Word abonnee en neem Beursduivel Premium

junkyard

Top posts

Frm. Topic / Post Postinfo #Aanb.
UNI Unibail-Rodamco-Westfield - 2020
Inderdaad, een faillissement zal niet gebeuren, maar de kans op een claim emissie is laatste maanden...
junkyard
11
UNI Unibail-Rodamco-Westfield 2022, het jaar van de comeback?
@Branco P, een inhoudelijke bijdrage wordt (veel) meer gewaardeerd dan een flauwe opmerking naar mij...
junkyard
9
UNI Unibail-Rodamco-Westfield - 2020
URW laat met emissie zien dat bondholder belangen zeer serieus worden genomen om komende jaren goede...
junkyard
7
UNI Unibail-Rodamco-Westfield 2022, het jaar van de comeback?
Als je het ergens niet mee eens bent vind ik het niet netjes om iets desinformatie en misleiding te ...
junkyard
6
WER Wereldhave in 2022: de Transformatie
Wereldhave lijkt niet langer van plan de Franse bezittingen in 2022 te verkopen, anders zou de huidi...
junkyard
6

Forumberichten

Frm. Topic / Post Postinfo
NIE 2024
vastgoednieuws.nl/news/1280/nsi-sluit...nsi.nl/news/nl/nsi-en-ihub-sluiten-hu...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
Coupon nr. 33 werd onthecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van juli 2023 (ex-coupon datum: 22 juni 2023). De betaaldatum van coupon nr. 33 is gelijk aan de betaaldatum van coupon nr. 34, nam...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Ja ik zat er wat naast, felle stijging (in reactie op dalende rente na iets meevallende inflatie cijfers) en vandaag zelfs boven de € 30 na de ex-dividend date vorige week.Voor mij aardig moment o...
junkyard
NIE 2024
Icamap heeft hier blijkbaar op voorgesorteerd. Benieuwd wat de plannen van deze nieuwe aandeelhouder is (actief/passief), die voor de Icamap aandelen overname al aandelen had ingekocht (en nu wellicht...
junkyard
EUR Eurocommercial Properties 2024
www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/ag-be...
junkyard
NIE 2024
Volgens mij werden de notulen afgelopen jaren enkele maanden na de AVA gepubliceerd. De notulen bevatten wel wat extra inzichten, vooral in reactie op de kritische vragen. Daarmee zeker interessant om...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Q1 cijfers worden aardig ontvangen (geen afboeking, positieve toon):report.vonovia.com/2024/q1/en/...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Onderstaande info uit Vonovia persbericht, de € 700 miljoen is dus in lijn met boekwaarde eind 2023 en de beperkte bruto yield (3,5%) betekent dat dit voordeel oplevert tov herfinanciering (nu >4%) na...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
www.berlin.de/en/news/8835271-5559700...Dat verlaagt de LTV en herfinancieringsdruk, als dit rond boekwaarde is dan lijkt mij dit een prima de...
junkyard
NIE 2024
Ok merci, jammer dat je de achterliggende redenen ook niet weet of kunt terugvinden.Eens dat NSI op bepaalde punten niet voldoende transparant is, zoals de verhuringen en detail specificatie waaro...
junkyard
VAS Forum Vastned geopend
Redelijke verkoopprijs, maar dit is wel het beste bezit in NL en uit deze deal blijkt dat huurder Uniqlo hier graag lang wil blijven zitten (wat ook bij aanhouden pand een goed vooruitzicht zou zijn)....
junkyard
NIE 2024
Q1 viel mij op:* Wault gestegen van 3,7 naar 3,9 jaar. Afgelopen jaren toonde dit juist een dalende trend door kortere (flex) huurcontracten. Deze trend is niet gestopt, waarschijnlijk is dat een gr...
junkyard
NIE 2024
Mocht iemand bij de AvA zijn vandaag, dan zou ik een verslag hiervan waarderen. Dit biedt vaak diepere inzichten dan de publicaties.Zie bijvoorbeeld notulen vorig jaar (oa over de Vitrum misser - ...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Het woning tekort en de zeer lage huren houden de bezetting dichtbij 100%, maar de huur/waarde stijging wordt beperkt door de huur regulatie. Bij 3% netto yield is te verwachten dat boekwaarde verder ...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Zeker positief dat een fors bedrag aan unsecured financiering wordt opgehaald voor een langere periode.Het tarief is conform huidige markt omstandigheden. De Vonovia NIY / boekwaarde is nog niet o...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
www.vonovia.com/en/press/press-releas...4,25% voor nieuwe (10y) funding. De huidige (nett...
junkyard
NIE 2024
NSI publiceert voortgang van de aandeleninkoop, inclusief alle details (per trade):nsi.nl/news/share-buyback-program/...
junkyard
WER Wereldhave 2024, achterblijver of trendsetter
Wereldhave beweegt in lijn met ander (vooral retail) EU beursgenoteerd vastgoed, afgelopen weken wat omhoog geholpen door iets dalende (lange) rente....
junkyard
WER Wereldhave 2021-22: wel of niet een smeltend ijsblokje?
Vastgoed aankopen in het buitenland lijkt nu in ieder geval niet de juiste stap ivm* Transactiekosten (directe last aandeelhouders)* Opzetten organisatie buitenland met bijbehorende kosten (en nie...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
Dat lijkt een aardige aankoop, hoewel voorkomen van een nieuwe emissie belangrijker is dan dit soort aankopen.De aankopen van goed/recent vastgoed gaan nu tegen 6,5% yield. De yield in de projecte...
junkyard
NIE 2024
www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2024/03...nsi.nl/news/nl/hnk-rotterdam-scheepva...
junkyard
VAS Forum Vastned geopend
Vastned heeft het pand voor € 108 miljoen gekocht in juni 2015. Het zal nu al enkele maanden te koop staan, voor € 100 miljoen+ (volgens eerdere melding CoStar). Vastned zal de boekwaarde eind 2023 he...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Ja de toon is wel gewijzigd. Eerder was de ceo nog stellig dat boekwaarden hard waren en het Vonovia wel zou lukken om dat vlot te bewijzen vanuit verkopen, waarna kon worden gedacht aan inkoop eigen ...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Woning vastgoed is wat anders dan zorg of winkel vastgoed. Yields zijn lager bij woning vastgoed, onder andere vanwege minder (veronderstelde) onzekerheid wat betreft huurstromen.Daarnaast houdt V...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Dividend zie ik niet als enige bepalende factor voor het koersdoel, maar zal voor veel beleggers wel zwaar wegen. Door het structureel lagere dividend en de hoge onzekerheid (+ verder dalende boekwaar...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Koers naar 15-17 klinkt extreem, dan zou de markt Vonovia op 1/3e boekwaarde waarderen en zou het vastgoed ca. 65% van boekwaarde waard zijn (NIY ca 5%). Het is denkbaar, als de lange rente oploopt (e...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
Vonovia stelt dat de zeer lage NIY - zon 1% beneden huidige additionele financieringskosten - niet kan worden vergeleken met NIY in andere sectoren. Dit omdat de huren ver beneden markt huren lig...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
www.wallstreet-online.de/nachricht/17...Zwak punt b...
junkyard
NIE 2024
Volgende fase van NSIs groeitrajectAlsof NSI zoveel groei heeft meegemaakt, het is alleen(waarde)krimp geweest.Directie zit op € 1 miljoen per jaar (excl lange termijn bonus), dat ...
junkyard
NIE 2024
Op basis van huidige kosten en structuur is NSI inderdaad te klein. NSI heeft de organisatie ingericht op hogere (groei) ambities en voor beursnotering is wat extra omvang nodig, kosten reductie en de...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
Ondanks iets dalende rente blijft Aedifica iets verder dalen. Waarschijnlijk mede door blijvende signalen dat huurders instabiel zijn, zoals:www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/zorgg...
junkyard
NIE 2024
Thanks @ Lamsrust. Die BAR van 9.3% - 10,10% zet iets van een benchmark. NSI zit in other G4 (oa Rotterdam) jaareinde 2023 op 8,6% (NIY 5,7%). De m2 transactieprijs (Rotterdam) ligt wel 20% lager dan ...
junkyard
COF Forum Cofinimmo geopend
Cofinimmo zal voorlopig lage financieringslasten houden door langlopende bonds en rente dekking. Swap rates staan nu toch 0,5% lager dan bij de vorige koersdip.Met een direct resultaat (en dividen...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
quote:Tibetarian schreef op 21 februari 2024 17:10:[...]Ik vind de outlook juist wat matig, slechts 2% EPRA stijging. Of moet ik nog compenseren voor de 9 miljoen belastingteruggave? ...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
Sterke cijfers, geen leegstand en met een resultaat (per aandeel) outlook over 2024 die mij meevalt gezien de verwaterende emissie in 2023. De afwaardering in Q4 is beperkt en de LTV blijft netjes ben...
junkyard
WER Wereldhave 2021-22: wel of niet een smeltend ijsblokje?
Volgens mij wordt resultaat per aandeel gewogen over het gemiddelde aantal uitstaande aandelen per jaar. De emissie eind 2023 had hierdoor beperkte invloed op resultaat per aandeel. Positieve herw...
junkyard
WER Wereldhave 2024, achterblijver of trendsetter
Bizar dat Wereldhave denkt aan groei in het buitenland en vol met dividend blijft smijten, terwijl de LTV nog niet onder controle is (extra leenkosten hoog zijn), beurskoers zwaar onder boekwaarde not...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
www.businesswire.com/news/home/202402...Yield van 6,5% op nagenoeg nieuwe panden verhuurd met l...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
www.recapitalnews.com/vonovia-grows-i...Wederom bond financiering in nieuwe markten in andere valuta. Spread lijkt redelijk, en dit biedt verlaagde afhankel...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
Zal niets met FED te maken hebben, de lange rente is afgelopen dagen gedaald en noteert dichtbij jaareinde 2023 niveaus.Al het vastgoed daalt vandaag wat, maar Aedifica pakt een extra tik.Afge...
junkyard
NIE 2024
Volgens mij heeft NSI juist flink afgewaardeerd in 2023 icm de herstructurering om deze waardedaling (fiscaal verlies) komende jaren te kunnen verrekenen. Er is hierdoor een deferred tax assets van € ...
junkyard
NIE 2024
[quote alias=schubi007 id=15161436 date=202401250906][...]Hoeveel lager wil je de rente dan hebben? Ik begrijp dat iedereen zich nog de 1-2% herrinnert, maar met de huidige 4% kan je toch niet e...
junkyard
NIE 2024
Eens dat dit pand en NSI project ontwikkeling initiatieven vooral veel geld hebben gekost. Maar dat komt grotendeels door gewijzigde markt dynamiek, bij beter (kantoor) markt perspectief en lage r...
junkyard
NIE 2024
Dit zal het grootste nieuws zijn:nsi.nl/news/nsi-sells-laanderpoort-to...
junkyard
VON Forum Vonovia geopend
propertyeu.info/Nieuws/Vonovia-issues...
junkyard
AED Forum Aedifica geopend
Wat is een normaal rente niveau? Pak de rente ontwikkeling van 10 jaar NL staat (of swap rate) over de afgelopen decennia en de huidige 10 jaar rente (2,5%) lijkt relatief laag. Een 10 jaar hypoth...
junkyard
NIE 2024
nsi.nl/news/nl/hnk-amsterdam-sloterdi...Leuk, maar nu vooral wachten op Laanderpoort nieuws/plannen, na Q3 melding dat voor jaareinde ...
junkyard
WER Wereldhave 2023, doorpakken en doorleven
Verkoop Frankrijk zou komende periode de prioriteit moeten zijn, als dit zonder al te grote discount mogelijk is (boekwaarde op 4,7% NIY lijkt onrealistisch..) dan kan weer aan groei (of aankoop) word...
junkyard
NIE 2023
vastgoedjournaal.nl/news/62109/securi...Leegstand in Centerpoints lijkt inmiddels sterk gereduceerd, Hoogoorddreef 62 nog slechts één unit en...
junkyard
WER Wereldhave 2023, doorpakken en doorleven
Wereldhave gaat nu de groei fase in, zuur voor aandeelhouders dat dit alleen toeziet op balansgroei en geen groei in winst of waarde per aandeel. Daarnaast lijkt Wereldhave te vergeten dat er in Frank...
junkyard

Forumactiviteit

Lid sinds
31 jul 2016
Laatste bezoek
19 jul 2024
Aantal posts
3.008
Gegeven aanbevelingen
68
Ontvangen aanbevelingen
1.061
Aanbevelingen/ Posts
0,3527

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 22 juli

  1. Prijzen bestaande koopwoningen juni (NL)
  2. Chicago Fed activiteitsindex juni (VS)
  3. SAP Q2-cijfers
 2. 23 juli

  1. LVMH Q2-cijfers
  2. Consumentenvertrouwen juli (NL)
  3. Investeringen mei (NL)
  4. Acomo Q2-cijfers
  5. AkzoNobel Q2-cijfers
  6. CM.com Q2-cijfers
  7. Randstad Q2-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht