De koers wordt hier ook gemanipuleerd door De Beers?