Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Arrowhead Pharmaceuticals US04280A1007

Vertraagde koers (usd)

28,300
 • Verschill

  +0,660 +2,39%
 • Volume

  735.247 Gem. (3M) 1M
 • Bied

  28,010  
 • Laat

  28,310  
+ Toevoegen aan watchlist

GRTS (mRNA) Gritstone bio inc.

315 Posts
Pagina: «« 1 ... 11 12 13 14 15 16 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 5 Piddy 28 maart 2024 10:57
  Laatste beursdag van Q1 !
  Vermoedelijk gaan we een beetje in Q2 belanden om het te laten samenvallen met het World vaccin congress.
  Benieuwd hoe de markt daar vandaag op gaat reageren.

  Tijd om even te rekenen wat het gisterenavond betekende :
  235.500 x $2,8 = $659.400 of €606.650

  Zakken we vrij fors (diep onder de $2) omwille van nieuw uitstel dan koop ik in driemaal bij tot 250K
  Dit kan al gedeeltelijk vandaag gebeuren.
  Minder goed nieuws via persbericht (data) is definitief uitstappen en redden wat er te redden valt.

  Bij goed nieuws is het even koffiedik kijken.
 2. alijas 28 maart 2024 15:20
  Ik ben uitgestapt met 78% winst. Al te veel ontgoochelingen meegemaakt met biotech.
  Succes aan alle zittenblijvers. Mss kom ik later nog terug.
 3. forum rang 5 Piddy 29 maart 2024 14:43
  Niks meer bijgekocht.
  Maandag zien we wel weer.
  Kan belangrijk worden bij opening.
 4. forum rang 5 Piddy 30 maart 2024 13:58
  Vermoedelijk ligt het zwaartepunt van Gritstone toch eerder op Woensdag 3 april !
  Maandag zonder PB kan de koers wel echt even alle kanten uitgaan.
  Ik heb nu een behoorlijk aankooporder uitstaan net boven de $2 voor het geval dat ...

  Wat mogen of moeten we verwachten vooraleer we van goeie data mogen spreken :

  Ten eerste is het eindpunt een reductie van 30% in ctdna. Ik verwacht dat Gritstone aan dat eindpunt zal voldoen. Wat de moleculaire respons betreft, meen ik me te herinneren dat Andrew Allen heeft verklaard dat hij verwacht dat het responspercentage voor de behandelingsarm ~50% zal zijn en voor de controlearm (niet-vaccinatie) ~10%.

  Ik heb net opnieuw geluisterd naar de GRTS Piper Sandler-conferentie van 30 november. Vanaf 17 minuten zegt Andrew dat hij een moleculair responspercentage van 50% verwacht (conservatieve schatting), en een responspercentage van 10% of minder in de controlearm. Dus een 50 tegen 10 delta. In de loop van de tijd (zomer 2025) zullen de gegevens over de algehele overleving volwassener worden en zullen ze, zoals ze verwachten, een verband kunnen vaststellen tussen de ctdna-respons en de algehele overleving.

  Dat zouden onze verwachtingen moeten zijn voor de tussentijdse gegevens met betrekking tot 50 patiënten (evenals de gegevens voor juli met betrekking tot 100 patiënten).

  Bron :
  Bigal from X
 5. forum rang 5 Piddy 1 april 2024 22:08
  Gritstone bio kondigt positieve voorlopige progressievrije overleving en langetermijngegevens van circulerend tumor-DNA (ctDNA) aan uit fase 2-gedeelte van lopende fase 2/3-studie van zijn gepersonaliseerde kankervaccin, GRANITE, bij eerstelijns gemetastaseerde microsatelliet stabiele colorectale kanker (MSS) -CRC)
  1 April 2024
  Download PDF
  -- De trends in vroege progressievrije overleving (PFS) zijn in het voordeel van GRANITE-ontvangers met een risicoratio van 0,82 in de totale populatie ([95% BI, 0,34-1,67]; 62% gecensureerd) en 0,52 (48% relatieve risicoreductie van progressie of overlijden met GRANITE versus controle) in een hoogrisicogroep, waar de klinische gegevens volwassener zijn ([95% BI, 0,15-1,38]; 44% gecensureerd); >90% van de hoogrisicopatiënten heeft levermetastasen --

  -- De moleculaire respons op korte termijn (zoals gedefinieerd door het protocol) is niet informatief vanwege een onverwacht aanhoudende daling van het ctDNA na inductiechemotherapie; langetermijnreacties op circulerend tumor-DNA (ctDNA) komen overeen met PFS-trends en geven de voorkeur aan GRANITE versus controlepatiënten --

  -- GRANITE werd over het algemeen goed verdragen, met beheersbare bijwerkingen; geen enkele patiënt is gestopt met GRANITE vanwege bijwerkingen --

  -- Volwassen PFS-gegevens verwacht in het derde kwartaal van 2024; algemene overlevingsgegevens verwacht in de eerste helft van 2025 --

  EMERYVILLE, Californië.,1 april 2024 (GLOBE NIEUWSDRAAD) --Gritstone bio, Inc.(Nasdaq: GRTS), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat werkt aan de ontwikkeling van de krachtigste vaccins ter wereld, heeft vandaag positieve voorlopige gegevens bekendgemaakt van het lopende, signaalzoekende fase 2-gedeelte van de fase 2/3-studie ter evaluatie van GRANITE, het gepersonaliseerde neoantigeen-kankervaccin , bij frontlijn gemetastaseerde microsatelliet stabiele colorectale kanker (MSS-CRC). Het gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label onderzoek is opgezet om het klinische voordeel van onderhoudstherapie met GRANITE (GRT-C901/GRT-R902) in combinatie met immuuncheckpointblokkade naast fluoropyrimidine/bevacizumab versus fluoropyrimidine/bevacizumab alleen te kwantificeren. Algemene gegevens over de progressievrije overleving (PFS) laten een vroege trend zien in het voordeel voor GRANITE-patiënten (HR=0,82, [95% BI, 0,34-1,67]; 62% gecensureerd) en een verlengd PFS-voordeel bij hoogrisicopatiënten (HR=0,52 [ 95% BI, 0,15-1,38]; 44% gecensureerd), bij wie progressie sneller optreedt. Circulerende tumor-DNA (ctDNA)-analyse gedurende meerdere maanden behandeling toont de verwachte relatie met ziekteprogressie en is in het voordeel van GRANITE, terwijl korte termijn ctDNA-responsanalyse (moleculaire respons zoals gedefinieerd per protocol) geen verschil tussen de onderzoeksarmen aantoonde. Gritstone bio vervaardigde met succes een GRANITE-productkandidaat voor elke in aanmerking komende patiënt (dwz 100% succespercentage bij de productie van vaccins).

  “De voorlopige Fase 2-resultaten van vandaag zijn zeer bemoedigend en vertegenwoordigen het eerste gerandomiseerde onderzoeksbewijs, zij het vroeg, dat een gepersonaliseerd, op neoantigeen gericht vaccin mogelijk de werkzaamheid bij een metastatische 'koude' tumor kan bevorderen. De algehele trend van PFS-verbetering bij GRANITE-ontvangers is geweldig om te zien, en de verkennende PFS-hazardratio van 0,52 in de hoogrisicogroep, een meer volwassen dataset, is een opvallend signaal”, aldusAndreas Allen, MD, PhD, mede-oprichter, president en CEO van Gritstone bio. “Het pionieren van nieuwe ruimtes brengt inherente risico’s met zich mee, en wat betreft het definiëren van de moleculaire respons hadden we het simpelweg bij het verkeerde eind. De ctDNA-niveaus in beide armen daalden bij chemotherapie langer dan we hadden verwacht, waardoor vergelijkbare moleculaire responspercentages op de korte termijn in de armen werden gegenereerd en onze protocolmeting van ctDNA-verandering niet-informatief werd. Gelukkig toont langetermijnanalyse de verwachte correlatie aan van ctDNA met klinisch voordeel en is in het voordeel van GRANITE-patiënten. Wij zijn van mening dat deze voorlopige bevindingen ons in een sterke positie plaatsen om volwassen PFS-gegevens in het derde kwartaal te delen en vervolgens regelgevende discussies over Fase 3 aan te gaan. De groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat GRANITE in dit onderzoek bevoordeelt, inclusief positieve PFS en langetermijn-ctDNA-trends in zowel populaties met een hoog als een laag risico, is spannend en suggereert dat GRANITE werkt in deze notoir onderbehandelde patiëntenpopulatie.”

  “Tot 97% van de patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker, de tweede meest voorkomende doodsoorzaak door kanker, is MSS. In tegenstelling tot patiënten met melanoom en longkanker hebben zij geen baat gehad bij standaard immuuntherapieën zoals checkpointremmers. Deze voorlopige resultaten geven aan dat GRANITE een potentieel significante immuunrespons induceert bij een ziekte die als immunologisch koud wordt ervaren”, aldusJ. Randolph Hecht, MD, hoogleraar klinische geneeskunde en directeur van het UCLA GI Oncology-programma en onderzoeker in de GRANITE Fase 2/3-studie. “Het PFS-verschil, vooral bij een groep patiënten met een slechte prognose, geeft het potentieel voor klinisch voordeel aan en vormt de reden voor een bevestigend fase 3-onderzoek, waar ik erg enthousiast over ben. Bovendien leren we hoe we ctDNA continu beter kunnen analyseren om de werkzaamheid van deze nieuwe immunotherapie te bestuderen. Het uitbreiden van de reikwijdte van immunotherapie naar een breder spectrum van kankerpatiënten is de 'heilige graal' van de oncologie, vooral voor MSS-colorectale kanker. Hoewel ze nog vroeg zijn, suggereren deze veelbelovende resultaten dat GRANITE het potentieel heeft om klinisch betekenisvol voordeel te bieden bij MSS-CRC en andere koude tumoren.”

  Belangrijkste bevindingen uit voorlopige fase 2-gegevens in eerstelijns gemetastaseerde MSS-CRC
  Klinische gegevens verwijderd vanaf8 maart 2024; ctDNA-gegevens geknipt vanaf12 maart 2024

  Honderdvier (104) patiënten werden in het onderzoek gerandomiseerd (1:1): Zevenenzestig (67) patiënten (39 GRANITE-arm, 28 controle-arm) zijn opgenomen in de onderstaande behandelde analyse. Zesendertig patiënten hebben de studie verlaten voorafgaand aan de gerandomiseerde behandeling, voornamelijk vanwege een vroeg progressieve ziekte of het intrekken van de toestemming, en één patiënt moet nog met de studiebehandeling beginnen. De demografische en klinische kenmerken waren in evenwicht tussen de armen (stadium, zijdigheid, aanwezigheid van levermetastasen), waarbij ongeveer 75% van de patiënten levermetastasen had.
 6. forum rang 5 Piddy 1 april 2024 22:08
  Progressievrije overleving (PFS)

  Bij GRANITE-ontvangers werd een vroege trend in PFS-voordeel waargenomen
  Hazard ratio van 0,82 ([95% BI, 0,34-1,67]; 62% gecensureerd) bij alle patiënten
  Hazard ratio van 0,52 ([95% BI, 0,15-1,38]; 44% gecensureerd) bij hoogrisicopatiënten 1 (>90% heeft levermetastasen). Mediane PFS van 12 maanden (GRANIET) versus 7 maanden (controle).
  1 Hoogrisicosubgroep gedefinieerd als baseline-ctDNA boven de mediaanwaarde (2%) voor de controlegroep (ctDNA gekwantificeerd als gemiddelde variant-allelfrequentie [VAF] op het moment van randomisatie van het onderzoek). Deze analyse werd uitgevoerd op 44 patiënten die een onderzoeksbehandeling kregen (controle- en GRANITE-armen) en waarover baseline-ctDNA-gegevens beschikbaar waren.
  GRANITE en controlearmen beginnen zich 1-2 maanden na aanvang van de GRANITE-behandeling te scheiden, in overeenstemming met de verwachte kinetiek van door GRANITE geïnduceerde immuunrespons
  Biomarkerresultaten – Circulerend tumor-DNA (ctDNA)

  De moleculaire respons op korte termijn (>30% reductie in ctDNA met behulp van analyse op één tijdstip, gedefinieerd per protocol) is niet-informatief vanwege de onverwachte voortzetting van de daling van ctDNA na inductiechemotherapie.
  Moleculaire respons, vergelijkbaar in beide armen (30% [6/20] in de vaccinarm; 42% [5/12] in de controlearm)
  De ctDNA-reacties op de lange termijn komen overeen met PFS-trends en bevoordelen GRANITE versus controlepatiënten
  Uit analyse in de hoogrisicogroep 1 blijkt dat ctDNA tussen de eerste bloedafname (tijdstip van randomisatie) en de laatste bloedafname (meest recente onderzoeksbezoek) verschoof van hoog (>2% VAF) naar laag (=2% VAF) in 56 gevallen. % (9/16) van GRANITE-patiënten versus 22% (2/9) van controlepatiënten. Progressieve ziekte werd waargenomen bij respectievelijk 44% (7/16) versus 78% (7/9) binnen deze groep.
  Analyse bij patiënten bij wie het ctDNA negatief was na inductiechemotherapie, een groep met een laag risico, geeft de voorkeur aan GRANITE. Aanhoudende ctDNA-negativiteit werd waargenomen bij 67% (6/9) van de GRANITE-ontvangers versus 38% (3/8) controlepatiënten. Progressieve ziekte werd waargenomen bij respectievelijk 11% (1/9) en 38% (3/8) van deze patiënten.
  Veiligheid en verdraagbaarheid

  GRANITE vertoonde een gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel
  De overgrote meerderheid van de bijwerkingen (AE's) waren van graad 1/2
  Vaak voorkomende bijwerkingen waren milde systemische en lokale effecten die doorgaans geassocieerd worden met elk krachtig vaccin (dat wil zeggen een voorbijgaande griepachtige ziekte)
  Geen enkele patiënt stopte met de onderzoeksbehandeling vanwege een bijwerking
  Een presentatie waarin deze resultaten worden besproken, is toegevoegd aan de pagina Presentaties van de website van Gritstone, ir.gritstonebio.com/investors/present... .
 7. forum rang 5 Piddy 1 april 2024 22:15
  Gritstone bio kondigt voorgestelde openbare aanbieding aan
  1 April 2024
  Download PDF
  EMERYVILLE, Californië.,1 april 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gritstone bio, Inc. (Nasdaq: GRTS), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat werkt aan de ontwikkeling van de krachtigste vaccins ter wereld, heeft vandaag aangekondigd dat het is begonnen met een gegarandeerde openbare aanbieding van gewone aandelen (of voorgefinancierde warrants om gewone aandelen te kopen in plaats daarvan) en begeleidende gewone warrants om gewone aandelen te kopen (of voorgefinancierde warrants om gewone aandelen te kopen in plaats daarvan). Alle gewone aandelen, voorgefinancierde warrants en bijbehorende gewone warrants worden aangeboden door Gritstone bio. Het voorgestelde aanbod is onderworpen aan markt- en andere omstandigheden, en er kan geen zekerheid worden geboden over de vraag of en wanneer het aanbod kan worden voltooid, of over de werkelijke omvang of voorwaarden van het aanbod.

  TD CowenEnEvercore ISItreden op als de gezamenlijke book-running managers voor het voorgestelde aanbod.

  De effecten worden aangeboden door Gritstone bio overeenkomstig een registratieverklaring op formulier S-3 (dossiernr. 333-263455), eerder ingediend en van kracht verklaard door de Securities and Exchange Commission (“SEC”). Een voorlopig prospectussupplement en een bijbehorend basisprospectus met betrekking tot en waarin de voorwaarden van het voorgestelde aanbod worden beschreven, zullen worden ingediend bij de SEC en zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Kopieën van het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus kunnen, indien beschikbaar, ook worden verkregen bij:TD Securities (VS) LLC, Vanderbiltlaan 1,New York, NY10017, telefonisch op (855) 495-9846 of per e-mail op TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; ofEvercore Group LLC, Aandacht:Aandelenkapitaalmarkten,55 Oost-52e Straat, 35e verdieping,New York, New York10055, telefonisch op (888) 474-0200, of per e-mail op ecm.prospectus@evercore.com .

  Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot een aanbod om te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie. onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.
 8. forum rang 5 Piddy 2 april 2024 09:33
  Gritstone bio kondigt een prijs aan van $32,5 miljoen onderschreven openbare aanbieding
  1 April 2024
  Download PDF
  EMERYVILLE, Californië.,1 april 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gritstone bio, Inc. (Nasdaq: GRTS), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat werkt aan de ontwikkeling van de krachtigste vaccins ter wereld, heeft vandaag de prijs aangekondigd van een ongeveer$ 32,5 miljoengegarandeerde openbare aanbieding van gewone aandelen (of voorgefinancierde warrants om gewone aandelen te kopen in plaats daarvan) en begeleidende gewone warrants om gewone aandelen te kopen (of voorgefinancierde warrants om gewone aandelen te kopen in plaats daarvan), vóór aftrek van underwritingkortingen en commissies en het aanbieden van kosten.

  Het aanbod bestaat uit (i) 8.333.333 gewone aandelen en bijbehorende gewone warrants om maximaal 8.333.333 gewone aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs per aandeel van$ 1,65(op voorwaarde echter dat de koper ervoor kan kiezen om de gewone warrants uit te oefenen voor voorgefinancierde warrants in plaats van gewone aandelen tegen een uitoefenprijs van$ 1,65minus$ 0,0001, de uitoefenprijs van elke voorgefinancierde warrant), tegen een gecombineerde openbare aanbiedingsprijs van$ 1,50per aandeel en bijbehorende gewone warrant en (ii) aan een bepaalde belegger in plaats van gewone aandelen, voorgefinancierde warrants om maximaal 13.334.222 gewone aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs per aandeel van$ 0,0001en bijbehorende gewone warrants om maximaal 13.334.222 gewone aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs per aandeel van$ 1,65(op voorwaarde echter dat de koper ervoor kan kiezen om de gewone warrants uit te oefenen voor voorgefinancierde warrants in plaats van gewone aandelen tegen een uitoefenprijs van$ 1,65minus$ 0,0001, de uitoefenprijs van elke voorgefinancierde warrant) tegen een gecombineerde openbare aanbiedingsprijs van$ 1,4999per voorgefinancierde warrant en bijbehorende gewone warrant, wat de gecombineerde aankoopprijs per aandeel voor de gewone aandelen en bijbehorende gewone warrants vertegenwoordigt, verminderd met de uitoefenprijs van $0,0001 per aandeel voor elke dergelijke voorgefinancierde warrant. De begeleidende gewone warrants zullen onmiddellijk uitoefenbaar zijn voor gewone aandelen of voorgefinancierde warrants in plaats daarvan, en zullen vervallen op de twaalf maanden durende verjaardag van de datum van uitgifte. Alle gewone aandelen, de bijbehorende gewone warrants en voorgefinancierde warrants worden aangeboden door Gritstone bio. Het aanbod zal naar verwachting op of rond sluiten4 april 2024, onder voorbehoud van het voldoen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

  TD CowenEnEvercore ISItreden op als de gezamenlijke book-running managers voor het aanbod.

  De effecten worden aangeboden door Gritstone bio overeenkomstig een registratieverklaring op formulier S-3 (dossiernr. 333-263455), eerder ingediend en van kracht verklaard door de Securities and Exchange Commission (“SEC”). Een definitief prospectussupplement en bijbehorend basisprospectus met betrekking tot en waarin de voorwaarden van het voorgestelde aanbod worden beschreven, zullen worden ingediend bij deSECen zal beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Kopieën van het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus kunnen, indien beschikbaar, ook worden verkregen bij:TD Securities (VS) LLC, Vanderbiltlaan 1,New York, NY10017, telefonisch op (855) 495-9846 of per e-mail op TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; ofEvercore Group LLC, Aandacht:Aandelenkapitaalmarkten,55 Oost-52e Straat, 35e verdieping,New York, New York10055, telefonisch op (888) 474-0200, of per e-mail op ecm.prospectus@evercore.com .

  Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot een aanbod om te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie. onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.
 9. forum rang 5 Piddy 2 april 2024 09:40
  Eerste 4 minuten zagen er gisterenavond goed uit waarna de geldophaling gelanceerd werd.
  Gelukkig vannacht daarvan de begrenzingen kunnen nalezen.
  Tegen vannamiddag snel nadenken of ik 15.000 aandelen ineens ga kunnen bijkopen gezien de huidige prijs die stuk lager dan $2 zal openen.

  Lang naar deze dag uitgekeken maar helaas beetje verkeerde aprilgrap als stomp in de maag gekregen.

  Als er nu geen trollen opduiken dan vrees ik dat dit draadje ook wat gaat verwateren.
  Alle belangrijke zaken verschuiven direct tot vermoedelijk Q3
  Ik dacht even aan geheel uitstappen vannacht omdat er op dat moment geen zicht was over hoeveel en tegen welke prijs de offering ging plaatsvinden.

  Tot later.
 10. alijas 2 april 2024 21:31
  quote:

  Piddy schreef op 29 maart 2024 14:43:

  Niks meer bijgekocht.
  Maandag zien we wel weer.
  Kan belangrijk worden bij opening.
  Ik ben terug ingestapt met kleine positie.
  We zien wel waar het schip heen vaart.
 11. forum rang 5 Piddy 3 april 2024 15:51
  Dit is waarom Allen naar fase 3 wil gaan - deel 1

  (Reddit)

  Deze gegevens zitten boordevol signalen, maar als je geen achtergrond hebt in eerder onderzoek, zul je het niet begrijpen.
  Ten eerste werd de niet-vaccinarm-therapie (SOC-onderhoudstherapie) goedgekeurd via de mijlpaalstudie CAIRO3. Als je naar dit onderzoek kijkt, was het uitgangskenmerk van de patiënten na de inductieperiode van 5 weken 34% (n = 188) van de patiënten in de categorie Stabiele ziekte (tumoren krimpen noch groeien); 66% (n = 366) had een gedeeltelijke respons (tumoren krompen) of een volledige respons (geen tumor meer).

  Het probleem met de huidige SOC-onderhoudstherapie (zoals u kunt lezen in CAIRO3) is dat ze resistent worden tegen chemotherapie en dat hun ziekte tussen 6,6 en 10,3 maanden verergert. Na 10,3 maanden zullen alle patiënten, ongeacht hun status (SD, PR of CR), vooruitgang boeken (SD: de tumor wordt groter; PR: de tumor begint uit te breiden; CR: er verschijnt een nieuwe laesie).

  Dus feitelijk zijn deze Complete Response-patiënten na 5 weken inductie degenen met negatief ctDNA in onze huidige vrijgavegegevens. We hebben in totaal 17 patiënten met negatief ctDNA (geen tumor -> geen circulerend tumor-DNA). Deze vroege gegevens geven aan dat de vaccintak hen ervan weerhoudt vooruitgang te boeken. Slechts 1 op de 9 patiënten boekt vooruitgang in de vaccinarm. 2 van de 9 hebben positief ctDNA maar negatief op CT-scan. RECIST wordt dus niet als progressieve ziekte beschouwd. De overige 6 van de 9 behouden het negatieve ctDNA of behouden hun Complete Response-status. Dit is wat Allen zei over "Het optillen van de staart van het besturingssysteem". Als je deze jongens lange tijd in de CR-status kunt houden, dan zal hun OS (algehele overleving) in principe een lange tijd duren, in principe een functionele genezing van kanker. Dat is het hele punt van het kankervaccin: voorkomen dat kanker terugkeert.

  Bij de niet-gevaccineerde patiënten is er, zij het vroeg, al vooruitgang bij 3 van de 8 patiënten (tumoren beginnen opnieuw te verschijnen). Ze zijn hun status Volledige respons kwijtgeraakt. Nog eens 3 van de 8 hebben positief ctDNA, ook al heeft het nog geen progressieve ziektestatus (te klein om op een CT-scan te zien, dus niet als PD beschouwd). Maar ctDNA is een zeer gevoelige test en wordt vaak gebruikt om resterende ziekten te bepalen (kleine tumoren detecteren die niet te zien zijn op een CT-scan of MRI/PET-scan). Dus als je van negatief ctDNA naar positief ctDNA gaat, zul je hoogstwaarschijnlijk later tumorgroei krijgen.

  Dit zal enorm zijn. In deel 2 zal ik schrijven over de langetermijngegevens over ctDNA-reductie.

  www.annalsofoncology.org/article/S092...
 12. forum rang 5 Piddy 4 april 2024 14:46
  Gisteren 24.500 stuks binnen gehaald met gemengde gevoelens.
  Ik had budget voorzien voor pak minder net onder de $ 2
  Het liep geheel anders en ik moest er even van bekomen.

  Totaal aantal aandelen is nu toegenomen tot 260.000 stuks.
  Ik sta op dit moment wel flink onder water.

  Voorlopig en persoonlijk gevoel dat de data vrij goed tot erg goed waren maar de beslissing om de geldkraan open te gooien vernietigde erg veel vertrouwen in de markt binnen de 4 minuten.
  30 miljoen aandelen werden nu al ongeveer verhandeld in de bandbreedte van $1.18 en $1.20
  Benieuwd waar het naartoe kan gaan na deze permanente stroom .
  Lijkt wel het ijsberg/onderwater fenomeen.

  Slechte data was zeker naar $ 0,5 gegaan, wat het nu (nog) niet hoefde te doen.
  De blijvende onzekerheden (nood aan cash) zullen blijven zorgen voor erg volatiele dagen en weken.

  Data in Q3/24 zou enkele zaken moeten uitklaren wat net vandaag te onduidelijk blijft, typisch voor de uitlezing die ook fout kan geïnterpreteerd worden in de te vroege fase van het onderzoek.
  Allemaal vrij ingewikkeld.
 13. forum rang 5 Piddy 5 april 2024 10:23
  Ik begrijp het onheil en de somberheid van iedereen niet dat GRTS geen geld heeft. Natuurlijk zijn CBO/CFO/CEO onbekwaam, maar AA is een verdomd goede CMO/CSO. Natuurlijk hebben we $ verloren, ook voor mij veel, tot 7 cijfers. GRTS heeft na de verhoging voldoende cashflow tot en met 4Q24. In het derde/vierde kwartaal van 2024 zullen ze hun BARDA $ van $433 miljoen gaan ontvangen , wat behoorlijk substantieel is en geld zou kunnen gaan aantrekken via zowel directe als indirecte kosten. GRTS heeft momenteel beperkte kosten zonder uitgaven voor klinische onderzoeken, nu minder HC's en het simpelweg dagelijks genereren van kritische gegevens om in het derde kwartaal een zeer goede uitlezing te verkrijgen. Ik ben het eens met wat
  @Nevah
  gepost, ik ben ook behoorlijk ontspannen/chill ondanks het crashen van SP, omdat ik ook het gevoel heb dat de onderhandelingen achter de schermen gaande zijn. Als u de gegevens begrijpt/kent, zouden beren/shorts/onduidelijke analisten/journalisten u eenvoudigweg lastig moeten vallen over de goede signalen die een paar strategische mensen met kennis van zaken zouden moeten zien. Als je gelooft, koop dan meer. Als je doodsbang bent, verkoop dan ...

  Novum carpediem ( Stocktwits )

  Can Gritstone draw down the first tranche of BARDA grant in fall on start of Ph 2B trial ?

  Novum raised this in a post today. Gritstone can bill BARDA 40% of the total grant as indirect costs. That’s 40% of $433 million or $170 million. Investors have not paid much attention to this source of income starting this fall.
 14. forum rang 5 Piddy 8 april 2024 13:38
  Gritstone bio presenteert verbeteringen aan het EDGE™-platform op AACR 2024
  8 April 2024
  Download PDF
  -- State-of-the-art neoantigeen-voorspellingsplatform (EDGE ™ ) voorspelt nu HLA Klasse I-presentatie van epitopen met >80% nauwkeurigheid --

  -- Nieuw ontwikkeld EDGE-II-model bereikt superieure voorspellende prestaties van HLA Klasse II-presentatie en CD4+-immunogeniciteit vergeleken met publiek beschikbare modellen --

  -- Gecombineerd met de vaccinvectoren van Gritstone heeft EDGE het beste potentieel in zijn klasse aangetoond bij het identificeren van neoantigenen die in staat zijn T-cel-immuunreacties op te wekken voor een robuuste en duurzame immuniteit --

  EMERYVILLE, Californië.,8 april 2024 (GLOBE NIEUWSDRAAD) --Gritstone bio, Inc.(Nasdaq: GRTS), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat werkt aan de ontwikkeling van de krachtigste vaccins ter wereld, presenteerde vandaag op de conferentie van 2024 een update over zijn T-celepitoop-ontdekkingsplatform, EDGE.Amerikaanse Vereniging voor Kankeronderzoek(AACR) Jaarvergadering inSan Diego, CA.De presentatie geeft details over de verbeteringen die Gritstone heeft aangebracht bij het voorspellen van de peptidepresentatie door HLA Klasse I, geassocieerd met CD8+ T-cellen, sinds de publicatie van de eerste resultaten in 2018 ( Nature Biotechnology ). Het beschrijft ook hoe Gritstone de toepassing van EDGE heeft uitgebreid om de peptidepresentatie door HLA Klasse II te voorspellen.

  “Het identificeren van welke van de honderden tumormutaties het meest waarschijnlijk zullen dienen als neoantigenen, belangrijke doelwitten van tumorspecifieke T-cellen, is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van effectieve op neoantigeen gerichte vaccins”, aldusAndreas Allen, MD, Ph.D., mede-oprichter, president en Chief Executive Officer van Gritstone bio. “Sinds onze Nature Biotechnology-publicatie in 2018 hebben we de toepassing van EDGE ter ondersteuning van onze vaccins tegen kanker en infectieziekten verder verbeterd en uitgebreid door onze toch al robuuste voorspelling van HLA Klasse I-epitopen, geassocieerd met CD8+ T-celinductie, te verbeteren en HLA Klasse II-epitoopvoorspelling om CD4+ T-cellen in staat te stellen zich bij de strijd aan te sluiten. Gritstone blijft vooroplopen in het stimuleren van robuuste en brede T-celinductie na vaccinatie, en EDGE is daarbij een belangrijke troef en onderscheidende factor.”

  “Tegenwoordig kan EDGE de HLA Klasse I-presentatie van epitopen voorspellen met een nauwkeurigheid van >80%, een aanzienlijke stijging sinds 2018 toen we het model voor het eerst publiceerden”, aldusKarin Jooss, Ph.D., Executive Vice President en hoofd R&D van Gritstone bio. “EDGE bevat nu ook een uitgebreid state-of-the-art model voor het voorspellen van de peptidepresentatie door HLA Klasse II in de context van actieve vaccinatie, wat zou kunnen dienen om de T-celrespons op onze nieuwe vaccins effectief te verbreden. De verbeteringen die we aan EDGE aanbrengen, waarbij we gebruik maken van de vooruitgang in grote taalmodellen voor eiwitten en interne immunopeptidomics, hebben EDGE gepositioneerd als een toonaangevend voorspellend platform voor HLA/peptiden op het gebied van neo-antigeenkankervaccins. De superieure prestaties en associatie met cellulaire immuniteit die in al onze modellen te zien zijn, vergeleken met de momenteel openbaar beschikbare modellen, ondersteunen het potentieel van Gritstone om zeer krachtige vaccins te ontwikkelen voor zowel oncologie als infectieziekten.”

  Samenvatting 904 : EDGE™ maakt state-of-the-art identificatie van peptide-HLA's mogelijk voor de ontwikkeling van T-cel-inducerende vaccins in de oncologie en infectieziekten

  EDGE voor oncologie:

  Klasse I-antigenen – voorspeld met behulp van allelspecifieke en pan-specifieke modellen
  Allelspecifiek model is een verbeterde versie van het gepubliceerde EDGE-model uit 2018 dat voorspelt voor 116 HLA-allelen en een gemiddelde precisie (AP) van 0,63 en een positieve voorspellende waarde bij 40% Recall (PPV40) van 0,79 bereikt.
  Pan-specifiek model traint met behulp van de HLA-allelsequentie en is toepasbaar op elk Klasse I-allel met bekende sequentie, waarbij een AP van 0,65 en PPV40 van 0,81 worden bereikt
  Tweemaal betere prestaties vergeleken met MHCFlurry 2.0 bij het rangschikken van mutaties van 80 kankerpatiënten op basis van immunogeniciteit
  Detecteerbare CD8-reacties op meer dan de helft van de 20 toegediende kandidaat-neoantigenen per patiënt (n = 5) na behandeling met de gepersonaliseerde kankervaccins van Gritstone
  Klasse II-antigenen – voorspeld met behulp van het EDGE-II-model
  Maakt gebruik van een vooraf getraind eiwittaalmodel, een nieuwe aangeleerde HLA-allel-deconvolutiestrategie en interne trainingsgegevens op het gebied van immunopeptidomics
  Behaalt een testset AP van 0,92 en presteert beter dan NetMHCIIpan en BERTMHC op een extern samengestelde validatieset met een AP = 0,71
  CD4-immunogeniciteit in een gepersonaliseerde kankervaccincontext wordt beter voorspeld door EDGE-II dan NetMHCIIpan en MARIA
  EDGE voor infectieziekten:

  Klasse I-antigenen – voorspeld met behulp van het EDGE-ID-model
  Het optimaliseren van EDGE voor gebruik bij infectieziekten resulteert in verbeterde prestaties
  Getraind met behulp van zowel menselijke immunopeptidomics als datasets voor bindingsaffiniteit voor infectieziekten en getest op publiek beschikbare datasets voor infectieziekten (HIV, Influenza A en SARS-CoV-2)
  Betere prestaties op het gebied van HIV- en Influenza A-datasets versus MHCFlurry 2.0; vergelijkbare SARS-CoV-2-prestaties
  De poster is toegevoegd aan de pagina 'Wetenschappelijke publicaties' van de Gritstone bio-website.

  Over EDGE™ (Epitope Discovery for GEnomes)
  Gritstone bio gelooft dat effectieve identificatie van de mutaties die het meest waarschijnlijk als neoantigenen zullen dienen, van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van effectieve op neoantigeen gerichte vaccins. Om deze reden hebben we EDGE™ ontwikkeld, een gepatenteerde platformtechnologie die kunstmatige intelligentie gebruikt om te identificeren welke van de honderden mutaties in een tumor het meest waarschijnlijk als doelwit zullen dienen voor het immuunsysteem van een patiënt. Gritstone is een belangrijke strategische troef en maakt gebruik van de mogelijkheden van EDGE om T-celdoelen voor oncologie en infectieziekten te identificeren.

  ir.gritstonebio.com/news-releases/new...
 15. forum rang 5 Piddy 15 april 2024 13:26
  Nature Medicine publiceert tussentijdse resultaten van Gritstone bio's fase 1/2 studie van “kant-en-klaar” neoantigeenvaccinplatform (SLATE)
  15 April 2024
  Download PDF
  -- Paper beschrijft het optimalisatieproces van het vaccinontwerp van Gritstone's kant-en-klare of gedeelde neo-antigeenvaccinplatform, SLATE --

  -- De ontdekking van een nieuwe immunodominantiehiërarchie van neoantigenen van tumoren (waaronder KRAS) maakte de ontwikkeling mogelijk van een krachtigere, KRAS-specifieke vaccinkandidaat (SLATE-KRAS) die wordt bestudeerd doorSteven A. Rosenbergvan deNationaal Kanker Instituut(NCI) --

  -- Publicatie onderstreept de belangrijke rol van antigeenselectie en cassetteontwerp bij de ontwikkeling van op neoantigeen gerichte immunotherapie --

  EMERYVILLE, Californië.,15 april 2024 (GLOBE NIEUWSDRAAD) --Gritstone bio, Inc.(Nasdaq: GRTS), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat werkt aan de ontwikkeling van 's werelds krachtigste vaccins, heeft vandaag aangekondigd dat een artikel over de ontwikkeling van zijn kant-en-klare neoantigeenplatform, SLATE, onlangs is gepubliceerd in Nature Medicine . Het artikel, “ Een gedeeld neoantigen vaccin gecombineerd met immuuncontrolepuntblokkade voor geavanceerde metastatische solide tumoren: tussentijdse resultaten van fase 1-onderzoek ”, beschrijft een nieuwe immunodominantiehiërarchie van neoantigenen van tumoren (inclusief KRAS) die Gritstone ontdekte in fase 1-translationele onderzoeken en gebruikte om deze te ontwikkelen SLATE-KRAS, een ‘pure’ op KRAS gerichte kandidaat die in een daaropvolgende fase 2-studie een superieure immunogeniciteit aantoonde ten opzichte van de oorspronkelijke versie en die momenteel wordt geëvalueerd in een nieuw onderzoek naar de combinatie van celtherapie en vaccin, uitgevoerd doorSteven A. Rosenbergvan deNationaal Kanker Instituut(NCT06253520).

  “De publicatie van deze bevindingen in Nature Medicine benadrukt de belofte van onze ‘kant-en-klare’ of gedeelde neo-antigeenbenadering bij solide tumoren, een van de vele elementen ingebed in onze missie om ‘s werelds krachtigste vaccins te ontwikkelen,” zeiAndreas Allen, MD, Ph.D., mede-oprichter, president en Chief Executive Officer van Gritstone bio. "Het innovatieve werk van ons team om SLATE te ontwikkelen, optimaliseren en valideren positioneert Gritstone met twee veelbelovende platforms om uit te voeren tegen onze op neoantigeen gerichte benadering van de oncologie. Het maakte ook de baanbrekende samenwerking mogelijk waarmee we momenteel vooruitgang boekenDr. Rosenbergvan de NCI, een uitblinker in het veld. SLATE is klaar voor 'plug and play'-toepassing in een spectrum van solide tumoren en zou kunnen dienen als een geweldig complementair platform voor GRANITE, ons gepersonaliseerde vaccinprogramma. We zijn er nog steeds sterk van overtuigd dat beide benaderingen nieuwe niveaus van immuunrespons kunnen ontsluiten voor patiënten met solide tumoren.”

  “Deze belangrijke publicatie onderstreept dat een diepgaand begrip van het mechanisme en de prestaties van therapeutische neoantigenen bij mensen waarschijnlijk van cruciaal belang is voor succes op het veelbelovende gebied van neoantigeengerichte immunotherapie. Het toont ook ons ??vermogen aan om tumorantigenen te selecteren en het ontwerp van cassettes te optimaliseren om een ??krachtige antigeenspecifieke immuunrespons op te wekken”, aldusKarin Jooss, Ph.D., Executive Vice President en hoofd R&D bij Gritstone bio. “Wij geloven dat we een toonaangevend begrip hebben van de hiërarchie van antigeenpresentatie en competitie – een geweldig voorbeeld geschetst in dit artikel, waar we SLATE van bank naar bed naar bank hebben gebracht, en terug – en dat begrip hebben toegepast om het ontwerp van onze oncologische vaccins. De beschreven inzichten en technieken dragen bij aan de toch al robuuste hoeveelheid klinische inzichten van Gritstone om krachtige tumorspecifieke T-celreacties op neoantigenen te stimuleren, een uniek potentieel voordeel in het veld.”

  Resultaten van het SLATE 1/2-onderzoek
  De gegevens gepubliceerd in Nature Medicine rapporteren de tussentijdse resultaten op het gebied van veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit van het fase 1-gedeelte van het klinische fase 1/2-onderzoek (NCT03953235), waarin het kant-en-klare vaccin SLATEv1 bij patiënten wordt beoordeeld. met gevorderde/metastatische solide tumoren. SLATEv1 maakt gebruik van een heteroloog ChAd68 gevolgd door een op samRNA gebaseerd vaccinregime dat codeert voor 20 gedeelde neoantigenen die zich richten op meerdere terugkerende mutaties in verschillende oncogenen, waaronder KRAS, TP53, BRAF en CTNNB1. Neoantigenen werden geïdentificeerd met behulp van Gritstone bio's gepatenteerde neoantigeenvoorspellingsplatform, EDGETM , en geselecteerd op basis van gedeelde mutatie en gematchte HLA-frequenties in patiëntenpopulaties met solide tumoren. Vooringenomen T-celreacties ten aanzien van HLA-gematchte TP53-neoantigenen die in het vaccin worden gecodeerd ten opzichte van KRAS-neoantigenen die tot expressie worden gebracht door de tumoren van de patiënt, duidden op een voorheen onbekende hiërarchie van neoantigeenimmunodominantie die van invloed zou kunnen zijn op de therapeutische werkzaamheid van gedeelde neoantigenvaccins met meerdere epitopen. Deze gegevens leidden tot de ontwikkeling van SLATE-KRAS, een vaccin gericht op van KRAS afgeleide neoantigenen dat vervolgens werd geëvalueerd in het fase 2-gedeelte van de klinische studie. Initiële Fase 2-gegevens die wijzen op een verhoogde vaccin-geïnduceerde T-celrespons werden gepresenteerd inSeptember 2022( persbericht ).

  Om alle wetenschappelijke publicaties van Gritstone bio te bekijken, gaat u naar gritstonebio.com/publications .

  Over SLATE (“kant-en-klaar” neoantigeenvaccinprogramma)
  Gritstone's op neoantigeen gebaseerde vaccinprogramma's, GRANITE (gepersonaliseerd) en SLATE (“kant-en-klaar” vaccinprogramma) zijn ontwikkeld om een ??significante T-celrespons op te wekken bij patiënten met solide tumoren. Net als GRANITE maakt SLATE gebruik van Gritstone's gepatenteerde epitoopidentificatieplatform (EDGE™) en vaccinvectoren (Chimpansee Adenovirus en zelfversterkend mRNA) om elke patiënt een reeks neoantigenen te bezorgen waarvan wordt voorspeld dat ze een T-celreactie zullen veroorzaken. In tegenstelling tot GRANITE levert SLATE een reeks neoantigenen die worden gedeeld door een subgroep van kankerpatiënten op basis van gemeenschappelijke genmutaties, zoals KRAS-mutaties. In de fase 1/2-studie liet SLATE-KRAS positieve resultaten zien bij patiënten met late-line niet-kleincellige longkanker en microsatelliet-stabiele colorectale kanker. Met deze resultaten is Gritstone van mening dat het SLATE-platform klaar is voor 'plug and play'-toepassing voor solide tumorindicaties en gedeelde tumor-neoantigeenklassen.

  ir.gritstonebio.com/news-releases/new...
 16. forum rang 5 Piddy 15 april 2024 19:08
  Zonet 20.000 stuks bijgekocht aan $0,75
  Totaal 280.000 stuks

  Het kan failliet gaan , met Barda ,samenwerking en betere data sterk opveren.
  Het ene is al een leukere gedachte dan het andere.
  Wachten op Q3.

  Nooit zelf zo goedkoop kunnen inslaan maar ik ben me bewust dat het een zeer erg hoog risico aan het worden is.
  Niet zozeer hun pipeline maar financieel ziet het er erg beroerd uit.
315 Posts
Pagina: «« 1 ... 11 12 13 14 15 16 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 22 juli

  1. Prijzen bestaande koopwoningen juni (NL)
  2. Chicago Fed activiteitsindex juni (VS)
  3. SAP Q2-cijfers
 2. 23 juli

  1. Consumentenvertrouwen juli (NL)
  2. Investeringen mei (NL)
  3. Acomo Q2-cijfers
  4. AkzoNobel Q2-cijfers
  5. CM.com Q2-cijfers
  6. Randstad Q2-cijfers
  7. Wereldhave Q2-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht