Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Duurzaam beleggen niet altijd even populair óf eenvoudig
Beeld: iStock

Duurzaam beleggen niet altijd even populair óf eenvoudig

“De duurzaamheid van beleggingsproducten is voor ongeveer de helft van de particuliere beleggers nog niet iets waarmee zij rekening houden bij hun beleggingsbeslissingen”, luidt een van de conclusies uit een recent gepubliceerd AFM-onderzoek.

Afgelopen dinsdag publiceerde de Autoriteit Financiële Markten een consumentenonderzoek naar duurzaam beleggen, waarin 510 duurzame retailbeleggers hun beleggingsdoelstellingen, verwachtingen en portefeuille-producten met onderzoekers deelden.

Dat gemiddeld een derde van deze groep zijn of haar duurzaam bedoelde keuze enkel baseert op de naam van het fonds of aandeel óf de titel van de website (zie de grafiek hieronder), is in dat kader schokkend. Vooral omdat zo’n naam inhoudelijk eigenlijk weinig zegt over de mate waarin een fonds verantwoord en duurzaam is of belegt. Consumenten zijn vaak slecht in staat om een passende keuze te maken, merkte de AFM dan ook op in een eerder onderzoek.

Bron: AFM

Misleidend

Uit het meest recente onderzoek bleek ook dat veel fondsaanbieders een wisselende invulling geven aan het begrip duurzaamheid. Dat verklaart wellicht waarom particuliere beleggers moeite hebben met het kiezen van fondsen en losse aandelen die passen bij hun duurzame beleggingsstrategie.

Volgens Sander van Es, manager Productontwikkeling en Informatie bij de AFM,  zal de autoriteit dit jaar onderzoek gaan doen naar “de mate waarin marktpartijen correct, duidelijk en bovenal niet misleidend communiceren over de duurzaamheid van een product”. Dat daar behoefte aan is, laat bovenstaande grafiek wel zien.

Het is jammer dat sommige duurzame beleggers slecht geïnformeerd zijn door gebrek aan zelfstudie of juiste voorlichting. Met name omdat verantwoord beleggen vanuit een goede intentie komt: de wens om ‘impact’ te hebben en bij te dragen aan een betere wereld blijkt onder deze groep erg groot. Deze beleggers willen liever niet deelnemen in ondernemingen als dat conflicteert met bepaalde ethische voorkeuren.

Een deel van de duurzame beleggers uit het AFM-onderzoek (46%) is zelfs bereid genoegen te nemen met minder rendement als dat bijdraagt aan een duurzame belegging, maakten de resultaten duidelijk.

Verwarrende producten

Overigens werd deze beleggers in datzelfde onderzoek een interessante keuze voorgeschoteld. Voor een fictieve belegging konden zij kiezen uit drie fondsen met verschillende doelen. Het eerste fonds bestond uit niet-duurzame ondernemingen, het tweede fonds uit duurzame ondernemingen en het derde fonds uit relatief duurzame ondernemingen.

Wat bleek? Voor veel beleggers is het onderscheid tussen vormen van verantwoord beleggen verwarrend, waardoor de keuzes die ze maakten niet goed te rijmen vielen met de motivatie die ze eerder haden genoemd. Zo verwachten impactbeleggers soms dat hun doel gerealiseerd wordt door vooral te beleggen in duurzame ondernemingen, terwijl impactbeleggen soms voor een deel ook beleggen in niet-duurzame fondsen inhoudt.

Wat ook opvallend is: bijna 60% van de respondenten gaf aan zelfstandig te beleggen in duurzame aandelen en fondsen. Individueel beleggen is onder reguliere beleggers net zo populair (70%), vooral omdat handelen op de beurs wordt gezien als leuk en uitdagend. Een groot deel van hen gaf in eerder onderzoek al aan het belangrijk te vinden om zelf de beleggingen te beheren, ook in verband met lagere kosten of wegens gebrek aan vertrouwen in adviseurs of vermogensbeheerders. In totaal is een kwart van de Nederlandse huishoudens belegd.

Al met al vraagt duurzaam beleggen dus nog enige aandacht van de Nederlandse belegger. De motivatie is er bij velen wel, maar door gebrek aan kennis en voorlichting weten zij niet altijd waar te beginnen.

De naam van een beleggingsproduct is wellicht een startpunt, maar op het gebied van kennis heeft de duurzame belegger nog een weg te gaan. Of daarin de komende jaren stappen worden gemaakt, moet op den duur blijken. Het vervolgonderzoek van de AFM naar transparantie over de mate van duurzaamheid van beleggingsproducten zal daar wellicht bij helpen.

Lees ook: Duurzaam: van lichtgroen tot impactbeleggen, wat kiest u?

Kim Bergsma is (eind)redacteur van IEX. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 22 februari

  1. Kinepolis Q4-cijfers
  2. Japan samengestelde inkoopmanagersindex feb
  3. NL prijzen bestaande koopwoningen jan
  4. Aalberts Q4-cijfers
  5. Besi Q4-cijfers
  6. Arcadis Q4-cijfers
  7. ForFarmers Q4-cijfers
  8. Van Lanschot Kempen Q4-cijfers
  9. EU samengestelde inkoopmanagersindex feb volitaliteit verwacht
  10. EU inflatie jan (definitief) volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht