Fugro » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Fugro

AEX:FUR, NL0000352565
8,852 17:27
+0,006 ( +0,07% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 2.379,121.806,271.529,201.668,10
Operationele kosten 2.629,022.024,961.580,901.659,30
Afschrijvingen 603,20373,64133,20102,94
BedrijfsResultaat -233,60-235,72-70,06-1,17
Resultaat voor belastingen -289,10-291,83-117,75-35,19
Belastingen 69,609,1547,6019,96
CashFlow 118,50-41,873,1431,23
Nettowinst -372,50-308,93-159,90-51,06

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 805,99643,70619,98
Immateriële activa 393,50372,30376,96
Financiële activa 53,82100,90101,29
Vaste activa 1.333,911.156,301.141,22
Voorraden 22,1030,6029,30
Debiteuren 308,81240,66262,14
Overige vorderingen 22,7416,109,31
Liquide middelen 248,49213,60227,15
Vlottende activa 840,54742,00803,20
Totaal activa 2.174,451.898,301.944,42
Gewoon kapitaal 934,86712,05668,76
Preferent kapitaal -657,99-592,20-484,22
Aandeel van derden 55,2541,6033,72
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 697,48722,10794,97
Kortlopende schulden 486,86422,50446,96
Totaal passiva 2.174,451.898,301.944,42

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 11.96010.53010.04410.265
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84.57084.57084.57084.570
Winst per aandeel -4,40-3,65-1,89-0,60
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 3,841,550,290,15
Intrinsieke waarde per aandeel 14,1611,058,427,91
Koers-winstverhouding -3,42-3,98-6,87-12,58
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -31,10-33,05-22,46-7,64
Koers einde boekjaar 15,0614,5512,997,55