TomTom december 2020, kom uit de kast!

844 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 39 40 41 42 43 » | Laatste
Dutchy Ron
0
President-elect Joe Biden has made boosting electric vehicles a top priority and pledged to build 550,000 new EV charging stations. He also supports new tax credits for consumer purchases and retrofitting factories for EV production.

WASHINGTON: A major automotive trade association on Tuesday urged U.S. policymakers to back sweeping support for electric vehicles (EV), including new incentives for research and development and consumer purchases.

The Alliance for Automotive Innovation, the auto trade group representing General Motors Co, Volkswagen AG , Toyota Motor Corp, Ford Motor Co and nearly all major automakers, called in a report released Tuesday for a series of steps to boost the EV market and to revamp regulatory oversight of self-driving vehicles
Dutchy Ron
0
Vehicle, infrastructure, cloud and network are crucial elements of cooperative vehicle infrastructure system (CVIS) industry chain. This report highlights the "cloud" link, with emphasis on OEM-centric automotive cloud platform services. With supplier's cloud platforms as a foundation, OEMs build their own cloud platforms such as marketing & after-sale cloud platform, manufacturing & supply chain cloud platform, telematics cloud platform, autonomous driving cloud platform, simulation cloud platform and HD map cloud platform.

AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, and Tencent Cloud are the first choice of OEMs and Tier1 suppliers. Huawei Cloud and Baidu Cloud are the rising stars. Of both top ten OEMs and top ten Tier1 suppliers that once adopted Amazon Web Services (AWS), more turn to Microsoft Azure as Amazon starts developing and testing autonomous vehicles.

Quite a few OEMs stand on more than one cloud platforms. For instance, Volkswagen Automotive Cloud (vehicles, customers and services) uses Microsoft's technology, while Volkswagen Industrial Cloud (manufacturing and supply chain management) utilizes Amazon's.

Telematics cloud platform is among the first automotive cloud platforms already in wide use. In 2017, Microsoft released the Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP), an Azure-based connected automotive platform which has won support from many Tier1 suppliers. The automotive cloud service platform Huawei introduced in 2020 defines more features otherwise: autonomous driving, HD map, battery safety, OTA, V2X and "three powers" (motor, battery and ECU).

finance.yahoo.com/news/china-automoti...
boem!
0
quote:

ketchup schreef op 15 december 2020 17:09:


tijd om vooruit te kijken, laten we hopen dat TT het jaar uit kan aan 8 euro, dan is er deze 12 maand slechts 1.50 euro verdampt en dan staat TT bij 132 mio uitstaande aandelen voor 1 miljard aan de beurs

cijfers liegen niet ...
eind 2015 nog aan 12 euro bij 235 mio uitstaande aandelen ofwel 2.8 miljard euro
we hebben 750 mio aan kapitaal mogen ontvangen en nu heeft TT nog een restwaarde van 1 miljard euro aan de beurs
HG heeft dus in 4 jaar tijd 1 miljard aan beurswaarde verdampt voor de aandeelhouders, precies zoals destijds de analisten MdD, Exane, Morgan , Kumar enz al aangaven ... als je het met deze assets niet kan verdienen, dan doe je er beter aan nu te profiteren van de HERE en Fleetmatics hype en was het volgens deze experts zeker mogelijk 18 @ 20 euro te krijgen bij een openbreken van de toko en in de verkoop

om nu deze zelfde 18 - 20 euro terug te zien moet TT naar 4.5 miljard beurswaarde ( - 750 mio ontvangen voor Telematics ) = 3.75 miljard euro : 132 mio aandelen = 28 euro per aandeel

volgens Tatje en Martin , geen enkel probleem en daar staan we zo, eens dat de analisten de cijfers begrijpen
Nou, dan lijkt het mij toch een stuk eenvoudiger als ze destijds maar hadden gesplitst en in de verkoop, had je 4 jaar geen pijn gehad met aan in de 6 euro te noteren en nu ook geen gevecht om het naar 28 euro te krijgen

dus dat zal wel een brug te ver zijn, is dan die beurswaarde van 2.8 miljard van eind 2015 wel mogelijk, wel daarvoor moet TT na aftrek van Telematics kapitalisatie van 750 mio naar 2 miljard euro gaan voor beurswaarde bij thans 132 mio uitstaande aandelen geeft dat 15 euro

is dan die 15 euro mogelijk 7 jaar na dato , maw bij 2023 ?
wel mi, mocht HG volgend jaar overgaan tot dividend uitbetalen van 1 euro per aandeel geeft dat bij huidige uitstaande aandelen een bedrag 132 mio in totaal en indien TT dat ook de daarop volgende jaren gaat uitbetalen , wat mogelijk zou moeten zijn met de huidige cashberg is het antwoord: Ja, dat kan

nou nog eens zien of HG willing is dit met ons te delen
mocht HG volgend jaar niet overgaan tot uitbetaling dividend en ook geen aanmerkelijke acquisitie/investering doen ( ik betwijfel of TT iets gaat kopen ) en enkel verder aandelen inkopen voor bonusverplichtingen, dan ben ik benieuwd wat voor hoera verhaal we dan weer van sommigen hier op het forum mogen horen, over hoe geweldig dit management wel niet aandeelhouderwaarde weet te creëren en hoe genereus ze zijn met verdelen.


Omdat cijfers inderdaad niet liegen en jouw verhaal zich focust op de koersen uit het verleden geef ik hierbij de cijfers die het potentieel van TT aangeven.

Jij gaat uit van de cijfers uit 2015.
Koers 1-1-2015 5,50 euro.
Koers 31-12-2015 11,50 euro.

TT geeft in 2015 aan zich te willen toeleggen op A&E en ziet hierin grote kansen voor zichzelf.
De markt daarentegen ziet dit als een risicovolle exercitie gezien de grote investeringen die daarmee gepaard gaan en geeft aan, dat TT er verstandiger aan doet haar assets te verkopen.
Dit alles in het licht van de overnamesom welke HERE heeft gerealiseerd.
De overnamegeruchten zwellen aan en daarbij komen targets van 12 euro tot wel18-20 euro voorbij.
Velen laten zich verleiden om in te stappen om hier even snel geld te maken ondanks dat HG telkenmale herhaald dat een overname op dit moment niet aan de orde is en dat TT een zelfstandige voortzetting voor ogen staat.
Nadat het besef in de markt is ingedaald dat het HG menens is "hersteld" de koers naar de risicovariant die TT voor ogen heeft met een koers van 8 euro tot gevolg medio 2016.

Dat de gedachte dat de assets in een overnametraject nog steeds een waarde vertegenwoordigen die ver uitstijgt boven de boekwaarde laat de overnamegeruchten-machine niet verstommen alhoewel daar op basis van de vorderingen die TT inmiddels heeft gemaakt in haar streven om A&E zelfstandig op de kaart te zetten evidend aanwezig zijn.

Omdat cijfers niet liegen hierbij de gepresenteerde cijfers over 2015 en 2019.

Omzet TTT 135 mio vs 0
idem Cons 623 mio vs 275 mio
idem A&E 248 mio vs 426 mio
Totaal 1.007 mio vs 701 mio'

Marge 518 mio (52%) vs 515 mio(73%)

Opex 517 mio vs 746 mio

Ebit +1 mio vs - 231 mio

In een eerste oogopslag zou je vast kunnen stellen dat de missie van TT mislukt is
De omzet daalt met 30% terwijl het resultaat voor belastingen een desastreus verlies laat zien van 231 mio.

De markt denkt daar overigens iets anders over want met een koers van 9,50 euro per 31 december 2019 geeft men TT het voordeel van de twijfel.

Dit wordt veroorzaakt doordat de markt altijd de potentientiele verdiencapaciteit tracht in te schatten bij de waardering van een aandeel.

Die verdiencapacitet komt het duidelijkst naar voren in de FCF.
Was de operationele FCF in 2015 118 mio in 2019 stokte die bij 94 mio.
Dat de potentiele toedeling aan aandeelhouders voorop staat in de beoordeling van deze operationele FCF wordt duidelijk gemaakt door de stijging van 8 euro medio 2016 naar de 9,50 ultimo 2019/

Waar TT in 2015 nog 104 mio aan investeringen opboekte en een acquisitie pleegde van 45 mio stokte deze aanwending in 2019 bij 24 mio aan investeringen waardoor de potentie aan aandeelhoudersuitkeringen beduidend is toegenomen.

De terugval van de koers in 2020 van 9,50 euro naar de huidige 7,75 euro komt volledig op het conto van Covid19.

TT heeft in de afgelopen 4 jaar bewezen dat zij inderdaad in staat is om potentiele aandeelhouderswaarde te ontwikkelen getuige de break-even FCF in 2015 naar de positieve FCF van 70 mio in 2019.
Dat Covid19 roet in het eten gooide en misschien weer gooit is iets dat zeker is getuige de outlook van een negatieve FCF van 30 mio in 2020.

De onderliggende tendens is mi overduidelijk positief en Covid-19 zal in de loop van 2021 verdwijnen zodat het erop aankomt de verwachtingen van de ontwikkeling van A&E met nauwkeurigheid te volgen indien je je een beeld wil vormen over het potentieel aan aandeelhoudersuitkeringen na Covid19.
TT is hard geraakt door Covid19 in 2020 met een misgelopen omzet van 150 mio.
Het door TT afgegeven spoorboekje richting de 1,5 a 2 miljard omzet voor A&E in 2030 is nog volledig intact met haar targets voor 2021 en 2022 van resp 495 mio en 570 mio.

De markt heeft wel door dat men bij TT de gepresenteerde cijfers camoufleert door Opex boven Capex te prefereren en door versnelde afschrijvingen.
Mijn grootste ergernis is dat men daarbij voorbijgaat aan de deferred revenue long die nu alle realiteit met de werkelijk te maken kosten verloren heeft.
Ik verwachtte dat men deze post ook op hun waarde zou schatten door de daarvoor geleverde bewijzen.
Een afname met 30% van de productieomzet geeft slechts een afname van de IFRS omzet aan van 15% in Automotive.
IMHO hebben de professionals dit gegeven nog onvoldoende verwerkt in hun koersdoelen waardoor dat gemiddelde koersdoel blijft steken op 9,50 euro.

Ik laat me leiden door de toekomstige potentiele verdiencapaciteit van A&E en die is positiever dan ooit ondanks de zwaar negatieve effecten van Covid19 die ik als tijdelijk aanmerk.

Het zou mij sterk verbazen indien TT niet haar vorderingen in het traject van A&E bevestigt en vasthoudt aan de door haar afgegeven targets voor 2021 en 2022.

sniklaas
9
Op een mooie lentedag in mei 2021 loopt CEO Harold het kantoor binnen van zijn boekhouder Martin en stelt hem de vraag, er dient zich een overname aan van een gelijke orde dan voor 13 jaar terug met @TA, maar er zijn kapers op de kust dus snel handelen is gewenst.
En Martin, wat hebben we in kas?

Met wat creatief boekhouden aangaande de geoormerkte deferred gelden kan ik 450 mio euro vrijmaken zegt Martin. Dat is een mooi begin zegt Harold, wat moeten we anders met die werkeloze centen, dividend uitkeren gaat niet gebeuren zolang ik de CEO ben.

Hebben we niet voor 2 jaar terug 100 mio aandelen teruggekocht van de aandeelhouders 'a €7,38 p/a, dat is mooi gaan we die stukken weer terug verkopen aan de aandeelhouders 'a €5,50 p/a dan hebben ze in 2 jaar tijd krap €2 p/a 'verdiend' en zijn ze weer een tijdje koest.
Ik heb het enige tijd geleden al besproken met m'n FF maten en wij nemen 60 mio aandelen af, zijn die miljoenen uit 2019 ook weer onder de pannen.

Hebben we al 1 miljard euro bij elkaar en sluiten daarnaast een kredietlijn van €2000 mio, staat geld genoeg langs de zijlijn en gezien onze record track staan investeerders en banken in de rij om deze centen aan ons beschikbaar te stellen.

Even rekenen zegt Martin de boekhouder, de huidige market cap is €1000 mio en qua investeringen hebben we in de afgelopen jaren €6000 mio geïnvesteerd en daar komt dan 50% bij maakt in totaal €9000 mio en zonder tegenslag wordt de verwachte market cap na de overname €1500 mio.

Na amper beraad zijn CEO Harold en boekhouder Martin het met elkaar eens, zo gaan we deze overname uitvoeren, we zien geen beren op de weg en is in lijn wat de markt van ons verwacht.
Bijkomstig voordeel zegt Harold, verdwijnt dat gezeur over dividend tenminste ook weer naar de achtergrond.

En passant wel even een memo naar de RvC dat onze jaarlijkse bonus opties worden aangepast, de verantwoordelijkheid wordt fors uitgebreid en de beloning zal daarvoor in lijn gebracht moeten worden, en met terugwerkende kracht want ik heb dit plan al in 2018 samen met m’n Engelse vrienden uitgedokterd, kunnen we weer jaren mee vooruit!
boem!
1
Je moet wel erg ver van het padje zijn om een dergelijk verhaal aan het papier toe te durven vertrouwen.

Het geeft wel aan waar een volledig gebrek aan enige elementaire financiele kennis vermengd met de greedyness die aan de schrijver eigen is toe kan leiden.

Ik heb met je van doen.
Wereldbelegger
3
sniklaas laat in zijn post duidelijk zien, dat er ook een andere manier van 'creatief boekhouden' bestaat. Maar meer nog dat er ook een andere manier van beleggen is dan geloven in het eigen gelijk van het willen investeren in slechts één bedrijf waardoor de oogkleppen voor andere opportunities gesloten zijn.

Om dat greedyness te noemen is aan u.
Bent u overigens zelf niet hebzuchtig om als welgesteld persoon met vast inkomen in een goedkoop land te gaan wonen?
Of is dat nou weer juist (boeren)slimheid?


quote:

boem! schreef op 16 december 2020 06:00:


Je moet wel erg ver van het padje zijn om een dergelijk verhaal aan het papier toe te durven vertrouwen.

Het geeft wel aan waar een volledig gebrek aan enige elementaire financiele kennis vermengd met de greedyness die aan de schrijver eigen is toe kan leiden.

Ik heb met je van doen.
ketchup
8
Martin
eind 2015 noteerde TT aan een beurswaarde van 2.8 miljard euro bij 235 mio uitstaande aandelen en had het haar beste jaar ooit voor koersaanwas 100% gedreven door de prijs-hype vanwege dat de 3 Duitse Autofabrikanten HERE overnamen van Nokia , daarbij gonsden de geruchten dat Fleetmatics ook overgenomen zou worden hetgeen het jaar daarop gebeurde aan de prijs van 2.4 miljard $ door Verizon

TT heeft de tijden daarvoor genoteerd aan 17 euro bij listing tot zelfs boven de 50 euro en aan 3 euro op haar dieptepunt

zelf ben ik aan 5 euro voor het eerst door BNP geadviseerd dit aandeel te overwegen, nadat ze jarenlang zeer negatief waren over TT

ik schrijf ook duidelijk eind 2015 stond TT tegen 12 euro voor een beurswaarde van 2.8 miljard euro en jouw grote vriend Justin schreef nog eens ik kan op de achterkant van een sigarendoosje uitrekenen dat TT minstens 20 euro per aandeel gaat opbrengen bij een verkoop, dat lag dus precies in-lijn met wat de analisten destijds schreven eind 2015 en daar kon ik me ook zeker in vinden en geef grif toe, ik had verwacht dat HG de toko zou opsplitsen en verkopen na jarenlang zwarte sneeuw uit de lucht hebben zien donderen en langs de rand van de afgrond is gegleden

ik heb met jouw te doen, iemand die compleet verblind is op die ene investering , die eigenlijk helemaal geen aandelen wil hebben, en die nu wat al 12 of 13 jaar in TT staat aan , eindelijk hier aan 7.75 euro aan gelijkgeld ? ... en dan de pretentie heeft om hier te verklaren dat de bank analisten hun werk slecht doen en geen rekening houden met de bergen geld aan def revenue, en dat van iemand die er al 13 jaar naast zit ?

kom effe terug op aarde man, TT is gewoon een immense under-performer en het is te hopen dat het nu eindelijk een keer aandeelhouderswaarde gaat genereren en uitbetalen

we gaan zien hoe gul HG volgend jaar gaat zijn met deze berg cash van tegen de 400 mio euro, dit jaar was hij niets bereid te delen, en dat heeft geen reet met Corona te , want hij gaf dat al eind verleden jaar aan en toen was Corona nog niet eens inbeeld

jij zelf schreef HG gaat dik dividend uitkeren en voor honderden mio eigen aandelen inkopen
.. maar jij hebt een selectief geheugen en daar hebben velen je al op gewezen, maar je hebt zo'n enorme plaat voor je kop, dat je maar blijft doordrammen

ik geef grif toe dat ik hoop op een exit, want ik heb liever 12 in de hand, dat nogmaals 5 jaar te moeten wachten op wellicht 25-30 euro, als dat al ooit nog aan bod komt

dan hier de vraag waar stond TT voor beurswaarde eind 2015 , Martin aan 1.2 miljard euro ? want jij schrijft 5 euro bij destijds 235 mio uitstaande aandelen

wederom selectief kiezen en selectief geheugen, net als toen je schreef, ik wil eigenlijk helemaal geen aandelen meer .. wil er helemaal uit , ook uit TT .... om daarna weer te verkondigen, verkoop nooit meer mijn TT aandelen, ga voor eeuwig dividend.

heb je die Maserati al in bestelling ( zou nog maar effe wachten, er komen nieuwe modellen uit ) , die je ging nemen van je TT winsten, of kan je je dat ook niet meer herinneren ?

laat je eens onderzoeken, zou ik bijna zeggen.

succes

boem!
0
Ik vind het niet meer dan gepast om netjes antwoord te geven op de door jou gestelde vraag.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik al diverse malen heb aangegeven, dat ik jouw instap bij TT in 2015 begrijp maar dat ik de door HG uitverkozen route tot zelfstandige uitnuttting verstandiger acht.

Jouw vraag behelst de gekapitaliseerde waarde eind 2015.

Ik heb daar met een koers van 11,50 al antwoord op gegeven.
De gekapitaliseerde waarde van TT was daardoor 2,7 miljard een flinke stijging tov van de 1,250 miljard die daar op 1 januari voor stond.tatje
0
Het was een nacht die je alleen maar hier ziet :-)

Donald Trump op een van zijn golfbanen.

Zure verliezer die bijna de democratie om zeep hielp.

ik zou zeggen, levenslang op 1 van zijn golfbanen, nooit meer er vanaf.

Dan een hole a la Bolt, erin en sluiten maar ???

Weet iemand of 950 voor TTT alles was, ik denk het niet.
Super deal geweest.

Weet iemand hoe een automotive contract eruit ziet.

Auto rolt van de band, je krijgt voor jaren betaald, want je hebt flinke kosten moeten maken.

Omdat je nog een verplichting jegens de koper vd auto hebt, boek je misschien 50 60 70 80% als deferred.

Die centen kun je toch niet opmaken.

Stel de oems willen toch alles online hebben, vanaf nu, dan krijg je toch ook voor SD een jaarlijkse fee voor de auto die nu van de band rolt en je laat deferred vrij vallen, als je je verplichting naar de autobezitter nakomt, die al van de band was gerold.

tatje
0
Klasse Dutchy Ron.

Vehicle, infrastructure, cloud and network are crucial elements of cooperative vehicle infrastructure system (CVIS) industry chain. This report highlights the "cloud" link, with emphasis on OEM-centric automotive cloud platform services. With supplier's cloud platforms as a foundation, OEMs build their own cloud platforms such as marketing & after-sale cloud platform, manufacturing & supply chain cloud platform, telematics cloud platform, autonomous driving cloud platform, simulation cloud platform and HD map cloud platform.

AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, and Tencent Cloud are the first choice of OEMs and Tier1 suppliers. Huawei Cloud and Baidu Cloud are the rising stars. Of both top ten OEMs and top ten Tier1 suppliers that once adopted Amazon Web Services (AWS), more turn to Microsoft Azure as Amazon starts developing and testing autonomous vehicles.

Quite a few OEMs stand on more than one cloud platforms. For instance, Volkswagen Automotive Cloud (vehicles, customers and services) uses Microsoft's technology, while Volkswagen Industrial Cloud (manufacturing and supply chain management) utilizes Amazon's.

Telematics cloud platform is among the first automotive cloud platforms already in wide use. In 2017, Microsoft released the Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP), an Azure-based connected automotive platform which has won support from many Tier1 suppliers. The automotive cloud service platform Huawei introduced in 2020 defines more features otherwise: autonomous driving, HD map, battery safety, OTA, V2X and "three powers" (motor, battery and ECU).


En alles online :-):-)

het interpreteren van automotive zit in een overgangsfase.

Enkele jaren terug alles embedded met een jaarlijkse update en je boekte deferred.

Gaan we naar alles online en een jaarlijkse fee.

Harold zei het al, kosten die in de miljoenen lopen per contract hebben we straks niet meer.

Het artikel heel goed lezen en nog eens.

Een kunst !!
vreemd vermogen
1
Ik vind het niet gepast wat Sniklaas schrijft. Hij moet wat beter researchwerk doen. De boekhouder heet Taco en niet Martin. Zo heet wel iemand hier op het forum. Het zijn verwarrende tijden en de lockdown is maar net begonnen.Maar het kan zijn dat HG tegen die tijd Taco de laan uit heeft gestuurd en Martin ( niet te verwarren met een forumgenoot want die woont in Thailand) heeft aangesteld.
boem!
0
Volgens mij komt bij het van de band lopen lopen van een auto met TT-inside een te factureren bedrag vrij overeenkomstig de overeengekomen PPE.

BIj factureren boekt TT die opbrengst naar deferred kort (60-70%) en deferred long(30-40%).
Derhalve zie je van de operationele omzet in enig jaar maar 30-35% als IFRS omzet de rest komt vanuit de nog niet aangesproken omzet deferred van het jaar ervoor en de vrijval vanuit deferred long.

Op het moment dat alles online gaat weet ik niet zeker of men dat behandeld als een contributie ala Enterprise of dat men toch redenen vindt om een gedeelte van de omzet naar deferred te boeken. Mijn eerste ingeving is om dat dan op dezelfde wijze te behandelen als bij Enterprise waardoor deferred long niet meer zal bestaan.
Dutchy Ron
0
Bod op Altice ligt lager dan koers 1-1-2020....... hopelijk brengt dat HG niet op het idee hetzelfde te doen
Dutchy Ron
1
Elkaar hier cijfermatig proberen te overtuigen is kansloos ....... snap je ook waarom ik daar niet aan mee doe. :-)
Dutchy Ron
0
www.springerprofessional.de/automatis...

"ADAS-Karten machen das Fahren sicherer und effizienter"

Automatisierte Fahrzeuge benötigen viele Informationen, die sie von der Sensorik, aber auch aus Karten beziehen. Ein kurzes Interview mit Willem Strijbosch, Head of Autonomous Driving bei TomTom.

Springer Professional: Herr Strijbosch, TomTom ist bekannt für seine mobilen Navigationsgeräte. Das Unternehmen ist inzwischen aber auch als Anbieter von Kartentechnologie für das automatisierte Fahren aktiv. Was macht diesen Geschäftsbereich so interessant für TomTom?

Willem Strijbosch: Der Bereich des automatisierten Fahrens ist für TomTom interessant, weil Karten eine entscheidende Rolle dabei spielen. TomTom schaut seit der Übernahme von Tele Atlas im Jahr 2007 auf eine lange Geschichte und viel Erfahrung im Bereich der digitalen Kartierung zurück. Wir sind der führende, unabhängige Technologiespezialist, der sich darauf konzentriert, die Welt in Bewegung zu halten und das Fahren mit hochpräzisen Karten sicherer zu machen. Darüber hinaus ist der Markt für ADAS-Karten ein sehr schnell wachsender Markt und daher aus wirtschaftlicher Sicht spannend.

Die Sicherheit von Autos im Straßenverkehr hat oberste Priorität - ganz gleich, ob diese von Menschen gesteuert werden oder autonom fahren. Neue, cloudbasierte Dienste unterstützen dabei, diesbezüglich höchste Standards einzuhalten. Die Services liefern laufend aktualisierte Informationen über die befahrene Strecke und tauschen sie echtzeitnah mit anderen Fahrzeugen aus.
Worum handelt es sich bei den ADAS-Karten genau und was sind deren Vorteile?

ADAS-Karten sind Karten, die automatisierte Systeme unterstützen. Der Vorteil dieser Karten besteht darin, dass sie Systeme mit Standortinformationen versorgen können, die Sensoren nicht wahrnehmen können. Wenn zum Beispiel die Sicht der Kameras eines Autos auf ein Verkehrsschild durch einen Lastwagen oder durch Regen blockiert wird, weiß die ADAS-Karte, was auf dem Schild steht. Oder, wenn Sie in eine scharfe Kurve abbiegen trägt eine ADAS-Karte dazu bei zu wissen, was auf Sie zukommt, und hilft den fortschrittlichen Systemen, mit der idealen Geschwindigkeit und im idealen Gang zu fahren. In beiden Fällen machen ADAS-Karten das Fahren sicherer und effizienter. Darüber hinaus existiert auch ein Komfortvorteil: Für den Fahrer ist es fantastisch, eine solche Bestätigung zu erhalten, dass die von der Kamera erfassten Daten mit den von der Karte gelieferten Informationen übereinstimmen.

Was ist der Unterschied zwischen ADAS-Karten und HD-Karten?

Der Unterschied zwischen ADAS-Karten und HD-Karten liegt in der Positionsgenauigkeit. Wenn Sie eine HD-Zuordnung in Ihrer Karte haben, können Sie eine höhere Positionsgenauigkeit haben, die z.B. die genaue Breite einer Fahrspur, die Position der Straßenmarkierungen und das gesamte Layout der Straße umfasst. In einer ADAS-Karte ist eine Straße eine einzelne Linie mit Informationen, die wichtig sind, wie z.B. Geschwindigkeit, Steigung oder die Anzahl der Fahrspuren, aber nicht viel mehr als das. Was das Fahrzeug betrifft, können beide Arten von Karten von ADAS-Systemen verwendet werden. Wir bieten sie sogar als ein Spektrum von Karten für ADAS an, mit der Möglichkeit für einen Fahrzeughersteller, die Kartenzuordnung zu verfeinern - je genauer die Kartenzuordnung, desto fortschrittlicher kann die Umsetzung im Fahrzeug sein, welches dementsprechend sicherer wird.

Welche Funktionalitäten werden durch ihre ADAS-Karten ermöglicht und wer setzt sie ein?

TomTom ADAS-Karten ermöglichen im Grunde genommen Anwendungen der Stufen 1, 2 und 3. Das könnte eine Stufe 1 mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung sein, eine Stufe 2 mit so etwas wie einem Tesla-Autopiloten oder einem vergleichbaren System und eine Stufe 3 - wie Systeme, die kürzlich von Honda und von Audi angekündigt wurden. Heute sind drei Millionen Fahrzeuge mit TomTom ADAS-Karten unterwegs. Einige unserer wichtigsten Fahrzeughersteller-Kunden sind unter anderem Daimler Trucks, die unsere ADAS-Karte für ihre neueste PPC-Technologie einsetzen, FCA für ihre Geschwindigkeitsregelungs-Anwendung oder Nissan für ihre ProPILOT-Anwendung. PSA erwähnte in unserem Webinar ebenfalls, dass sie unsere ADAS-Karte für ihre intelligente Geschwindigkeitsassistenz-Anwendung verwenden. Die TomTom-Karte ermöglicht dem Unternehmen adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie premium Level 2 automatisiertes Fahren auf Autobahnen anzubieten. Dadurch wird der Fahrer von der Aufgabe des Longitudinalfahrens auf Landstraßen und in städtischen Gebieten entlastet.

Bis zu welchem SAE-Level können ADAS-Karten vorteilhaft eingesetzt werden?

Eine ADAS-Karte hat nicht die hohe Positionsgenauigkeit einer HD-Karte, kann jedoch bis zur Stufe 3 verwendet werden. Sie werden bei den meisten Anwendungen der Stufe 3 sehen, dass sie einen hohen Grad von Komplexität aufweisen und eine hohe Positionsgenauigkeit erreichen. Nichtsdestotrotz wird jedes fortschrittliche Fahrerassistenzsystem von einer ADAS-Karte profitieren, weil sie es sicherer macht, indem sie ihm wertvolle, zusätzliche Informationen liefert, die Sensoren nicht erfassen können.

Herr Strijbosch, vielen Dank für das Gespräch.


Dutchy Ron
0
Ze spreken tegenwoordig over ADAS kaarten ...... TT gaat zich richten op level 2.1 t.m 2.9
Dutchy Ron
1
Voor degene die überhaupt maar 1 woord Duits spreken hierbij een stukje vertaald

TomTom ADAS-kaarten maken in principe applicaties van niveau 1, 2 en 3 mogelijk. Dat kan niveau 1 zijn met adaptieve cruisecontrol, niveau 2 met zoiets als een Tesla-stuurautomaat of vergelijkbaar systeem, en niveau 3-achtige systemen, onlangs aangekondigd door Honda en Audi. Tegenwoordig zijn er drie miljoen voertuigen met TomTom ADAS-kaarten op de weg. Enkele van onze belangrijkste klanten van voertuigfabrikanten zijn onder meer Daimler Trucks, die onze ADAS-kaart gebruiken voor hun nieuwste PPC-technologie, FCA voor hun cruise control-toepassing of Nissan voor hun ProPILOT-toepassing. PSA vermeldde in ons webinar ook dat ze onze ADAS-kaart gebruiken voor hun intelligente snelheidsassistentie-applicatie. Met de TomTom-kaart kan het bedrijf adaptieve cruisecontrol en premium Level 2 geautomatiseerd rijden op snelwegen aanbieden. Dit ontlast de bestuurder van het rijden in de lengterichting op landelijke wegen en in stedelijke gebieden.
Dutchy Ron
0
Niet duidelijk is of Honda en Audi nu genoemd worden als TT klanten die L3 ondersteunen met de ADAS kaarten van TT.
tatje
0
Dus de ADAS kaart helpt sensoren om de auto nog veiliger te laten rijden.

Dutchy ron, bedankt voor de interessante artikelen.

President-elect Joe Biden has made boosting electric vehicles a top priority and pledged to build 550,000 new EV charging stations. He also supports new tax credits for consumer purchases and retrofitting factories for EV production.

FF kort door de bocht .

Biden, de nieuwe president van de VS maakt van EV een TOP PRIORITEIT.

De snelheid van EV op de markt brengen, zal menigeen met stomheid doen slaan :-)

We zullen zien !
844 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 39 40 41 42 43 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2021 16:13
Koers 8,080
Verschil -0,090 (-1,10%)
Hoog 8,215
Laag 8,060
Volume 156.144
Volume gemiddeld 406.007
Volume gisteren 321.964

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront