Word abonnee en neem Beursduivel Premium
6 risicofactoren die een marktcrash in 2024 kunnen veroorzaken
Beeld: iStock

6 risicofactoren die een marktcrash in 2024 kunnen veroorzaken

De AEX-index rijgt het ene all-time high aan het andere en de S&P 500 sloot vrijdag voor het eerst boven de 5.000 punten. Beleggers zien bemoedigende economische signalen, maar er zijn factoren die het beursfeest kunnen verstoren.

2024 is tot nu toe een uitstekend beursjaar. De beurzen in de VS en Europa gingen aarzelend van start maar wisten na enkele weken de weg omhoog weer te vinden, aangevoerd door de techsector. Beleggers lijken opgelucht dat de harde landing van de Amerikaanse economie, waarvoor na de reeks renteverhogingen werd gevreesd, vooralsnog uitblijft. In het vierde kwartaal liet de Amerikaanse economie een fraaie groei zien van 3,3% op jaarbasis.

Maar dat betekent niet dat er geen wolkje aan de lucht is. Er zijn wel degelijk factoren die het beursfeest kunnen verstoren, zo waarschuwt Brian O’Connell, een voormalig obligatiehandelaar op Wall Street, op de Amerikaanse website US News Money.

1. Hoge aandelenwaarderingen

De waarderingen van de S&P500 zijn aan de hoge kant ten opzichte van langetermijngemiddelden. Momenteel koerst de S&P500 op ruim 22 keer de winst voor het volgende jaar, tegen een langjarig gemiddelde van 16 keer. Te hoge waarderingen kunnen de aandelenprestaties in de rest van 2024 in de weg zitten.

Tegelijkertijd staat volgens Lisa Shalett, hoofd beleggingen bij Morgan Stanley Wealth Management, de aandelenrisicopremie op een extreem dieptepunt van ongeveer 1 procentpunt. Deze risicopremie is de beloning die een belegger kan verwachten voor het bezitten van aandelen ten opzichte van schatkistpapier.

Als je de huidige waarderingsvooruitzichten doortrekt tot eind 2024 en tot in 2025, wijzen de huidige waarderingsniveaus volgens Shalett op een ondermaats jaarlijks aandelenrendement, met winsten van gemiddeld 4%, waar het langetermijngemiddelde 7% tot 8% is.

2. Te grote afhankelijkheid van beperkt aantal aandelen

Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia en Tesla waren de onbetwiste winnaars in 2023. De rally op de aandelenmarkten is grotendeels te danken aan dit beperkte gezelschap 'Magnificent Seven'-aandelen. Deze techbedrijven profiteerden van de hype rond kunstmatige intelligentie. De Bloomberg Magnificent 7 Total Return-index realiseerde in 2023 een rendement van 107%, vergeleken met 24% voor de S&P500.

Dat de S&P 500 door de zeven bovengenoemde aandelen omhoog wordt getrokken, komt doordat de aandelen een weging in de index hebben op basis van hun marktkapitalisatie (aantal uitstaande aandelen keer de beurskoers). Die sterke weging van een handvol aandelen maakt de S&P 500 ook kwetsbaar: als enkele aandelen uit het rijtje gaan dalen, zet dat de index direct onder druk.

3. Wensdenken over rentetarieven

Beleggers rekenen erop dat de Federal Reserve de rente in 2024 agressief zal verlagen, maar Shalett van Morgan Stanley vreest dat beleggers te optimistisch zijn. De markt blijft ervan uitgaan dat de Fed de rente sneller en sterker zal verlagen dan de Fed in het openbaar heeft aangegeven, zo waarschuwt zij.

De centrale bank heeft aangegeven de rente dit jaar drie keer te willen verlagen. Desondanks gaan de futures uit van meer dan zes verlagingen. Dat zou betekenen dat de markten erop rekenen dat de inflatie wel beteugeld zal worden, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt met name in de arbeidsintensieve dienstensector voor opwaartse druk op de lonen zorgt.

4. Consument leeft boven zijn stand

Amerikaanse creditcardgebruikers verhogen de schuldenberg met hun plastic schulden. Volgens de Federal Reserve Bank of Philadelphia stegen de creditcardschulden in het derde kwartaal van 2023 over de hele linie. Daarnaast zijn rentebetalingen van consumenten voor andere zaken dan hypotheken op jaarbasis met 50% gestegen en tikten deze in het derde kwartaal van 2023 de grens van 1 biljoen dollar aan.

Consumenten leven duidelijk boven hun stand, constateert ook financieel dienstverlener Charles Schwab. De betalingsachterstanden zijn vooral acuut bij jongere kredietnemers. Tot nu toe heeft een gezonde loongroei de verhouding tussen creditcardschuld en salaris historisch laag gehouden, maar een verdere verzwakking van de loongroei zal de verhouding doen stijgen. Verslechterend sentiment onder consumenten zou zwaar kunnen wegen op aandelen, aangezien consumentenbestedingen goed zijn voor ongeveer 70% van het BBP.

5. Hardnekkige inflatie 

Morgen wordt de Amerikaanse inflatie over januari bekendgemaakt. Het cijfer over december kwam uit op 3,4% op jaarbasis. Dit moet volgens de Fed in 2024 onder de 2,5% dalen. Dat is nog steeds boven het streefcijfer van 2%.

De Fed hanteert zelf bij voorkeur de prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) als maatstaf. Deze daalde naar 2,9% in december en dat is dus ook nog duidelijk te hoog.

De vraag is hoeveel verder de inflatie moet afvlakken voordat de Fed weer bereid is om het monetaire beleid te veranderen. Sommige experts wijzen op de relatie tussen salarisverhogingen en inflatie. En de loongroei blijft begin 2024 hoog.

6. Rumoerige presidentsverkiezingen in 2024

De contouren tekenen zich af van een nieuwe verkiezingsstrijd tussen voormalig president Donald Trump voor de Republikeinen en huidig president Joe Biden voor de Democratische Partij. De geschiedenis leert dat verkiezingsjaren een grote impact hebben op de financiële markten. Onzekerheid kan leiden tot meer volatiliteit, dus in dat opzicht kunnen beleggers hun borst natmaken.

Hoe kunt u zich indekken tegen een marktdaling?

De Amerikaanse economie lijkt dit jaar af te stevenen op een zachte landing. Staatsobligaties kunnen een manier zijn om u in te dekken tegen beweeglijke aandelenmarkten, nu de rendementen hoger zijn dan de inflatie.

Kate El-Hillow van Russell Investments geeft de voorkeur aan kwaliteitsaandelen vanwege hun relatieve waarde en defensieve kenmerken. Ook vastgoed kan een aantrekkelijke optie zijn.

Sowieso is het verstandig om de verdeling van uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën nog eens tegen het licht te houden. Zeker in volatiele tijden is dat belangrijk.

Lees ook: Nieuwe records voor de AEX: tijd om uit te stappen?

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 22 februari

  1. Kinepolis Q4-cijfers
  2. Japan samengestelde inkoopmanagersindex feb
  3. NL prijzen bestaande koopwoningen jan
  4. Aalberts Q4-cijfers
  5. Besi Q4-cijfers
  6. Arcadis Q4-cijfers
  7. ForFarmers Q4-cijfers
  8. Van Lanschot Kempen Q4-cijfers
  9. EU samengestelde inkoopmanagersindex feb volitaliteit verwacht
  10. EU inflatie jan (definitief) volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht