Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Waarom Shell lager gewaardeerd wordt dan zijn Amerikaanse concurrenten
Beeld: iStock

Waarom Shell lager gewaardeerd wordt dan zijn Amerikaanse concurrenten

BP en Shell zijn minder waard dan ExxonMobil en Chevron. Waarom worden de Europese oliemultinationals gewaardeerd met een korting ten opzichte van hun Amerikaanse tegenhangers? Barron’s zoekt een verklaring.

Al jaren worden BP en Shell, twee van Europa's grootste olie- en gasbedrijven, lager gewaardeerd dan hun Amerikaanse tegenhangers. De korting bedraagt ongeveer een derde ten opzichte van ExxonMobil en Chevron en daar willen de topbestuurders graag wat aan doen.

Fossiel of duurzaam?

De Europese en Amerikaanse oliegiganten kiezen verschillende strategieën. Amerikaanse bedrijven gaan vol voor extra fossiele productie: zo kocht Exxon bedrijf Pioneer en kocht Chevron Hess. BP en Shell bewegen daarentegen juist weg van fossiele brandstoffen en leggen de focus op de energietransitie. Dat kan op de lange termijn een goede keuze zijn, daarom krijgt dit veel steun van aandeelhouders. BP heeft overigens wel een activistische belegger aan boord die vindt dat het bedrijf zich meer op fossiele brandstoffen moet richten. 

De Europese olie- en gasbedrijven voelen de druk om hun aandelenkoersen op te krikken. Moeten zij ook megadeals sluiten, misschien zelfs met elkaar? De topman van Shell, Wael Sawan, stelde onlangs dat het bedrijf niet probeert om een Europees model of een Amerikaans model van waarderingen te evenaren. De focus ligt op het maximaliseren van de waarde van de investeringsthese.

Aan Barron’s meldde Shell dat het doel is om het vertrouwen te vergroten door een paar belangrijke doelstellingen te realiseren, zoals een hogere uitkering aan aandeelhouders, meer investeringsdiscipline, een lagere kostenbasis en een concurrerende groei van de vrije kasstroom.

Bijgestelde productiedoelstellingen

Shell wil snijden in de minder winstgevende koolstofarme activiteiten en selectief zijn in investeringen. De focus komt meer te liggen op aardgas: de verkoopvolumes van vloeibaar aardgas zullen tegen het einde van het decennium zo’n 30% hoger liggen. Murray Auchincloss, topman van BP, blijft intussen doorgaan met de overgang naar een geïntegreerd energiebedrijf, in plaats van alleen een geïntegreerd oliebedrijf te zijn.

Vóór de pandemie beloofden zowel Shell als BP om de olieproductie de komende jaren te verminderen. Shell zegt dat doel al bereikt te hebben en de olieproductie tot 2030 gelijk te houden op zo’n 1,4 miljoen vaten per dag. Dat is 26% minder dan in 2019.

BP wil tegen 2030 de productie met een kwart verminderen ten opzichte van 2019. Eerder mikte het concern op een vermindering van 40% en dat zette druk op de aandelenkoers. De aandelen van BP zijn de afgelopen drie jaar met ongeveer 60% gestegen, tegen een verdubbeling voor ExxonMobil. Aandeelhouder Bluebell Capital Partners vindt de productiedoelstellingen van BP nog steeds te agressief, het zou volgens hem beter zijn om meer geld terug te geven aan de aandeelhouders.

Verkeerde eind

De markt geeft de voorkeur aan het hogere rendement op kapitaal dat wordt ingezet op investeringen in fossiele brandstoffen in vergelijking met hernieuwbare energiebronnen. De olie- en gassector is sterker geworden in de VS. ExxonMobil en Chevron hebben door hun acquisities meer binnenlandse schalievelden verworven.

Anderen zeggen dat beleggers kortzichtig zijn. De markt heeft het bij het verkeerde eind, zo stelt bijvoorbeeld Nick Stansbury (Legal & General Investment Management). Doorgaan alsof er niets verandert, roept de vraag op of dat bedrijf veerkrachtig zal zijn voor de lange termijn. 

De meeste aandeelhouders willen dat BP en Shell blijven investeren in olie en gas. De investeringen in nieuwe energie of schone energiebronnen moet alleen maar plaatsvinden waar dat zinvol is of waar er een concurrentievoordeel is, meent Morningstar, dat op de langere termijn de voorkeur geeft aan Amerikaanse bedrijven.

Hoe is de kloof te dichten?

De grote olieconcerns hebben vorig jaar allemaal hun dividenden en aandeleninkoop verhoogd, ook al vielen de winsten lager uit dan in 2022. Dat was een uitzonderlijk jaar, omdat de olie- en gasprijzen omhoogschoten nadat de Russische inval in Oekraïne.

Het dividendrendement van BP is 4,9% en dat van Shell 4,2%. Chevron biedt 4,3%, terwijl Exxon slechts 3,8% biedt. 

Hoe langer de waarderingskloof blijft bestaan, hoe meer druk Europese bedrijven zullen ondervinden om ingrijpende maatregelen te nemen. De waarderingskloof kan gedicht worden als Europese bedrijven zelf fusies en overnames aangaan, vooral voor kostensynergieën. In de wandelgangen wordt wel geopperd dat Shell BP zou moeten kopen, maar ConocoPhillips wordt soms ook genoemd als kandidaat.

BP zou kunnen overwegen om zich te binden aan kleinere rivalen zoals TotalEnergies of Equinor om zichzelf te beschermen. De Europese majors zijn allemaal goedkoop in vergelijking met hun Amerikaanse rivalen. Net als BP handelt TotalEnergies tegen zeven keer de winst. Equinor wordt verhandeld tegen acht keer de winst, dat is hetzelfde als Shell.

Lees ook: Waarom het dumpen van olie- en gasaandelen voor betere rendementen zorgt

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 12 april

  1. Japan industriële productie maart
  2. NL faillissementen maart
  3. Dui inflatie maart
  4. VK industriële productie feb
  5. Fra inflatie maart
  6. Ahold Delhaize ex €0,61 dividend
  7. BAM ex €0,20 dividend
  8. SBM Offshore AvA
  9. BlackRock Q1-cijfers
  10. Citigroup Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht