UCB » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

UCB

BRU:UCB, BE0003739530
73,260 17:35
+1,240 ( +1,72% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 3.876,004.178,004.530,004.632,00
Operationele kosten 1.418,001.398,001.445,001.510,00
Afschrijvingen 252,00232,00234,00288,00
BedrijfsResultaat 881,00853,001.088,001.116,00
Resultaat voor belastingen 426,00764,00988,001.015,00
Belastingen 111,00199,00218,00200,00
CashFlow 769,00-523,00297,00231,00
Nettowinst 623,00520,00753,00800,00

Balans (x 1.000.000)

  20162017
Materiële activa 678,00673,00
Immateriële activa 6.053,005.655,00
Financiële activa 197,00197,00
Vaste activa 7.881,007.240,00
Voorraden 578,00597,00
Debiteuren 630,00575,00
Overige vorderingen 5,0012,00
Liquide middelen 761,001.049,00
Vlottende activa 2.331,002.677,00
Totaal activa 10.212,009.917,00
Gewoon kapitaal 5.584,005.813,00
Preferent kapitaal -9,52-254,52
Aandeel van derden -107,00-77,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.317,002.232,00
Kortlopende schulden 2.418,001.949,00
Totaal passiva 10.212,009.917,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 7.7887.5637.478
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 194.510194.510194.510
Winst per aandeel 3,312,764,00
Dividend per aandeel 1,101,151,181,21
Cashflow per aandeel 1,262,204,77
Intrinsieke waarde per aandeel 28,1127,5928,74
Koers-winstverhouding 25,1522,0716,5516,82
Dividend rendement (%) 1,321,891,781,70
Rendement eigen vermogen (%) 10,989,3112,95
Koers einde boekjaar 83,2360,9166,1871,30