Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Duurzaam beleggen wordt mainstream

Duurzaam beleggen wordt mainstream

Duurzaam beleggen begint mainstream te worden. Zo werd eerder deze maand nog eens goed duidelijk met de publicatie van de open brief van Blackrocks CEO Larry Fink.

Inmiddels is het een goed gebruik van Fink geworden om het jaar af te trappen met het publiceren van een brief gericht aan de top van het wereldwijde bedrijfsleven. Zo waarschuwde hij eerder voor kortetermijndenken en politieke disfunctie, en pleitte hij ervoor dat bedrijven een grotere bijdrage moeten leveren aan de maatschappij.

Risico van klimaatverandering

Speciale aandacht is er dit jaar voor klimaatverandering. Cliënten wereldwijd brengen het onderwerp ter sprake bij BlackRock, aldus Fink. Zij benaderen ’s werelds grootste vermogensbeheerders met vragen wat de risico’s en gevolgen zijn van klimaatverandering en hoe zij hun portefeuilles daarop moeten aanpassen.

Volgens Fink leiden deze vragen 'tot een ingrijpende herbeoordeling van risico en beleggingswaarde'. En omdat toekomstig risico op de kapitaalmarkten naar voren wordt getrokken, zien we dat de veranderingen in de kapitaalallocaties sneller optreden dan de klimaatveranderingen zelf. In de nabije toekomst – en sneller dan de meesten verwachten – zal er een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal plaatsvinden.”

Het is ontegenzeggelijk een positief teken wanneer een partij als BlackRock een prominentere plek in haar beleggingsoverwegingen inruimt voor het onderwerp. Immers, met een belegd vermogen van meer dan 7 biljoen dollar was het bedrijf per eind 2019 de grootste vermogensbeheerder ter wereld. De invloed die de onderneming kan uitoefenen op bedrijven en overheden is daarmee significant.

Alleen uit commerciële overwegingen?

Nu roept de boodschap van BlackRock wel de vraag op wat de drijfveer is achter het initiatief. Komt het voort uit de intrinsieke overtuiging van BlackRock dat portefeuilles waarin duurzaamheid en klimaatoverwegingen geïntegreerd zijn voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren? Of is het een zet vanuit commerciële overwegingen? Niet voor niets duidt Fink erop dat klanten wereldwijd het onderwerp ter tafel brengen.

De reacties op de brief van Fink waren dan ook tweeledig. Aan de ene kant waren er positieve geluiden te horen die er min of meer op neerkomen dat de stap van deze vermogensbeheer mastodont werd verwelkomd. Aan de andere kant waren ook kritische geluiden te horen. Zo werd beweerd dat het nu verkondigde geluid niet nieuw is, maar dat BlackRock tot op heden niet heeft geleverd op het gebied van duurzaamheid.

Doorpakken

Deze keer lijkt BlackRock in ieder geval door te pakken. Tegelijkertijd met de brief aan CEO’s, publiceerde het bedrijf een open brief aan haar klanten met daarin concrete stappen die worden genomen.

Duurzaamheid wordt tot een integraal onderdeel gemaakt bij de samenstelling van portefeuilles en het risicobeheer, er zullen meer duurzame producten worden geïntroduceerd, beleggingen in thermische kolenbedrijven worden uitgesloten en het bedrijf zal transparanter rapporteren over haar contacten met bedrijven en haar stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen.

Ronald van Genderen, CFA is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 27 mei

  1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
  2. Aalberts ex €1,13 dividend
  3. Van Lanschot Kempen ex €2 dividend
  4. Ifo-index ondernemersvertrouwen mei (Dld) volitaliteit verwacht
  5. Wall Street gesloten (Memorial Day)
 2. 28 mei

  1. Exor jaarvergadering
  2. NN Group ex €2,08 dividend
  3. B&S Group ex €0,16 dividend
  4. ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)
  5. Case Shiller huizenprijzen maart (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht