weg vindt in de IT-omzetten van de daarop volgende periodes.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 23 mei 2020 00:27:

...
De door jou aangedragen aanvullingen op de IT omzet vanuit Consumer en A&E zijn voor mij een welkome aanvulling met name omdat die vwb A&E projecten OOK door TT worden genoemd ter verklaring van opgetreden bruto-marge verschillen in het verleden.
Kijk , da's een mooi nevenresultaat van de discussie!

Het is de gefactureerde omzet waarnaar je moet kijken bij Automotive, vanwege de gedane uitlatingen van TT uit het verleden hou ik me vast aan een looptijd van gemiddeld 4 jaar. [1]

Op zich is de verschuiving van omzet nu naar omzet uitgesteld niet zo interessant want op het moment dat de uitstroom de instroom nadert is het effect in de V&W rekening nihil. Het enige wat dan zichtbaar wordt is dat de V&W opgepompt gaat worden door dezelfde pot waar nu de demping vanuit gaat.
Mee eens.

Het maakt ook niet uit of je van 65% of 85% deferred kort uitgaat want iedere gefactureerde euro gaat bijna in zijn geheel naar uitgesteld bij 65% is dat 94,5 % en bij 85% 93% of in termen van omzetbedragen te spreken de IT omzet vanuit Automotive bedraagt op basis van 381 mio in 2019 21 mio bij 65% en 27 mio bij 85%. [2]
Belangrijker is het bedrag dat op deze manier wordt verantwoord op in de V&W want dat is waarnaar we het eerste kijken bij cijferpresentaties.
Bij 65% is dat 126 mio (33%) en bij 85% 162 mio (42,5%). [2]
...

[1]: Ik weet niet op welke uitlatingen je je beroept, maar een service-looptijd van 4 jaar is zeker niet standaard. Er worden nu bijv. Hyundai modellen geleverd met 7 jaar traffic en map updates.
Verder geldt het natuurlijk niet voor het IT deel van de aut.omzet, zie m'n vorige post. Maar ook voor het (grotere) OT deel kan het niet waar zijn, ook niet in gemiddelde zin. Het zou tot een veel te grote defrev leiden, zoals je zelf al eerder aantoonde.
Jij moet allerlei kunstgrepen en aannamen over de wijze van boeken toepassen om jouw "4 jaar" te kunnen rijmen met de echte defrev. Ik zeg gewoon: er komen ook veel kortere looptijden voor, de gemiddelde looptijd is (veel) korter dan 4 jaar.

De verklaring zou kunnen zijn dat de (ooit?) genoemde 4 jaar en andere lange serviceduren te maken hebben met de op pg 71 (links) van JV2019 genoemde meerjarige 'obligations'. Maar dat er -althans bij een deel van der contracten- volgens een afgesproken factureringsschema slechts jaarlijks vooruit gefactureerd wordt (wat dus kort gedeferred wordt). De toelichtingen op JV pgs 70-72 geven daar m.i. aanknopingspunten voor.


[2]: Dit stuk moet je nader uitleggen of uitwerken. Ik herken de getallen niet, en snap het dus niet.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 23 mei 2020 16:38:

Nu ga ik je toch tegenspreken @BDB de enige omzet die als IT-omzet in de verslagperiode wordt verantwoord is de HW-omzet aangevuld met de door jou aangedragen speciale software-omzet afkomstig uit voortrajecten. [1]

Overige Software omzet wordt altijd over time verantwoord, wat inhoudt dat een gedeelte verantwoord wordt als IT-omzet van de betreffende verslagperiode waarna het restant gedeelte zijn weg vindt in de IT-omzetten van de daarop volgende periodes. [2]

[1]: Plus de navigatiesoftware, zie mijn voor-vorige post.

[2]: Deze zin zit vol met interne tegenstrijdigheden. IT wordt per definitie direct en eenmalig geboekt. Hoe kan er dan later ("in volgende periodes") nog OT omzet omgezet worden in IT?

boem!
0
"In time" en "over time" is slechts een classificering van WANNEER de omzet wordt verantwoord in de resultatenrekening.
Ook "over time" moet op enig moment verantwoord worden in de resultatenrekening.

Dat houdt in dat een levering vallend onder deze classificatie ook voor een gedeelte wordt verantwoord in een periode die IT betekent.

Levering OT houdt in dat er een levering plaatsvind over de tijd en niet na de tijd.
Beperktedijkbewaking
0
Zowel IT als OT hebben betrekking op recognized omzet. Dus ook 'over time' zit al in de resultatenrekening, dat gaat niet later "op enig moment" nog eens gebeuren. En OT gaat zeker niet alsnog omgezet worden in IT.

De begrippen IT en OT hebben alleen betrekking op de situatie vóór het recognisen. De betreffende bedragen waren toen geboekt als defrev (OT) of nog helemaal niet geboekt (IT).
boem!
0
Het is duidelijk dat elke vorm van omzet op enig moment recognized wordt.

Het recognisen van omzet houdt niets anders in dan het verantwoorden in een bepaalde boekingsperiode.
Dat gebeurt met omzet die in 1 keer verantwoord wordt zoals de HW-omzet aangevuld met Consumer en A&E omzetten die ook het predikaat direct in een keer verdienen.
Deze omzetten worden direct voor de volle 100% verantwoord in de periode van oplevering.
Daarnaast kennen we de omzetten uit C&S die over time verantwoord worden.
Hoe denk jij dat een jaar-abbo van 120 euro traffic zou moeten worden verantwoord.
Dit is overduidelijk een over de time levering maar er zal toch echt in de maand dat het contract ingaat 10 euro als in time worden verantwoord.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 23 mei 2020 18:48:


Het is duidelijk dat elke vorm van omzet op enig moment recognized wordt.
Het recognisen van omzet houdt niets anders in dan het verantwoorden in een bepaalde boekingsperiode. Dat gebeurt met omzet die in 1 keer verantwoord wordt zoals de HW-omzet aangevuld met Consumer en A&E omzetten die ook het predikaat direct in een keer verdienen.
Deze omzetten worden direct voor de volle 100% verantwoord in de periode van oplevering.
Tot zover mee eens.

Daarnaast kennen we de omzetten uit C&S die over time verantwoord worden.
Hoe denk jij dat een jaar-abbo van 120 euro traffic zou moeten worden verantwoord. Dit is overduidelijk een over de time levering maar er zal toch echt in de maand dat het contract ingaat 10 euro als in time worden verantwoord.
Met deze laatste alinea niet eens.
Het onderscheid tussen 'transferred at a point in time' (IT) en 'transferred over time' (OT) zit 'm niet in het moment of de manier van factureren, betalen of recognisen, maar in de aard van het product, zie de definitie JV19, pg 70.

Er is sprake van IT indien het product op een duidelijk gedefinieerd eenmalig tijdstip overgaat naar de 'control of the customer'. TomTom hoeft er daarna niks meer aan te doen, heeft geen nazorgverplichtingen meer (behoudens normale garantie en repareren van bugs), en hoeft verder geen service meer te leveren. Dit is van toepassing bij hardware, én bij eenmalig geleverde content (bv. maps) of software (bv. de eerder genoemde navigatiesoftware):
"Right to use licenses are those that only provides the customer the right to use certain map data or software as it exists at the moment the control passes to the customer. This does not give the customer the right to receive future updates or upgrades..."
En: "... revenue for ‘right to use’ licenses is recognized at the moment the control passes to the customer ..."

Deze definitie lijkt me duidelijk. Pas op het moment van 'overdracht' wordt het bijbehorende geldbedrag recognised als omzet en in de w&v rekening opgenomen. Daarvoor was er in de boeken niets over deze transactie opgenomen, of hoogstens een 'obligation' als de klant het product pas later activeert, of misschien iets met vooruitbetalingen, kortingsregelingen of 'price allowance deductions' bij retailers.

Er is sprake van OT indien aan de klant niet eenmalig maar over een zekere periode een service of toegang tot continu bijgehouden ('enhanced') map data verleend wordt. Ook bij map data wordt de omzet-recognitie dan lineair uitgesmeerd over die periode:
"Revenue from ‘right to access’ licenses is recognized over the (estimated) period during which TomTom is obliged to provide access to the customers."

Vaak zal er vooruit betaald zijn en vindt dat uitgesmeerde recognisen plaats vanuit de defrev. Maar dat hoeft niet, er zou ook sprake kunnen zijn van 'unbilled' (bij vertraagde facturering, al dan niet afgesproken) of van facturering binnen elke rapportageperiode. Als een klant in februari betaalt voor een service gedurende Q1, dan zie je dat op 31 maart niet in de defrev, en lijkt het qua afhandeling op een IT-levering. Maar de service krijgt toch het label OT mee.

Jouw jaar-abbo van 120 euro traffic krijgt vanaf het begin dus het label OT mee, en dat verandert niet, ongeacht hoe, wanneer of in hoeveel termijnen er betaald wordt. Dat een eerste maandtermijn ineens het label IT zou krijgen is een truc van jou om te kunnen verklaren waarom de IT-omzet hoger is dan de HW-omzet. Maar daar zijn andere en betere verklaringen voor, zie mijn vorige posts.
Bovendien: als gerecognisde OT nadien nog omgezet zou kunnen worden in IT, dan zou IT + OT groter worden dan de totale Tomtom omzet. En dat kan niet.

boem!
0
We komen dichter tot elkaar indien ik jouw post op de juiste wijze interpreteer.
Ik ben het volledig eens vwb de transferred goods in time, dat is inderdaad een transactie waarbij het product wordt overgeheveld van TT naar de eindgebruiker waarbij het volledige bedrag wordt opgenomen als omzet in de resultatenrekening.

NB jij geeft aan, dat daar van te voren nog niets van is geboekt ik ben het daar niet volledig met je eens want indien daar in het geval van de projecten tbv A&E reeds deelfacturen zijn uitgegaan zie je die terug onder het hoofd "other contract related liablities" terwijl aan de COS zijde reeds de maakcomponent is opgenomen onder voorraad dan wel other related assets indien het projecten van A&E betreft.

Maar dit ter zijde, we zijn het er beiden over eens, dat "goods in time transferred" geen deferred kennen en daardoor volledig IN de periode worden geboekt.

Nu de behandeling van "goods over time" ofwel de C&S producten.
Ik stel dat die over de tijd worden ingeboekt als recognized omzet en juist door die verdeling ook een gedeelte wordt geboekt in de periode van regognising.

Jij geeft volgens mij hetzelfde aan.

Jij benadert de factuur als vooruitbetaling en ik als levering.
Ik behandel de factuur als eindbedrag dat nog verdeeld moet worden over de perioden.
Jij gaat uit van wat je ziet als verantwoorde omzet in een bepaalde periode en ziet het restant als vooruitbetaling.

Inhoudelijk lijken we op 1 lijn te zitten.491 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 mei 2020 17:35
Koers 7,625
Verschil +0,005 (+0,07%)
Hoog 7,675
Laag 7,515
Volume 365.206
Volume gemiddeld 719.822
Volume gisteren 253.017

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group