Word abonnee en neem Beursduivel Premium
'Ook deze crisis biedt kansen’

'Ook deze crisis biedt kansen’

Er is bijna geen onderneming te vinden die niet geraakt is door de coronacrisis. Toch heeft de pandemie er volgens de Britse vermogensbeheerder Jupiter Asset Management voor gezorgd dat er ook nieuwe kansen zijn onstaan voor een aantal sectoren.

De pandemie zal de 'normale' economische groeivooruitzichten flink afremmem, en het vertrouwen en de kapitaalinvesteringen ondermijnen.

Consumentengedrag verandert

Nu ongeveer een kwart van de wereldbevolking in een lockdown zit, is het volgens Mark Nichols en Mark Heslop, fondsbeheerders European Growth Strategy van Jupiter Asset Management, onvermijdelijk dat het consumentengedrag zal veranderen.

Nicols en Heslop, die beide groeibeleggers zijn, wijzen er in het artikel In the midst of every crisis lies opportunity op dat de coronacrisis weliswaar schadelijke gevolgen zal hebben voor bedrijven, maar dat er ook nieuwe kansen zullen ontstaan. Immers, de virusuitbraak heeft grote groepen mensen ertoe gedwongen om hun dagelijkse gewoontes compleet te veranderen.

Dat zou kunnen leiden tot een versnelling van bepaalde trends die al zichtbaar waren voor de crisis. Nichols en Heslop verwachten dat de volgende drie bedrijfssectoren daar het meest van zullen profiteren.

Klinische diagnostiek

Bedrijven als Diasorin, Tecan en bioMerieux, die laboratoriumapparatuur produceren voor diagnostisch testen, zullen naar verwachting op de korte termijn een grote toename zien van de vraag. Verder zullen deze bedrijven waarschijnlijk volop profiteren van de inkomsten uit de verbruiksreagentia die ze aan de laboratoria verkopen.

Voedselvoorziening

Het in stand houden van de voedselketen is voor elk land van cruciaal belang, vooral tijdens een pandemie. Zie bijvoorbeeld China, dat in het verleden zijn varkensstapel met de helft zag afnemen na een uitbraak van varkenspest.

Jupiter heeft hoge verwachtingen van bedrijven zoals Genus, een wereldmarkleider op het gebied van de genetische verbetering van varkens en runderen. Na de varkensgriep- en coronaviruscrisis ligt een snelle en meer professionele heropbouw van het sterk gefragmenteerde binnenlandse aanbod van varkensvlees in China voor de hand.

Een grootschalige geïntegreerde varkensvleesproductieketen zal volgens Nicols en Heslop een prioriteit zijn voor de Chinese regering, en dat zou de vraag naar de producten van Genus moeten stimuleren.

E-commerce

Online winkelen, thuisbezorging en andere digitale producten zoals gaming - er is bijna niemand die tijdens een lockdown niet van de digitale wereld gebruikt maakt. Nichols en Heslop hebben hoge verwachtingen van Ubisoft Entertainment, een Franse gameproducent die uitblinkt in de groei en distributie van zijn digitale aanbod.

Te mijden sectoren

De coronacrash was volgens Jupiter een klassiek geval van uitverkoop op de aandelenmarkten. De reissector, de oliesector, de verzekeringssector en de bankensector leverden de slechste prestaties, met koersdalingen van tussen de 40% en 50%.

Verzekeraars hebben te kampen met lagere solvabiliteitsratio's, terwijl de banken vooral last hebben van de grote druk op de netto rentemarges nu centrale banken hun rentevoeten hebben verlaagd tot bijna nul.

Traditioneel defensieve aandelen uit de gezondheidszorg, telecommunicatie en consumentengoederen waren de sterkst presterende sectoren in Europa.

Lees ook: UBS: 5 tips om te profiteren van de beurscrash

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 16 april

  1. China economische groei eerste kwartaal 5% (YoY) volitaliteit verwacht
  2. China industriële productie maart
  3. China detailhandelsverkopen maart
  4. B&S Group Q4-cijfers
  5. Fastned Q1-cijfers
  6. VK werkloosheid feb
  7. SBM Offshore $0,83 ex-dividend
  8. PostNL jaarvergadering
  9. Kendrion €0,45 ex-dividend
  10. EU handelsbalans feb
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht